Bậc lương giáo viên tiểu học cũ và mới khác nhau như thế nào

Việc bậc lương giáo viên tiểu học cũ và mới được điều chỉnh tạo nhiều làn sóng tranh cãi và lo lắng cho các giáo viên hiện nay. Do đó, cùng Vieclamgiaoduc giải đáp các thông tin và so sánh bậc lương của các giáo viên trong bài viết này.

bac luong giao vien tieu hoc cu-min

Bậc lương giáo viên tiểu học cũ và mới khác nhau như thế nào – Nguồn ảnh: Pxhere

I. Bảng so sánh bậc lương giáo viên tiểu học cũ và mới

Các cập nhật về bậc lương giáo viên tiểu học cũ và mới sẽ minh bạch và rõ ràng hơn với các ứng viên. Bạn có thể tham khảo bảng so sánh dưới đây:

Hạng
Nhóm Ngạch
Bậc 1
Bậc 2
Bậc 3
Bậc 4
Bậc 5
Bậc 6
Bậc 7
Bậc 8
Bậc 9
Bậc 10
Bậc 11
Bậc 12
Hạng I Mã số V.07.03.27
Hệ số
4.40
4.74
5.08
5.42
5.76
6.10
6.44
6.78
Lương
6.556
7.063
7.569
8.076
8.582
9.089
9.596
10.102
Hạng II Mã số V.07.03.07
Hệ số
2.34
2.67
3
3.33
3.66
3.99
4.32
4.65
4.98
Lương
3.4886
3.9783
4.47
4.9617
5.4534
5.9451
6.4368
6.9285
7.4202

 

Hạng II Mã số V.07.03.28
Hệ số
4.00
4.34
4.68
5.02
5.36
5.70
6.04
6.38
Lương
5.960
6.467
6.973
7.480
7.986
8.493
9.000
9.506
Hạng III Mã số V.07.03.08
Hệ số
2.1
2.41
2.72
3.03
3.34
3.65
3.96
4.27
4.58
4.89
Lương
3.129
3.5909
4.0528
4.5147
4.9766
5.4385
5.9004
6.3623
6.8242
7.2861

 

Hạng III Mã số V.07.03.29
Hệ số
2.34
2.67
3.00
3.33
3.66
3.99
4.32
4.65
4.89
Lương
3.487
3.978
4.470
4.962
5.453
5.945
6.437
6.929
7.420
Hạng IV Mã số V.07.03.09
Hệ số
1.86
2.06
2.26
2.46
2.66
2.86
3.06
3.26
3.46
3.66
3.86
4.06
Lương
2.7714
3.0694
3.3674
3.6654
4.2614
4.2614
4.5594
4.8574
5.1554
5.4534
5.7514
6.0494

Bảng so sánh bậc lương giáo viên tiểu học cũ và mới (đơn vị: 1000 đồng)

Qua bảng so sánh trên, có thể thấy rõ sự khác biệt về mức lương giữa bậc lương cũ và mới của giáo viên tiểu học. Từ đó, cho thấy việc điều chỉnh bậc lương đã tạo ra sự chênh lệch, tăng mức thu nhập của các giáo viên.

Icon

Công việc nổi bật

II. Thông tin về mã số và phân hạng chức danh nghề nghiệp cho giáo viên tiểu học cũ

Theo như thông tin được tham khảo từ Thông tư liên tịch 21/2015/TTLT-BGDDT-BNV, tùy vào từng phạm vi và mã số để phân hạng chức danh nghề nghiệp cho giáo viên tiểu học cũ.

1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

Việc điều chỉnh bậc lương giáo viên tiểu học cũ được áp dụng cho các đối tượng sau:

  • Giáo viên tiểu học trong các cơ quan, trường công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, đơn vị trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo.
  • Giáo viên tiểu học tại cơ quan, giáo dục thường xuyên, đơn vị trực thuộc Bộ Nội vụ.
  • Giáo viên tiểu học làm việc ở các cơ quan, giáo dục quốc dân, đơn vị trực thuộc Bộ Tài chính.

2. Chi tiết về mã số và phân hạng chức danh

Dựa theo mã số, kinh nghiệm và bằng cấp

Mã số Phân hạng chức danh
V.07.03.07 Giáo viên tiểu học hạng II
V.07.03.08 Giáo viên tiểu học hạng III
V.07.03.09 Giáo viên tiểu học hạng IV

Với mỗi mã số, bậc lương giáo viên tiểu học cũ có thể sẽ được phân vào các phân hạng chức danh khác nhau, từ thấp đến cao là:

Trợ giảng, Giáo viên, Giáo viên chủ nhiệm, Phó hiệu trưởng, Hiệu trưởng, Phó giám đốc, Giám đốc.

III. Thông tin về mã số và phân hạng chức danh nghề nghiệp cho giáo viên tiểu học mới

Đối với giáo viên tiểu học mới, việc điều chỉnh bậc lương được thực hiện theo Thông tư 02/2021/TT-BGDĐT về các điều khoản như:

1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

Với các cập nhật mới về hệ số lương và mức lương, chắc chắn các giáo viên cũ nếu đủ điều kiện cũng được hưởng quyền lợi để áp theo quy định mới này như:

  • Các giáo viên đang giảng dạy tại các trường tiểu học bao gồm giáo viên, phó hiệu trưởng và hiệu trưởng,…
  • Các trường phổ thông có nhiều cấp học và cấp tiểu học là 1 trong số đó, tính cả trường công lập và cá nhân, tổ chức có liên quan.
  • Các trường tiểu học tư nhân cũng có thể theo mức quy định này để vào chế độ của giáo viên, tùy vào kinh nghiệm (không bắt buộc).

2. Chi tiết về mã số và phân hạng chức danh

Tránh sự nhầm lẫn với bậc lương giáo viên tiểu học cũ, các mã số để phân hạng chức danh cũng được cập nhật theo đó. Qua Thông tư 02/2021/TT-BGDĐT, giáo viên tiểu học mới sẽ được phân vào các mã số và phân hạng chức danh sau:

Mã số Phân hạng chức danh
Mã số V.07.03.29 Giáo viên tiểu học hạng III
Mã số V.07.03.28 Giáo viên tiểu học hạng II
Mã số V.07.03.27 Giáo viên tiểu học hạng I

Việc phân chia lại các bậc giáo viên tiểu học tạo động lực nhiều hơn cho các giáo viên tiểu học. Với sự ra đời của nhiều công nghệ mới, và phát triển kinh tế đòi hỏi giáo viên phải thích nghi nhanh chóng, đó chính là tiền đề để tạo nên một thế hệ mầm non cho tương lai đất nước.

IV. Hướng dẫn cách tính lương dựa trên hệ số lương

Để tính toán được mức lương của giáo viên tiểu học cũ và mới, chúng ta cần biết cách tính lương dựa trên hệ số lương. Theo cách tính lương dựa trên hệ số lương như sau:

  • Đối với giáo viên tiểu học cũ: Lương = Hệ số lương cũ* Lương cơ bản hiện tại.
  • Đối với giáo viên tiểu học mới: Lương = Hệ số lương mới* Lương cơ bản mới.

Vậy, để tính được mức lương của giáo viên tiểu học cũ và mới, chúng ta cần biết hệ số lương và lương cơ bản hiện tại (đối với giáo viên tiểu học cũ) hoặc lương cơ bản mới (đối với giáo viên tiểu học mới).

Từ những thông tin đã được trình bày ở trên, chúng ta có thể thấy rõ sự khác biệt giữa bậc lương giáo viên tiểu học cũ và mới. Việc điều chỉnh này cũng đồng nghĩa với việc tăng thu nhập cho những giáo viên có bậc lương thấp hơn, đảm bảo được quyền lợi của các giáo viên và đảm bảo sự phát triển bền vững của ngành giáo dục.

Đánh giá bài viết này

Tác giả

Viết một bình luận