Các mẫu kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên của Giáo viên cập nhật mới nhất

Cập nhật các mẫu kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên của giáo viên không chỉ là một bước quan trọng để có được kiến thức chuyên ngành mới mà còn là cơ hội để phát triển năng lực dạy học và đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của giáo dục hiện đại. Hãy cùng Vieclamgiaoduc khám phá khái niệm và nội dung của mô hình này qua những dòng thông tin dưới đây.

mau ke hoach boi duong thuong xuyen-min

Các mẫu kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên của Giáo viên cập nhật mới nhất – Nguồn ảnh: Pxhere

Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên của giáo viên là gì

Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên của giáo viên là một kịch bản tổ chức được lập định kỳ, thường là đầu năm học, theo đúng hướng dẫn của Thông tư 17/2019/TT-BGDĐT. Mục tiêu chính của kế hoạch này là đảm bảo giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông được bồi dưỡng đầy đủ theo yêu cầu của vị trí công việc, cập nhật kiến thức và kỹ năng chuyên ngành hàng năm.

Đồng thời, kế hoạch này là cơ sở để quản lý, chỉ đạo, và tổ chức các hoạt động bồi dưỡng, tự bồi dưỡng nhằm nâng cao chất lượng, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của giáo viên. Mục tiêu cuối cùng là đáp ứng đầy đủ yêu cầu của vị trí công việc, đồng thời nâng cao khả năng đáp ứng của giáo viên đối với sự phát triển của giáo dục phổ thông và các yêu cầu theo chuẩn nghề nghiệp của giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông.

Ý nghĩa của kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên

Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao chất lượng giáo dục, cụ thể:

 • Đầu tiên, giúp giáo viên cập nhật kiến thức, kỹ năng mới nhất, đồng bộ hóa với xu hướng phát triển của ngành giáo dục.
 • Thứ hai, đảm bảo giáo viên có đủ năng lực và chuẩn mực chuyên nghiệp để đáp ứng yêu cầu của công việc và chuẩn nghề nghiệp.
 • Thứ ba, việc bồi dưỡng thường xuyên giúp giáo viên nâng cao phẩm chất dạy và học, tạo ra môi trường học tập tích cực và đồng đều, từ đó tăng cường sự phát triển toàn diện cho học sinh.
 • Cuối cùng, kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên còn thể hiện sự cam kết của hệ thống giáo dục trong việc hỗ trợ và phát triển nguồn nhân lực giáo viên, góp phần làm cho thầy cô trở thành những chuyên gia trong lĩnh vực giáo dục.

Tham khảo: Danh sách tin tuyển dụng việc làm Giáo Viên Tiếng Anh

3 mẫu kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên của giáo viên 

Mẫu 1 – Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cá nhân giáo viên cho năm học mới

PHÒNG GD-ĐT THÀNH PHỐ…

TRƯỜNG THPT …

Số: 1007/KH-BDTX

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…, ngày … tháng … năm 2023

KẾ HOẠCH
Bồi dưỡng thường xuyên năm học 2023 – 2024

Họ và tên giáo viên: …

Sinh ngày … tháng … năm …

Trình độ chuyên môn: Đại học 

Nhiệm vụ: Giáo viên dạy môn…

Dựa vào Thông tư số 17/2019/TT-BGDĐT và Thông tư số 18/2019/TT-BGDĐT, cùng với Kế hoạch số 20/KH-GDĐT của Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố…, Trường THPT … đã lập kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý, giáo viên, và nhân viên trong năm học 2022-2023 nhằm mục đích:

I. Mục đích và yêu cầu:

Mục đích Yêu cầu
Bồi dưỡng cán bộ quản lý Cập nhật kiến thức, năng lực sư phạm.
Đổi mới phương pháp quản lý và giảng dạy.
Triển khai công tác quản lý và giảng dạy hiệu quả.
Bồi dưỡng giáo viên Trang bị kiến thức và kỹ năng chuyên môn.
Phát triển phương pháp giảng dạy sáng tạo.
Đáp ứng yêu cầu mới của quá trình dạy học.
Nâng cao phẩm chất và năng lực Phát triển chính trị, đạo đức, lối sống.
Cập nhật kiến thức chuyên môn và nghiệp vụ.
Tăng cường kỹ năng tin học.
Tự quản lý và tự học: Phát triển năng lực tự quản lý và tự học.
Tự đánh giá hiệu quả bồi dưỡng thường xuyên.

Chiến lược thực hiện:

Tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ quản lý, giáo viên, và nhân viên tích cực tham gia vào quá trình bồi dưỡng.

Xây dựng các khóa đào tạo linh hoạt, phù hợp với nhu cầu và đặc thù của từng đối tượng.

Nhằm mục đích nâng cao chất lượng giáo dục, Trường THPT… cam kết thực hiện kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên một cách hiệu quả trong năm học 2022-2023.

Nhóm đối tượng tham gia bồi dưỡng

Tất cả cán bộ, giáo viên, và nhân viên đang hoạt động và giảng dạy tại Trường THPT… trong năm học 2022-2023 sẽ được tham gia chương trình bồi dưỡng.

Thời gian và Nội dung bồi dưỡng

Khối kiến thức bắt buộc

1.1. Bồi dưỡng 1 (30 tiết/năm):

 • Nắm vững chính trị, tư tưởng, và đạo đức: Tập trung vào Nghị quyết về đường lối quan điểm của Đảng, chính sách Nhà nước, và các chủ trường ngành.
 • Tư tưởng và đạo đức Hồ Chí Minh: Thảo luận và áp dụng tư tưởng và tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
 • Triển khai chương trình giáo dục mới và chương trình theo môn học: Phân tích sự khác biệt, yêu cầu về phẩm chất và năng lực, và định hình nội dung và phương pháp giáo dục.

1.2. Bồi dưỡng 2 (30 tiết/năm):

  • Nâng cao trình độ chuyên môn: Tập trung vào yêu cầu của nhiệm vụ năm học, đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá học sinh.
 • Kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy.
 • Nghiên cứu khoa học và liên kết giữa các trường học.

1.3. Bồi dưỡng 3 (Tự chọn: 60 tiết):

 • Giáo viên tự chọn các mô đun bồi dưỡng để phát triển phẩm chất và năng lực nghề nghiệp.
 • Đồng thời đáp ứng yêu cầu về vị trí công việc và các xu hướng mới trong lĩnh vực giáo dục.

Các mô dun bồi dưỡng, cụ thể như sau:

Yêu cầu bồi dưỡng theo Chuẩn Mã mô đun Tên và nội dung chính của mô đun Yêu cầu cần đạt Thời gian thực hiện (tiết)
Lý thuyết Thực hành
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
I. Phẩm chất nhà giáo GVPT 01 Nâng cao phẩm chất đạo đức nhà giáo trong ngữ cảnh hiện nay   8 12
  GVPT 02 Xây dựng phong cách của giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông trong tình hình hiện nay   8 12
II. Phát triển chuyên môn, nghiệp vụ GVPT 03 Phát triển chuyên môn cá nhân   18 24
  GVPT 04 Lập kế hoạch giảng dạy và giáo dục với mục tiêu nâng cao sự phát triển cả về phẩm chất lẫn năng lực của học sinh   16 24
  GVPT

05

Áp dụng các phương pháp giảng dạy và giáo dục nhằm thúc đẩy sự phát triển về phẩm chất và năng lực của học sinh   16 24
  GVPT 06 Thực hiện quá trình kiểm tra và đánh giá học sinh tại các cơ sở giáo dục phổ thông theo hướng thúc đẩy sự phát triển phẩm chất và năng lực học sinh:   16 24
  GVPT 07 Hỗ trợ & tư vấn học sinh trong hoạt động dạy học và giáo dục   16 24
III. Xậy dựng môi trường giáo dục GVPT 08 Tạo lập bản sắc văn hóa của trường trong hệ thống giáo dục phổ thông   8 12
  GVPT 09 Thực hiện quyền công bằng dân chủ trong nhà trường trong các cơ sở giáo dục phổ thông   8 12
  GVPT

10

Thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn và chống lại mọi hình thức bạo lực trong môi trường học đường   16 24
IV. Phát triển mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội GVPT 11 Tăng cường giao tiếp và hợp tác tích cực với phụ huynh để xây dựng môi trường giáo dục tích cực và hỗ trợ sự phát triển của học sinh.   8 12
  GVPT 12 Thực hiện các chương trình và hoạt động giáo dục phối hợp giữa nhà trường, gia đình và cộng đồng xã hội, nhằm tối ưu hóa quá trình học tập của học sinh.   8 12
  GVPT 13 Kết hợp nỗ lực giáo dục đạo đức và lối sống, đồng thời hỗ trợ sự phát triển toàn diện của học sinh thông qua sự hợp tác chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình và xã hội.   8 12
Nâng cao khả năng sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc, hiện đại hóa phương pháp giảng dạy thông qua ứng dụng của công nghệ thông tin và khai thác hiệu quả thiết bị công nghệ trong quá trình dạy học và giáo dục. GVPT 14 Tăng cường năng lực sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc của giáo viên để nâng cao hiệu quả trong quá trình giao tiếp và giảng dạy.      
  GVPT 15 Ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng thiết bị công nghệ để tối ưu hóa phương pháp giảng dạy và tạo điều kiện học tập hiện đại, đáp ứng yêu cầu của giáo dục trong thời đại ngày nay.   16 24

 

Mẫu 2 – Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên của giáo viên tiểu học

ỦY BAN NHÂN DÂN ……TRƯỜNG TH …….

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

….., ngày…. tháng …. năm …..

KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CỦA GIÁO VIÊN

NĂM HỌC …. -…….

– Họ và tên: ………. Nam, nữ: Nữ

– Năm sinh: ……..

– Ngày vào ngành: …….

– Dạy lớp/ Môn: ……..

– Trình độ chuyên môn:………

– Chuyên ngành: …….

– Chức vụ công tác: ………..

Thực hiện kế hoạch số ….., ngày …. tháng …. năm ….. của trường Tiểu học……;

Thực hiện kế hoạch số ….ngày …..tháng…..năm….. của tổ khối …..

Tôi xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cá nhân, năm học …. -……. như sau:

Mục tiêu của chương trình bồi dưỡng thường xuyên:

Hệ thống hóa kiến thức và kỹ năng chuyên ngành để nâng cao phẩm chất và năng lực chuyên môn của giáo viên trong tổ khối, đồng thời đáp ứng đầy đủ yêu cầu của vị trí công việc.

Nâng cao khả năng đáp ứng của giáo viên đối với yêu cầu phát triển giáo dục phổ thông và chuẩn nghề nghiệp giáo viên trong tổ khối.

Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng; khuyến khích giáo viên đánh giá hiệu quả bản thân sau mỗi chuỗi bồi dưỡng; thúc đẩy khả năng tự tổ chức và quản lý hoạt động tự học.

Tình hình hiện tại:

Thuận lợi:

 • Trường luôn tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên ngay từ đầu năm học, hỗ trợ công tác giảng dạy và tự học.
 • Bản thân giáo viên luôn nỗ lực học tập, tìm hiểu thông tin từ nhiều nguồn khác nhau, và giúp đỡ đồng nghiệp.

Khó khăn:

 • Thời gian hạn chế do công việc giảng dạy, điều này làm giảm khả năng tập trung vào bồi dưỡng thường xuyên trong một năm học.
 • Tài liệu nghiên cứu chủ yếu trên Internet, đôi khi khó kiểm soát nguồn thông tin.

Hình thức bồi dưỡng:

Thực hiện theo hình thức học tập trực tuyến kết hợp với học tập trực tiếp theo mô hình 7-2-7, giảng viên tự học 7 ngày trên hệ thống trực tuyến, sau đó có 2 ngày học trực tiếp, và tiếp theo là 7 ngày tự học.

Nội dung bồi dưỡng:

Chủ trương chung theo Chương trình Giáo dục Phổ Thông 2018 của Sở GD&ĐT.

Module 6: Xây dựng văn hóa nhà trường. 

Module 7: Thực hiện và xây dựng trường học an toàn, nói không với bạo lực học đường ở trường.

Module 8: Phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội để thực hiện giáo dục đạo đức, lối sống cho con em.

Module 9: Ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ trong giảng dạy.

Đánh giá và đề xuất:

Liên tục đánh giá hiệu suất của bản thân sau mỗi chuỗi bồi dưỡng để điều chỉnh và cải thiện.

Đề xuất nâng cao thời lượng và chất lượng bồi dưỡng để đảm bảo đáp ứng đầy đủ chuẩn nghề nghiệp và yêu cầu vị trí công việc.

PHÊ DUYỆT CỦA P. TỔ TRƯỞNG Người lập kế hoạch
PHÊ DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG

 

Mẫu 3 – Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên áp dụng thông tư Thông tư 17/2019/TT-BGDĐT

UBND HUYỆN……..

TRƯỜNG THCS……..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do- Hạnh phúc……, ngày….tháng …. năm…..

KẾ HOẠCH CÁ NHÂN

BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN NĂM HỌC 20…. – 20…..
___________________________

Họ và tên:…………………………

Trình độ chuyên môn: …………………………

Chức vụ, tổ chuyên môn: …………………………

Công việc chuyên môn và kiêm nhiệm được giao:…………………………

Giảng dạy Địa lý: …………………………

Căn cứ công văn…………. Hướng dẫn bồi dưỡng thường xuyên giáo viên, CBQL năm học 20…. – 20…..;

Dựa trên nhận thức về khả năng và yêu cầu bản thân để tổ chức kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cho năm học 20… – 20…. như sau:

Mục tiêu của việc BDTX:

Tiến hành bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên nhằm đảm bảo cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế – xã hội và nâng cao phẩm chất đạo đức cũng như đạo đức nghề nghiệp. Mục tiêu là phát triển năng lực dạy học và giáo dục theo các tiêu chuẩn nghề nghiệp và đáp ứng yêu cầu đổi mới trong lĩnh vực giáo dục.

Tập trung vào việc bồi dưỡng thường xuyên để phát triển khả năng tự học, tự bồi dưỡng, và khả năng tự đánh giá hiệu quả của quá trình học tập cá nhân.

Hỗ trợ giáo viên Trung học Cơ sở (THCS) trong việc thực hiện nhiệm vụ hàng năm và đồng thời nâng cao khả năng đáp ứng của giáo viên đối với yêu cầu phát triển giáo dục ở cấp Trung học Cơ sở (THCS) và theo đúng chuẩn nghề nghiệp của giáo viên THCS.

Nội dung, thời lượng BDTX.

Bồi dưỡng Chuyên đề 1 (30 tiết/giáo viên):

Tiếp cận Chỉ thị, nhiệm vụ, và các văn bản hướng dẫn cho nhiệm vụ của năm học 20…. – 20……

Xem xét và thảo luận về Nghị quyết 29- TW/TV ngày 04 tháng 11 năm 2013 của Ban Chấp hành Trung ương về đổi mới toàn diện giáo dục và đào tạo.

Phân tích và thảo luận về Nghị quyết 88/2014/QH13 ngày 28 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội về việc đổi mới chương trình và sách giáo trình giáo dục phổ thông.

Nghiên cứu và thảo luận về Quyết định số 404/QĐ-TTg ngày 27 tháng 3 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án đổi mới chương trình và sách giáo trình giáo dục phổ thông, cũng như chương trình hành động đổi mới toàn diện giáo dục và đào tạo.

Bồi dưỡng Nội dung 2 (30 tiết/năm):

Tiến hành bồi dưỡng nhằm đáp ứng các yêu cầu cụ thể của từng giai đoạn phát triển giáo dục ở mỗi cấp học và từng địa phương, đơn vị.

Xem xét và thảo luận về phương hướng, nhiệm vụ, và giải pháp phát triển kinh tế-xã hội trong giai đoạn 2015-2020, cũng như các chương trình trọng điểm của tỉnh Đồng Tháp trong giai đoạn 2015-2020.

Nghiên cứu và thảo luận về quy hoạch phát triển sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo của tỉnh Đồng Tháp đến năm 2030.

Nội dung 3: Nội dung bồi dưỡng (khối kiến thức tự chọn): Thời lượng 60 tiết/năm; tập trung vào bồi dưỡng theo sự lựa chọn cá nhân của giáo viên, nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển nghề nghiệp liên tục.

Hình thức BDTX:

Bồi dưỡng thường xuyên của giáo viên sẽ bao gồm việc khuyến khích tự học, tập trung vào các hoạt động tập thể chuyên môn tại tổ bộ môn và triển khai học tập từ xa qua mạng Internet. Giáo viên sẽ có cơ hội tự cập nhật kiến thức, thực hành, và thảo luận về nghiệp vụ giáo viên.

Những đề xuất: 

………………………………………………………………………………………….

PHÊ DUYỆT CỦA BAN GIÁM HIỆU
HIỆU TRƯỞNG
……., ngày …. tháng……năm…..

           GIÁO VIÊN    …………………….

 

Icon

Công việc nổi bật

Quy định của thông tư 17 về chương trình bồi dưỡng thường xuyên của giáo viên

Đối tượng tham gia bồi dưỡng

Chương trình bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông áp dụng cho những giáo viên đang công tác tại các cấp học, bao gồm trường tiểu học, trường trung học phổ thông, trường trung học cơ sở, trường chuyên, trường dân tộc nội trú, trường phổ thông đa cấp và trường dân tộc bán trú (gọi chung là cơ sở giáo dục phổ thông).

Nội dung của chương trình bồi dưỡng

Chương trình bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông được tổ chức theo yêu cầu của vị trí công việc, bao gồm các nội dung chính như sau:

 • Chương trình bồi dưỡng cập nhật kiến thức và kỹ năng chuyên ngành (Chương trình 01): Bao gồm nội dung cập nhật về đường lối giáo dục, chính sách phát triển giáo dục phổ thông, chương trình giáo dục phổ thông, và các môn học cụ thể. Nội dung được Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định theo từng năm học.
 • Chương trình bồi dưỡng cập nhật kiến thức và kỹ năng chuyên ngành theo địa phương (Chương trình 02): Nội dung được quy định bởi Sở Giáo dục và Đào tạo của từng địa phương, phản ánh thực tế và phát triển giáo dục địa phương. Chương trình này phối hợp với các dự án và kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên của địa phương.
 • Chương trình bồi dưỡng nâng cao năng lực nghề nghiệp (Chương trình 03): Cho phép giáo viên tự chọn các mô đun bồi dưỡng để phát triển năng lực nghề nghiệp theo yêu cầu của vị trí công việc. Số lượng mô đun tự chọn phải tuân theo quy định về thời lượng bồi dưỡng tại Khoản 2 Mục IV của chương trình.

Triển khai nội dung cho kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên

Dựa vào hướng dẫn tại Mục IV của Thông tư 17/2019/TT-BGDĐT về kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên trong năm học mới,

Chương trình bồi dưỡng cho giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông bao gồm ba chương trình với thời lượng bồi dưỡng được xác định cụ thể như sau:

 • Chương trình bồi dưỡng 01: Khoảng 01 tuần/năm học và khoảng 40 tiết/năm học.
 • Chương trình bồi dưỡng 02: Khoảng 01 tuần/năm học và khoảng 40 tiết/năm học.
 • Chương trình bồi dưỡng 03: Khoảng 01 tuần/năm học và 40 tiết/năm học; thời lượng này không thể thay đổi và cần đảm bảo 120 tiết/năm.

Dựa vào nhu cầu và nhiệm vụ giáo dục của địa phương, các cấp quản lý giáo dục có thể điều chỉnh thời lượng của Chương trình bồi dưỡng 01 và Chương trình bồi dưỡng 02, nhưng thời lượng của Chương trình bồi dưỡng 03 cho mỗi giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông phải duy trì ở mức 120 tiết/năm.

Giáo viên có thể tự chọn các mô đun bồi dưỡng theo Chương trình bồi dưỡng 03 để phát triển năng lực nghề nghiệp và phẩm chất cá nhân. Chương trình này được triển khai và thực hiện hàng năm để đảm bảo sự liên tục trong quá trình bồi dưỡng.

Quy định về đánh giá kết quả bồi dưỡng thường xuyên

Thông tư 17/2022/TT-BGDĐT sửa đổi Điều 11 Thông tư 19/2019/TT-BGDĐT liên quan đến đánh giá và xếp loại kết quả bồi dưỡng thường xuyên của giáo viên như sau:

Nội dung đánh giá:

 • Đánh giá khả năng vận dụng kiến thức bồi dưỡng vào giảng dạy và quản lý.
 • Thực tiễn quản lý cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, và trung tâm giáo dục thường xuyên.

Hình thức đánh giá:

 • Kết hợp đánh giá thường xuyên với đánh giá định kỳ thông qua bài kiểm tra, bài tập nghiên cứu, bài thu hoạch.
 • Các phương pháp đánh giá phải đáp ứng yêu cầu về mục tiêu, yêu cầu và nội dung Chương trình bồi dưỡng thường xuyên.

Xếp loại kết quả bồi dưỡng thường xuyên:

 • Bài kiểm tra, bài tập nghiên cứu, bài thu hoạch được chấm theo thang điểm 10.
 • Xếp loại đạt yêu cầu nếu đạt điểm 5 trở lên.

Xếp Loại:

 • Hoàn thành kế hoạch bồi dưỡng: Đạt khi thực hiện đầy đủ quy định các khóa bồi dưỡng trong năm học.
 • Không hoàn thành kế hoạch bồi dưỡng: Không đáp ứng được yêu cầu quy định.

Lưu trữ và sử dụng kết quả:

Kết quả đánh giá, xếp loại lưu vào hồ sơ và là căn cứ cho chế độ, chính sách bồi dưỡng và sử dụng giáo viên, cán bộ quản lý.

Hiệu lực:

 • Thông tư 17/2022/TT-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 20/1/2023.

Trên đây là tổng hợp chi tiết 3 mẫu kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên của giáo viên được Việc Làm Giáo Dục cập nhật mới nhất 2023. Hy vọng với những thông tin này sẽ giúp bạn đọc tự tin hơn trong quá trình giảng dạy. Mến chúc Quý thầy cô thật nhiều sức khoẻ và thành công trong sự nghiệp trồng nghiệp!

5/5 - (1 bình chọn)

Tác giả

Viết một bình luận