Công chức loại C – Ngạch, hệ số lương và các quyền lợi

Công chức loại C là những người làm việc trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị – xã hội, có trình độ chuyên môn từ trung cấp trở xuống hoặc không có trình độ chuyên môn. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết rõ về những quyền lợi, nghĩa vụ và ngạch công chức của công chức loại C này. Bài viết sau đây sẽ giới thiệu cho bạn về những điều cần biết về công chức thuộc loại C.

cong chuc loai c-min

Công chức loại C – Ngạch, hệ số lương và các quyền lợi – Nguồn ảnh: Pxhere

I. Khái niệm công chức loại C

Công chức loại C là gì ?

Công chức loại C là những người có quốc tịch Việt Nam và được nhà nước phân công vào các vị trí chuyên viên hoặc tương đương trong các cơ quan hành chính. Nhiệm vụ của họ là thực hiện và giám sát việc thực hiện các quyết định, chính sách và luật pháp của nhà nước; xử lý và giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến dân cư và doanh nghiệp; đảm bảo việc quản lý và sử dụng tài sản công cộng một cách hiệu quả và hợp pháp.

Công chức loại C là những người thuộc ngạch chuyên viên hoặc tương đương, được bổ nhiệm làm việc tại các cơ quan, đơn vị sau:

  • Các cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị, xã hội ở cấp Trung ương, tỉnh, huyện.
  • Các cơ quan, đơn vị của Quân đội, nhưng không phải là sĩ quan, quân nhân chuyên nguyện, công nhân quốc phòng.
  • Các cơ quan, đơn vị của Công an, nhưng không phải là sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp, công nhân công an.

Các nhóm trong công chức loại C

Công chức loại C được phân thành 3 nhóm, gồm:

  • Nhóm C1: Bao gồm các ngạch công chức như thủ quỹ kho bạc, ngân hàng; kiểm ngân viên; nhân viên hải quan; kiểm lâm viên sơ cấp; thủ kho bảo quản nhóm I và II; bảo vệ, tuần tra canh gác; nhân viên bảo vệ kho dự trữ.
  • Nhóm C2: Bao gồm các ngạch công chức như thủ quỹ cơ quan, đơn vị; nhân viên thuế.
  • Nhóm C3: Bao gồm ngạch kế toán viên sơ cấp và nhân viên bảo vệ kho dự trữ.

II. Điều kiện để trở thành công chức loại C

Để được bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên hoặc tương đương, người đăng ký dự tuyển phải đáp ứng những điều kiện sau đây:

  • Là công dân Việt Nam, có quốc tịch duy nhất là quốc tịch Việt Nam.
  • Đã tròn 18 tuổi hoặc hơn.

Công chức loại C là những người có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với vị trí việc làm mà họ được tuyển dụng, bổ nhiệm. Họ là những người làm việc trong biên chế của cơ quan, tổ chức Nhà nước và hưởng lương từ ngân sách Nhà nước.

III. Bảng các ngạch của công chức loại C

Nhóm
Các ngạch của công chức loại C
Nhóm 1 (C1)
Thủ quỹ kho bạc, ngân hàng
Kiểm ngân viên
Nhân viên hải quan
Kiểm lâm viên sơ cấp
Thủ kho bảo quản nhóm I
Thủ kho bảo quản nhóm II
Bảo vệ, tuần tra canh gác
Nhóm 2 (C2)
Thủ quỹ cơ quan, đơn vị
Nhân viên thuế
Nhóm 3 (C3)
Ngạch kế toán viên sơ cấp
Nhân viên bảo vệ kho dự trữ

 

IV. Bậc Lương – Mức Lương – Hệ số lương của công chức loại C

Mức lương cơ bản & hệ số phụ cấp

Lương của công chức loại C được xếp theo bậc lương từ 1 đến 12, mỗi bậc lương có một số lương khác nhau. Lương cơ sở của công chức thuộc loại C là 1.490.000 đồng/tháng. Bảng lương của công chức thuộc loại C như sau:

Nhóm 01 (C1)

Bậc lương Hệ số lương Mức lương
Bậc 1 1.65 2.970.000
Bậc 2 1.83 3.294.000
Bậc 3 2.01 3.618.000
Bậc 4 2.19 3.942.000
Bậc 5 2.37 4.266.000
Bậc 6 2.55 4.590.000
Bậc 7 2.73 4.914.000
Bậc 8 2.91 5.238.000
Bậc 9 3.09 5.562.000
Bậc 10 3.27 5.886.000
Bậc 11 3.45 6.210.000
Bậc 12 3.63 6.534.000

 

Nhóm 02 (C2)

Bậc lương Hệ số lương Mức lương (nghìn đồng)
Bậc 1 1.5 2.700.000
Bậc 2 1.68 3.024.000
Bậc 3 1.86 3.348.000
Bậc 4 2.04 3.672.000
Bậc 5 2.22 3.996.000
Bậc 6 2.4 4.320.000
Bậc 7 2.58 4.644.000
Bậc 8 2.76 4.968.000
Bậc 9 2.94 5.292.000
Bậc 10 3.12 5.616.000
Bậc 11 3.3 5.940.000
Bậc 12 3.48 6.264.000

 

Nhóm 03 (C3)

Bậc lương Hệ số lương Mức lương (nghìn đồng)
Bậc 1 1.35 2.430.000
Bậc 2 1.53 2.754.000
Bậc 3 1.71 3.078.000
Bậc 4 1.89 3.402.000
Bậc 5 2.07 3.726.000
Bậc 6 2.25 4.050.000
Bậc 7 2.43 4.374.000
Bậc 8 2.61 4.698.000
Bậc 9 3.79 5.022.000
Bậc 10 3.97 5.346.000
Bậc 11 3.15 5.670.000
Bậc 12 3.33 5.994.000

 

Để tính lương thực nhận của công chức loại C, ta cần nhân số lương của bậc lương với lương cơ sở, sau đó cộng với các phụ cấp (nếu có) và trừ đi các khoản khấu trừ (nếu có).

Ví dụ: Một công thuộc chức loại C1 ở bậc lương 5, có phụ cấp chức vụ 0,5 lương cơ sở, phụ cấp thâm niên 0,1 lương cơ sở, phụ cấp khu vực 0,7 lương cơ sở, phải đóng bảo hiểm xã hội 10,5% và bảo hiểm y tế 1,5% thì lương thực nhận của người đó là:
Lương thực nhận = (3,58 + 0,5 + 0,1 + 0,7) x 1.490.000 – (3,58 + 0,5 + 0,1 + 0,7) x 1.490.000 x 12% = 7.504.400 đồng.
Các loại phụ cấp khác

Ngoài phụ cấp chức vụ, công chức loại C còn có thể được hưởng các loại phụ cấp khác sau đây:

– Phụ cấp thâm niên vượt khung: Đây là phụ cấp dành cho công chức có thâm niên làm việc trong ngạch vượt quá thời gian tối thiểu quy định. Mức phụ cấp này bằng 0,1 lương cơ sở cho mỗi năm vượt khung, tối đa không quá 0,5 lương cơ sở.
– Phụ cấp khu vực: Dành cho công chức làm việc tại các khu vực có điều kiện kinh tế – xã hội khác nhau. Mức phụ cấp được tính theo tỷ lệ phần trăm của lương cơ sở, tùy thuộc vào khu vực làm việc.
– Phụ cấp trách nhiệm công việc: Đây là phụ cấp dành cho công chức làm việc tại các cơ quan, đơn vị có tính chất đặc thù, đòi hỏi trách nhiệm cao.
– Phụ cấp lưu động: Đây là phụ cấp dành cho công chức làm việc tại các cơ quan, đơn vị có tính chất di động, thường xuyên phải đi công tác xa.
– Phụ cấp theo nghề: Dành cho công chức làm việc tại các cơ quan, đơn vị có tính chất chuyên môn, nghiệp vụ đặc thù, đòi hỏi trình độ, kỹ năng cao.
– Phụ cấp công tác ở vùng đặc biệt khó khăn: Của công chức làm việc tại các vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, thiếu thốn, nguy hiểm. Tính theo tỷ lệ phần trăm của lương cơ sở, tùy thuộc vào vùng làm việc.

V. Quyền lợi và nghĩa vụ của công chức loại C

Quyền lợi
Nghĩa vụ
Được phân công các công việc phù hợp với năng lực và trách nhiệm của bản thân
Hoàn thành công việc đúng tiến độ và chất lượng, chịu trách nhiệm trước pháp luật và cấp trên
Được trang bị đầy đủ các thiết bị và điều kiện làm việc theo quy định của nhà nước
Tuân thủ kỷ luật, nội quy, quy chế của cơ quan, tổ chức, đơn vị
Được cập nhật các thông tin liên quan đến công việc và quyền lợi
Tố cáo kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật trong cơ quan, tổ chức, đơn vị
Được tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng về chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ
Giữ bí mật nhà nước

 

Hy vọng những chia sẻ trên đây sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về công chức loại C. Đây là những thông tin quan trọng liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của bạn khi làm việc trong ngành công. Nếu muốn biết thêm chi tiết, bạn có thể tham khảo Nghị định 204/2004/NĐ-CP về chế độ công chức.

Đánh giá bài viết này

Tác giả

Viết một bình luận