Đơn xin nghỉ ốm của giáo viên và những điều cần biết

Trong quá trình công tác tại trường, bị ốm hay gặp phải tình trạng sức khỏe không được tốt là điều các giáo viên không thể tránh khỏi. Để xin phép nghỉ ốm, việc nắm và viết được mẫu đơn xin nghỉ ốm của giáo viên cũng rất quan trọng. Hãy cùng vieclamgiaoduc.vn tìm hiểu cách viết đơn xin nghỉ ốm của giáo viên và những điều cần biết về các quy định liên quan khi xin nghỉ ốm.

don xin nghi om giao vien

Đơn xin nghỉ ốm của giáo viên và những điều cần biết – Nguồn ảnh: Pexels

Mẫu đơn xin nghỉ ốm của giáo viên

Mẫu 1 – Đơn xin nghỉ việc để khám chữa bệnh của giáo viên

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—–oOo—–

ĐƠN XIN NGHỈ ỐM

Kính gửi: Ban Giám Hiệu trường ………

Tôi tên là: …………. Sinh ngày: …………………………

CMND/CCCD số: ………………………… Ngày cấp: …../…../….. Nơi cấp: …………………….

Địa chỉ thường trú: …………………

Điện thoại liên hệ: ……

Đơn vị công tác:……………………… Chức vụ: Giáo viên

Tôi làm đơn này xin trình bày sự việc như sau:

Tôi đã được chuẩn đoán bị………………. [Ghi rõ tình trạng bệnh phải xin nghỉ ốm] bởi các bác sĩ tại bệnh viện ……………… [Tên bệnh viện] và phải nằm viện để điều trị từ ngày …./…./….

Vì vậy, tôi làm đơn này xin phép Ban Giám hiệu trường………….. cho tôi được nghỉ theo chế độ nghỉ ốm …………[Ghi rõ chế độ xin nghỉ ốm] từ ngày …../…../…..đến ngày …../…../…..

Tôi đã bàn giao công việc trong thời gian nghỉ cho Tổ trưởng bộ môn………….. /Khối trưởng khối ….. Tôi xin hứa sẽ cập nhật đầy đủ nội dung công tác trong thời gian nghỉ.

Kính mong Ban Giám Hiệu nhà trường xem xét giải quyết cho tôi được nghỉ để điều trị bệnh. Tôi xin chân thành cảm ơn./.

Ý KIẾN BGH NHÀ TRƯỜNG ….., ngày …… tháng …… năm ……
Người làm đơn(Ký tên và ghi rõ họ tên)

Tổng hợp: 6 mẫu Đơn xin nghỉ phép của Giáo viên thường dùng

Mẫu 2 – Đơn xin nghỉ phép do ốm / đau cho giáo viên

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN PHÉP NGHỈ ỐM

Kính gửi Ban Giám hiệu trường:…………………………………

Tôi tên:………………………………………………………………

Ngày sinh: …………………………………………………………

Số CMND/CCCD: …………………Ngày cấp: ……./……./…….

Nơi cấp: ……………………………………………………………

Địa chỉ thường trú: ………………………………………………

Đơn vị công tác: …………………………………………………

Chức vụ: …………………………………………………………

Tôi viết đơn này xin phép Ban giám hiệu trường được nghỉ ốm đau theo chế độ nghỉ ốm [Ghi rõ chế độ xin nghỉ ốm] , thời gian là…………. ngày, bắt đầu từ ngày …………… đến hết ngày ……………

Số điện thoại liên hệ:………………………………………

Tôi đã bàn giao công việc trong thời gian nghỉ của mình cho Tổ trưởng bộ môn……….Tôi xin cam kết sẽ theo dõi và cập nhật đầy đủ nội dung công tác trong thời gian nghỉ ốm.

Rất mong Ban Giám hiệu trường xem xét và giải quyết nhanh chóng để tôi được điều trị bệnh.

Xin chân thành cảm ơn!

Ý KIẾN CỦA BGH NHÀ TRƯỜNG ….., ngày …… tháng …… năm …..
NGƯỜI LÀM ĐƠN
(Chữ ký)Họ và tên
Icon

Công việc nổi bật

Mẫu 3 – Mẫu đơn xin phép nghỉ ốm chi tiết của giáo viên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY XIN PHÉP

Kính gửi: – BGH trường …………………..

– Tổ trưởng tổ chuyên môn

Tên tôi: ………

Chức vụ: …………

Giáo viên dạy môn: ………

Xin phép nghỉ dạy từ ngày: …………

Lý do: ……………

Hết thời gian nghỉ, tôi xin chấp hành nghiêm túc quy chế chuyên môn.

Kính đề nghị Tổ trưởng bố trí theo lịch chuyên môn sau:

TKB những ngày nghỉ
Thứ…..ngày……tháng….năm 20
T1: Lớp……..Bài…………………………
T2: Lớp……..Bài…………………………
T3: Lớp……..Bài…………………………
T4: Lớp……..Bài…………………………
T5: Lớp……..Bài…………………………
Thứ…..ngày……tháng….năm 20
T1: Lớp……..Bài…………………………
T2: Lớp……..Bài…………………………
T3: Lớp……..Bài…………………………
T4: Lớp……..Bài…………………………
T5: Lớp……..Bài…………………………
Thứ…..ngày……tháng….năm 20
T1: Lớp……..Bài…………………………
T2: Lớp……..Bài…………………………
T3: Lớp……..Bài…………………………
T4: Lớp……..Bài…………………………
T5: Lớp……..Bài…………………………
Thứ…..ngày……tháng….năm 20
T1: Lớp……..Bài…………………………
T2: Lớp……..Bài…………………………
T3: Lớp……..Bài…………………………
T4: Lớp……..Bài…………………………
T5: Lớp……..Bài…………………………
Người dạy thay
Thứ …….
1……………………………………
2. …………………………………..
3……………………………………4……………………………………
5……………………………………
Thứ …….
1……………………………………
2. …………………………………..
3……………………………………
4……………………………………
5……………………………………
Thứ …….
1……………………………………
2. …………………………………..
3……………………………………
4……………………………………
5…………………………………
Thứ …….
1……………………………………
2. …………………………………..
3……………………………………
4……………………………………
5…………………………………

Xin chân thành cảm ơn!

Xác nhận của Tổ trưởng tổ: ………

(Ký và ghi rõ họ tên)

Người viết đơn
Ý kiến của Hiệu trưởng
…………………………………
Ngày…tháng…năm….

Danh sách: tin tuyển dụng việc làm Giáo Viên Toán

Đơn xin nghỉ ốm của giáo viên là gì

Đơn xin nghỉ ốm của giáo viên là văn bản do giáo viên đang công tác tại các trường mầm non, tiểu học, thcs hoặc thpt soạn thảo và gửi ban giám hiệu nhà trường hoặc người quản lý trực tiếp về việc xin nghỉ ốm ngắn hạn hoặc xin nghỉ dài ngày để điều trị. Đơn xin nghỉ ốm phải đúng chuẩn, đúng cấu trúc và được thông qua bởi Ban Giám hiệu nhà trường mới có hiệu lực.

Cấu trúc của một đơn xin nghỉ ốm của giáo viên

Đơn xin nghỉ ốm của giáo viên gồm những thông tin bắt buộc phải có sau:

 • Quốc hiệu, tiêu ngữ
 • Tiêu đề “Đơn xin nghỉ ốm” được viết in hoa
 • Thông tin Kinh gửi đến Ban Giám hiệu nhà trường mà giáo viên đang công tác
 • Thông tin của người làm đơn: họ tên, hiện đang giảng dạy lớp/ bộ môn nào.
 • Trình bày cụ thể lý do xin nghỉ (xin nghỉ ốm, nghỉ dài ngày để điều trị…), ghi rõ thời gian xin nghỉ từ ngày nào đến ngày nào
 • Các thông tin về bàn giao công việc
 • Đề nghị giải quyết và xem xét
 • Lời chào và lời cảm ơn
 • Chữ ký của người làm đơn và ý kiến của ban giám hiệu

Ai là người duyệt đơn xin nghỉ phép ốm cho giáo viên

Hiệu trưởng hoặc hiệu phó sẽ là người duyệt đơn xin nghỉ phép ốm cho giáo viên. Trường hợp giáo viên nghỉ dài hạn để điều trị, hiệu trưởng sẽ phân công người dạy thay trong suốt thời gian nghỉ của giáo viên.

Quy định về nghỉ phép ốm của giáo viên

Căn cứ vào quy định tại Điều 25 Luật Bảo Hiểm xã hội năm 2014 và Khoản 1 Điều 3 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH, thì người lao động, ở đây là giáo viên bắt buộc được hưởng các chế độ sau khi nghỉ ốm:

 • Người lao động bị ốm hoặc gặp tai nạn không liên quan đến tai nạn lao động, hoặc không phải do việc điều trị thương tật hoặc bệnh tật tái phát từ tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp, sẽ được nghỉ phép và phải có xác nhận từ cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền theo quy định của Bộ Y tế.
 • Giáo viên phải xin nghỉ để chăm sóc con dưới 07 tuổi bị ốm đau và có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền;
 • Giáo viên nữ đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con mà thuộc một trong các trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 3 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH.

Thời gian nghỉ phép ốm giáo viên có được nhận lương hay không

Theo quy định của Bộ luật Lao động, giáo viên nghỉ phép ốm đau trong thời gian quy định sẽ được hưởng lương và phụ cấp. Nếu thời gian nghỉ vượt quá thời gian nghỉ phép được quy định, thì giáo viên sẽ không được nhận lương hay phụ cấp.

Thời gian nghỉ phép ốm giáo viên có cần đóng bảo hiểm không

Thời gian nghỉ phép ốm của giáo viên không yêu cầu đóng bảo hiểm. Nghỉ phép ốm là một quyền lợi cơ bản của người lao động, bao gồm cả giáo viên, và không liên quan đến việc đóng bảo hiểm. Người lao động có thể sử dụng thời gian nghỉ ốm để điều trị và phục hồi sức khỏe mà không cần đóng bảo hiểm.

Trên đây là cách viết một đơn xin nghỉ ốm của giáo viên chuẩn chỉnh, bên cạnh đó vieclamgiaoduc.vn còn cung cấp những thông tin về quy định và các chế độ mà giáo viên được hưởng khi xin nghỉ ốm. Hi vọng bài viết này sẽ đem lại những thông tin bổ ích cho bạn.

Đánh giá bài viết này

Tác giả

Viết một bình luận