Mẫu bản tường trình của Giáo viên và cách viết chuẩn nhất

Bản tường trình của giáo viên được viết để ghi nhận và phản ánh những sự việc liên quan đến học sinh vi phạm nội quy nhà trường, lớp học. Bản tường trình có thể được sử dụng để xử lý kỷ luật, đánh giá học lực, hoặc làm căn cứ cho các biện pháp giáo dục, khuyến khích học sinh. Vì vậy, bản tường trình của một giáo viên phải được viết một cách khách quan, rõ ràng, chính xác và có tính thuyết phục. Khám phá ngay cùng Việc Làm Giáo Dục!

ban tuong trinh cua giao vien-min

Mẫu bản tường trình của Giáo viên và cách viết chuẩn nhất – Nguồn ảnh: Pxhere

Bản tường trình của Giáo viên là gì?

Bản tường trình là một loại văn bản chính thức, được viết theo một cấu trúc nhất định, để trình bày một sự việc, một hoạt động, một công việc hay một vấn đề nào đó. Bản tường trình có thể được viết bởi cá nhân, tổ chức, cơ quan hay đơn vị nào đó, để gửi cho cấp trên, cơ quan quản lý, đối tác hay khách hàng.

Mục đích của bản tường trình của giáo viên là để thông báo, giải thích, phản ánh, đề nghị, kiến nghị hay đánh giá một sự việc, một hoạt động, một công việc hay một vấn đề nào đó. Bản tường trình cũng có thể được sử dụng để chứng minh, bảo vệ, xin lỗi, nhận trách nhiệm hay thừa nhận một sai sót, một lỗi lầm hay một vi phạm nào đó.

Mẫu bản tường trình của giáo viên phổ biến hiện nay

Bản tường trình sự việc của giáo viên là một loại bản tường trình được viết bởi giáo viên, để trình bày một sự việc, một hoạt động, một công việc hay một vấn đề nào đó liên quan đến công tác giảng dạy, quản lý lớp học, chăm sóc học sinh hay phối hợp với phụ huynh. Bản tường trình của giáo viên có thể được gửi cho hiệu trưởng, phòng giáo dục, sở giáo dục hay bộ giáo dục.

Một mẫu bản tường trình sự việc của giáo viên có thể có nội dung như sau:

BẢN TƯỜNG TRÌNH SỰ VIỆC
Kính gửi: Hiệu trưởng trường…….……………………………………………………………………………………………………………….
Tôi tên là: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Chức vụ: Giáo viên dạy…..…………………………………………………………………………………………………………………………..
Lớp:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Tôi xin tường trình sự việc như sau:
………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Đây là sự việc mà tôi xin tường trình. Tôi xin chịu trách nhiệm về những gì đã viết và xin được sự giải quyết của quý thầy cô.
Ngày …/…/…
Người tường trình
(Ký và ghi rõ họ tên)
Nguyễn Văn A

Icon

Công việc nổi bật

Cách viết 1 bản tường trình cho giáo viên

Cấu trúc của một bản tường trình

Một bản tường trình của giáo viên thường có cấu trúc như sau:

  • Tiêu đề: BẢN TƯỜNG TRÌNH (hoặc BẢN TƯỜNG TRÌNH SỰ VIỆC, BẢN TƯỜNG TRÌNH CÔNG VIỆC, BẢN TƯỜNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG, BẢN TƯỜNG TRÌNH VẤN ĐỀ, … tùy theo nội dung cần tường trình). Tiêu đề được viết in hoa, căn giữa và đậm.
  • Đầu thư: Ghi rõ người nhận bản tường trình, bao gồm tên, chức vụ và đơn vị của người nhận. Đầu thư được viết thường, căn trái và không đậm.
  • Thân thư: Ghi rõ người viết bản tường trình, bao gồm tên, chức vụ và đơn vị của người viết. Thân thư được viết thường, căn trái và không đậm. Sau đó, ghi rõ nội dung cần tường trình, bao gồm các thông tin như: thời gian, địa điểm, nguyên nhân, quá trình, kết quả, đánh giá, kiến nghị, … của sự việc, hoạt động, công việc hay vấn đề cần tường trình. Nội dung tường trình phải được viết một cách rõ ràng, chính xác, khách quan và trung thực, không bịa đặt, thêm bớt hay che đậy. Nội dung tường trình có thể được chia thành các đoạn văn, các mục hay các gạch đầu dòng, tùy theo mức độ chi tiết và phức tạp của nội dung.
  • Kết thúc: Ghi rõ người viết bản tường trình chịu trách nhiệm về những gì đã viết và xin được sự giải quyết của người nhận bản tường trình. Kết thúc được viết thường, căn trái và không đậm. Sau đó, ghi rõ ngày viết bản tường trình, căn phải và không đậm.

Cuối cùng, ghi rõ chữ ký và họ tên của người viết bản tường trình, căn phải và không đậm.

Hướng dẫn nhập thông tin cho từng phần của tường trình

  • Tiêu đề: Chọn một tiêu đề phù hợp với nội dung cần tường trình, ví dụ: BẢN TƯỜNG TRÌNH SỰ VIỆC, BẢN TƯỜNG TRÌNH VẤN ĐỀ,….
  • Đầu thư: Nhập tên, chức vụ và đơn vị của người nhận bản tường trình, ví dụ: Kính gửi: Hiệu trưởng trường THPT ABC
  • Thân thư: Nhập tên, chức vụ và đơn vị của người viết bản tường trình của giáo viên, ví dụ: Tôi tên là: Nguyễn Văn A, Chức vụ: Giáo viên dạy Toán, Lớp: 10A1. Sau đó, nhập nội dung cần tường trình, ví dụ: Tôi xin tường trình sự việc như sau: …
  • Kết thúc: Nhập câu chịu trách nhiệm và xin giải quyết, ví dụ: Đây là sự việc mà tôi xin tường trình. Tôi xin chịu trách nhiệm về những gì đã viết và xin được sự giải quyết của quý thầy cô. Sau đó, nhập ngày viết bản tường trình, ví dụ: Ngày 16/11/2023. Cuối cùng, nhập chữ ký và họ tên của người viết bản tường trình, ví dụ: Người tường trình, (Ký và ghi rõ họ tên), Nguyễn Văn A.

Một số mẫu bản tường trình khác mà giáo viên có thể tham khảo

Ngoài mẫu bản tường trình của giáo viên trên, còn có một số mẫu bản tường trình khác mà giáo viên có thể tham khảo, tùy theo tình huống và nhu cầu của mình. Sau đây là một số mẫu bản tường trình phổ biến:

Mẫu tường trình vi phạm nội quy của giáo viên

BẢN TƯỜNG TRÌNH VI PHẠM NỘI QUY
Kính gửi: Hiệu trưởng trường…….……………………………………………………………………………………………………………….
Tôi tên là: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Chức vụ: Giáo viên dạy…..…………………………………………………………………………………………………………………………..
Lớp:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Tôi xin tường trình vi phạm nội quy như sau:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tôi xin chịu trách nhiệm về những gì đã viết và xin được sự giải quyết của quý thầy cô.
Ngày …/…/…
Người tường trình
(Ký và ghi rõ họ tên)
Nguyễn Văn A

Mẫu tường trình đánh nhau của học sinh cho giáo viên

BẢN TƯỜNG TRÌNH ĐÁNH NHAU CỦA HỌC SINH
Kính gửi: Hiệu trưởng trường…….……………………………………………………………………………………………………………….
Tôi tên là: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Chức vụ: Giáo viên dạy…..…………………………………………………………………………………………………………………………..
Lớp:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Tôi xin tường trình đánh nhau của học sinh như sau:
………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tôi xin chịu trách nhiệm về những gì đã viết và xin được sự giải quyết của quý thầy cô.
Ngày …/…/…
Người tường trình
(Ký và ghi rõ họ tên)
Nguyễn Văn A

Mẫu tường trình vắng mặt không phép của học sinh

BẢN TƯỜNG TRÌNH VẮNG MẶT KHÔNG PHÉP CỦA HỌC SINH
Kính gửi: Hiệu trưởng trường…….……………………………………………………………………………………………………………….
Tôi tên là: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Chức vụ: Giáo viên dạy…..…………………………………………………………………………………………………………………………..
Lớp:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Tôi xin tường trình vắng mặt không phép của học sinh như sau:
………………………………………………………………………………………………..………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tôi xin chịu trách nhiệm về những gì đã viết và xin được sự giải quyết của quý thầy cô.
Ngày …/…/…
Người tường trình (Ký và ghi rõ họ tên)
Nguyễn Văn A

Tóm lại, bản tường trình của giáo viên là một loại văn bản quan trọng và phổ biến trong công tác giáo dục. Bản tường trình giúp giáo viên trình bày một cách rõ ràng, chính xác, khách quan và trung thực về một sự việc, một hoạt động, một công việc hay một vấn đề nào đó liên quan đến công tác giảng dạy, quản lý lớp học, chăm sóc học sinh hay phối hợp với phụ huynh. Hy vọng bài viết trên đã giúp bạn hiểu rõ hơn về bản tường trình và cách viết bản tường trình cho giáo viên.

Đánh giá bài viết này

Tác giả

Viết một bình luận