Nhiệm vụ của Giáo viên được quy định như thế nào

Nhiệm vụ của giáo viên vô cùng quan trọng bởi, họ là người có trách nhiệm quản lý, giáo dục, hướng dẫn và chăm sóc học sinh trong lớp mình. Đây cũng là người đại diện cho lớp trong các hoạt động của nhà trường và liên lạc với phụ huynh học sinh. Giáo viên cần thực hiện tốt các nhiệm vụ và quyền hạn của mình theo quy định của pháp luật và chính sách của nhà trường. Cùng khám phá ngay!

nhiem vu cua giao vien-min

Nhiệm vụ của Giáo viên được quy định như thế nào – Nguồn ảnh: Pxhere

Quy định chung về nhiệm vụ của giáo viên

Theo Luật giáo dục năm 2019, nhiệm vụ của giáo viên là:

 • Thực hiện chương trình, kế hoạch giảng dạy, hướng dẫn học tập, nghiên cứu khoa học và các hoạt động giáo dục khác theo quy định của pháp luật.
 • Tổ chức, quản lý, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của học sinh, sinh viên; thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục.
 • Thực hiện công tác tư vấn, hướng nghiệp cho học sinh, sinh viên; phối hợp với gia đình và xã hội trong việc giáo dục học sinh, sinh viên.
 • Tham gia hoạt động của tổ chức chính trị – xã hội, đoàn thể, tổ chức chuyên môn, tổ chức cơ sở của nhà trường.
 • Thực hiện nghĩa vụ công dân, quyền và nghĩa vụ của cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật.
 • Thường xuyên tự học, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học và các kỹ năng khác.

Các điểm riêng trong nhiệm vụ của giáo viên chủ nhiệm

Ngoài các nhiệm vụ chung của giáo viên, giáo viên chủ nhiệm còn có các nhiệm vụ riêng sau:

 • Chủ trì việc xây dựng kế hoạch hoạt động của lớp, phối hợp với các giáo viên dạy lớp thực hiện các hoạt động giáo dục, đào tạo, rèn luyện cho học sinh, sinh viên.
 • Theo dõi, đánh giá, tổng hợp kết quả học tập, rèn luyện của học sinh, sinh viên trong lớp; kịp thời phát hiện, giải quyết hoặc đề xuất cơ quan có thẩm quyền giải quyết các vấn đề liên quan đến học sinh, sinh viên.
 • Tổ chức, thực hiện các hoạt động ngoại khóa, văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, phòng chống tệ nạn xã hội, bảo vệ môi trường, giáo dục quốc phòng – an ninh, giáo dục pháp luật cho học sinh, sinh viên.
 • Phối hợp với các tổ chức đoàn thể, tổ chức cơ sở của nhà trường trong việc quản lý, giáo dục học sinh, sinh viên.
 • Thường xuyên liên lạc, trao đổi với phụ huynh (người giám hộ) về tình hình học tập, rèn luyện của học sinh, sinh viên; tham gia các hoạt động của Hội cha mẹ học sinh, Hội cựu học sinh.
Icon

Công việc nổi bật

Các quy định khác của pháp luật về giáo viên

Quy định về tiêu chuẩn của giáo viên

Theo Luật giáo dục năm 2019, tiêu chuẩn của giáo viên bao gồm:

 • Đạo đức, lối sống, tư cách nghề nghiệp.
 • Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học và các kỹ năng khác theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 • Sức khỏe ổn định để đáp ứng nhu cầu công việc.

Các quyền hạn của giáo viên

Theo Luật giáo dục năm 2019, giáo viên có các quyền hạn sau:

 • Được tôn trọng, bảo vệ danh dự, nhân phẩm, sức khỏe, tài sản; được công nhận, khen thưởng theo quy định của pháp luật.
 • Được tham gia xây dựng chương trình, giáo án, tài liệu giảng dạy; được sử dụng các phương tiện, thiết bị dạy học và các nguồn lực khác của nhà trường.
 • Được tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, tư vấn, hợp tác quốc tế và các hoạt động khác theo quy định của nhà trường.
 • Được tham gia các tổ chức chính trị – xã hội, đoàn thể, tổ chức chuyên môn, tổ chức cơ sở của nhà trường; được tham gia quản lý nhà trường theo quy định nhiệm vụ của giáo viên trong pháp luật.
 • Được hưởng chế độ, chính sách về lương, phụ cấp, trợ cấp, bảo hiểm, nghỉ ngơi, điều kiện làm việc, đào tạo, bồi dưỡng, thi đua, khen thưởng và những quyền lợi khác theo quy định của luật pháp.
 • Được phản biện, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo, khởi kiện theo quy định của pháp luật.

Quy định về văn hóa ứng xử và trang phục của giáo viên

Theo Luật giáo dục năm 2019, giáo viên phải có văn hóa ứng xử và trang phục phù hợp với nghề nghiệp, tôn trọng phong tục, tập quán, văn hóa của địa phương và quốc gia. Cụ thể, giáo viên phải:

 • Có thái độ tôn trọng, lịch sự, nhã nhặn, công bằng, không phân biệt đối xử với học sinh, sinh viên, đồng nghiệp, cấp trên, cấp dưới và người khác.
 • Có lời nói, hành động, thái độ gương mẫu, có tác dụng giáo dục, khuyến khích, động viên học sinh, sinh viên phát triển năng lực, sáng tạo, tích cực học tập và rèn luyện.
 • Có trang phục gọn gàng, sạch sẽ, phù hợp với hoàn cảnh, không gây phản cảm, mất trật tự.
 • Không sử dụng các phương tiện, thiết bị điện tử, truyền thông trong giờ dạy học, trừ khi có liên quan đến nội dung giảng dạy hoặc có sự cho phép của cấp có thẩm quyền.

Các danh hiệu thi đua – khen thưởng của giáo viên

Danh hiệu nhà giáo ưu tú

Danh hiệu nhà giáo ưu tú là danh hiệu được trao cho những nhà giáo có nhiều thành tích trong công tác giảng dạy, giáo dục, nghiên cứu khoa học và các hoạt động khác của ngành giáo dục. Để được xét tặng danh hiệu này, nhà giáo phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau:

 • Lòng trung thành với Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa được thể hiện qua việc chấp hành nghiêm túc chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, tuân thủ nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị, tổ chức, địa phương nơi cư trú.
 • Là nhà giáo xuất sắc, có đạo đức cao quý, có tâm huyết và tận tụy với nghề, được mọi người kính trọng và yêu mến; là người tiên phong trong việc đổi mới quản lý giáo dục, cải tiến phương pháp dạy học và đánh giá học sinh, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và phát triển xã hội.
 • Đã được vinh danh 07 lần là “Chiến sĩ thi đua cơ sở” hoặc giáo viên, giảng viên dạy giỏi cùng cấp, trong đó có ít nhất 01 lần liền kề năm xét tặng; 01 lần là Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, bộ hoặc giáo viên, giảng viên dạy giỏi cấp tỉnh, bộ; 01 lần được tặng Bằng khen cấp tỉnh, bộ.
 • Đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn: Đã 05 lần được vinh danh là “Chiến sĩ thi đua cơ sở” hoặc 05 lần được vinh danh là giáo viên dạy giỏi cùng cấp hoặc 05 lần được vinh danh là “Chiến sĩ thi đua cơ sở” và giáo viên dạy giỏi cùng cấp, trong đó có lần liền kề năm đề nghị xét tặng.
 • Giảng dạy chất lượng cao, hiệu quả tốt; có nhiều sáng tạo trong việc cải tiến chương trình, nội dung, phương pháp dạy học để nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo …Đứng đầu các ý tưởng hoặc đề tài nghiên cứu khoa học đã được ứng dụng thành công trong giảng dạy, giáo dục…
 • Nhà giáo có thời gian dạy học trực tiếp từ 15 năm trở lên. Cán bộ quản lý giáo dục có thời gian làm việc trong ngành từ 20 năm trở lên, trong đó có 10 năm trở lên dạy học trực tiếp.

Danh hiệu nhà giáo nhân dân

Danh hiệu nhà giáo nhân dân là danh hiệu cao nhất được trao cho những nhà giáo có nhiều đóng góp xuất sắc nhất cho sự nghiệp giáo dục. Ngoài 2 tiêu chí đầu giống với danh hiệu nhà giáo ưu tú, nhà giáo phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau:

 • Nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua” cấp tỉnh, bộ hoặc giải thưởng giáo viên, giảng viên dạy giỏi cấp tỉnh, bộ; hoặc Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ trở lên (đối với giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, cần có ít nhất 02 lần nhận Bằng khen cấp tỉnh, bộ trở lên).
 • Thực hiện sáng kiến hoặc nghiên cứu khoa học theo quy định riêng cho từng đối tượng như sau:
 • Đối với giáo viên mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp nghề và cung cấp, trung tâm hỗ trợ giáo dục hòa nhập, trường giáo dưỡng: Cần có 03 sáng kiến hoặc 01 nghiên cứu khoa học đã được áp dụng thành công trong công tác giảng dạy, giáo dục và nghiệm thu bởi cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp.
 • Giảng viên các trường đại học, cao đẳng, cơ quan và tổ chức thuộc hệ thống nhà nước, chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội: Là chủ nhiệm 01 nghiên cứu khoa học cấp cơ sở hoặc tham gia 01 nghiên cứu khoa học cấp quốc gia hoặc quốc tế đã nghiệm thu, có kết quả áp dụng hiệu quả trong giảng dạy, giáo dục.
 • Giảng viên cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp trình độ đại học: Là chủ nhiệm 01 nghiên cứu khoa học cấp quốc gia hoặc quốc tế đã nghiệm thu, có kết quả áp dụng hiệu quả trong giảng dạy, giáo dục hoặc có ít nhất 03 bài báo khoa học được đăng trên các tạp chí uy tín trong nước hoặc quốc tế.

Các Huân – Huy chương khen thưởng giáo viên có thể nhận được

Những người được trao hoặc được phong các loại Huân chương sẽ nhận được Bằng, Huân chương và tiền thưởng theo quy định sau:

 • Được trao hoặc được phong “Huân chương Lao động” hạng nhất, “Huân chương Chiến công” hạng nhất, “Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất” sẽ nhận được tiền thưởng bằng 9,0 lần lương cơ sở;
 • Được trao hoặc được phong “Huân chương Lao động” hạng nhì, “Huân chương Chiến công” hạng nhì, “Huân chương Bảo vệ Tổ quốc” hạng nhì, “Huân chương Đại đoàn kết dân tộc” sẽ nhận được tiền thưởng bằng 7,5 lần lương cơ sở;
 • Những người được trao hoặc được phong “Huân chương Lao động” hạng ba, “Huân chương Chiến công” hạng ba, “Huân chương Bảo vệ Tổ quốc” hạng ba và “Huân chương Dũng cảm” sẽ nhận được tiền thưởng bằng 4,5 lần lương cơ sở.

Giáo viên nếu được trao huân chương sẽ nhận được tiền thưởng tương ứng với loại huân chương như sau:

Huân chương lao động cho cá nhân
Mức hưởng x mức lương cơ sở
Năm học 2018 – 2019 (Lương cơ sở áp dụng 1.390.000 đồng)
Năm học 2019 – 2020 (Lương cơ sở áp dụng 1.490.000 đồng)
“Huân chương Lao động” hạng nhất
9,0
12.510.000 đồng
13.410.000 đồng
“Huân chương Lao động” hạng nhì
7,5
10.425.000 đồng
11.750.000 đồng
“Huân chương Lao động” hạng ba
4,5
6.255.000 đồng
6.705.000 đồng

Quy định về kỷ luật giáo viên

Đối với giáo viên công lập

Theo “Điều 15. Các hình thức kỷ luật đối với viên chức”, các hình thức kỷ luật áp dụng cho giáo viên công lập bao gồm:

1. Áp dụng đối với viên chức không giữ chức vụ quản lý:

a) Khiển trách.
b) Cảnh cáo.
c) Buộc thôi việc.

2. Áp dụng đối với viên chức quản lý:

a) Khiển trách.
b) Cảnh cáo.
c) Cách chức.
d) Buộc thôi việc.

Ngoài hình thức kỷ luật theo Điều này, viên chức còn có thể bị giới hạn hoạt động nghề nghiệp theo quy định của pháp luật liên quan.

Đối với giáo viên tư thục

Vì là nhân sự hợp đồng với các trường dân lập nên không thuộc diện viên chức, các hình thức kỷ luật chính thường thấy là:

 • Cảnh cáo
 • Trừ lương
 • Hạ thi đua
 • Ngưng hợp đồng lao động, buộc thôi việc

Như vậy, nhiệm vụ của giáo viên là rất quan trọng, đòi hỏi giáo viên phải có trình độ chuyên môn cao, tinh thần trách nhiệm và tâm huyết với nghề. Giáo viên không chỉ là người truyền đạt kiến thức mà còn là người nuôi dưỡng tâm hồn và khơi dậy tiềm năng của học sinh. Giáo viên xứng đáng được tôn trọng và kính yêu bởi cộng đồng và xã hội.

5/5 - (1 bình chọn)

Tác giả

Viết một bình luận