Nhiệm vụ của Giáo viên THCS bao gồm những gì?

Nhiệm vụ của Giáo viên THCS (trung học cơ sở) bao gồm những gì? Mức lương của giáo viên THCS hiện nay là bao nhiêu? Hãy cùng vieclamgiaoduc.vn tìm hiểu những nhiệm vụ của giáo viên THCS và mức lương của họ trong bài viết dưới đây nhé!

nhiem vu cua giao vien thcs-min

Nhiệm vụ của Giáo viên THCS bao gồm những gì? – Nguồn ảnh: Pexels

Quy định về nhiệm vụ của giáo viên THCS trong giáo dục

Nhiệm vụ của giáo viên bộ môn

Quy định về nhiệm vụ chung của giáo viên bộ môn THCS bao gồm

 • Giảng dạy theo chương trình, nhiệm vụ, kế hoạch bộ môn, kế hoạch giáo dục được phân công bởi lãnh đạo nhà trường, quản lý học sinh trong khi giảng dạy hoặc trong các hoạt động giáo dục do nhà trường tổ chức.
 • Tham gia các hoạt động của tổ chuyên môn
 • Tham gia các hoạt động phổ cập giáo dục tại địa phương công tác
 • Thường xuyên bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ để nâng cao chất lượng giảng dạy, không ngừng sáng tạo và vận dụng các phương pháp dạy học mới, tích cực vào bài giảng
 • Rèn luyện đạo đức, văn hóa, giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo
 • Xây dựng môi trường học tập hiệu quả, thân thiện
 • Tuân thủ pháp luật, tuân thủ Điều lệ của trường, thực hiện các nhiệm vụ, quyết định của Hiệu trưởng.
 • Phối hợp với giáo viên chủ nhiệm, các giáo viên khác trong công việc và giảng dạy

Nhiệm vụ của giáo viên chủ nhiệm

Ngoài các nhiệm vụ của giáo viên bộ môn, giáo viên chủ nhiệm cũng phải thực hiện các nhiệm vụ sau đây

 • Xây dựng kế hoạch các hoạt động giáo dục có mục tiêu, nội dung và phương pháp rõ ràng, đảm bảo tính khả thi và phù hợp với đặc điểm của học sinh, cũng như hoàn cảnh và điều kiện thực tế, nhằm thúc đẩy sự tiến bộ cả lớp và từng học sinh.
 • Giảng dạy theo kế hoạch đã xây dựng.
 • Phối hợp với giáo viên bộ môn để theo dõi, quản lý quá trình học tập của học sinh, nhằm kịp thời trao đổi và kết nối với phụ huynh.
 • Nhận xét, đánh giá và xếp loại học sinh cuối kì và cuối năm học, đề nghị khen thưởng và kỷ luật học sinh; kiểm tra, đánh giá về hạnh kiểm của học sinh.
 • Báo cáo thường kỳ hoặc đột xuất về tình hình của lớp với Hiệu trưởng.
Icon

Công việc nổi bật

Chi tiết nhiệm vụ của giáo viên THCS hạng I

Mã số và bậc lương

Giáo viên THCS hạng I mang mã số V. 07.04.30.

Theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 8 Thông tư 03, giáo viên THCS hạng I được hưởng hệ số lương của viên chức loại A2, nhóm A2.1, từ hệ số lương 4,4 – 6,78.

Theo quy định tại Nghị định 24/2023/NĐ-CP, từ ngày 1/7/2023, mức lương cơ sở mới theo quy định là 1.800.000 đồng/tháng. Cụ thể mức lương giáo viên THCS hạng I là:

Bậc Hệ số Mức lương (Đơn vị: Đồng)
Bậc 1 4,4 7.920.000
Bậc 2 4,74 8.532.000
Bậc 3 5,08 9.144.000
Bậc 4 5,42 9.756.000
Bậc 5 5,76 10.368.000
Bậc 6 6,1 10.980.000
Bậc 7 6,44 11.592.000
Bậc 8 6,78 12.204.000

Nhiệm vụ trong công tác giáo dục

Giáo viên THCS hạng I phải thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Thông tư 03 như sau:

 • Thực hiện nhiệm vụ của giáo viên hạng II
 • Tham gia biên soạn, đánh giá, lựa chọn các tài liệu dạy học và tài liệu bồi dưỡng giáo viên
 • Dạy minh họa, chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn tại các buổi tập huấn
 • Tham gia vào quá trình kiểm tra chuyên môn và nghiệp vụ cho giáo viên từ cấp huyện trở lên, cũng như tham gia vào việc đánh giá và hướng dẫn nghiên cứu khoa học và công nghệ từ cấp huyện trở lên.
 • Tham gia ban tổ chức/ban giám khảo/ban ra đề trong các hội thi (của giáo viên/học sinh) từ cấp huyện trở lên (nếu có).

Chi tiết nhiệm vụ của giáo viên THCS hạng II

Mã số và bậc lương

Theo quy định, giáo viên THCS hạng II – mã số V.07.04.31 được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2, nhóm A2.2, hệ số lương tương đương từ 4 – 6,38.

Bậc Hệ số Mức lương (Đơn vị: Đồng)
Bậc 1 4 7.200.000
Bậc 2 4,34 7.812.000
Bậc 3 4,68 8.424.000
Bậc 4 5,02 9.036.000
Bậc 5 5,36 9.648.000
Bậc 6 5,7 10.260.000
Bậc 7 6,04 10.872.000
Bậc 8 6,38 11.484.000

Nhiệm vụ trong công tác giáo dục

 • Thực hiện nhiệm vụ của giáo viên THCS hạng III
 • Tham gia giảng dạy minh họa cho các lớp bồi dưỡng giáo viên hoặc dạy thí điểm cho các mô hình, phương pháp giảng dạy mới từ cấp trường trở lên
 • Tham gia vào quá trình hướng dẫn hoặc đánh giá các sản phẩm nghiên cứu khoa học và công nghệ từ cấp trường trở lên
 • Tham gia các hoạt động cộng đồng, xã hội tại địa phương công tác
 • Tham gia các đoàn đánh giá ngoài/ công tác kiểm tra chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên từ cấp trường trở lên
 • Tham gia ban giám khảo hoặc ban ra đề hoặc người hướng dẫn trong các hội thi (của giáo viên hoặc học sinh) từ cấp trường trở lên (nếu có).

Tham khảo: tin tuyển dụng việc làm Giáo Viên Trung Học Cơ Sở

Chi tiết nhiệm vụ của giáo viên THCS hạng III

Mã số và bậc lương

Giáo viên THCS hạng III – Mã số V.07.04.32 có hệ số lương từ 2,34 đến 4,98, cụ thể như sau:

Bậc Hệ số Mức lương (Đơn vị: Đồng)
Bậc 1 2,34 4.212.000
Bậc 2 2,67 4.806.000
Bậc 3 3 5.400.000
Bậc 4 3,33 5.994.000
Bậc 5 3,66 6.588.000
Bậc 6 3,99 7.182.000
Bậc 7 4,32 7.776.000
Bậc 8 4,65 8.370.000
Bậc 9 4,98 8.964.000

Nhiệm vụ trong công tác giáo dục

Theo Thông tư 03/2021/TT-BGDĐT Khoản 1 Điều 3, giáo viên trung học cơ sở có các nhiệm vụ sau:

 • Xây dựng kế hoạch dạy học của môn học được phân công và tham gia xây dựng kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn
 • Giảng dạy môn được giao theo chương trình, kế hoạch của nhà trường và tổ chuyên môn, không ngừng sử dụng các phương pháp giảng dạy mới, sáng tạo nhưng hiệu quả, nhằm phát huy tính sáng tạo và tăng khả năng ghi nhớ của học sinh
 • Đánh giá kết quả học tập và rèn luyện của học sinh
 • Tổ chức bồi dưỡng, dạy thêm cho học sinh có kết quả yếu, kém
 • Tham gia các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn
 • Tham gia nghiên cứu khoa học, các hoạt động chuyên môn do tổ bộ môn hoặc nhà trường tổ chức
 • Phối hợp với các tổ chức, cá nhân có liên quan để thực hiện các hoạt động dạy học, giáo dục, tư vấn tâm lý, hướng nghiệp cho học sinh
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng nhà trường phân công

Bài viết trên đã nêu rõ những quy định về nhiệm vụ của giáo viên THCS và mức lương được hưởng theo từng bậc lương. Vieclamgiaduc.vn hi vọng bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về các nhiệm vụ của giáo viên trung học cơ sở.

Đánh giá bài viết này

Tác giả

Viết một bình luận