Thông tin về các bậc lương giáo viên THCS hạng 2 cũ

Sau hàng loạt điều chỉnh quy định mới từ chính phủ, các bậc lương giáo viên THCS hạng 2 cũ có sự thay đổi mà các giáo viên cần được cập nhật chính xác. Điều này còn chứng tỏ rằng, Nhà nước rất quan tâm đến mức lương để cải thiện đời sống và chất lượng giáo dục cho mầm non tương lai. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu thông tin về giáo viên cũ và mới, đến nhiệm vụ và các bậc lương tương ứng.

luong giao vien thcs hang 2 cu

Thông tin về các bậc lương giáo viên THCS hạng 2 cũ – Nguồn ảnh: Pexels

Thông tin và các bậc lương giáo viên THCS hạng 2 cũ

Trước khi tìm hiểu về bậc lương giáo viên THCS hạng 2 mới, chúng ta cần hiểu rõ về thông tin của giáo viên THCS hạng 2 cũ. Điều này sẽ giúp chúng ta dễ dàng so sánh và hiểu rõ hơn về sự thay đổi của bậc lương giáo viên THCS hạng 2.

Theo Thông tư 08/2023/TT-BGDĐT, chức danh nghề nghiệp của giáo viên THCS hạng 2 cũ là “giáo viên trung học cơ sở hạng II” mã số V.07.04.11.

Hệ số lương của giáo viên THCS hạng 2 cũ dao động từ 2.34 đến 4.98. Theo Thông tư 08/2023/TT-BGDĐT, bậc lương của giáo viên THCS hạng 2 cũ bao gồm 9 bậc lương: 2,34 | 2,67 | 3,00 | 3,33 | 3,66 | 3,99 | 4,32 | 4,65 |4,98.

Tham khảo: Các bậc lương giáo viên THCS cũ và so sánh bảng lương cũ – mới

Thông tin và bậc lương giáo viên THCS hạng 2 mới

Sau khi đã hiểu rõ về thông tin của giáo viên THCS hạng 2 cũ, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về thông tin của bậc lương giáo viên THCS hạng 2 mới.

Theo Thông tư 08/2023/TT-BGDĐT, chức danh nghề nghiệp của giáo viên THCS hạng 2 mới là “giáo viên trung học cơ sở hạng II”. Điều này không có sự thay đổi so với giáo viên THCS hạng 2 cũ, nhưng khác với mã số mới là V.07.04.31

Hệ số lương của giáo viên THCS hạng 2 mới dao động từ 4.0 đến 6.38. Theo Thông tư 08/2023/TT-BGDĐT, bậc lương của giáo viên THCS hạng 2 mới bao gồm 8 bậc lương: 4,0 | 4,34 | 4,68 | 5,02 | 5,36 | 5,7 | 6,04 | 6,38. Số liệu này có thể thay đổi theo từng thời điểm và khu vực.

Icon

Công việc nổi bật

Giáo viên THCS hạng 2 cũ có được bổ nhiệm hạng 2 mới không?

Theo khoản 8 Sửa đổi Điều 7 về bổ nhiệm các hạng của Thông tư 08/2023/TT-BGDĐT, giáo viên THCS hạng 2 cũ có thể được bổ nhiệm lên hạng 2 mới nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

  • Tổng thời gian giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng II (mã số V.07.04.11) hoặc tương đương đủ từ 09 (chín) năm trở lên (không kể thời gian tập sự).
  • Được đánh giá đạt chuẩn nghề nghiệp theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư 03.

Vì vậy, bậc lương giáo viên THCS hạng 2 cũ có thể được bổ nhiệm lên hạng 2 mới nếu đáp ứng đủ các điều kiện trên.

Bảng bậc lương giáo viên THCS hạng 2 cũ

Như đã đề cập ở trên, hệ số lương của giáo viên THCS hạng 2 cũ dao động từ 2.34 đến 4.98. Dưới đây là bảng thể hiện các bậc lương và hệ số tương ứng của giáo viên THCS hạng 2 cũ:

Bậc lương Hệ số lương
1 2.34
2 2.67
3 3
4 3.33
5 3.66
6 3.99
7 4.32
8 4.65
9 4.98

Tham khảo: tin tuyển dụng việc làm Giáo Viên Trung Học Cơ Sở

Bảng bậc lương giáo viên THCS hạng 2 mới

Sau khi đã sửa đổi, hệ số lương này được tăng hơn so với quy định cũ khi mức sống và nhu cầu phát triển tăng lên rõ rệt. Bậc lương của giáo viên THCS hạng 2 mới dao động từ 4.0 đến 6.38. Dưới đây là bảng thể hiện các bậc lương và hệ số tương ứng của giáo viên THCS hạng 2 mới:

Bậc lương Hệ số lương
1 4
2 4.34
3 4.68
4 5.02
5 5.36
6 5.7
7 6.04
8 6.38

Nhiệm vụ của giáo viên THCS hạng 2

Theo Thông tư 03/2023/TT-BGDĐT, giáo viên THCS hạng 2 có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ quy định tại khoản 1 Điều 4. Các nhiệm vụ này bao gồm:

  • Thử nghiệm các mô hình/đề tài nghiên cứu khoa học để cải tiến phương pháp học tập, dạy minh họa tại các lớp bồi dưỡng chuyên đề.
  • Chịu trách nhiệm công tác giảng dạy, xây dựng bộ tài liệu điện tử cho các lớp bồi dưỡng học sinh giỏi các cấp THCS.
  • Làm ban giám khảo, người hướng dẫn học sinh tham gia các cuộc thi tại nhà trường và các tỉnh trở lên.
  • Dự giờ, kiểm tra chuyên môn và nghiệp vụ về công tác giảng dạy của giáo viên cấp trưởng trở lên.
  • Biên soạn tài liệu báo cáo, đánh giá và kiểm tra năng lực của các giáo viên bộ môn các kì học.
  • Tổ chức, tham gia các hoạt động tình nguyện viên cộng đồng, xã hội nhằm giáo dục ý thức của học sinh.

Việc điều chỉnh các bậc lương giáo viên THCS hạng 2 cũ là một trong những biện pháp quan trọng để nâng cao chất lượng giáo dục và đảm bảo sự công bằng trong ngành giáo dục. Hy vọng bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về mức lương và giúp bạn có được sự hiểu biết về cách tính lương chuẩn của giáo viên THCS.

Đánh giá bài viết này

Tác giả

Viết một bình luận