Hệ thống giáo dục Mỹ – AES Logo

Hệ thống giáo dục Mỹ – AES

Tổng quan

  • Lĩnh vực Giảng Dạy
  • Vị trí đang tuyển dụng 0
  • Lượt xem 6
  • Loại Hình Tổ Chức Loại hình khác
  • Địa chỉ Long Biên - Hà Nội

Giới thiệu công ty

Kết hợp sức mạnh vươn lên của con người Việt Nam với nền giáo dục hiện đại, tiên tiến trên thế giới, AES đã, đang và sẽ phấn đấu trở thành một nền giáo dục mang đẳng cấp quốc tế.