Tổng quan

  • Lĩnh vực Giáo viên dạy STEM / STEAM
  • Vị trí đang tuyển dụng 0
  • Lượt xem 44
  • Loại Hình Tổ Chức Trung Tâm Đào Tạo Kỹ Năng
  • Địa chỉ 8 Ta Quang Buu st Hà Nội

Giới thiệu công ty

COMPA STEM là một startup công nghệ giáo dục năng động và sáng tạo,
được thành lập bởi những chuyên gia tốt nghiệp tiến sĩ kỹ thuật tại Mỹ. COMPA STEM cam kết cung cấp giáo dục STEM chất lượng cao cho học sinh trung học phổ thông mong muốn học tại Mỹ. Chúng tôi sử dụng phương pháp dạy dựa trên dự án để nâng cao sự sáng tạo và phát triển kỹ năng giải quyết vấn đề.