Công Ty Giáo Dục Trực Tuyến Onion Academy Logo

Công Ty Giáo Dục Trực Tuyến Onion Academy

  • Social Links:

Tổng quan

  • Lĩnh vực Hỗ Trợ Giáo Dục
  • Vị trí đang tuyển dụng 0
  • Lượt xem 36
  • Loại Hình Tổ Chức Trung Tâm Anh Ngữ
  • Địa chỉ Online

Giới thiệu công ty

Onion Academy là một công ty chuyên về sản xuất video hoạt hình dạy học có trụ sở tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Gia nhập thị trường Việt Nam vào năm 2023 với hy vọng mang các kinh nghiệm và thành quả đã xây dựng được tại thị trường Trung Quốc ứng dụng vào thị trường Việt Nam. Chúng tôi đang trong giai đoạn xây dựng và phát triển đội ngũ với hy vọng nhanh chóng tìm được các nhân tài phù hợp với định hướng phát triển của công ty.