Công Ty TNHH Đào Tạo Và Phát TRiển Nhân Lực HI KOREAN Logo

Công Ty TNHH Đào Tạo Và Phát TRiển Nhân Lực HI KOREAN

  • Social Links:

Tổng quan

  • Lĩnh vực Tuyển Dụng và Quản Lý Giáo Viên
  • Vị trí đang tuyển dụng 1
  • Lượt xem 32
  • Loại Hình Tổ Chức Loại hình khác
  • Địa chỉ Số 3-i4, ngõ 114 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Giới thiệu công ty

Học tiếng Hàn theo phương pháp Lập trình ngôn ngữ tư duy và Blended Learning

Các công việc đang mở Công Ty TNHH Đào Tạo Và Phát TRiển Nhân Lực HI KOREAN