Trường Thpt Đông Dương Logo

Trường Thpt Đông Dương

Tổng quan

  • Lĩnh vực Giáo Viên Trung Học Phổ Thông
  • Vị trí đang tuyển dụng 0
  • Lượt xem 14
  • Loại Hình Tổ Chức Trường Công Lập
  • Địa chỉ 03 Hà Huy Giáp, phường Thạnh Lộc, Quận 12

Giới thiệu công ty

Trường THPT Đông Dương được thành lập theo quyết định số 3534/QĐ-UBND ngày 23 tháng 7 năm 2009 của UBND thành phố Hồ Chí Minh, nằm trong hệ thống các trường THPT của thành phố Hồ Chí Minh.

Trường THPT Đông Dương được hoạt động theo quyết định số 1492/SGDĐT-TCCB ngày 19 tháng 5 năm 2021 của Sở Giáo dục & Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh; trụ sở tại 103, Hà Huy Giáp, P. Thạnh Lộc, Quận 12, Tp. HCM.