Angsana Quan Lan – Ha Long Bay Resort Logo

Angsana Quan Lan – Ha Long Bay Resort

Tổng quan

  • Lĩnh vực Giáo Viên Tiếng Anh
  • Vị trí đang tuyển dụng 0
  • Lượt xem 35
  • Loại Hình Tổ Chức Loại hình khác
  • Địa chỉ Huyện Vân Đồn - Quảng Ninh

Giới thiệu công ty

Angsana Quan Lan, Ha Long Bay Resort, is located within the UNESCO World Heritage Site of Ha Long Bay – one of Vietnam’s most exotic travel destinations. The new resort will cater to the modern travelers seeking style and authenticity.