Công Ty TNHH Kingmaker III (Việt Nam) Footwear Logo

Công Ty TNHH Kingmaker III (Việt Nam) Footwear

  • Social Links:

Tổng quan

  • Lĩnh vực Hỗ Trợ Giáo Dục
  • Vị trí đang tuyển dụng 0
  • Lượt xem 14
  • Loại Hình Tổ Chức Loại hình khác
  • Địa chỉ số 1, Đường 4A, Khu công nghiệp Việt Nam Singapore - Xã Tịnh Phong - Huyện Sơn Tịnh - Tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam

Giới thiệu công ty

Công Ty TNHH Kingmaker III (Việt Nam) Footwear Co.,Ltd là công ty 100% vốn nước ngoài (Đài Loan) chuyên sản xuất và gia công các mặt hàng giày da xuất khẩu.