Công Ty TNHH Dreamtech Việt Nam Logo

Công Ty TNHH Dreamtech Việt Nam

  • Social Links:

Tổng quan

  • Lĩnh vực Hỗ Trợ Giáo Dục
  • Vị trí đang tuyển dụng 0
  • Lượt xem 10
  • Loại Hình Tổ Chức Loại hình khác
  • Địa chỉ Số 100, đường Hữu Nghị, VSIP Bắc Ninh, Xã Phù Chẩn, Thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh

Giới thiệu công ty

Là công ty 100% vốn của Hàn Quốc, chuyên sản xuất bản mạch linh kiện điện thoại