Công Ty Cổ Phần Epro Logo

Công Ty Cổ Phần Epro

Tổng quan

  • Lĩnh vực Giáo Viên Tiếng Anh , Trợ Giảng Tiếng Anh , Tư Vấn Tuyển Sinh
  • Vị trí đang tuyển dụng 0
  • Lượt xem 14
  • Loại Hình Tổ Chức Trung Tâm Anh Ngữ
  • Địa chỉ Linh Dam, Hanoi, Vietnam

Giới thiệu công ty

EPRO Consulting JSC contributes to improvement of resource utilization and environmental performance of industrial activities in Vietnam.Visit www.epronews.com for what happens with industry