Trường Cao Đẳng Công Nghệ Và Kinh Tế Bảo Lộc Logo

Trường Cao Đẳng Công Nghệ Và Kinh Tế Bảo Lộc

Tổng quan

  • Lĩnh vực Giáo Viên Tin Học
  • Vị trí đang tuyển dụng 0
  • Lượt xem 11
  • Loại Hình Tổ Chức Trường Công Lập
  • Địa chỉ 454 Trần Phú - Phường 2 - Thành phố Bảo Lộc - Lâm Đồng

Giới thiệu công ty

Trường Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Bảo Lộc là cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập trong hệ thống giáo dục nghề nghiệp, có năng lực đào tạo nguồn nhân lực có kỹ năng nghề đáp ứng sự phát triển kinh tế – xã hội ở vùng Tây nguyên, duyên hải Nam Trung bộ và các tỉnh miền Đông Nam bộ; chú trọng các ngành, nghề đào tạo nông nghiệp công nghệ cao góp phần tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với việc xây dựng nông thôn mới. Nghiên cứu khoa học – thực nghiệm, chuyển giao công nghệ và cung cấp dịch vụ chuyên môn đa lĩnh vực; hợp tác trong nước, khu vực và quốc tế phục vụ lĩnh vực nông nghiệp – nông thôn và phát triển KT – XH trong sự nghiệp HĐH, CNH đất nước.