Trường Đại Học Văn Hiến Logo

Trường Đại Học Văn Hiến

Tổng quan

  • Lĩnh vực Giáo Viên Tin Học
  • Vị trí đang tuyển dụng 0
  • Lượt xem 49
  • Loại Hình Tổ Chức Trường Tư Thục
  • Địa chỉ 613 Đường Âu Cơ, phường Phú Trung, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh

Giới thiệu công ty

Trường Đại học Văn Hiến là cơ sở giáo dục đại học định hướng ứng dụng, với ngành nghề đào tạo đa dạng. Nhà trường luôn đổi mới chương trình đào tạo theo hướng hội nhập quốc tế, chú trọng bảo tồn và phát huy bản sắc văn hoá Việt Nam và linh hoạt theo yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của đất nước.