Tổng quan

  • Lĩnh vực Hỗ Trợ Giáo Dục
  • Vị trí đang tuyển dụng 0
  • Lượt xem 85
  • Loại Hình Tổ Chức Loại hình khác
  • Địa chỉ Toà Comatce, 61 Nguỵ Như, Kon Tum, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội

Giới thiệu công ty

Oneclass EdTech Company Limited is an educational technology company with the goal of providing innovative and effective solutions to enhance the online learning experience of students in the general education curriculum. Our mission is to make education more accessible and engaging for students, teachers and institutions.

Công ty TNHH Oneclass EdTech là công ty công nghệ giáo dục với mục tiêu cung cấp các giải pháp sáng tạo và hiệu quả nhằm nâng cao trải nghiệm học tập trực tuyến của học sinh trong chương trình giáo dục phổ thông. Sứ mệnh của chúng tôi là làm cho giáo dục trở nên dễ tiếp cận và hấp dẫn hơn đối với sinh viên, giáo viên và các tổ chức.

In Taiwan, ONECLASS EdTech Company Limited is a subsidiary of Nani Publishing House, a company with over 70 years of educational experience. By integrating their vast educational resources and developing their own digital course platform, ONECLASS has become the leading online teaching platform in Taiwan with the largest number of students.

Tại Đài Loan, Công ty TNHH ONECLASS EdTech là công ty con của Nhà xuất bản Nani, một công ty có hơn 70 năm kinh nghiệm về giáo dục. Bằng cách tích hợp các nguồn tài nguyên giáo dục rộng lớn và phát triển nền tảng khóa học kỹ thuật số của riêng mình, ONECLASS đã trở thành nền tảng giảng dạy trực tuyến hàng đầu tại Đài Loan với số lượng sinh viên lớn nhất.