Trường Đại Học Kiến Trúc Đà Nẵng Logo

Trường Đại Học Kiến Trúc Đà Nẵng

Tổng quan

  • Vị trí đang tuyển dụng 0
  • Lượt xem 47
  • Loại Hình Tổ Chức Loại hình khác
  • Địa chỉ Số 566, Đường Núi Thành, Phường Hòa Cường Nam, Quận Hải Châu, Thành Phố Đà Nẵng

Giới thiệu công ty

Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng đã xây dựng và công bố sứ mạng, tầm nhìn, giá trị cốt lõi và triết lý giáo dục cùng mục tiêu phát triển của nhà trường.

1. Sứ mạng

“Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng phát triển thành trường đại học thông minh theo định hướng ứng dụng; là một trong những trường đại học thông minh góp phần đắc lực thực hiện thành công mục tiêu chuyển đổi số quốc gia; đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, có khả năng hội nhập quốc tế và đáp ứng tốt với những yêu cầu của thời đại mới; xây dựng môi trường nghiên cứu khoa học ứng dụng hiện đại, làm động lực thúc đẩy phát triển kinh tế tri thức; và góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân”

2. Mục tiêu

“Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng đào tạo nguồn nhân lực có đầy đủ kiến thức để khởi nghiệp; có năng lực phát triển cá nhân và kỹ năng làm việc nhóm để sáng tạo đổi mới; có khả năng đáp ứng nền kinh tế kỹ thuật số; có năng lực hội nhập vào thị trường lao động quốc tế và có trách nhiệm với cộng đồng”.

3. Tầm nhìn

“Tầm nhìn đến năm 2030: “Phát triển thành trường đại học thông minh theo định hướng ứng dụng, là một trong những trường đại học hàng đầu về chuyển đổi số”

4. Giá trị cốt lõi

“Năng động, sáng tạo, chất lượng, trung thực và hợp tác”

5. Triết lý giáo dục: “Hội nhập – Sáng tạo – Đạo đức – Phát triển – Trách nhiệm”