Trường THPT Hoàng Long Logo

Trường THPT Hoàng Long

  • Social Links:

Tổng quan

  • Vị trí đang tuyển dụng 0
  • Lượt xem 386
  • Loại Hình Tổ Chức Trường Tư Thục
  • Địa chỉ Hà Nội

Giới thiệu công ty

Được thành lập từ năm 2001 theo quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Trường Trung học Phổ thông Hoàng Long là một trong những trường trung học phổ thông có chất lượng đào tạo uy tín với định hướng là Trường đào tạo chuyên ngoại ngữ Anh, Nhật, Trung, Hàn và chú trọng giáo dục đạo đức theo văn hóa Nhật Bản.

Trường thuộc hệ thống các trường tư thục nằm trên địa bàn thành phố Hà Nội và chịu sự quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về chương trình, kế hoạch giảng dạy, thi tốt nghiệp THPT và cấp bằng tốt nghiệp THPT Quốc Gia. Hiện nay, Trường THPT Hoàng Long là trường tiên phong về đổi mới và phát triển nền giáo dục nước nhà bằng việc kết hợp hài hòa giữa nền giáo dục truyền thống Việt Nam và nền giáo dục hiện đại của Nhật Bản, Mỹ, Úc…

Triết lý giáo dục “Lấy người học làm trung tâm”

Định hướng giáo dục lấy người học làm trung tâm, Hoang Long School với những định hướng giáo dục rõ ràng bao gồm xây dựng nền tảng kiến thức cân bằng với kỹ năng và phát triển năng lực tư duy về kiến thức đáp ứng nhu cầu thi cử và năng lực vận dụng với khả năng ứng dụng thực tế.

z4948217206707 6771bacf98841c370e78d5c5611d9feb 800x360 1

Để thực hiện điều đó, nhà trường tập trung đào tạo học sinh phát triển toàn diện, giảng dạy phân hóa theo năng lực, tăng cường ngoại ngữ, ứng dụng CNTT trong dạy và học, giáo dục đạo đức theo văn hóa Nhật Bản, lấy nhân cách người học làm mục tiêu xây dựng, khuyến khích học sinh tự tin thể hiện, tôn trọng sự khác biệt và bồi dưỡng phẩm chất của một công dân toàn cầu.