Ban QLDA Đầu tư xây dựng TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk tuyển dụng viên chức năm 2023

Số lượng: 50

Địa điểm làm việc: Đắk Lắk

Ngày phát hành: 25/12/2023

Hạn đăng ký: 30/12/2023

 • Căn cứ Quyết định số 6593/QĐ-UBND ngày 13/11/2023 của UBND thành phố Buôn Ma Thuột về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Buôn Ma Thuột năm 2023.
 • Thực hiện Kế hoạch số 933/KH-DA ngày 23/10/2023 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Buôn Ma Thuột về tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Buôn Ma Thuột năm 2023;
 • Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Buôn Ma Thuột (sau đây gọi tắt là Ban Quản lý dự án) thông báo các nội dung về tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Buôn Ma Thuột năm 2023.

1. Nguyên tắc tuyển dụng

 • Việc tuyển dụng viên chức phải căn cứ vào nhu cầu công việc, vị trí việc làm gắn với chức danh nghề nghiệp theo quy định và số lượng người làm việc đã được phê duyệt
 • Việc tổ chức tuyển dụng phải đảm bảo công khai, minh bạch, khách quan và đúng pháp luật; đảm bảo tính cạnh tranh
 • Những người được tuyển chọn phải đảm bảo đúng tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ gắn với chức danh nghề nghiệp, hạng chức danh nghề nghiệp cần tuyển
 • Người đăng ký dự tuyển phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của những giấy tờ, văn bản trong hồ sơ đăng ký dự tuyển. Các trường hợp khai man, giả mạo hồ sơ sẽ bị hủy kết quả tuyển dụng và xử lý theo quy định của pháp luật. Không tiếp nhận bổ sung các giấy tờ xác nhận đối tượng ưu tiên sau khi công bố kết quả tuyển dụng
 • Thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển vào một vị trí việc làm tại một đơn vị có nhu cầu tuyển dụng, nếu thí sinh nào đăng ký dự tuyển từ hai vị trí việc làm trở lên trong kỳ tuyển dụng sẽ bị xóa tên trong danh sách dự tuyển hoặc hủy kết quả xét tuyển. Hồ sơ đăng ký dự tuyển không hoàn trả lại
 • Điểm kết quả của người dự tuyển được xếp theo thứ tự từ cao xuống cho đến hết chỉ tiêu tuyển dụng của từng vị trí việc làm

2. Điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký

Điều kiện chung:

 • Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam
 • Từ đủ 18 tuổi trở lên và trong độ tuổi lao động theo quy định của Bộ luật Lao động hiện hành
 • Có Phiếu đăng ký dự tuyển
 • Có lý lịch rõ ràng
 • Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm dự tuyển; trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt và được Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận
 • Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo vị trí việc làm đăng ký dự tuyển
 • Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không trái với quy định của pháp luật

Điều kiện cụ thể:

Ngoài các điều kiện chung, đối tượng dự tuyển phải đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, vị trí tuyển dụng theo quy định hiện hành của Nhà nước và yêu cầu cụ thể tại Bảng thống kê nhu cầu và mô tả vị trí việc làm cần tuyển dụng theo Kế hoạch này.

Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

 • Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự
 • Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng

Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng:

 • Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm xét tuyển tại vòng 2 gồm:
  Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B
 • Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm xét tuyển tại vòng 2 gồm:
  Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp được đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động
 • Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm xét tuyển tại vòng 2 gồm:
  Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong
 • Trường hợp người dự xét tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên nêu trên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm tại vòng 2.
  Không tính điểm ưu tiên vào kết quả điểm tuyển dụng đối với trường hợp người dự tuyển bổ sung các giấy tờ xác nhận chế độ ưu tiên sau khi đã công bố kết quả tuyển dụng

3. Bảng mô tả / Yêu cầu vị trí

Vị trí việc làm cần tuyển dụng Chửc danh nghề nghiệp Yêu cầu đối với vị trí tuyển dụng
Ngành/ chuyên ngành đào tạo
Kỹ thuật – Thẩm định Kỹ sư hạng III hoặc tương đương Công nghệ kỹ thuật điện – điện tử
Đo lường điều khiển
Xây dựng; Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Xây dựng cầu đường
Kinh tế xây dựng và quản lý dự án
Quản lý công trình
dân dụng và công nghiệp,
hạ tầng kỹ thuật
Kỹ sư hạng III hoặc tương đương Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Công nghệ kỹ thuật điện – điện tử
Kỹ thuật xây dựng; Kỹ thuật xây dựng công trình
Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
Quản lý công trình
nông nghiệp và phát triển
nông thôn
Kỹ sư hạng III hoặc tương đương Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông; Xây dựng cầu đường
Xây dựng công trình thủy
lợi
Quản lý công trình
giao thông
Kỹ sư hạng III hoặc tương đương Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông; Xây dựng cầu đường
Quản lý điều hành công trình
đô thị và dịch vụ công ích
Kỹ sư hạng III hoặc tương đương Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Lâm nghiệp
Quản lý tài nguyên và môi trường; Công nghệ kỹ thuật môi trường
Điện kỹ thuật
Quản trị kinh doanh
Kế toán
Kế toán – Tài chính Kế toán viên Kế toán
Tài chính – ngân hàng
Hành chính – Tổng hợp Chuyên viên Công nghệ thông tin
Quản trị doanh nghiệp thưong mại
Luật
Tài chính – ngân hàng

4. Nội dung, hình thức và lệ phí tuyển dụng

1. Hình thức tuyển dụng: Việc tuyển dụng viên chức được thực hiện theo hình thức xét tuyển được quy định tại Điều 11 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

2. Nội dung tuyển dụng: Xét tuyển viên chức được thực hiện theo 02 vòng như sau:

Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

Vòng 2:

 • Hình thức thi: Thi phỏng vấn nghiệp vụ chuyên ngành, trong đó:
 • Nội dung phỏng vấn: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.
 • Thang điểm phỏng vấn: 100 điểm.
 • Thời gian phỏng vấn: Tối đa 30 phút (trước khi thi phỏng vấn, thí sinh có không quá 15 phút để chuẩn bị).
 • Không thực hiện phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.

5. Xác định người trúng tuyển

Người trúng tuyển trong kỳ tuyển dụng viên chức phải có đủ các điều kiện sau:

 • Đáp ứng đầy đủ các điều kiện, tiêu chuẩn, văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu vị trí việc làm cần tuyển tại vòng 1;
 • Có kết quả điểm phỏng vấn tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên;
 • Có số điểm phỏng vấn (vòng 2) cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.
 • Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả phỏng vấn cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả phỏng vấn tại vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì Hội đồng tuyển dụng báo cáo Giám đốc Ban Quản lý dự án quyết định người trúng tuyển.
 • Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ tuyển dụng lần sau.

6. Hồ sơ tuyển dụng viên chức

Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức: Hồ sơ dự tuyển (đựng trong túi hồ sơ) ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, điện thoại liên hệ và danh mục thành phần tài liệu gồm:

 • Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức (theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ). Lưu ý: Phiếu được nộp phải kê khai đầy đủ các nội dung yêu cầu tính đến thời điểm nộp Phiếu và thí sinh phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của các nội dung kê khai trong phiếu.
 • Bản photocopy bằng tốt nghiệp THPT, các văn bằng, chứng chỉ và bảng điểm học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được dịch thuật sang tiếng Việt được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;
 • Bản photocopy các giấy tờ chứng minh đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có).
 • Ba (03) ảnh 4×6 được chụp trong thời gian gần nhất từ 03 tháng tính từ thời điểm thông báo, ghi rõ họ và tên, ngày tháng năm sinh phía sau ảnh;
 • Ba (03) phong bì có dán tem, ghi rõ: Họ và tên, địa chỉ và số điện thoại của thí sinh. Trường hợp tên người nhận không trùng với tên thí sinh thì phải ghi cả tên thí sinh và người nhận, yêu cầu ghi rõ: Họ và tên, địa chỉ, số điện thoại của thí sinh và người nhận.
 • Lưu ý: Mỗi thí sinh chỉ được nộp hồ sơ đăng ký vào 01 vị trí dự tuyển. Trường hợp thí sinh dự tuyển nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển nhiều hơn 01 vị trí việc làm nếu bị phát hiện sẽ bị xóa tên trong danh sách dự tuyển hoặc bị hủy bỏ kết quả tuyển dụng. Thí sinh không được bổ sung các giấy tờ xác nhận chế độ ưu tiên sau khi hết thời gian tiếp nhận hồ sơ. Hồ sơ đăng ký dự tuyển không được hoàn trả lại.

7. Quy trình, thời gian & địa điểm tổ chức

Thời gian, địa điểm tổ chức xét tuyển:

 • Sau khi hoàn thành công tác tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển. Hội đồng tuyển dụng sẽ thông báo cụ thể thời gian, địa điểm xét tuyển vòng 2.
 • Thông báo này được được niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của Ban Quản lý dự án án đầu tư xây dựng thành phố và được cập nhật tại Cổng thông tin điện tử thành phố Buôn Ma Thuột http://buonmathuot.daklak.gov.vn để các thí sinh được biết và theo dõi.
 • Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố thông báo đến các cá nhân được biết và thực hiện..

8. File đính kèm