Bệnh viện Đa khoa huyện Mê Linh, TP. Hà Nội tuyển dụng viên chức năm 2023

Số lượng: 46

Địa điểm làm việc: Hà Nội

Ngày phát hành: 26/12/2023

Hạn đăng ký: 23/01/2024

 • Căn cứ công văn số 1847/SYT-TCCB ngày 27/4/2023 của Sở Y tế về việc tuyển dụng viên chức năm 2023; Công văn số 3280/SYT-TCCB ngày 24/7/2023 của Sở Y tế về việc điều chỉnh thời gian, trình tự thẩm định chỉ tiêu và kế hoạch tuyển dụng viên chức;
 • Căn cứ Quyết định số 1403/QĐ-BVML ngày 04/12/2023 của Bệnh viện đa khoa huyện Mê Linh về việc phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Bệnh viện đa khoa huyện Mê Linh năm 2023;
 • Bệnh viện đa khoa huyện Mê Linh thông báo xét tuyển viên chức năm 2023 nhur sau:

1. Nguyên tắc tuyển dụng

 • Việc tuyển dụng viên chức phải căn cứ vào nhu cầu công việc, vị trí việc làm gắn với chức danh nghề nghiệp theo quy định và số lượng người làm việc đã được phê duyệt
 • Việc tổ chức tuyển dụng phải đảm bảo công khai, minh bạch, khách quan và đúng pháp luật; đảm bảo tính cạnh tranh
 • Những người được tuyển chọn phải đảm bảo đúng tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ gắn với chức danh nghề nghiệp, hạng chức danh nghề nghiệp cần tuyển
 • Người đăng ký dự tuyển phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của những giấy tờ, văn bản trong hồ sơ đăng ký dự tuyển. Các trường hợp khai man, giả mạo hồ sơ sẽ bị hủy kết quả tuyển dụng và xử lý theo quy định của pháp luật. Không tiếp nhận bổ sung các giấy tờ xác nhận đối tượng ưu tiên sau khi công bố kết quả tuyển dụng
 • Thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển vào một vị trí việc làm tại một đơn vị có nhu cầu tuyển dụng, nếu thí sinh nào đăng ký dự tuyển từ hai vị trí việc làm trở lên trong kỳ tuyển dụng sẽ bị xóa tên trong danh sách dự tuyển hoặc hủy kết quả xét tuyển. Hồ sơ đăng ký dự tuyển không hoàn trả lại
 • Điểm kết quả của người dự tuyển được xếp theo thứ tự từ cao xuống cho đến hết chỉ tiêu tuyển dụng của từng vị trí việc làm

2. Điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký

Điều kiện chung:

 • Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam
 • Từ đủ 18 tuổi trở lên và trong độ tuổi lao động theo quy định của Bộ luật Lao động hiện hành
 • Có Phiếu đăng ký dự tuyển
 • Có lý lịch rõ ràng
 • Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm dự tuyển; trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt và được Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận
 • Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo vị trí việc làm đăng ký dự tuyển
 • Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không trái với quy định của pháp luật

Điều kiện cụ thể:

Ngoài các điều kiện chung, đối tượng dự tuyển phải đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, vị trí tuyển dụng theo quy định hiện hành của Nhà nước và yêu cầu cụ thể tại Bảng thống kê nhu cầu và mô tả vị trí việc làm cần tuyển dụng theo Kế hoạch này.

Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

 • Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự
 • Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng

Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng:

 • Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm xét tuyển tại vòng 2 gồm:
  Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B
 • Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm xét tuyển tại vòng 2 gồm:
  Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp được đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động
 • Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm xét tuyển tại vòng 2 gồm:
  Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong
 • Trường hợp người dự xét tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên nêu trên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm tại vòng 2.
  Không tính điểm ưu tiên vào kết quả điểm tuyển dụng đối với trường hợp người dự tuyển bổ sung các giấy tờ xác nhận chế độ ưu tiên sau khi đã công bố kết quả tuyển dụng

3. Bảng mô tả / Yêu cầu vị trí

Tên đơn vị, khoa, phòng Vị trí việc làm cần tuyển dụng Chức danh nghề nghiệp Ngành hoặc chuyên ngành cần tuyển
BVĐK Huyện Mê Linh
Ban giám đốc
Phòng Kế hoạch tổng hợp và vật tư y
Phòng Tổ chức cán bộ và hành chính quản trị Nghiệp vụ Tổ chức cán bộ Chuyên viên Luật kinh tế
Nghiệp vụ Hành chính quản trị Chuyên viên Kế toán đại học
Phòng Tài chính kế toán Kế toán đại học Kế toán viên Kế toán đại học
Phòng Điều dưỡng
Khoa Khám bệnh Bác sỹ Bác sĩ (hạng III) Bác sĩ đa khoa; hoặc Bác sỹ Y khoa
Điều dưỡng. đại học Điều dưỡng (hạng III) Điều dưỡng
Điều dưỡng cao đẳng Điều dưỡng hạng IV Điều dưỡng
Khoa Liên Chuyên khoa Bác sỹ Bác sĩ (hạng III) Bác sĩ đa khoa; hoặc Bác sỹ Y khoa
Điều dưỡng cao đẳng Điều dưỡng (hạng IV) Điều dưỡng
Khoa Cấp cứu, hồi sức tích cực và chống độc Bác sỹ Bác sĩ (hạng III) Bác sĩ đa khoa; hoặc Bác sỹ Y khoa
Điều dưỡngcao đẳng Điều dưỡng (hạng IV) Điều dưỡng
Khoa Ngoại tổng hợp Bác sỹ Bác sĩ (hạng III) Bác sĩ đa khoa; hoặc Bác sỹ Y khoa
Điều dưỡng cao đẳng Điều dưỡng (hạng IV) Điều dưỡng
Khoa Nhi Bác sỹ Bác sĩ (hạng III) Bác sĩ đa khoa; hoặc Bác sỹ Y khoa
Khoa Phụ sản Bác sỹ Bác sĩ (hạng III) Bác sĩ đa khoa; hoặc Bác sỹ Y khoa
Khoa Nội tổng hop Bác sỹ Bác sĩ (hạng III) Bác sĩ đa khoa; hoặc Bác sỹ Y khoa
Điều dưỡng đại học Điều dưỡng (hạng III) Điều dưỡng
Điều dưỡng cao đẳng Điều dưỡng (hang IV) Điều dưỡng
Khoa Y học cổ truyền
Khoa Dinh dưỡng – Tiết chế
Khoa Chẩn đoán hình ảnh Bác sỹ Bác sĩ ( hạng III) Bác sĩ đa khoa hoặc Bác sỹ Y khoa
Khoa Xét nghiệm Bác sỹ Bác sĩ ( hạng III) Bác sĩ đa khoa; hoặc Bác sỹ Y khoa
Khoa Dược Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn

4. Nội dung, hình thức và lệ phí tuyển dụng

Hình thức tuyển dụng

 • Xét tuyển

Nội dung tuyển dụng

 • Thực hiện theo 2 vòng theo quy định tại khoản 2 Điều 9 và Điều 11 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ, cụ thể như sau

Vòng 1

 • Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2

Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

 • Hình thức thi: Phỏng vấn.
 • Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.
 • Nội dung thi môn nghiệp vụ chuyên ngành phải căn cứ vào nhiệm vụ, tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của chức danh nghề nghiệp viên chức và phải phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển. Trong cùng một kỳ tuyển dụng, nếu có các vị trí việc làm yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ khác nhau thì Bệnh viện có thẩm quyền tuyển dụng viên chức phải tổ chức xây dựng các đề thi môn nghiệp vụ chuyên ngành khác nhau tương ứng với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.
 • Thời gian thi: Thi phỏng vấn 30 phút (trước khi thi phỏng vấn, thí sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị).
 • Thang điểm thi phỏng vấn: 100 điểm.
 • Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả thi phỏng vấn.

Lệ phí

 • Thực hiện theo Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.
 • Thời gian thu lệ phí xét tuyển: dự kiến 12/03/2024 đến ngày 15/03/2024
 • Nộp trực tiếp tại Phòng Tổ chức cán bộ, Phòng A305, tòa nhà A, Bệnh viện đa khoa huyện Mê Linh, thôn 1, xã Thạch Đà, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội.

5. Xác định người trúng tuyển

Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau:

 1. Có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên.
 2. Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên theo quy định (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.
 3. Trường hợp có từ 02 người trở lên có tổng số điểm tính theo quy định bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu Bệnh viện đa khoa huyện Mê Linh quyết định người trúng tuyển.
 4. Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

6. Hồ sơ tuyển dụng viên chức

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo kết quả trúng tuyển, người trúng tuyển phải đến Bệnh viện đa khoa huyện Mê Linh để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng. Hồ sơ tuyển dụng bao gồm:

 1. Bản sao văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển, chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có);
 2. Trường hợp người trúng tuyển có bằng tốt nghiệp chuyên môn đã chuẩn đầu ra về ngoại ngữ, tin học theo quy định mà tương ứng với yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển thì được sử dụng thay thế chứng chỉ ngoại ngữ, tin học.
 3. Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp.

7. Quy trình, thời gian & địa điểm tổ chức

 1. Thời gian tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển
 • Thời gian tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển: từ ngày 25/12/2023 đến hết ngày 23/01/2024, trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 các ngày trong tuần (không bao gồm thứ 7, chủ nhật, ngày nghỉ lễ, nghỉ bù):
 • Buổi sáng: Từ 7h15 phút đến 12h00 phút
 • Buổi chiều: Từ 13h30 phút đến 16h45 phút

2. Địa điểm nhận phiếu đăng ký dự tuyển viên chức

 • Địa điểm: Phòng Tổ chức cán bộ, Phòng A305, tòa nhà A, Bệnh viện đa khoa huyện Mê Linh
 • Địa chỉ: thôn 1, xã Thạch Đà, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội.
 • Điện thoại số: 024.38181970 (cơ quan) hoặc di động số 0834050510 ( đ/c Khôi – chuyên viên phòng Tổ chức cán bộ)

3. Thời gian thực hiện

 • Tổ chức kiểm tra điều kiện dự tuyển vòng 1: Dự kiến từ ngày 21/02/2024 đến hết ngày 06/03/2024
 • Thông báo kết quả vòng 1 và triệu tập thí sinh đủ điều kiện xét tuyển vòng 2: Dự kiến từ ngày 07/03/2024 đến hết ngày 11/03/2024
 • Tổ chức xét tuyển Vòng 2 (thi phỏng vấn): dự kiến ngày 23/03/2024

4. Địa điểm thi phỏng vấn (vòng 2)

 • Bệnh viện đa khoa huyện Mê Linh, thôn 1, xã Thạch Đà, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội.

8. File đính kèm