Bệnh viện TW Huế – Cơ sở 2 tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2024

Số lượng: 100

Địa điểm làm việc: Thừa Thiên Huế

Ngày phát hành: 01/01/2024

Hạn đăng ký: 26/01/2024

 • Bệnh viện TW Huế thông báo tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2024 tại Bệnh viện TW Huế – Cơ sở 2.

1. Nguyên tắc tuyển dụng

 • Việc tuyển dụng viên chức phải căn cứ vào nhu cầu công việc, vị trí việc làm gắn với chức danh nghề nghiệp theo quy định và số lượng người làm việc đã được phê duyệt
 • Việc tổ chức tuyển dụng phải đảm bảo công khai, minh bạch, khách quan và đúng pháp luật; đảm bảo tính cạnh tranh
 • Những người được tuyển chọn phải đảm bảo đúng tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ gắn với chức danh nghề nghiệp, hạng chức danh nghề nghiệp cần tuyển
 • Người đăng ký dự tuyển phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của những giấy tờ, văn bản trong hồ sơ đăng ký dự tuyển. Các trường hợp khai man, giả mạo hồ sơ sẽ bị hủy kết quả tuyển dụng và xử lý theo quy định của pháp luật. Không tiếp nhận bổ sung các giấy tờ xác nhận đối tượng ưu tiên sau khi công bố kết quả tuyển dụng
 • Thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển vào một vị trí việc làm tại một đơn vị có nhu cầu tuyển dụng, nếu thí sinh nào đăng ký dự tuyển từ hai vị trí việc làm trở lên trong kỳ tuyển dụng sẽ bị xóa tên trong danh sách dự tuyển hoặc hủy kết quả xét tuyển. Hồ sơ đăng ký dự tuyển không hoàn trả lại
 • Điểm kết quả của người dự tuyển được xếp theo thứ tự từ cao xuống cho đến hết chỉ tiêu tuyển dụng của từng vị trí việc làm

2. Điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký

Điều kiện chung:

 • Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam
 • Từ đủ 18 tuổi trở lên và trong độ tuổi lao động theo quy định của Bộ luật Lao động hiện hành
 • Có Phiếu đăng ký dự tuyển
 • Có lý lịch rõ ràng
 • Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm dự tuyển; trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt và được Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận
 • Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo vị trí việc làm đăng ký dự tuyển
 • Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không trái với quy định của pháp luật

Điều kiện cụ thể:

Ngoài các điều kiện chung, đối tượng dự tuyển phải đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, vị trí tuyển dụng theo quy định hiện hành của Nhà nước và yêu cầu cụ thể tại Bảng thống kê nhu cầu và mô tả vị trí việc làm cần tuyển dụng theo Kế hoạch này.

Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

 • Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự
 • Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng

Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng:

 • Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm xét tuyển tại vòng 2 gồm:
  Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B
 • Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm xét tuyển tại vòng 2 gồm:
  Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp được đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động
 • Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm xét tuyển tại vòng 2 gồm:
  Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong
 • Trường hợp người dự xét tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên nêu trên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm tại vòng 2.
  Không tính điểm ưu tiên vào kết quả điểm tuyển dụng đối với trường hợp người dự tuyển bổ sung các giấy tờ xác nhận chế độ ưu tiên sau khi đã công bố kết quả tuyển dụng

3. Bảng mô tả / Yêu cầu vị trí

Các vị trí ưu tiên tuyển dụng: Bác sĩ, Điều dưỡng tại các khoa

 • Khoa Hồi sức tích cực – Chống độc, Bệnh viện TW Huế – Cơ sở 2
 • Khoa Cấp cứu, Bệnh viện TW Huế – Cơ sở 2
 • Khoa Bệnh phổi, Bệnh viện TW Huế – Cơ sở 2
 • Khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện TW Huế – Cơ sở 2
 • Khoa Ung bướu-Chăm sóc giảm nhẹ, Bệnh viện TW Huế – Cơ sở 2
Vị trí việc làm Mã ngạch Số lượng tuyển dụng
Bác sĩ hạng III V.08.01.03 50
Điều dưỡng hang III v.08.05.12 10
Điều dưỡng hang IV v.08.05.13 40
Tổng 100

4. Nội dung, hình thức và lệ phí tuyển dụng

Hình thức tuyển dụng: Tuyển dụng viên chức bằng hình thức xét tuyển được thực hiện 02 vòng theo quy định.

Nội dung xét tuyển viên chức

Vòng 1: Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2

Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

 • Hình thức thi: Phỏng vấn
 • Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp, ngoại ngữ người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

 

5. Quy trình, thời gian & địa điểm tổ chức

Thời gian và địa điểm xét tuyển.

 • Thời gian: dự kiến tháng 03/2024 – Địa điểm: Bệnh viện TW Huế.

6. Thông tin bổ sung khác

Thông báo tuyển dụng

 • Thông báo tuyển dụng sẽ được đăng tải công khai theo thời gian quy định tại Website của Bệnh viện TW Huế: https://bvtwhue.com.vn/; tại bảng tin thông báo của Bệnh viện: số 16 Lê Lợi, Thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế và trên các phương tiện thông tin đại chúng.
 • Nếu cần được làm rõ thêm các chi tiết về đợt tuyển dụng này, xin liên hệ ThS Nguyễn Văn Anh- Trưởng phòng Tổ chức cán bộ- SĐT: 0903589725 hoặc CN Ngô Quang Hải- Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ- SĐT: 0948842511..

7. File đính kèm