BQL Công trình công cộng huyện Côn Đảo, Bà Rịa-Vũng Tàu tuyển dụng viên chức năm 2024

Số lượng: 3

Địa điểm làm việc: Bà Rịa - Vũng Tàu

Ngày phát hành: 23/01/2024

Hạn đăng ký: 20/02/2024

 • Căn cứ Luật Viên chức ngày 15/8/2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25/11/2019;
 • Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/09/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
 • Căn cứ Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP, ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
 • Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ ban hành quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;
 • Căn cứ Quyết định số 09/2023/QĐ-UBND ngày 03/3/2023 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành Quy định phân cấp tuyển dụng, sử dụng, nâng bậc lương và phụ cấp thâm niên vượt khung đối với viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;
 • Căn cứ Quyết định số 04/QĐ-CTCC, ngày 11/01/2024 về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức tại Ban Quản lý Công trình công cộng huyện Côn Đảo năm 2024;
 • Ban Quản lý Công trình công cộng huyện Côn Đảo thông báo nhu cầu tuyển dụng viên chức sự nghiệp tại đơn vị năm 2024, cụ thể như sau:

1. Nguyên tắc tuyển dụng

 • Việc tuyển dụng viên chức phải căn cứ vào nhu cầu công việc, vị trí việc làm gắn với chức danh nghề nghiệp theo quy định và số lượng người làm việc đã được phê duyệt
 • Việc tổ chức tuyển dụng phải đảm bảo công khai, minh bạch, khách quan và đúng pháp luật; đảm bảo tính cạnh tranh
 • Những người được tuyển chọn phải đảm bảo đúng tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ gắn với chức danh nghề nghiệp, hạng chức danh nghề nghiệp cần tuyển
 • Người đăng ký dự tuyển phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của những giấy tờ, văn bản trong hồ sơ đăng ký dự tuyển. Các trường hợp khai man, giả mạo hồ sơ sẽ bị hủy kết quả tuyển dụng và xử lý theo quy định của pháp luật. Không tiếp nhận bổ sung các giấy tờ xác nhận đối tượng ưu tiên sau khi công bố kết quả tuyển dụng
 • Thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển vào một vị trí việc làm tại một đơn vị có nhu cầu tuyển dụng, nếu thí sinh nào đăng ký dự tuyển từ hai vị trí việc làm trở lên trong kỳ tuyển dụng sẽ bị xóa tên trong danh sách dự tuyển hoặc hủy kết quả xét tuyển. Hồ sơ đăng ký dự tuyển không hoàn trả lại
 • Điểm kết quả của người dự tuyển được xếp theo thứ tự từ cao xuống cho đến hết chỉ tiêu tuyển dụng của từng vị trí việc làm

2. Điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký

Điều kiện chung:

 • Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam
 • Từ đủ 18 tuổi trở lên và trong độ tuổi lao động theo quy định của Bộ luật Lao động hiện hành
 • Có Phiếu đăng ký dự tuyển
 • Có lý lịch rõ ràng
 • Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm dự tuyển; trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt và được Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận
 • Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo vị trí việc làm đăng ký dự tuyển
 • Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không trái với quy định của pháp luật

Điều kiện cụ thể:

Ngoài các điều kiện chung, đối tượng dự tuyển phải đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, vị trí tuyển dụng theo quy định hiện hành của Nhà nước và yêu cầu cụ thể tại Bảng thống kê nhu cầu và mô tả vị trí việc làm cần tuyển dụng theo Kế hoạch này.

Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

 • Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự
 • Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng

Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng:

 • Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm xét tuyển tại vòng 2 gồm:
  Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B
 • Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm xét tuyển tại vòng 2 gồm:
  Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp được đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động
 • Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm xét tuyển tại vòng 2 gồm:
  Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong
 • Trường hợp người dự xét tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên nêu trên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm tại vòng 2.
  Không tính điểm ưu tiên vào kết quả điểm tuyển dụng đối với trường hợp người dự tuyển bổ sung các giấy tờ xác nhận chế độ ưu tiên sau khi đã công bố kết quả tuyển dụng

3. Bảng mô tả / Yêu cầu vị trí

ĐV tuyển dụng Vị trí tuyển dụng Mô tả công việc Ngạch tuyển dụng
Phòng Kế toán – Tài vụ Thủ kho – Nhập xuất vật tư, nguyên nhiên vật liệu phục vụ các công trình do đơn vị thi công và một số nhiệm vụ khác do Lãnh đạo đơn vị và Phòng Kế toán giao đột xuất;
– Báo cáo số lượng nhập, xuất, tồn vật tư, nguyên nhiên vật liệu theo quý trong năm.
Thủ kho
Kế toán – Kế toán tiền lương, kế toán thanh toán, chế độ BHXH, BHYT cho người lao động, kế toán kho, theo dõi hợp đồng kinh tế và hợp đồng nội bộ của đơn vị;
–  Báo cáo thuế VAT, thuế TNCN hàng quý và báo cáo quyết toán thuế TNCN hàng.
Kế toán viên
Phòng Kế hoạch – Kỹ thuật Kỹ sư – Phụ trách lĩnh vực môi trường, các hoạt động khác về môi trường có liên quan.
– Tham mưu cho lãnh đạo đơn vị một số nhiệm vụ khi được phân công.
Kỹ sư
(hạng III)

4. Nội dung, hình thức và lệ phí tuyển dụng

Xét tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng sau:

Vòng 1

 • Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người đăng ký dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2 (Nghị định số 115/2020/NĐCP ngày 25/9/2020; Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ)

Vòng 2

 • Phỏng vấn kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển (theo quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020; Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ). Không thực hiện chấm phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.

Lệ phí xét tuyển

 • Lệ phí xét tuyển thực hiện theo Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.
 • Thời gian thu và mức thu cụ thể, Hội đồng tuyển dụng sẽ thông báo sau khi có kết quả vòng 01.

5. Xác định người trúng tuyển

Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức phải có đủ các điều kiện sau đây:

 1. Có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ đủ 50 điểm trở lên;
 2. Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm

6. Quy trình, thời gian & địa điểm tổ chức

 1. Thời gian nhận hồ sơ dự tuyển: Từ ngày 15/01/2024 đến hết ngày 20/02 /2024 (trong giờ hành chính, trừ Thứ Bảy, Chủ nhật và ngày lễ, ngày nghỉ theo quy định).
 2. Địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển: Phòng Tổ chức – Hành chính, Ban Quản lý Công trình công cộng huyện Côn Đảo, địa chỉ: số 13 Nguyễn Huệ, Khu Dân cư số 5, huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
 3. Trong quá trình hoàn thiện hồ sơ đăng ký tham dự xét tuyển nếu có vấn đề gì vướng mắc, đề nghị người đăng ký dự tuyển liên hệ trực tiếp với Phòng Tổ chức – Hành chính, Ban Quản lý Công trình công cộng huyện Côn Đảo, địa chỉ: số 13 Nguyễn Huệ, Khu Dân cư số 5, huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, điện thoại: 0254.3830.130 (gặp ông Võ Thành Tâm) để được hướng dẫn.
 4. Thời gian tổ chức xét tuyển: dự kiến trong tháng 03/2024 (sẽ thông báo thời gian cụ thể vòng 02 sau khi có kết quả vòng 01).
 5. Địa điểm tổ chức xét tuyển: Ban Quản lý Công trình công cộng huyện Côn Đảo, địa chỉ: số 13 Nguyễn Huệ, Khu Dân cư số 5, huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

7. File đính kèm