BQL xây dựng và Bảo trì hạ tầng giao thông Lạng Sơn tuyển dụng viên chức năm 2024

Số lượng: 4

Địa điểm làm việc: Lạng Sơn

Ngày phát hành: 23/01/2024

Hạn đăng ký: 16/02/2024

 • Căn cứ Kế hoạch số 32/KH-BQLXD ngày 12/01/2024 của Ban Quản lý xây dựng và bảo trì hạ tầng giao thông về kế hoạch tuyển dụng viên chức của Ban Quản lý xây dựng và bảo trì hạ tầng giao thông.
 • Ban Quản lý xây dựng và bảo trì hạ tầng giao thông thông báo tuyển dụng viên chức, địa điểm, thời gian tiếp phiếu đăng ký dự tuyển viên chức như sau:

1. Nguyên tắc tuyển dụng

 • Việc tuyển dụng viên chức phải căn cứ vào nhu cầu công việc, vị trí việc làm gắn với chức danh nghề nghiệp theo quy định và số lượng người làm việc đã được phê duyệt
 • Việc tổ chức tuyển dụng phải đảm bảo công khai, minh bạch, khách quan và đúng pháp luật; đảm bảo tính cạnh tranh
 • Những người được tuyển chọn phải đảm bảo đúng tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ gắn với chức danh nghề nghiệp, hạng chức danh nghề nghiệp cần tuyển
 • Người đăng ký dự tuyển phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của những giấy tờ, văn bản trong hồ sơ đăng ký dự tuyển. Các trường hợp khai man, giả mạo hồ sơ sẽ bị hủy kết quả tuyển dụng và xử lý theo quy định của pháp luật. Không tiếp nhận bổ sung các giấy tờ xác nhận đối tượng ưu tiên sau khi công bố kết quả tuyển dụng
 • Thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển vào một vị trí việc làm tại một đơn vị có nhu cầu tuyển dụng, nếu thí sinh nào đăng ký dự tuyển từ hai vị trí việc làm trở lên trong kỳ tuyển dụng sẽ bị xóa tên trong danh sách dự tuyển hoặc hủy kết quả xét tuyển. Hồ sơ đăng ký dự tuyển không hoàn trả lại
 • Điểm kết quả của người dự tuyển được xếp theo thứ tự từ cao xuống cho đến hết chỉ tiêu tuyển dụng của từng vị trí việc làm

2. Điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký

Điều kiện chung:

 • Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam
 • Từ đủ 18 tuổi trở lên và trong độ tuổi lao động theo quy định của Bộ luật Lao động hiện hành
 • Có Phiếu đăng ký dự tuyển
 • Có lý lịch rõ ràng
 • Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm dự tuyển; trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt và được Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận
 • Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo vị trí việc làm đăng ký dự tuyển
 • Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không trái với quy định của pháp luật

Điều kiện cụ thể:

Ngoài các điều kiện chung, đối tượng dự tuyển phải đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, vị trí tuyển dụng theo quy định hiện hành của Nhà nước và yêu cầu cụ thể tại Bảng thống kê nhu cầu và mô tả vị trí việc làm cần tuyển dụng theo Kế hoạch này.

Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

 • Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự
 • Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng

Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng:

 • Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm xét tuyển tại vòng 2 gồm:
  Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B
 • Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm xét tuyển tại vòng 2 gồm:
  Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp được đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động
 • Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm xét tuyển tại vòng 2 gồm:
  Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong
 • Trường hợp người dự xét tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên nêu trên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm tại vòng 2.
  Không tính điểm ưu tiên vào kết quả điểm tuyển dụng đối với trường hợp người dự tuyển bổ sung các giấy tờ xác nhận chế độ ưu tiên sau khi đã công bố kết quả tuyển dụng

3. Bảng mô tả / Yêu cầu vị trí

Vị trí việc làm Yêu cầu về trình độ
Chuyên môn Tin học Ngoại ngữ
Trình độ Chuyên ngành đào tạo
Tuần kiểm viên, quản lý dự án và tư vấn giám sát các dự án sửa chữa đường bộ Đại học Kỹ sư xây dựng cầu đường, kỹ sư kỹ thuật công trình giao thông và kỹ sư công nghệ giao thông Ứng dụng CNTT cơ bản hoặc tương đương Bậc 2 hoặc  tương đương
Công tác quản lý bnhân sự, thực hiện chính sách pháp luật VC, NLĐ Đại học Cử nhân luật Ứng dụng CNTT cơ bản hoặc tương đương Bậc 2 hoặc  tương đương
Kế toán viên Đại học Cử nhân kế toán, kinh tế Ứng dụng CNTT cơ bản hoặc tương đương Bậc 2 hoặc  tương đương

4. Nội dung, hình thức và lệ phí tuyển dụng

Hình thức tuyển dụng

 • Xét tuyển

Nội dung tuyển dụng

Vòng 1

 • Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển, phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

Vòng 2

 • Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành được thực hiện như quy định tại khoản 2, Điều 9 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ.
 • Ưu tiên trong tuyển dụng: Được thực hiện như quy định tại khoản 1, Điều 6 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ.

Lệ phí tuyển dụng

 • Thực hiện theo quy định tại Thông tư 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch công chức, viên chức.

5. Xác định người trúng tuyển

Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức phải có đủ các điều kiện sau đây:

 1. Có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ đủ 50 điểm trở lên;
 2. Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

6. Hồ sơ tuyển dụng viên chức

Hồ sơ tuyển dụng:

 • Theo quy định

7. Quy trình, thời gian & địa điểm tổ chức

 1. Thời hạn nhận phiếu đang ký dự tuyển: Ngày 16/02/2024 (trong giờ hành chính, ngày làm việc). Phiếu đăng ký dự tuyển ghi rõ vị trí tuyển dụng, đăng ký dự tuyển theo mẫu số 01 quy định tại phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.
 2. Nộp ba (03) phong bì, 02 ảnh 4×6 và tem ghi rõ tên, địa chỉ người nhận.
 3. Địa điểm tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển: Tại Phòng Tổ chức – Hành chính Ban Quản lý xây dựng và bảo trì hạ tầng giao thông, số 12 đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, TP Lạng Sơn.
 4. Viên chức tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển ông Đàm Văn Thang, Phó Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính, Ban Quản lý xây dựng và bảo trì hạ tầng giao thông, số điện thoại bàn: 02053.811.768; Số di động 0963.889.662.
 5. Người đăng ký dự tuyển viên chức, nộp phiếu đăng ký dự tuyển theo thông tin tại mục 3, không nhận phiếu đăng ký dự tuyển gửi theo đường bưu chính.
 6. Thông báo này được đăng tải công khai trên báo Lạng Sơn và trên trang thông tin điện tử, tại địa chỉ: http://sogtvt.langson.gov.vn; đồng thời được niêm yết công khai tại Ban Quản lý xây dựng và bảo trì hạ tầng giao thông trực thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Lạng Sơn..

8. File đính kèm