Hà Nội, Cục Viễn thông và cơ yếu, Bộ Công an tuyển dụng cán bộ năm 2023

Số lượng: 12

Địa điểm làm việc: Hà Nội

Ngày phát hành: 12/12/2023

Hạn đăng ký: 31/12/2023

 • Căn cứ Công văn số 13473/X01-P2 ngày 26/9/2023 của Cục Tổ chức cán bộ về việc thông báo chỉ tiêu các nguồn tuyển và định hướng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công nghệ thông tin;
 • Căn cứ Thông tư số 21/2023/TT-BCA ngày 22/6/2023 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định tuyển chọn công dân vào Công an nhân dân. Cục Viễn thông và cơ yếu thông báo tuyển chọn công dân vào Công an nhân dân phục vụ công tác tại Cục Viễn thông và cơ yếu, Bộ Công an.

1. Nguyên tắc tuyển dụng

 • Việc tuyển dụng viên chức phải căn cứ vào nhu cầu công việc, vị trí việc làm gắn với chức danh nghề nghiệp theo quy định và số lượng người làm việc đã được phê duyệt
 • Việc tổ chức tuyển dụng phải đảm bảo công khai, minh bạch, khách quan và đúng pháp luật; đảm bảo tính cạnh tranh
 • Những người được tuyển chọn phải đảm bảo đúng tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ gắn với chức danh nghề nghiệp, hạng chức danh nghề nghiệp cần tuyển
 • Người đăng ký dự tuyển phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của những giấy tờ, văn bản trong hồ sơ đăng ký dự tuyển. Các trường hợp khai man, giả mạo hồ sơ sẽ bị hủy kết quả tuyển dụng và xử lý theo quy định của pháp luật. Không tiếp nhận bổ sung các giấy tờ xác nhận đối tượng ưu tiên sau khi công bố kết quả tuyển dụng
 • Thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển vào một vị trí việc làm tại một đơn vị có nhu cầu tuyển dụng, nếu thí sinh nào đăng ký dự tuyển từ hai vị trí việc làm trở lên trong kỳ tuyển dụng sẽ bị xóa tên trong danh sách dự tuyển hoặc hủy kết quả xét tuyển. Hồ sơ đăng ký dự tuyển không hoàn trả lại
 • Điểm kết quả của người dự tuyển được xếp theo thứ tự từ cao xuống cho đến hết chỉ tiêu tuyển dụng của từng vị trí việc làm

2. Điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký

Điều kiện chung:

 • Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam
 • Từ đủ 18 tuổi trở lên và trong độ tuổi lao động theo quy định của Bộ luật Lao động hiện hành
 • Có Phiếu đăng ký dự tuyển
 • Có lý lịch rõ ràng
 • Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm dự tuyển; trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt và được Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận
 • Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo vị trí việc làm đăng ký dự tuyển
 • Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không trái với quy định của pháp luật

Điều kiện cụ thể:

Ngoài các điều kiện chung, đối tượng dự tuyển phải đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, vị trí tuyển dụng theo quy định hiện hành của Nhà nước và yêu cầu cụ thể tại Bảng thống kê nhu cầu và mô tả vị trí việc làm cần tuyển dụng theo Kế hoạch này.

Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

 • Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự
 • Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng

Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng:

 • Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm xét tuyển tại vòng 2 gồm:
  Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B
 • Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm xét tuyển tại vòng 2 gồm:
  Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp được đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động
 • Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm xét tuyển tại vòng 2 gồm:
  Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong
 • Trường hợp người dự xét tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên nêu trên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm tại vòng 2.
  Không tính điểm ưu tiên vào kết quả điểm tuyển dụng đối với trường hợp người dự tuyển bổ sung các giấy tờ xác nhận chế độ ưu tiên sau khi đã công bố kết quả tuyển dụng

3. Bảng mô tả / Yêu cầu vị trí

Số lượng cần tuyển

 • 11 chỉ tiêu cán bộ công nghệ thông tin (Quản trị mạng; Máy chủ; Quản trị cơ sở dữ liệu; Phân tích dữ liệu; Phần mềm, ứng dụng).
 • 01 chỉ tiêu cán bộ kỹ thuật (điện, điều hòa chính xác, ắc quy, bể dầu và phòng cháy, chữa cháy hệ thống công nghệ thông tin).

Về trình độ đào tạo chuyên môn

Đối với chỉ tiêu công nghệ thông tin: 11 chỉ tiêu

Vị trí Quản trị mạng: 03 chỉ tiêu

 • Tốt nghiệp đại học, hình thức đào tạo chính quy (không bao gồm hình thức liên thông đại học), xếp hạng (hoặc loại) khá trở lên (trừ trường hợp bằng tốt nghiệp đại học ở nước ngoài hoặc bằng thạc sĩ, tiến sĩ không xếp hạng, loại tốt nghiệp) các chuyên ngành/ngành: Máy tính (74801); Công nghệ thông tin (74802)’.
 • Ngoại ngữ: Có trình độ ngoại ngữ phù hợp đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

Vị trí quản trị, vận hành máy chủ: 02 chỉ tiêu

 • Tốt nghiệp đại học, hình thức đào tạo chính quy (không bao gồm hình thức liên thông đại học), xếp hạng (hoặc loại) khá trở lên (trừ trường hợp bằng tốt nghiệp đại học ở nước ngoài hoặc bằng thạc sĩ, tiến sĩ không xếp hạng, loại Mã ngành và chuyên ngành theo Danh mục thống kê ngành đào tạo tại Thông tư số 09/2022/TT- BGDĐT ngày 06/6/2022 của Bộ Giáo dục và đào tạo. tốt nghiệp) các chuyên ngành/ngành: Máy tính (74801); Công nghệ thông tin (74802).
 • Ngoại ngữ: Có trình độ ngoại ngữ phù hợp đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

Vị trí Quản trị cơ sở dữ liệu: 02 chỉ tiêu

 • Tốt nghiệp đại học, hình thức đào tạo chính quy (không bao gồm hình thức liên thông đại học), xếp hạng (hoặc loại) khá trở lên (trừ trường hợp bằng tốt nghiệp đại học ở nước ngoài hoặc bằng thạc sĩ, tiến sĩ không xếp hạng, loại tốt nghiệp) các chuyên ngành/ngành: Máy tính (74801); Công nghệ thông tin (74802).
 • Ngoại ngữ: Có trình độ ngoại ngữ phù hợp đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

Vị trí Phần mềm, ứng dụng: 02 chỉ tiêu

 • Tốt nghiệp đại học, hình thức đào tạo chính quy (không bao gồm hình thức liên thông đại học), xếp hạng (hoặc loại) khá trở lên (trừ trường hợp bằng tốt nghiệp đại học ở nước ngoài hoặc bằng thạc sĩ, tiến sĩ không xếp hạng, loại tốt nghiệp) các chuyên ngành/ngành: Máy tính (74801); Công nghệ thông tin (74802).
 • Ngoại ngữ: bậc 3/6 theo khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam, tương đương trình độ B1 theo khung Châu Âu.

Vị trí Phân tích dữ liệu: 02 chỉ tiêu

 • Tốt nghiệp đại học, hình thức đào tạo chính quy (không bao gồm hình thức liên thông đại học), xếp hạng (hoặc loại) khá trở lên (trừ trường hợp bằng tốt nghiệp đại học ở nước ngoài hoặc bằng thạc sĩ, tiến sĩ không xếp hạng, loại tốt nghiệp) các chuyên ngành/ngành: Máy tính (74801); Công nghệ thông tin (74802).
 • Ngoại ngữ: Có trình độ ngoại ngữ phù hợp đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

Đối với chỉ tiêu điện, điều hòa chính xác, ắc quy: 01 chỉ tiêu

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên, hình thức đào tạo chính quy (không bao gồm hình thức liên thông), xếp hạng (hoặc loại) khá trở lên các chuyên ngành/ngành: Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông (75103), Kỹ thuật điện (7520201), Kỹ thuật điện tử viễn thông (7520207), Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (7520216), Công nghệ kỹ thuật nhiệt (7510206), Kỹ thuật điện lạnh, Kỹ thuật nhiệt (7520115).
 • Ưu tiên tuyển chọn công dân có trình độ trên đại học.

4. Hồ sơ tuyển dụng viên chức

 • Đơn tự nguyện phục vụ trong Công an nhân dân viết tay;
 • Bản Lý lịch tự khai (theo mẫu chung của Bộ Công an), không cần xá nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi thường trú;
 • Bản sao (có chứng thực) giấy khai sinh;
 • Bản sao (có chứng thực) văn bằng, chứng chỉ được đào tạo phù hợp vớ chỉ tiêu tuyển chọn và bảng điểm (có chứng thực) kết quả học tập toàn khó (nếu có); quyết định công nhận chức danh giáo sư, phó giáo sư (trường hợp đổ tường dự tuyển là giáo sư và phó giáo sư);

Trường hợp văn bằng, chứng chỉ do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải dịch thuật sang tiếng Việt (có chứng thực) và được cơ quan có thẩm quyền thuộc B Giáo dục và Đào tạo có văn bản công nhận tương đương về văn bằng, chứng ch theo quy định của pháp luật;

 • Giấy chứng nhận Đoàn viên, Đảng viên (nếu có);
 • Bản sao (có chứng thực) xác nhận đối tượng ưu tiên là con đẻ, vợ hoặ chồng của liệt sĩ (nếu có);
 • Giấy chứng nhận sức khỏe do bệnh viện cấp huyện trở lên cấp trong thờ hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ theo quy định;
 • Ảnh 4cm x 6cm: 04 ảnh màu chụp trong 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ

5. Quy trình, thời gian & địa điểm tổ chức

Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ:

 • Thời gian tiếp nhận hồ sơ (trong giờ hành chính): từ ngày 01/12/2023 đến 31/12/2023.
 • Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Phòng 618, Nhà E, 80 Trần Quốc Hoàn, Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại liên hệ: 06923.48364, 0985.895.255
 • Lưu ý: Cục Viễn thông và cơ yếu chỉ tiếp nhận những hồ sơ nộp đúng thời hạn, đúng với nhu cầu và đảm bảo đầy đủ các loại giấy tờ cần thiết (theo mục V của Thông báo này), những trường hợp không đáp ứng yêu cầu, Cục Viễn thông và cơ yếu có quyền từ chối tiếp nhận và trả lại hồ sơ cho người đăng ký dự tuyển.

6. File đính kèm