Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2023 của Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển truyền thông khoa học và công nghệ

Số lượng: 1

Địa điểm làm việc: Hà Nội

Ngày phát hành: 07/12/2023

Hạn đăng ký: 06/01/2024

 • Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển truyền thông khoa học và công nghệ trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức tuyển dụng viên chức năm 2023, cụ thể như sau:

1. Nguyên tắc tuyển dụng

 • Việc tuyển dụng viên chức phải căn cứ vào nhu cầu công việc, vị trí việc làm gắn với chức danh nghề nghiệp theo quy định và số lượng người làm việc đã được phê duyệt
 • Việc tổ chức tuyển dụng phải đảm bảo công khai, minh bạch, khách quan và đúng pháp luật; đảm bảo tính cạnh tranh
 • Những người được tuyển chọn phải đảm bảo đúng tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ gắn với chức danh nghề nghiệp, hạng chức danh nghề nghiệp cần tuyển
 • Người đăng ký dự tuyển phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của những giấy tờ, văn bản trong hồ sơ đăng ký dự tuyển. Các trường hợp khai man, giả mạo hồ sơ sẽ bị hủy kết quả tuyển dụng và xử lý theo quy định của pháp luật. Không tiếp nhận bổ sung các giấy tờ xác nhận đối tượng ưu tiên sau khi công bố kết quả tuyển dụng
 • Thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển vào một vị trí việc làm tại một đơn vị có nhu cầu tuyển dụng, nếu thí sinh nào đăng ký dự tuyển từ hai vị trí việc làm trở lên trong kỳ tuyển dụng sẽ bị xóa tên trong danh sách dự tuyển hoặc hủy kết quả xét tuyển. Hồ sơ đăng ký dự tuyển không hoàn trả lại
 • Điểm kết quả của người dự tuyển được xếp theo thứ tự từ cao xuống cho đến hết chỉ tiêu tuyển dụng của từng vị trí việc làm

2. Điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký

Điều kiện chung:

 • Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam
 • Từ đủ 18 tuổi trở lên và trong độ tuổi lao động theo quy định của Bộ luật Lao động hiện hành
 • Có Phiếu đăng ký dự tuyển
 • Có lý lịch rõ ràng
 • Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm dự tuyển; trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt và được Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận
 • Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo vị trí việc làm đăng ký dự tuyển
 • Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không trái với quy định của pháp luật

Điều kiện cụ thể:

Ngoài các điều kiện chung, đối tượng dự tuyển phải đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, vị trí tuyển dụng theo quy định hiện hành của Nhà nước và yêu cầu cụ thể tại Bảng thống kê nhu cầu và mô tả vị trí việc làm cần tuyển dụng theo Kế hoạch này.

Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

 • Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự
 • Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng

Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng:

 • Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm xét tuyển tại vòng 2 gồm:
  Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B
 • Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm xét tuyển tại vòng 2 gồm:
  Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp được đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động
 • Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm xét tuyển tại vòng 2 gồm:
  Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong
 • Trường hợp người dự xét tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên nêu trên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm tại vòng 2.
  Không tính điểm ưu tiên vào kết quả điểm tuyển dụng đối với trường hợp người dự tuyển bổ sung các giấy tờ xác nhận chế độ ưu tiên sau khi đã công bố kết quả tuyển dụng

3. Bảng mô tả / Yêu cầu vị trí

Vị trí tuyển dụng Tiêu chuẩn tuyển dụng Số lượng
Chuyên viên | truyền Khoa thông học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo (KH,CN & DMST)

Mô tả công việc: động Triển khai hoạt truyền | thông KH,CN& ĐMST. Xử lý thông tin, biên tập, viếttin/bài, sản xuất phóng sự, clip… về hoạt động KH&CN.

-Tốt nghiệp từ đại học trở lên chuyên ngành Báo chí và truyền thông; khoa học kỹ thuật và công nghệ.

– Sử dụng được ngoại ngữ theo yêu cầu của vị trí việc làm, trình độ tương đương bậc 1 theo khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/1/2019.

– Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản, biết sử dụng các phần mềm phục vụ công tác.

– Có năng lực làm việc độc lập hoặc phối hợp theo nhóm; có kỹ năng soạn thảo văn bản và thuyết trình các vấn đề được giao tham mưu, đề xuất.

– Có kỹ năng tổng hợp, xử lý thông tin, có khả năng biên tập, viết bài, sản xuất phóng sự, clip… và xây dựng đội ngũ cộng tác viên tốt.

– Cẩn thận, trung thực, chịu được áp lực công việc, có tinh thần trách nhiệm cao, có khả năng tổ chức công việc, hợp tác tốt với đồng nghiệp.

– Có đủ sức khoẻ để làm việc.

1

4. Nội dung, hình thức và lệ phí tuyển dụng

Người dự tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng như sau:

Vòng 1

 • Kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển
 • Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2

Vòng 2

 • Kiểm tra về kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp của người dự tuyển theo yêu cầu vị trí việc làm cần tuyển bằng hình thức phỏng vấn.

Lệ phí

 • Thí sinh dự tuyển nộp lệ phí là 500.000 đồng (bằng chữ : Năm trăm nghìn đồng chẵn) theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính bằng hình thức chuyển khoản theo thông tin như sau: Tên đơn vị thụ hưởng: Trung tâm nghiên cứu và phát triển truyền thông khoa học và công nghệ.
 • Số tài khoản 0011003022712 tại sở giao dịch Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam.

5. Xác định người trúng tuyển

Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau:

 1. Có kết quả điểm tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên; (trong đó: Ngoại ngữ đạt từ 5 điểm trở lên; Tin học đạt từ 5 điểm trở lên);
 2. Có số điểm tại vòng 2 cộng với điểm ưu tiên cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

6. Hồ sơ tuyển dụng viên chức

Hồ sơ dự tuyển bao gồm:

 1. Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu số 01 Ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ;
 2. Bản Sơ yếu lý lịch tự thuật (dán ảnh 4×6)có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời gian 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơdự tuyển;
 3. Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí đăng ký dự tuyển. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam công nhận;
 4. Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT- BYT ngày 06/5/2013 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe.
 5. Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực;
 6.  Tài liệu chứng minh về năng lực, kinh nghiệm làm việc (nếu có);
 7. 02 phong bì có dán tem ghi đầy đủ thông tin người nhận và 02 ảnh cỡ 4×6 ghi đầy đủ họ tên, ngày tháng năm sinh phía sau ảnh.
 8. Số lượng hồ sơ: 01 bộ (phải đầy đủ thành phần, không tẩy xóa và để trong túi hồ sơ riêng, sắp xếp theo thứ tự nêu trên và số điện thoại cẫn liên hệ). Hồ sơ không
  hoàn trả nếu thí sinh bỏ thi.
 9. Thí sinh chỉ được đăng ký vào vị trí ứng tuyển hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác ghi trên Phiếu đăng ký dự tuyển. Các trường hợp khai không đúng, giả mạo hồ sơ sẽ bị hủy kết quả tuyển dụng và xử lý theo quy định của pháp luật. Thí sinh không được bổ sung các giấy tờ xác nhận chế độ ưu tiên sau khi đã công bố kết quả tuyển dụng.

 

7. Quy trình, thời gian & địa điểm tổ chức

 1. Thời gian: Từ 8h00 ngày 06/12/2023 đến 17h00 ngày 06/01/2024, giờ hành chính các ngày trong tuần (trừ ngày nghỉ).
 2. Thời gian xét tuyển: Dự kiến trong tháng 01 năm 2024 (cụ thể sẽ thông báo cho các thí sinh đủ điều kiện tham gia dự tuyển).
 3. Địa điểm nhận hồ sơ: Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển truyền thông khoa học và công nghệ – Bộ Khoa học và Công nghệ, số 113 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.
 4. Hình thức nhận hồ sơ dự tuyển: Người đăng ký dự tuyển viên chức nộp trực tiếp hồ sơ dự tuyển tại địa điểm nhận hồ sơ hoặc qua đường bưu điện.
 5. Chi tiết hướng dẫn nộp hồ sơ anh/chị vui lòng liên hệ: Chị Phương Hoàn theo số điện thoại 0983782482 hoặc (024) 39369506.
 6. Thí sinh có thể xem thông tin tại:
 • Cổng thông tin thông tin điện tử Bộ Khoa học và Công nghệ:https://www.most.gov.vn/vn.
 • Trang thông tin điện tử: http://truyenthongkhoahoc.vn/vn/.
 • Tại trụ sở của Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển truyền thông khoa học và công nghệ.

8. File đính kèm