Tỉnh Ủy Ninh Thuận tuyển dụng năm 2024

Số lượng: 55

Địa điểm làm việc: Ninh Thuận

Ngày phát hành: 11/01/2024

Hạn đăng ký: 04/02/2024

 • Căn cứ Kế hoạch số 257-KH/TU ngày 22/12/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tuyển dụng công chức khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội; khối chính quyền địa phương năm 2024;
 • Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông báo một số nội dung liên quan đến công tác tổ chức kỳ thi tuyển công chức khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội; khối chính quyền địa phương năm 2024, cụ thể như sau:

1. Nguyên tắc tuyển dụng

 • Việc tuyển dụng viên chức phải căn cứ vào nhu cầu công việc, vị trí việc làm gắn với chức danh nghề nghiệp theo quy định và số lượng người làm việc đã được phê duyệt
 • Việc tổ chức tuyển dụng phải đảm bảo công khai, minh bạch, khách quan và đúng pháp luật; đảm bảo tính cạnh tranh
 • Những người được tuyển chọn phải đảm bảo đúng tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ gắn với chức danh nghề nghiệp, hạng chức danh nghề nghiệp cần tuyển
 • Người đăng ký dự tuyển phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của những giấy tờ, văn bản trong hồ sơ đăng ký dự tuyển. Các trường hợp khai man, giả mạo hồ sơ sẽ bị hủy kết quả tuyển dụng và xử lý theo quy định của pháp luật. Không tiếp nhận bổ sung các giấy tờ xác nhận đối tượng ưu tiên sau khi công bố kết quả tuyển dụng
 • Thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển vào một vị trí việc làm tại một đơn vị có nhu cầu tuyển dụng, nếu thí sinh nào đăng ký dự tuyển từ hai vị trí việc làm trở lên trong kỳ tuyển dụng sẽ bị xóa tên trong danh sách dự tuyển hoặc hủy kết quả xét tuyển. Hồ sơ đăng ký dự tuyển không hoàn trả lại
 • Điểm kết quả của người dự tuyển được xếp theo thứ tự từ cao xuống cho đến hết chỉ tiêu tuyển dụng của từng vị trí việc làm

2. Điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký

Điều kiện chung:

 • Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam
 • Từ đủ 18 tuổi trở lên và trong độ tuổi lao động theo quy định của Bộ luật Lao động hiện hành
 • Có Phiếu đăng ký dự tuyển
 • Có lý lịch rõ ràng
 • Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm dự tuyển; trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt và được Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận
 • Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo vị trí việc làm đăng ký dự tuyển
 • Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không trái với quy định của pháp luật

Điều kiện cụ thể:

Ngoài các điều kiện chung, đối tượng dự tuyển phải đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, vị trí tuyển dụng theo quy định hiện hành của Nhà nước và yêu cầu cụ thể tại Bảng thống kê nhu cầu và mô tả vị trí việc làm cần tuyển dụng theo Kế hoạch này.

Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

 • Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự
 • Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng

Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng:

 • Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm xét tuyển tại vòng 2 gồm:
  Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B
 • Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm xét tuyển tại vòng 2 gồm:
  Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp được đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động
 • Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm xét tuyển tại vòng 2 gồm:
  Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong
 • Trường hợp người dự xét tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên nêu trên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm tại vòng 2.
  Không tính điểm ưu tiên vào kết quả điểm tuyển dụng đối với trường hợp người dự tuyển bổ sung các giấy tờ xác nhận chế độ ưu tiên sau khi đã công bố kết quả tuyển dụng

3. Bảng mô tả / Yêu cầu vị trí

Tên cơ quan, đơn vị Ngành hoặc chuyên ngành tuyển dụng Vị trí việc làm Ngạch công chức tuyển dụng
Sở Nội Vụ Hành chính; Luật Quản lý nhà nước Phòng Quản lý nhân sự Chuyên viên
Hành chính; Lưu trữ; Quản trị văn phòng Phòng Hành chính, Văn thư – luru trī Chuyên viên
Hành chính; Luật Phòng Tôn giáo Chuyên viên
Khoa học chính trị Phòng Tổ chức bộ máy Chuyên viên
Hành chính; Luật Quản lý nhà nước Chuyên viên
Sở giao thông vận tải Cơ khí ô tô Phòng quản lý vận tải Chuyên viên
Sở Giáo dục và Đào tạo Văn thư – Lưu trữ Chuyên viên
Sở Thông tin và Truyền thông Công nghệ thông tin Chuyên viên
Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch Quản trị kinh doanh Chuyên viên
Văn hóa học; Quản lý văn hóa; Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam. Chuyên viên
Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn
Cơ quan sở Công nghệ thông tin Phòng tổ chức hành chính Chuyên viên
Lưu trữ học; quản trị văn |phòng; văn thư lưu trữ Phòng tổ chức hành chính Chuyên viên
Kế toán Phòng tổ chức hành chính Chuyên viên
Chi cục kiểm lâm Lâm Sinh, Lâm Nghiệp Phòng Quản lý bảo vệ và Phát triển rừng Chuyên viên
Luật Phòng Thanh tra – Pháp chế Chuyên viên
Lâm nghiệp Tổ Kiểm lâm cơ | động và PCCCR thuộc Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR Chuyên viên
Lâm nghiệp và tài nguyên môi trường Trạm Kiểm lâm Gia – thuộc Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Phước Binh Chuyên viên
Sở tài chính Tài chính- kế toán Văn phòng sở Chuyên viên
Thanh tra sở Chuyên viên
Sở tư pháp Luật Thanh tra sở Chuyên viên
Sở y tế
Cơ quan sở Phòng kế hoạch nghiệp vụ- tài chính 01 Bác sỹ y học dự phòng, 01 Dược sỹ đại học. Chuyên viên
Lưu trữ Quản trị văn phòng hoặc Quản trị nhân lực Văn phòng sở
Chi cục dân số- kế hoạch hóa gia đình Đại học chuyên ngành y Phòng nghiệp vụ Chuyên viên
Ban quản lý các khu công nghiệp Xây dựng dân dụng và công nghiệp Phòng nghiệp vụ 2 Chuyên viên
Xây dựng dân dụng và | công nghiệp; kinh tế; môi trường; luật Phòng nghiệp vụ 1 Chuyên viên
UBND TP. Phan Rang- Tháp Chàm Luật, Quản lý đất đai Phòng Tài nguyên và Môi trường Chuyên viên
Tài chính ngân hàng Phòng Tài chính Kế hoạch
UBND huyện Bác Ái Quản trị kinh doanh Văn phong. HĐND và UBND huyện Chuyên viên
UBND huyện Ninh Sơn Công nghệ kỹ thuật giao thống: Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông Kỹ sư giao thông Vi tri Quản lý giao thông vận tải thuộc Phòng. Kinh tế và Hạ tầng Chuyên viên
UBND huyện Thuận Bắc Luật lý tài nguyên và môi ưởng; Kinh tế tài nguyên thiên nhiên: Quản lý đất đai Phòng Tài nguyên và Môi trường Chuyên viên
Công nghệ thông tin Văn phòng HĐND và UBND Chuyên viên
Kinh tế đầu tư; Kinh tế hát triển; Tổng hợp kinh doanh Phòng Tài chính – Kế hoạch Chuyên viên
UBND huyện Thuận Nam Luật, lao động xã hội Phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc Phòng Lao động . Thương binh và Xã hội Chuyên viên
Kiến trúc; Kỹ thuật xây dựng: Kỹ thuật công trình xây dựng: Xây dựng dân | dụng; Xây dựng dân dụng và Công nghiệp; Giao thông Quản lý lĩnh vực giao thông: Quân lý xây dựng. Quản lý quy hoạch kiến trúc, Quản lý hạ tầng và phát triển đô thị: Quản lý công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. Quản lý Thương mại của Phòng Kinh té vȧ Ha tang Chuyên viên
Luật Chuyên viên tổng hợp Văn phòng HĐND và UBND huyện Chuyên viên
UBND huyện Ninh Phước Quản lý đất đai, luật Văn phòng HĐND và UBND Chuyên viên
Quản lý đất đai, luật Phòng tài nguyên và môi trường Chuyên viên
Xây dựng dân dụng, kiến trúc Phòng kinh tế hạ tầng Chuyên viên

4. Nội dung, hình thức và lệ phí tuyển dụng

Vòng 1: Thi trắc nghiệm trên máy vi tính (kiểm tra kiến thức, năng lực chung)

Dự thi 02 phần thi, cụ thể như sau:

 1. Phần I: Môn Kiến thức chung:
 • Nội dung thi: 60 câu hỏi hiểu biết chung về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị – xã hội; quản lý hành chính nhà nước; công chức, công vụ và các kiến thức khác để đánh giá năng lực.
 • Thời gian thi: 60 phút.

2. Phần II: Môn Ngoại ngữ (tiếng Anh):

 • Nội dung thi: 30 câu hỏi tiếng Anh theo yêu cầu của vị trí việc làm tương ứng với ngạch Chuyên viên.
 • Thời gian thi 30 phút.
 • Lưu ý:
 • Miễn phần thi ngoại ngữ đối với các trường hợp sau:
 • Có bằng tốt nghiệp chuyên ngành ngoại ngữ cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển.
 • Có bằng tốt nghiệp cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyến do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp và được công nhận tại Việt Nam theo quy định.
 • Có chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số hoặc là người dân tộc thiểu số, trong trường hợp dự tuyển vào công chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số.
  Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi quy định tại khoản 1 Mục III của Thông báo này, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyển được thi tiếp vòng 2 theo quy định tại khoản 2 Mục III của Thông báo này

Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

 1. Hình thức thi: Thi viết.
 2. Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.
 3. Thời gian thi: 180 phút.
 4. Thang điểm: 100 điểm.

Lệ phí

 • Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức;
 • Việc thu lệ phi dự thi đối với người dự tuyển sẽ được thực hiện khi tổ chức hướng dẫn một số nội dung liên quan đến kỳ thi (về thời gian và mức thu cụ thể theo quy định sẽ có Thông báo sau).

5. Xác định người trúng tuyển

Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức phải có đủ các điều kiện sau:

 1. Có kết quả điểm thi tại vòng 2 quy định tại khoản 2 Mục III của Thông báo này đạt từ 50 điểm trở lên.
 2. Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên quy định tại khoản 3 Mục II của Thông báo này (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.
 3. Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm thi vòng 2 quy định tại khoản 2 Mục III của Thông báo này cộng với điểm ưu tiên quy định tại khoản 3 Mục II của Thông báo này (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức quyết định người trúng tuyển.
 4. Người không trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức không được bao lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ thi tuyển lần sau.

6. Hồ sơ tuyển dụng viên chức

Hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức bao gồm:

 1. Phiếu đăng ký dự tuyển – theo mẫu số 01 của Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ (đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của Tỉnh uỷ và Cổng Thông tin điện tử của tỉnh – UBND tinh).
 2. Bản Sơ yếu lý lịch theo mẫu Lý lịch tự khai – M2 (Đối với những trường hợp đăng ký dự tuyển vào công chức làm nhiệm vụ nghiên cứu, tham mưu trong các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng cấp tỉnh, cấp huyện); có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền hoặc chính quyền địa phương (đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của Tỉnh uỷ và Cổng Thông tin điện tử của tỉnh – UBND tỉnh).
 3. Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí dự tuyển (có chứng thực của cơ quan Công chứng Nhà nước):
 • Văn bằng tốt nghiệp chuyên môn hoặc nếu thí sinh đã tốt nghiệp nhưng chưa được cấp bằng, có thể nộp giấy chứng nhận do nhà trường cấp – trong đó ghi rõ đã tốt nghiệp, đang chờ cấp bằng và ghi rõ ngành hoặc chuyên ngành đào tạo; khi có kết quả tuyển dụng, nếu trúng tuyển phải hoàn tất bổ sung bằng tốt nghiệp, gửi Ban Tổ chức Tỉnh uỷ (Đối với những trường hợp đăng ký dự tuyển vào công chức của các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội cấp tỉnh, cấp huyện) và Sở Nội vụ (Đối với những trường hợp đăng ký dự tuyển vào công chức của các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố) để kiểm tra trước khi quyết định tuyển dụng. Trường hợp không bổ sung được bằng tốt nghiệp, cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng sẽ hủy bỏ kết quả tuyển dụng theo quy định.
 • Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt, khi hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng thí sinh phải bổ sung kết quả công nhận văn bằng của cấp có thẩm quyền theo quy định tại Thông tư số 13/2021/TT-BGDĐT ngày 15/4/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục, thẩm quyền công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp để sử dụng tại Việt Nam).
 • Văn bằng, chứng chỉ hoặc văn bản có liên quan của cấp có thẩm quyền để xác định có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ (nếu có) hoặc sử dụng được tiếng dân tộc thiểu số đối với trường hợp dự tuyển vào công chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu vị trí việc làm

4. Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên theo quy định tại Khoản 3 Mục II Thông báo này (nếu có – được cơ quan có thẩm quyền chứng thực).

5. 02 phong bì có dán tem, ghi rõ họ tên, địa chỉ người nhận và 01 ảnh màu cỡ 3×4 (không bao gồm ảnh dán tại Phiếu đăng ký dự tuyển) để làm thẻ thí sinh – mặt sau ghi rõ họ và tên; ngày, tháng, năm sinh.

7. Quy trình, thời gian & địa điểm tổ chức

 1. Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Trong thời gian 30 ngày, kể từ ngày Thông báo này được công khai trên phương tiện thông tin đại chúng.
 2. Địa điểm nhận hồ sơ:
 • Tại Hội trường Ban Tổ chức Tỉnh ủy Ninh Thuận, số 02 đường Hùng Vương, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm (Đối với những trường hợp đăng ký dự tuyển vào công chức của các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội cấp tỉnh, cấp huyện);
 • Tại Hội trường Sở Nội vụ tỉnh Ninh Thuận, số 26A, đường Lê Hồng Phong, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm (Đối với những trường hợp đăng ký dự tuyển vào công chức của các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố).

8. File đính kèm