Tỉnh ủy Quảng Ngãi tuyển dụng công chức, viên chức đợt 4 năm 2023

Số lượng: 15

Địa điểm làm việc: Quảng Ngãi

Ngày phát hành: 24/09/2023

Hạn đăng ký: 30/09/2023

1. Nguyên tắc tuyển dụng

 • Việc tuyển dụng viên chức phải căn cứ vào nhu cầu công việc, vị trí việc làm gắn với chức danh nghề nghiệp theo quy định và số lượng người làm việc đã được phê duyệt
 • Việc tổ chức tuyển dụng phải đảm bảo công khai, minh bạch, khách quan và đúng pháp luật; đảm bảo tính cạnh tranh
 • Những người được tuyển chọn phải đảm bảo đúng tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ gắn với chức danh nghề nghiệp, hạng chức danh nghề nghiệp cần tuyển
 • Người đăng ký dự tuyển phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của những giấy tờ, văn bản trong hồ sơ đăng ký dự tuyển. Các trường hợp khai man, giả mạo hồ sơ sẽ bị hủy kết quả tuyển dụng và xử lý theo quy định của pháp luật. Không tiếp nhận bổ sung các giấy tờ xác nhận đối tượng ưu tiên sau khi công bố kết quả tuyển dụng
 • Thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển vào một vị trí việc làm tại một đơn vị có nhu cầu tuyển dụng, nếu thí sinh nào đăng ký dự tuyển từ hai vị trí việc làm trở lên trong kỳ tuyển dụng sẽ bị xóa tên trong danh sách dự tuyển hoặc hủy kết quả xét tuyển. Hồ sơ đăng ký dự tuyển không hoàn trả lại
 • Điểm kết quả của người dự tuyển được xếp theo thứ tự từ cao xuống cho đến hết chỉ tiêu tuyển dụng của từng vị trí việc làm

2. Điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký

Điều kiện chung:

 • Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam
 • Từ đủ 18 tuổi trở lên và trong độ tuổi lao động theo quy định của Bộ luật Lao động hiện hành
 • Có Phiếu đăng ký dự tuyển
 • Có lý lịch rõ ràng
 • Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm dự tuyển; trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt và được Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận
 • Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo vị trí việc làm đăng ký dự tuyển
 • Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không trái với quy định của pháp luật

Điều kiện cụ thể:

Ngoài các điều kiện chung, đối tượng dự tuyển phải đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, vị trí tuyển dụng theo quy định hiện hành của Nhà nước và yêu cầu cụ thể tại Bảng thống kê nhu cầu và mô tả vị trí việc làm cần tuyển dụng theo Kế hoạch này.

Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

 • Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự
 • Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng

Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng:

 • Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm xét tuyển tại vòng 2 gồm:
  Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B
 • Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm xét tuyển tại vòng 2 gồm:
  Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp được đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động
 • Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm xét tuyển tại vòng 2 gồm:
  Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong
 • Trường hợp người dự xét tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên nêu trên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm tại vòng 2.
  Không tính điểm ưu tiên vào kết quả điểm tuyển dụng đối với trường hợp người dự tuyển bổ sung các giấy tờ xác nhận chế độ ưu tiên sau khi đã công bố kết quả tuyển dụng

3. Bảng mô tả / Yêu cầu vị trí

TTĐơn vịChỉ tiêuNgạch công chức, viên chứcYêu cầu về ngành, chuyên ngành đào tạo
Ngành, chuyên ngành ưu tiênCác ngành khác
1Phòng Cơ yếu – CNTT, Văn phòng Tỉnh ủy01Chuyên viên- Công nghệ thông tin (7480201); - Ths Công nghệ thông tin (8480201); - Ts Công nghệ thông tin (9480201).
2Phòng Nội chính và Cải cách tư pháp, Ban Nội chính Tỉnh ủy01Chuyên viên- Luật (7380101)Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước (7310202), Chính trị học (7310101), Quản lý nhà nước (7310205)
3Phòng Tổ chức - Cán bộ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy01Chuyên viên- Quản trị nhân lực (7340404), - Ths Quản trị nhân lực (8340404)Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước (7310202)
4Ban Phong trào, Tỉnh đoàn01Chuyên viên- Công tác thanh thiếu niên (7760102)Luật (73801), Xã hội học (7760101), Ngôn ngữ Anh (7220201)
5Ban Thanh thiếu nhi trường học, Tỉnh đoàn01Chuyên viên- Công tác thanh thiếu niên (7760102)Xã hội học (7760101), Ngôn ngữ Anh (7220201)
6Ban Tuyên giáo, Tỉnh đoàn01Chuyên viên- Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước (7310202)Luật (73801), Báo chí và Truyền thông (73201)
7Cơ quan Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Tư Nghĩa01Chuyên viên- Công tác thanh thiếu niên (7760102)Luật (73801), Quản lý nhà nước (7310205)
8Văn phòng thị xã Đức Phổ (Chuyên viên về công tác tổng hợp) Văn phòng thị xã Đức Phổ (Chuyên viên về Văn thư)01Chuyên viên- Luật (73801)Quản lý nhà nước (7310205)
9Văn phòng thị xã Đức Phổ (Chuyên viên về công tác tổng hợp) Văn phòng thị xã Đức Phổ (Chuyên viên về Văn thư)01Chuyên viên- Lưu trữ học (7320303)
10Cơ quan Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thị xã Đức Phổ01Chuyên viên- Công tác thanh thiếu niên (7760102)Xã hội học (7310301), Quản lý nhà nước (7310205)
11Hội Nông dân thành phố Quảng Ngãi01Chuyên viên- Nông nghiệp (7620101)Khuyến nông (7620102), Kinh tế nông nghiệp (7620115)
12Cơ quan Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Quảng Ngãi01Chuyên viên- Công tác thanh thiếu niên (7760102)Công tác xã hội (7760101), Quản lý nhà nước (7310205)
13Khoa Xây dựng Đảng, Trường Chính trị tỉnh01Chuyên viên- Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam    (8229015)Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước (7310202),  Chính trị học (7310101), Kinh tế chính trị (7310102)
14Khoa Lý luận cơ sở, Trường Chính trị tỉnh01Chuyên viên- Chủ nghĩa xã hội khoa học (8229008)Hồ Chí Minh học (8310204)
15Khoa Nhà nước và Pháp  luật, Trường Chính trị tỉnh01Chuyên viên- Luật (8380101)Quản lý nhà nước (7310205), Ths Chính sách công (8340402)

4. Nội dung, hình thức và lệ phí tuyển dụng

Hình thức tuyển dụng: việc tuyển dụng viên chức được thực hiện thông qua hình thức xét tuyển (Theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP của Chính phủ)Nội dung xét tuyển
 • Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2
 • Vòng 2:
  • Phỏng vấn hoặc thực hành để kiểm tra kiến thức, năng lực, chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp của người dự tuyển. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định hình thức phỏng vấn hoặc thực hành tại vòng 2 phù hợp với tính chất hoạt động nghề nghiệp và yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển
  • Điểm phỏng vấn hoặc thực hành được tính theo thang điểm 100
  • Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả điểm phỏng vấn hoặc thực hành
Phí tuyển dụng:
 • Mức thu là 500.000 đồng/người dự tuyển theo quy định tại Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày ngày 28/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

5. Xác định người trúng tuyển

Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau
 • Có kết quả điểm xét tuyển tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên
 • Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong phạm vi chi tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm
Trường hơp có từ 02 người trở lên có tổng số điểm xét tuyển cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm xét tuyển vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyểnNgười không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả có các kỳ xét tuyển lần sau

6. Hồ sơ tuyển dụng viên chức

Người dự tuyển cần chuẩn bị hồ sơ theo trình tự sau
 1. Phiếu đăng ký dự tuyển: Người dự tuyển nộp khi đăng ký dự tuyển (theo mẫu đính kèm) và có thể photo các minh chứng gửi kèm (văn bằng, chứng chỉ, bảng điểm theo vị trí dự tuyển, chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có))
 2. Sau khi nhận được thông báo kết quả trúng tuyển, người trúng tuyển hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng, thành phần hồ sơ sẽ có thông báo cụ thể
 3. Lưu ý: Nếu người dự tuyển có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc bị phát hiện sử dụng băn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng thông báo công khai trên phương tiện thông tin dại chúng hoặc trên trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo
 4. Người đăng ký dự tuyển phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của những giấy tờ trong hồ ớ dự tuyển. Các trường hợp khai man, giả mạo hồ sơ sẽ bị hủy kết quả tuyển dụng và xử lý theo quy định của pháp luật

7. Quy trình, thời gian & địa điểm tổ chức

Thời hạn và địa điểm nộp hồ sơ dự tuyển:
 • Thời gian nộp hồ sơ: 30 ngày, kể từ ngày 01/8/2023 đến hết ngày 30/9/2023 vào các ngày làm việc trong tuần (Buổi sáng từ 08 giờ đến 11 giờ; buổi chiều từ 13h30 đến 16 giờ).
 • Địa điểm nộp hồ sơ: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Chính sách và Đào tạo cán bộ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Ngãi, số 146 Lê Trung Đình, thành phố Quảng Ngãi.
 • Kết quả kiểm tra hồ sơ dự tuyển sẽ thông báo trên Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh, địa chỉ: www.quangngai.dcs.vn.
Hoàn thiện hồ sơ dự tuyển:
 • Sau khi trúng tuyển, trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thông báo công nhận kết quả trúng tuyển, người trúng tuyển phải đến Ban Tổ chức Tỉnh ủy để hoàn thiện hồ sơ dự tuyển. Hồ sơ bao gồm: - Bản sao Giấy khai sinh; - Phiếu lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp nơi thường trú cấp; - Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.
 • Đối với các vặn bằng đại học, sau đại học do cơ sở đào tạo ở nước ngoài cấp, người trúng tuyển phải nộp giấy công nhận của Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo về văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp theo quy định. Trường hợp không có giấy công nhận của Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ không được tuyển dụng.
 • Sau khi nhận đủ hồ sơ dự tuyển của người trúng tuyển, Ban Tổ chức Tỉnh ủy sẽ thẩm định tiêu chuẩn chính trị đối với người dự tuyển vào các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, Trường Chính trị tỉnh; thẩm tra, xác minh lý lịch, văn bằng, chứng chỉ của người trúng tuyển để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Trường hợp phát hiện người trúng tuyển sử dụng văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp hoặc có vi phạm điều kiện đăng ký dự tuyển công chức, vi phạm trong kê khai phiếu đăng ký dự tuyển, kê khai lý lịch sẽ xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.
Thời gian và địa điểm phỏng vấn:
 • Thời gian phỏng vấn: Dự kiến trong tháng 10/2023.
 • Địa điểm phỏng vấn: Tại Trụ sở Tỉnh ủy Quảng Ngãi, số 146 Lê Trung Đình, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi. Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển Vòng 2, lịch phỏng vấn sẽ thông báo trên Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh, địa chỉ: www.quangngai.dcs.vn.