Trung tâm Y tế huyện Cần Giuộc tỉnh Long An Thông báo Tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2023

Số lượng: 28

Địa điểm làm việc: Long An

Ngày phát hành: 09/10/2023

Hạn đăng ký: 07/11/2023

1. Nguyên tắc tuyển dụng

 • Việc tuyển dụng viên chức phải căn cứ vào nhu cầu công việc, vị trí việc làm gắn với chức danh nghề nghiệp theo quy định và số lượng người làm việc đã được phê duyệt
 • Việc tổ chức tuyển dụng phải đảm bảo công khai, minh bạch, khách quan và đúng pháp luật; đảm bảo tính cạnh tranh
 • Những người được tuyển chọn phải đảm bảo đúng tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ gắn với chức danh nghề nghiệp, hạng chức danh nghề nghiệp cần tuyển
 • Người đăng ký dự tuyển phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của những giấy tờ, văn bản trong hồ sơ đăng ký dự tuyển. Các trường hợp khai man, giả mạo hồ sơ sẽ bị hủy kết quả tuyển dụng và xử lý theo quy định của pháp luật. Không tiếp nhận bổ sung các giấy tờ xác nhận đối tượng ưu tiên sau khi công bố kết quả tuyển dụng
 • Thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển vào một vị trí việc làm tại một đơn vị có nhu cầu tuyển dụng, nếu thí sinh nào đăng ký dự tuyển từ hai vị trí việc làm trở lên trong kỳ tuyển dụng sẽ bị xóa tên trong danh sách dự tuyển hoặc hủy kết quả xét tuyển. Hồ sơ đăng ký dự tuyển không hoàn trả lại
 • Điểm kết quả của người dự tuyển được xếp theo thứ tự từ cao xuống cho đến hết chỉ tiêu tuyển dụng của từng vị trí việc làm

2. Điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký

Điều kiện chung:

 • Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam
 • Từ đủ 18 tuổi trở lên và trong độ tuổi lao động theo quy định của Bộ luật Lao động hiện hành
 • Có Phiếu đăng ký dự tuyển
 • Có lý lịch rõ ràng
 • Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm dự tuyển; trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt và được Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận
 • Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo vị trí việc làm đăng ký dự tuyển
 • Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không trái với quy định của pháp luật

Điều kiện cụ thể:

Ngoài các điều kiện chung, đối tượng dự tuyển phải đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, vị trí tuyển dụng theo quy định hiện hành của Nhà nước và yêu cầu cụ thể tại Bảng thống kê nhu cầu và mô tả vị trí việc làm cần tuyển dụng theo Kế hoạch này.

Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

 • Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự
 • Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng

Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng:

 • Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm xét tuyển tại vòng 2 gồm:
  Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B
 • Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm xét tuyển tại vòng 2 gồm:
  Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp được đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động
 • Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm xét tuyển tại vòng 2 gồm:
  Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong
 • Trường hợp người dự xét tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên nêu trên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm tại vòng 2.
  Không tính điểm ưu tiên vào kết quả điểm tuyển dụng đối với trường hợp người dự tuyển bổ sung các giấy tờ xác nhận chế độ ưu tiên sau khi đã công bố kết quả tuyển dụng

3. Bảng mô tả / Yêu cầu vị trí

STTVị trí việc làm cần tuyểnSố lượng người làm việc cần tuyển
Tên vị trí việc

làm cần tuyển

Chức danh

nghề nghiệp

Trình độ chuyên môn cần tuyểnSố lượng

VTVL

1Bác sĩ hạng IIIBác sĩ hạng IIIBác sĩ Y đakhoa0911
2Bác sĩ hạng IIIBác sĩ hạng IIIBác sĩ Y học cổtruyền0202
3Y sĩ hạng IVY sĩ hạng IVY sĩ0505
4Điều dưỡng hạng IVĐiều dưỡng hạng IVĐiều dưỡng cao đẳng trở lên0405
5Hộ sinh hạng IVHộ sinh hạng IVHộ sinh cao đẳng trở lên0505
6Kỹ thuật Y hạng IVKỹ thuật Y hạng IVKỹ thuật hình ảnh y học cao đẳng trở lên0101
7Dân số viên hạng IVDân số viên hạng IVTrung cấp chuyên ngành y tế trở lên0202
TỔNG CỘNG2831

Đối với vị trí việc làm cần tuyển có trình độ chuyên môn trung cấp đơn vị thực hiện tuyển dụng, tiếp nhận từ nguồn y tế trường học trên địa bàn, nếu thiếu nguồn này thì đơn vị thực hiện tuyển dụng, tiếp nhận từ nguồn khác.

4. Nội dung, hình thức và lệ phí tuyển dụng

Hình thức tuyển dụng:

Thực hiện tuyển dụng thông qua xét tuyển.

Nội dung xét tuyển viên chức:

Thực hiện theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP được thực hiện theo 2 vòng như sau:

 • Người đăng ký dự tuyển phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của những thông tin kê khai trong Phiếu đăng ký dự tuyển. Các trường hợp khai man, giả mạo hồ sơ sẽ bị hủy kết quả tuyển dụng và xử lý theo quy định của pháp luật.

Vòng 1

 • Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2 theo quy định.

Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

Hình thức thi: Phỏng vấn.

Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng, hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển gồm các nội dung cơ bản như sau:

 • Kiến thức chung: kiến thức, năng lực hiểu biết của thí sinh về định hướng chiến lược phát triển của ngành, của đơn vị và hiểu biết về pháp luật chuyên ngành phù hợp với tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp đăng ký dự tuyển.
 • Kiến thức chuyên môn: kiến thức, năng lực và khả năng đề xuất giải pháp giải quyết các vấn đề đang đặt ra trong thực tiễn gắn với tiêu chuẩn về trình độ, năng lực chuyên môn nghiệp vụ của chức danh nghề nghiệp mà thí sinh đăng ký dự tuyển.
 • Thời gian thi: Thi phỏng vấn 30 phút (trước khi thi phỏng vấn, thí sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị).
 • Thang điểm: 100 điểm.

 

5. Xác định người trúng tuyển

Cách xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển: Thực hiện theo quy định tại Điều 10 và Điều 12 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP như sau:

1. Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau:

a) Có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên.

b) Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

2. Trường hợp có từ 02 người trở lên có tổng số điểm tính theo quy định tại điểm b khoản 1 bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.

3. Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

6. Hồ sơ tuyển dụng viên chức

 • Người đăng ký dự xét tuyển nộp Phiếu đăng ký dự tuyển theo Mẫu số 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP và bản sao Văn bằng chuyên môn theo vị trí việc làm đăng ký dự tuyển.

Thông tin tuyển dụng sẽ được đăng trên Đài phát thanh và truyền hình Long An, đồng thời được đăng tải trên Website Sở Y tế tỉnh Long An (địa chỉ https://syt.longan.gov.vn ) và niêm yết công khai tại Trung tâm Y tế huyện Cần Giuộc.

7. Quy trình, thời gian & địa điểm tổ chức

Thời gian tiếp nhận hồ sơ:

 • Từ ngày 09 tháng 10 năm 2023 đến hết ngày 07 tháng 11 năm 2023 (trong giờ hành chính).

Địa điểm, địa chỉ tiếp nhận hồ sơ:

 • Thí sinh nộp Hồ sơ tại Phòng Tổ chức Hành chính (lầu 2), Trung tâm Y tế huyện Cần Giuộc hoặc gửi theo đường bưu điện qua địa chỉ: số 28, đường Nghĩa sĩ, thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.
 • Số điện thoại liên hệ: 02723875184 chọn số nội bộ 116.
 • Không tiếp nhận hồ sơ bị tẩy xóa, không ghi đủ thông tin theo quy định.

8. Thông tin bổ sung khác

CHÍNH SÁCH THU HÚT NHÂN LỰC Y TẾ

 • Thực hiện chính sách thu hút nhân lực y tế trên địa bàn tỉnh Long An trong việc tuyển dụng và tiếp nhận vào làm viên chức tại Trung tâm Y tế huyện Cần Giuộc theo Nghị quyết số 17/2022/NQ-HĐND ngày 27/10/2022 của HĐND tỉnh về quy định chính sách thu hút nhân lực y tế trên địa bàn tỉnh Long An giai đoạn 2022-2025 và Quyết định số 02/2023/QĐ-UBND ngày 19/01/2023 của UBND tỉnh Long An về việc quy định chính sách thu hút nhân lực y tế trên địa bàn tỉnh Long An giai đoạn 2022 – 2025; Quyết định số 24/2023/QĐ-UBND ngày 13/6/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc sửa đổi Điều 5 của Quy định chính sách thu hút nhân lực y tế trên địa bàn tỉnh Long An giai đoạn 2022 – 2025 bàn hành kèm theo Quyết định số 02/2023/QĐ-UBND ngày 19/01/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An.
 • Trung tâm Y tế huyện Cần Giuộc thông báo đến quý cơ quan, đơn vị và thí sinh dự tuyển viên chức được biết./.

9. File đính kèm