Trường Đại học Nha Trang tuyển dụng viên chức 2023

Số lượng: 53

Địa điểm làm việc: Khánh Hòa

Ngày phát hành: 10/12/2023

Hạn đăng ký: 07/01/2024

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;

Căn cứ Kế hoạch số 1072/KH-ĐHNT ngày 06 tháng 12 năm 2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nha Trang ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2023;

Trường Đại học Nha Trang thông báo tuyển dụng viên chức năm 2023 như sau:

1. Nguyên tắc tuyển dụng

 • Việc tuyển dụng viên chức phải căn cứ vào nhu cầu công việc, vị trí việc làm gắn với chức danh nghề nghiệp theo quy định và số lượng người làm việc đã được phê duyệt
 • Việc tổ chức tuyển dụng phải đảm bảo công khai, minh bạch, khách quan và đúng pháp luật; đảm bảo tính cạnh tranh
 • Những người được tuyển chọn phải đảm bảo đúng tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ gắn với chức danh nghề nghiệp, hạng chức danh nghề nghiệp cần tuyển
 • Người đăng ký dự tuyển phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của những giấy tờ, văn bản trong hồ sơ đăng ký dự tuyển. Các trường hợp khai man, giả mạo hồ sơ sẽ bị hủy kết quả tuyển dụng và xử lý theo quy định của pháp luật. Không tiếp nhận bổ sung các giấy tờ xác nhận đối tượng ưu tiên sau khi công bố kết quả tuyển dụng
 • Thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển vào một vị trí việc làm tại một đơn vị có nhu cầu tuyển dụng, nếu thí sinh nào đăng ký dự tuyển từ hai vị trí việc làm trở lên trong kỳ tuyển dụng sẽ bị xóa tên trong danh sách dự tuyển hoặc hủy kết quả xét tuyển. Hồ sơ đăng ký dự tuyển không hoàn trả lại
 • Điểm kết quả của người dự tuyển được xếp theo thứ tự từ cao xuống cho đến hết chỉ tiêu tuyển dụng của từng vị trí việc làm

2. Điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký

Điều kiện chung:

 • Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam
 • Từ đủ 18 tuổi trở lên và trong độ tuổi lao động theo quy định của Bộ luật Lao động hiện hành
 • Có Phiếu đăng ký dự tuyển
 • Có lý lịch rõ ràng
 • Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm dự tuyển; trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt và được Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận
 • Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo vị trí việc làm đăng ký dự tuyển
 • Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không trái với quy định của pháp luật

Điều kiện cụ thể:

Ngoài các điều kiện chung, đối tượng dự tuyển phải đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, vị trí tuyển dụng theo quy định hiện hành của Nhà nước và yêu cầu cụ thể tại Bảng thống kê nhu cầu và mô tả vị trí việc làm cần tuyển dụng theo Kế hoạch này.

Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

 • Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự
 • Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng

Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng:

 • Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm xét tuyển tại vòng 2 gồm:
  Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B
 • Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm xét tuyển tại vòng 2 gồm:
  Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp được đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động
 • Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm xét tuyển tại vòng 2 gồm:
  Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong
 • Trường hợp người dự xét tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên nêu trên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm tại vòng 2.
  Không tính điểm ưu tiên vào kết quả điểm tuyển dụng đối với trường hợp người dự tuyển bổ sung các giấy tờ xác nhận chế độ ưu tiên sau khi đã công bố kết quả tuyển dụng

3. Bảng mô tả / Yêu cầu vị trí

Vị trí tuyển dụng Chỉ tiêu Chức danh tuyển dụng
I/ VIÊN CHỨC GIẢNG DẠY: 37 chỉ tiêu
BM Điện tử – tự động, Khoa Điện – Điện tử 1 Giảng viên
BM Chế tạo máy, Khoa Cơ khí
1 Giảng viên
1 Giảng viên
BM Cơ khí động lực, Khoa Kỹ thuật Giao thông 1 Giảng viên
BM Khoa học hàng hải, Khoa Kỹ thuật Giao thông
1 Giảng viên
1 Giảng viên
BM Kỹ thuật ô tô, Khoa Kỹ thuật Giao thông
1 Giảng viên
1 Giảng viên
BM Kỹ thuật xây dựng, Khoa Xây dựng
1 Giảng viên
1 Giảng viên
1 Giảng viên
BM Công trình giao thông, Khoa Xây dựng 1 Giảng viên
BM Kinh tế học, Khoa Kinh tế 1 Giảng viên
BM Thương mại, Khoa Kinh tế 1 Giảng viên
BM Quản trị KD, Khoa Kinh tế 2 Giảng viên
BM Marketing, Khoa Kinh tế 2 Giảng viên
BM Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Khoa Du lịch 1 Giảng viên
BM Quản trị khách sạn và nhà hàng, Khoa Du lịch 1 Giảng viên
BM Tài chính ngân hàng, Khoa Kế toán Tài chính
1 Giảng viên
1 Giảng viên
BM Hệ thống thông tin, Khoa CN Thông tin 2 Giảng viên
BM Kỹ thuật phần mềm, Khoa CN Thông tin 1 Giảng viên
BM Toán, Khoa CN Thông tin 1 Giảng viên
Tiếng Anh, Khoa Ngoại ngữ 3 Giảng viên
Tiếng Hàn, Khoa Ngoại ngữ 1 Giảng viên
BM Lý luận chính trị, Khoa KHXH và Nhân văn 1 Giảng viên
BM Luật, Khoa KHXH và Nhân văn 3 Giảng viên
BM Khai thác thủy sản, Viện KH&CN Khai thác thủy sản 1 Giảng viên
BM Giáo dục thể chất, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh 2 Giảng viên
II/ VIÊN CHƯC HÀNH CHÍNH: 16 chỉ tiêu
Văn phòng Trường
1 Chuyên viên
1 Chuyên viên
Phòng Tổ chức – Nhân sự 1 Chuyên viên
Phòng Thanh tra – Pháp chế 1 Chuyên viên
Phòng Đào tạo Đại học 1 Chuyên viên
Phòng Công tác chính trị và sinh viên 1 Chuyên viên
Phòng Đảm bảo chất lượng và khảo thí 1 Chuyên viên
Phòng Khoa học Công nghệ 1 Chuyên viên
Phòng Kế hoạch Tài chính 2 Kế toán viên
Phòng Công nghệ Thông tin 1 Chuyên viên
Trung tâm Đào tạo và bồi dưỡng 1 Chuyên viên
Trung tâm hỗ trợ việc làm và khởi nghiệp 1 Chuyên viên
Trung tâm Thí nghiệm thực hành
1 Kỹ sư
1 Kỹ sư
Thư viện 1 Thư viện viên
TỔNG CỘNG 53

4. Nội dung, hình thức và lệ phí tuyển dụng

 • Lệ phí dự tuyển: Tạm thu 500.000 đồng/thí sinh/lần (dưới 100 thí sinh), trường hợp có sự thay đổi về số lượng thí sinh dự tuyển sẽ điều chỉnh lại mức lệ phí theo đúng quy định của pháp luật. Thí sinh đã nộp phí dự tuyển, đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự thi nhưng không tham gia thi tuyển sẽ không được hoàn trả phí dự tuyển.

5. Hồ sơ tuyển dụng viên chức

Người dự tuyển chuẩn bị một (01) bộ hồ sơ và cam kết tính chính xác về hồ sơ của bản thân, hồ sơ gồm:

 • Phiếu đăng ký dự tuyển, theo mẫu đính kèm thông báo này (có thể quét mã QR phía trên để tải bản word);
 • Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và bảng điểm học tập theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực (bao gồm cả bậc đại học và sau đại học). Đối với văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải kèm theo Giấy công nhận văn bằng của Bộ Giáo dục và Đào tạo, văn bằng và bảng điểm được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;
 • Trường hợp văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp nhưng tại thời điểm nộp hồ sơ thí sinh chưa có văn bản công nhận văn bằng của Bộ Giáo dục và Đào tạo thì được làm cam kết nộp bổ sung trước ngày thi vòng 2 ít nhất 3 ngày
 • Trường hợp đang học cao học nếu dự tuyển chức danh giảng viên thì phải có quyết định giao đề tài luận văn cao học và có bản cam kết có bằng thạc sĩ trước khi hết thời gian tập sự.
 • Giấy chứng nhận sức khỏe trong thời hạn 06 tháng (tính đến ngày hết hạn nhận hồ sơ dự tuyển) do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp
 • Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực;
 • Bản sao chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân (kèm bản chính để đối chiếu), 02 ảnh cỡ 4×6 (ảnh chụp không quá 01 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ), dán trên Phiếu đăng ký dự tuyển và Giấy chứng nhận sức khoẻ.

6. Quy trình, thời gian & địa điểm tổ chức

 • Thời hạn nhận hồ sơ: Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ban hành thông báo tuyển dụng và đăng tải thông báo trên phương tiện thông tin báo chí.
 • Thời gian nhận hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 6 (sáng 7g30 – 11g00; chiều 14g00 đến 16g30).
 • Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Tổ chức – Nhân sự, Trường Đại học Nha Trang, số 02 Nguyễn Đình Chiểu, Nha Trang, Khánh Hòa (Phòng 110 – Nhà A1, gặp viên chức Nguyễn Hồng Ngân).

7. File đính kèm