Trường THPT Bùi Hữu Nghĩa, Cần Thơ tuyển dụng viên chức năm học 2023-2024

Số lượng: 3

Địa điểm làm việc: Cần Thơ

Ngày phát hành: 25/12/2023

Hạn đăng ký: 22/01/2024

Căn cứ Quyết định số 1337/QĐ-SGDĐT ngày 18 tháng 12 năm 2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức làm việc tại Trường THPT Bùi Hữu Nghĩa năm học 2023-2024, Trường THPT Bùi Hữu Nghĩa thông báo tuyển dụng viên chức năm học 2023-2024 như sau:

1. Nguyên tắc tuyển dụng

 • Việc tuyển dụng viên chức phải căn cứ vào nhu cầu công việc, vị trí việc làm gắn với chức danh nghề nghiệp theo quy định và số lượng người làm việc đã được phê duyệt
 • Việc tổ chức tuyển dụng phải đảm bảo công khai, minh bạch, khách quan và đúng pháp luật; đảm bảo tính cạnh tranh
 • Những người được tuyển chọn phải đảm bảo đúng tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ gắn với chức danh nghề nghiệp, hạng chức danh nghề nghiệp cần tuyển
 • Người đăng ký dự tuyển phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của những giấy tờ, văn bản trong hồ sơ đăng ký dự tuyển. Các trường hợp khai man, giả mạo hồ sơ sẽ bị hủy kết quả tuyển dụng và xử lý theo quy định của pháp luật. Không tiếp nhận bổ sung các giấy tờ xác nhận đối tượng ưu tiên sau khi công bố kết quả tuyển dụng
 • Thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển vào một vị trí việc làm tại một đơn vị có nhu cầu tuyển dụng, nếu thí sinh nào đăng ký dự tuyển từ hai vị trí việc làm trở lên trong kỳ tuyển dụng sẽ bị xóa tên trong danh sách dự tuyển hoặc hủy kết quả xét tuyển. Hồ sơ đăng ký dự tuyển không hoàn trả lại
 • Điểm kết quả của người dự tuyển được xếp theo thứ tự từ cao xuống cho đến hết chỉ tiêu tuyển dụng của từng vị trí việc làm

2. Điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký

Điều kiện chung:

 • Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam
 • Từ đủ 18 tuổi trở lên và trong độ tuổi lao động theo quy định của Bộ luật Lao động hiện hành
 • Có Phiếu đăng ký dự tuyển
 • Có lý lịch rõ ràng
 • Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm dự tuyển; trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt và được Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận
 • Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo vị trí việc làm đăng ký dự tuyển
 • Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không trái với quy định của pháp luật

Điều kiện cụ thể:

Ngoài các điều kiện chung, đối tượng dự tuyển phải đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, vị trí tuyển dụng theo quy định hiện hành của Nhà nước và yêu cầu cụ thể tại Bảng thống kê nhu cầu và mô tả vị trí việc làm cần tuyển dụng theo Kế hoạch này.

Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

 • Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự
 • Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng

Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng:

 • Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm xét tuyển tại vòng 2 gồm:
  Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B
 • Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm xét tuyển tại vòng 2 gồm:
  Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp được đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động
 • Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm xét tuyển tại vòng 2 gồm:
  Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong
 • Trường hợp người dự xét tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên nêu trên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm tại vòng 2.
  Không tính điểm ưu tiên vào kết quả điểm tuyển dụng đối với trường hợp người dự tuyển bổ sung các giấy tờ xác nhận chế độ ưu tiên sau khi đã công bố kết quả tuyển dụng

3. Bảng mô tả / Yêu cầu vị trí

Nhu cầu tuyển dụng

Môn Số lượng
Lịch sử 1
Tiếng Anh 1
Nhân viên thiết bị, thí nghiệm 1
Tổng cộng 3

Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng

Người dự tuyển vị trí giáo viên trung học phổ thông phải đáp ứng các điều kiện sau:

 • Bằng tốt nghiệp Đại học sư phạm đúng chuyên ngành đăng ký dự tuyển trở lên hoặc Đại học các chuyên ngành phù hợp với bộ môn giảng dạy trở lên và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học phổ thông;
 • Có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện các nhiệm vụ của giáo viên trung học phổ thông tương ứng với hạng chức danh nghề nghiệp và có khả năng sử dụng ngoại ngữ trong một số nhiệm vụ cụ thể được

Đối với vị trí dự tuyển là nhân viên thiết bị, thí nghiệm, người dự tuyển phải đáp ứng các điều kiện sau:

 • Có bằng tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành Công nghệ thiết bị trường học (hoặc có bằng tốt nghiệp cao đẳng các chuyên ngành khác phù hợp với vị trí việc làm thiết bị, thí nghiệm ở trường trung học) trở lên; Hoặc có trình độ từ Cao đẳng trở lên đối với các ngành Sư phạm Vật lí, Hóa học, Sinh học; Công nghệ Hóa học; Điện, điện tử.
 • Sử dụng thành thạo các phương thiện, thiết bị kỹ thuật phục vụ yêu cầu nhiệm vụ.

4. Nội dung, hình thức và lệ phí tuyển dụng

Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

Nội dung xét tuyển

Vòng 1:

 • Xét điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển thông qua phiếu đăng ký dự tuyển và hồ sơ theo yêu cầu của vị trí việc làm.

Vòng 2:

 • Trả lời vấn đáp về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển gồm những nội dung:

Đối với vị trí dự tuyển giáo viên

 • Mỗi thí sinh dự tuyển sẽ trả lời câu hỏi vấn đáp của hội đồng sát hạch về kiến thức chuyên môn.
 • Trình bày ý tưởng thiết kế một phần bài giảng bộ môn dự tuyển ngẫu nhiên do bốc thăm trong chương trình cấp trung học phổ thông.

Đối với vị trí dự tuyển nhân viên

 • Mỗi thí sinh dự tuyển sẽ trả lời câu hỏi vấn đáp của hội đồng sát hạch về kiến thức chuyên môn.
 • Thực hành chuẩn bị thiết bị phục vụ 01 tiết dạy thực hành.

Lệ phí dự tuyển

 • Dự thu mỗi thí sinh dự tuyển 500.000đ (theo quy định tại Thông tư 92/2021/TT-BTC ngày 28 tháng 10 năm 2021 của Bộ Tài chính).

5. Xác định người trúng tuyển

Người trúng tuyển phải có đủ các điều kiện sau:

 • Có kết quả điểm tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên;
 • Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.
 • Trường hợp có từ 02 người trở lên có tổng số điểm bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì Hiệu trưởng có quyền quyết định chọn người trúng tuyển cuối cùng
 • Người không trúng tuyển trong kỳ tuyển dụng viên chức không được bảo lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ tuyển dụng lần sau.

6. Hồ sơ tuyển dụng viên chức

Thành phần hồ sơ mỗi cá nhân dự tuyển làm 01 bộ hồ sơ, gồm:

  • Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu số 1, Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ);
  • Bản sao các văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm.

7. Quy trình, thời gian & địa điểm tổ chức

Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ

 • Từ ngày 21/12/2023 đến hết ngày 22/01/2024: Nhận phiếu đăng ký dự tuyển của người dự tuyển: Từ thứ Hai đến thứ Sáu hằng tuần: buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 00, buổi chiều từ 13 giờ 00 đến 17 giờ.
 • Ngày 25/01/2024: Niêm yết công khai danh sách người đủ điều kiện dự tuyển (kết quả vòng 1) tại website: (http://thptbuihuunghia.edu.vn), Fanpage Đoàn Trường THPT Bùi Hữu Nghĩa và tại Bảng thông báo Trường THPT Bùi Hữu Nghĩa.
 • Địa điểm nhận hồ sơ: Văn phòng Trường THPT Bùi Hữu Nghĩa, số 55 CMT8, phường An Thới, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ.

Thời gian tổ chức vấn đáp, công bố kết quả xét tuyển

 • Ngày 04/02/2024:
  • 07 giờ 00: Thí sinh dự tuyển tập trung sinh hoạt nội quy vấn đáp tại Hội trường, Trường THPT Bùi Hữu Nghĩa, địa chỉ: số 55 CMT8, phường An Thới, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ.
  • 8 giờ 00: Kiểm tra vấn đáp.
 • Trước ngày 24/02/2024: Công khai kết quả tuyển dụng viên chức.

Thời hạn nhận việc

 • Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo kết quả trúng tuyển, người trúng tuyển phải đến Trường THPT Bùi Hữu Nghĩa để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng.
 • Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ tuyển dụng theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc bị phát hiện sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì Hội đồng tuyển dụng có quyền hủy kết quả trúng tuyển.

8. File đính kèm

 • Mẫu số 1