Trường THPT Phan Văn Trị, Cần Thơ tuyển dụng viên chức năm học 2023-2024

Số lượng: 1

Địa điểm làm việc: Cần Thơ

Ngày phát hành: 08/01/2024

Hạn đăng ký: 29/01/2024

 • Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010;
 • Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức, Luật viên chức ngày 25 tháng 11 năm 2019;
 • Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2019;
 • Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 tháng 2020 của Chính phủ Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
 • Căn cứ Quyết định số 01/2022/QĐ-UBND ngày 11 tháng 01 năm 2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc quản lý viên chức;
 • Căn cứ Công văn số 531/SGDĐT-TCCB ngày 28 tháng 02 năm 2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ về việc hướng dẫn tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT;
 • Căn cứ Công văn số 2726/SGDĐT-TCCB ngày 19 tháng 9 năm 2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ về việc hướng dẫn, tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT;
 • Căn cứ Quyết định số 1360/QĐ-SGDĐT ngày 25 tháng 12 năm 2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức làm việc tại Trường THPT Phan Văn Trị, năm học 2023-2024;
 • Trường THPT Phan Văn Trị thông báo tuyển dụng viên chức năm học 2023-2024.

1. Nguyên tắc tuyển dụng

 • Việc tuyển dụng viên chức phải căn cứ vào nhu cầu công việc, vị trí việc làm gắn với chức danh nghề nghiệp theo quy định và số lượng người làm việc đã được phê duyệt
 • Việc tổ chức tuyển dụng phải đảm bảo công khai, minh bạch, khách quan và đúng pháp luật; đảm bảo tính cạnh tranh
 • Những người được tuyển chọn phải đảm bảo đúng tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ gắn với chức danh nghề nghiệp, hạng chức danh nghề nghiệp cần tuyển
 • Người đăng ký dự tuyển phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của những giấy tờ, văn bản trong hồ sơ đăng ký dự tuyển. Các trường hợp khai man, giả mạo hồ sơ sẽ bị hủy kết quả tuyển dụng và xử lý theo quy định của pháp luật. Không tiếp nhận bổ sung các giấy tờ xác nhận đối tượng ưu tiên sau khi công bố kết quả tuyển dụng
 • Thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển vào một vị trí việc làm tại một đơn vị có nhu cầu tuyển dụng, nếu thí sinh nào đăng ký dự tuyển từ hai vị trí việc làm trở lên trong kỳ tuyển dụng sẽ bị xóa tên trong danh sách dự tuyển hoặc hủy kết quả xét tuyển. Hồ sơ đăng ký dự tuyển không hoàn trả lại
 • Điểm kết quả của người dự tuyển được xếp theo thứ tự từ cao xuống cho đến hết chỉ tiêu tuyển dụng của từng vị trí việc làm

2. Điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký

Điều kiện chung:

 • Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam
 • Từ đủ 18 tuổi trở lên và trong độ tuổi lao động theo quy định của Bộ luật Lao động hiện hành
 • Có Phiếu đăng ký dự tuyển
 • Có lý lịch rõ ràng
 • Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm dự tuyển; trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt và được Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận
 • Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo vị trí việc làm đăng ký dự tuyển
 • Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không trái với quy định của pháp luật

Điều kiện cụ thể:

Ngoài các điều kiện chung, đối tượng dự tuyển phải đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, vị trí tuyển dụng theo quy định hiện hành của Nhà nước và yêu cầu cụ thể tại Bảng thống kê nhu cầu và mô tả vị trí việc làm cần tuyển dụng theo Kế hoạch này.

Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

 • Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự
 • Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng

Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng:

 • Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm xét tuyển tại vòng 2 gồm:
  Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B
 • Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm xét tuyển tại vòng 2 gồm:
  Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp được đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động
 • Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm xét tuyển tại vòng 2 gồm:
  Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong
 • Trường hợp người dự xét tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên nêu trên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm tại vòng 2.
  Không tính điểm ưu tiên vào kết quả điểm tuyển dụng đối với trường hợp người dự tuyển bổ sung các giấy tờ xác nhận chế độ ưu tiên sau khi đã công bố kết quả tuyển dụng

3. Bảng mô tả / Yêu cầu vị trí

 

Vị trí Số lượng Ghi chú
Văn thư 1 Nhân viên

Tổng : 01

4. Nội dung, hình thức và lệ phí tuyển dụng

Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

Xét tuyển được thực hiện theo 2 vòng như sau:

 • Vòng 1: Xét điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển thông qua phiếu đăng ký dự tuyển và hồ sơ theo yêu cầu của vị trí việc làm.
 • Vòng 2: Xét tuyển thông qua phần phỏng vấn về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

Nội dung xét tuyển

 • Mỗi thí sinh dự tuyển sẽ trả lời câu hỏi phỏng vấn của hội đồng sát hạch 10
  về kiến thức chuyên môn.
 • Trình bày một hoạt động thuộc nghiệp vụ của vị trí việc làm dự tuyển. 3. Cách tính điểm
 • Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100.
 • Kết quả xét điểm là tổng số điểm của điểm phỏng vấn cộng với điểm ưu tiên (nếu có).

LỆ PHÍ DỰ TUYỂN

 • Thu mỗi thí sinh đăng ký dự tuyển 500.000 đồng (thực hiện theo Thông tư 92/2021/TT-BTC ngày 28 tháng 10 năm 2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng nguồn kinh phí tuyển dụng, dự thi thăng hạng, thăng ngạch công chức, viên chức).

5. Xác định người trúng tuyển

Người trúng tuyển phải có đủ các điều kiện sau:

 • Có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên.
 • Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.
 • Trường hợp có từ 02 người trở lên có tổng số điểm tính theo quy định “Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có)” bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển thì người trúng tuyển là người đạt kết quả thi phần thi kiến thức chung tại vòng 1 cao hơn (nếu có).
 • Trường hợp vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng quyết định người trúng tuyển.
 • Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

6. Hồ sơ tuyển dụng viên chức

Hồ sơ dự tuyển

 • Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu số 1, Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ);
 • Bản sao văn bằng, chứng chỉ, lý lịch cá nhân.

7. Quy trình, thời gian & địa điểm tổ chức

Nhận hồ sơ:

 • Từ ngày 29 tháng 12 năm 2023 đến hết ngày 29 tháng 01 năm 2024: (trừ ngày Chủ nhật, ngày lễ, tết).
 • Buổi sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 00 phút. Buổi chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút.
 • Ngày 31 tháng 01 năm 2024: Niêm yết công khai danh sách người đủ điều kiện dự tuyển (kết quả vòng 1) tại website: https://edu.viettel.vn/cto- thptphanvantri và tại bảng thông tin Trường THPT Phan Văn Trị.
 • Địa điểm nhận hồ sơ: Văn phòng Trường THPT Phan Văn Trị, ấp Nhơn Lộc 1, thị Trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ.

Thời gian phỏng vấn, công bố kết quả xét tuyển

 • 08 giờ, ngày 05 tháng 02 năm 2024: Thí sinh đủ điều kiện tham gia dự phỏng vấn tập trung tại trường THPT Phan Văn Trị để nghe phổ biến nội quy, các nội dung trước khi phỏng vấn.
 • 14 giờ 00, ngày 05 tháng 02 năm 2024: Tiến hành kiểm tra phỏng vấn. – Ngày 19 tháng 02 năm 2024: Công bố kết quả tuyển dụng viên chức.

8. Thông tin bổ sung khác

THỜI HẠN NHẬN VIỆC

 • Trong thời gian 30 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo kết quả trúng tuyển, người trúng tuyển phải đến Trường THPT Phan Văn Trị để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng.
 • Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ tuyển dụng theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong công việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc bị phát hiện sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì Hội đồng tuyển dụng có quyền hủy kết quả trúng tuyển.
  Trong quá trình thực hiện hồ sơ dự tuyển, nếu có thắc mắc xin liên hệ qua email: c3phanvantri.cantho@moet.edu.vn; điện thoại: 0292.3850.169 (hoặc 0949.257.123 – cô Lại Thị Kiều Trang).
 • Trên đây là Thông báo tuyển dụng viên chức của Trường THPT Phan Văn Trị năm học 2023-2024. Thời gian xét tuyển nếu có thay đổi sẽ được thông tin trên website: https://edu.viettel.vn/cto-thptphanvantri và tại bảng thông báo Trường THPT Phan Văn Trị.

9. File đính kèm