Tuyển dụng công chức tỉnh Bắc Kạn năm 2023

Số lượng: 47

Địa điểm làm việc: Bắc Kạn

Ngày phát hành: 13/09/2023

Hạn đăng ký: 10/10/2023

1. Nguyên tắc tuyển dụng

 • Việc tuyển dụng viên chức phải căn cứ vào nhu cầu công việc, vị trí việc làm gắn với chức danh nghề nghiệp theo quy định và số lượng người làm việc đã được phê duyệt
 • Việc tổ chức tuyển dụng phải đảm bảo công khai, minh bạch, khách quan và đúng pháp luật; đảm bảo tính cạnh tranh
 • Những người được tuyển chọn phải đảm bảo đúng tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ gắn với chức danh nghề nghiệp, hạng chức danh nghề nghiệp cần tuyển
 • Người đăng ký dự tuyển phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của những giấy tờ, văn bản trong hồ sơ đăng ký dự tuyển. Các trường hợp khai man, giả mạo hồ sơ sẽ bị hủy kết quả tuyển dụng và xử lý theo quy định của pháp luật. Không tiếp nhận bổ sung các giấy tờ xác nhận đối tượng ưu tiên sau khi công bố kết quả tuyển dụng
 • Thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển vào một vị trí việc làm tại một đơn vị có nhu cầu tuyển dụng, nếu thí sinh nào đăng ký dự tuyển từ hai vị trí việc làm trở lên trong kỳ tuyển dụng sẽ bị xóa tên trong danh sách dự tuyển hoặc hủy kết quả xét tuyển. Hồ sơ đăng ký dự tuyển không hoàn trả lại
 • Điểm kết quả của người dự tuyển được xếp theo thứ tự từ cao xuống cho đến hết chỉ tiêu tuyển dụng của từng vị trí việc làm

2. Điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký

Điều kiện chung:

 • Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam
 • Từ đủ 18 tuổi trở lên và trong độ tuổi lao động theo quy định của Bộ luật Lao động hiện hành
 • Có Phiếu đăng ký dự tuyển
 • Có lý lịch rõ ràng
 • Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm dự tuyển; trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt và được Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận
 • Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo vị trí việc làm đăng ký dự tuyển
 • Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không trái với quy định của pháp luật

Điều kiện cụ thể:

Ngoài các điều kiện chung, đối tượng dự tuyển phải đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, vị trí tuyển dụng theo quy định hiện hành của Nhà nước và yêu cầu cụ thể tại Bảng thống kê nhu cầu và mô tả vị trí việc làm cần tuyển dụng theo Kế hoạch này.

Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

 • Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự
 • Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng

Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng:

 • Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm xét tuyển tại vòng 2 gồm:
  Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B
 • Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm xét tuyển tại vòng 2 gồm:
  Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp được đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động
 • Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm xét tuyển tại vòng 2 gồm:
  Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong
 • Trường hợp người dự xét tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên nêu trên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm tại vòng 2.
  Không tính điểm ưu tiên vào kết quả điểm tuyển dụng đối với trường hợp người dự tuyển bổ sung các giấy tờ xác nhận chế độ ưu tiên sau khi đã công bố kết quả tuyển dụng

3. Bảng mô tả / Yêu cầu vị trí

TỔNG HỢP NHU CẦU THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH BẮC KẠN NĂM 2023 (Kèm theo Kế hoạch số 599/KH-UBND ngày 08/9/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn)
TTĐơn vị/vị trí việc làm cần tuyểnChỉ tiêu tuyển dụngYêu cầu về trình độ chuyên môn, ngành hoặc chuyên ngành đào tạoDự kiến bổ nhiệm ngạch công chứcNhiệm vụ của vị trí việc làm cần tuyển
Trình độNgành hoặc chuyên ngànhTên ngạchMã số
(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)
ISỞ, BAN, NGÀNH VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG25
1Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh1
Vị trí Theo dõi công tác kinh tế - ngân sách1Đại học trở lênKinh tế; Kinh tế đầu tư; Kinh tế phát triển; Tài chính - Ngân hàngChuyên viên01.003Tham mưu, giúp việc trong xây dựng và tổ chức triển khai các hoạt động giám sát, khảo sát, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân của cơ quan dân cử (HĐND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh) ....và các nhiệm vụ khác khi được phân công.
2Văn phòng UBND tỉnh1
Vị trí Kế toán1Đại học trở lênKế toán; Kiểm toán; Tài chính; Tài chính - Ngân hàng; Kế toán - Kiểm toán; Kế toán công; Kế toán hành chính sự nghiệp; Kế toán tổng hợp; Kế toán tài chínhKế toán viên06.031Tham mưu thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán tài sản của cơ quan, kế toán tiền lương, kế toán thanh toán, kế toán công sản và các chế độ bảo hiểm xã hội, công tác phí, xăng xe cho cán bộ, công chức, viên chức của Văn phòng theo quy định. Kiểm tra công tác quản lý tài chính, kế toán theo yêu cầu của pháp luật và yêu cầu quản trị nội bộ trong phạm vi của Văn phòng;...
3Sở Nội vụ1
Vị trí Quản lý địa giới hành chính1Đại học trở lênQuản lý đất đai; Địa chínhChuyên viên01.003Tham mưu các nội dung liên quan đến công tác địa giới hành chính các cấp, các đề án, thủ tục về thành lập, sáp nhập, chia tách, điều chỉnh địa giới, đổi tên đơn vị hành chính, nâng cấp đô thị trong địa bàn tỉnh trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định; tổng hợp và quản lý hồ sơ, bản đồ địa giới, mốc địa giới hành chính của cấp tỉnh theo quy định…
4Sở Tư pháp2
Vị trí Kiểm tra, thẩm định văn bản quy phạm pháp luật1Đại học trở lênNgành Luật và các chuyên ngành LuậtChuyên viên01.003Tham mưu thực hiện các nhiệm vụ: Tự kiểm tra văn bản và kiểm tra văn bản theo thẩm quyền; thẩm định văn bản quy phạm pháp luật trong một số lĩnh vực cụ thể, thẩm định đề nghị xây dựng nghị quyết có chính sách; rà soát văn bản quy phạm pháp luật, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và các công việc khác khi được phân công.
Vị trí Quản lý xử lý vi phạm hành chính1Đại học trở lênNgành Luật và các chuyên ngành LuậtChuyên viên01.003Tham mưu xây dựng các kế hoạch đầu năm về quản lý xử lý vi phạm hành chính; xây dựng các báo cáo về công tác xử lý vi phạm hành chính; xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các kế hoạch tập huấn về xử lý vi phạm hành chính; xây dựng kế hoạch kiểm tra, tổng hợp xây dựng kết luận kiểm tra về công tác xử lý vi phạm hành chính và thực hiện các công việc khác khi được phân công.
5Sở Tài chính1
Vị trí Quản lý Tài chính doanh nghiệp1Đại học trở lênKế toán doanh nghiệp; Kiểm toánChuyên viên01.003Tham mưu thực hiện công tác quản lý nhà nước về Tài chính doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh
6Sở Công Thương1
Vị trí Quản lý công nghiệp1Đại học trở lênQuản lý công nghiệp; Kỹ thuật mỏ; Kỹ thuật tuyển khoáng; Công nghệ thực phẩm; Công nghệ chế biến lâm sản; Công nghệ kỹ thuật hóa họcChuyên viên01.003Tham mưu thực hiện quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, chính sách phát triển, hỗ trợ phát triển các ngành trên địa bàn tỉnh: Công nghiệp cơ khí, luyện kim, công nghiệp điện tử; công nghiệp hỗ trợ; công nghiệp khai thác mỏ và chế biến khoáng sản; an toàn thực phẩm, công nghiệp tiêu dùng, công nghiệp thực phẩm và công nghiệp chế biến khác; khuyến công; cụm công nghiệp; tiểu thủ công nghiệp;...
7Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn7
Vị trí Kế toán1Đại học trở lênKế toán; Kế toán tài chính; Kế toán hành chính sự nghiệp; Kế toán nhà nước; Kế toán tổng hợp; Kế toán - Kiểm toán; Kế toán côngKế toán viên06.031Tham mưu thực hiện các công việc vị trí việc làm kế toán thuộc Chi cục Kiểm lâm
Vị trí Kiểm lâm6Đại học trở lênLuật; Lâm học; Lâm nghiệp; Lâm sinh, Quản lý tài nguyên rừng; Quản lý tài nguyên rừng và môi trườngKiểm lâm viên10.226Tham mưu thực hiện các công việc vị trí việc làm Kiểm lâm thuộc Chi cục Kiểm lâm
8Sở Giao thông vận tải2
Vị trí Quản lý kế hoạch2Đại học trở lênXây dựng cầu đường bộ; Kỹ thuật xây dựng cầu đường bộ; Kỹ thuật xây dựng công trình giao thôngChuyên viên01.003Tham mưu công tác văn phòng, công tác xây dựng lập kế hoạch, quy hoạch của ngành; công tác quản lý và phân bổ vốn theo kế hoạch được duyệt hàng năm; công tác thẩm tra kế hoạch thu, chi và quyết toán ở các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở.
9Sở Xây dựng4
Vị trí Kế toán1Đại học trở lênKế toán; Kiểm toán; Tài chính; Tài chính - Ngân hàng; Kế toán - Kiểm toán; Kế toán công; Kế toán hành chính sự nghiệp; Kế toán tổng hợp; Kế toán tài chínhKế toán viên06.031Tham mưu tổ chức thực hiện công tác kế toán, lập báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước và các báo cáo khác, bảo quản, lưu trữ tài liệu kế toán; tổ chức phân tích, đánh giá tình hình quản lý, sử dụng tài sản, kinh phí và đề xuất biện pháp quản lý, sử dụng tiết kiệm, có hiệu quả các nguồn vốn hoặc kinh phí.
Vị trí Quản lý kiến trúc - quy hoạch2Đại học trở lênKiến trúc; Kiến trúc đô thị; Quy hoạch vùng và Đô thị; Kỹ thuật công trình xây dựng; Kỹ thuật xây dựngChuyên viên01.003Tham mưu thực hiện hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các quy chuẩn, tiêu chuẩn về quy hoạch xây dựng, kiến trúc, các quy định về lập, thẩm định, phê duyệt các loại đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị.
Vị trí Quản lý hoạt động xây dựng; quản lý chất lượng công trình1Đại học trở lênKỹ thuật xây dựng; Kinh tế xây dựng; Xây dựng dân dụng và công nghiệp; Quản lý xây dựng; Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng; Xây dựng công trình; Kỹ thuật công trình xây dựngChuyên viên01.003Tham mưu thẩm định các dự án đầu tư, thiết kế xây dựng và dự toán xây dựng theo phân cấp; hướng dẫn kiểm tra công tác thẩm định, thẩm tra dự án đầu tư xây dựng, thiết kế xây dựng và dự toán xây dựng theo quy định của pháp luật.
10Sở Thông tin và Truyền thông1
Vị trí Văn thư1Trung cấp trở lênVăn thư - Lưu trữ; Văn thư hành chính; Văn thưVăn thư viên trung cấp02.008Tham mưu phụ trách lĩnh vực văn thư, lưu trữ cơ quan
11Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch2
Vị trí Quản lý di sản văn hóa1Đại học trở lênBảo tàng học; Quản lý văn hóa; Quản lý di sảnChuyên viên01.003Tham mưu thực hiện các dự án bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích do các địa phương quản lý khi được phê duyệt và thẩm định các dự án cải tạo, xây dựng các công trình khu vực di tích được xếp hạng; di sản văn hóa phi vật thể (công tác tu bổ tôn tạo di tích hoạt động bảo tồn, bảo tàng).
Vị trí Quản lý về Thể dục thể thao1Đại học trở lênThể dục thể thao; Quản lý thể dục thể thao; Giáo dục thể chấtChuyên viên01.003Tham mưu thực hiện quản lý phong trào TDTT quần chúng, quản lý thể thao chuyên nghiệp, xây dựng các đề án, quy hoạch, kế hoạch và các văn bản quy phạm pháp luật đối với hoạt động thể dục thể thao trên địa bàn tỉnh; kiểm tra, giám sát, tổ chức thực hiện chế độ đặc thù đối với HLV, trọng tài, VĐV của tỉnh trong các hoạt động thi đấu TDTT sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
12Sở Y tế1
Vị trí Công nghệ thông tin1Đại học trở lênCông nghệ thông tin; Khoa học máy tính; Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu; Kỹ thuật phầm mềm; Hệ thống thông tin; Kỹ thuật máy tính; Công nghệ kỹ thuật máy tính; An toàn thông tin; Truyền thông và mạng máy tínhChuyên viên01.003Tham mưu xây dựng hướng dẫn tổ chức thực hiện hệ thông tin số liệu chuyên ngành Dân số-KHHGĐ của toàn tỉnh; xây dựng dự toán, phân bổ kinh phí hoạt động hệ thông tin số liệu chuyên ngành DS-KHHGĐ; hướng dẫn các huyện, thành phố chốt số liệu, tổng hợp số liệu chốt hàng năm;...
13Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh1
Vị trí Quản lý môi trường1Đại học trở lênKhoa học và quản lý môi trường; Quản lý tài nguyên và môi trườngChuyên viên01.003Tham mưu về lĩnh vực quản lý tài nguyên môi trường trong KCN
IIUBND CẤP HUYỆN19
1UBND thành phố Bắc Kạn2
Vị trí Quản lý tài chính - ngân sách1Đại học trở lênKế toán - Kiểm toán; Kinh tế phát triển; Kế toán tài chínhChuyên viên01.003Tham mưu thực hiện các nhiệm vụ: Phụ trách kế toán ngân sách thành phố; tổng hợp theo dõi các nguồn vốn; nhập dữ liệu vào hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc; tổng hợp các báo cáo và thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo phân công
Vị trí Quản lý chính quyền điện tử và đô thị thông minh1Đại học trở lênCông nghệ thông tin; Khoa học máy tính; Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu; Kỹ thuật phầm mềm; Hệ thống thông tin; Kỹ thuật máy tính; Công nghệ kỹ thuật máy tính; An toàn thông tin; Truyền thông và mạng máy tínhChuyên viên01.003Tham mưu phụ trách tin học của UBND thành phố để quản lý chính quyền điện tử, đô thị thông minh và thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo phân công
2UBND huyện Ba Bể1
Vị trí Thuỷ lợi, phòng chống thiên tai1Đại học trở lênKỹ thuật tài nguyên nước; Quy hoạch, thiết kế và quản lý công trình thủy lợi; Kỹ thuật xây dựng công trình thủy; Công trình thủy lợi; Kỹ thuật công trình thủy; Xây dựng công trình thủy; Kỹ thuật cơ sở hạ tầngChuyên viên01.003Tham mưu thực hiện các nhiệm vụ: Phối hợp tổ chức bảo vệ các công trình thủy lợi, công trình nuôi trồng thủy sản, công trình cấp, thoát nước nông thôn, công trình phòng, chống thiên tai; quản lý mạng lưới thủy nông trên địa bàn huyện theo quy định của pháp luật.
3UBND huyện Ngân Sơn7
Vị trí Hành chính tổng hợp1Đại học trở lênCông nghệ kỹ thuật xây dựng; Công nghệ kỹ thuật giao thông; Công nghệ kỹ thuật môi trường; Quản lý đô thị và công trình; Kỹ thuật cơ sở hạ tầng; Kinh tế xây dựng; Kinh tế quốc tế; Quản lý xây dựng; Thống kê kinh tế; Quản lý tài nguyên và môi trườngChuyên viên01.003Tham mưu giúp UBND huyện theo dõi, tổng hợp báo cáo kết quả thuộc các lĩnh vực kinh tế của UBND huyện
Vị trí Quản lý nghiệp vụ y; Quản lý dược mỹ phẩm; Quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm; Quản lý y tế cơ sở và y tế dự phòng1Đại học trở lênY khoa; Y đa khoa; Dược học; Dược; Y tế cộng đồng; Y tế dự phòngChuyên viên01.003Tham mưu thực hiện các nhiệm vụ: Theo dõi tổng hợp báo cáo kết quả thuộc lĩnh vực liên quan y tế của UBND huyện
Vị trí Hành chính tổng hợp1Đại học trở lênPhát triển nông thôn; Kinh tế nông nghiệp; Chăn nuôi thú y; Trồng trọt; Khoa học cây trồng; Thú y; Chăn nuôiChuyên viên01.003Tham mưu thực hiện các nhiệm vụ: Giúp UBND huyện theo dõi, tổng hợp báo cáo kết quả thuộc các lĩnh vực về nông nghiệp của UBND huyện
Vị trí Quản lý giáo dục mầm non1Đại học trở lênSư phạm mầm non; Giáo dục mầm nonChuyên viên01.003Tham mưu thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến Quản lý giáo dục mầm non của toàn huyện
Vị trí Kế toán1Đại học trở lênKế toán; Kế toán tài chính; Kế toán hành chính sự nghiệp; Kế toán nhà nước; Kế toán tổng hợp; Tài chính - Ngân hàng; Kế toán - Kiểm toán; Kế toán côngKế toán viên06.031Tham mưu thực hiện Quản lý tài chính, tài sản của đơn vị, thu chi đúng mục đích đảm bảo tiết kiệm. Thanh quyết toán các nguồn vốn, cập nhật chứng từ, thanh toán đầy đủ các chế độ chính sách cho CCVC đúng thời gian quy định
Vị trí Quản lý chính sách người có công, quản lý về lao động việc làm và dạy nghề1Đại học trở lênKinh tế; Kinh tế tài chính; Quản trị kinh doanh; Quản lý kinh tế; Quản lý côngChuyên viên01.003Tham mưu thực hiện nhiệm vụ quản lý chính sách người có công, quản lý về lao động việc làm và dạy nghề trên địa bàn huyện
Vị trí Phụ trách quản lý tài nguyên nước và khoáng sản1Đại học trở lênĐịa chất học; Kỹ thuật địa chất; Kỹ thuật mỏ; Kỹ thuật trắc địa - bản đồ; Kỹ thuật tài nguyên nước; Kỹ thuật tuyển khoáng; Khai thác mỏChuyên viên01.003Tham mưu thực hiện nhiệm vụ liên quan đến lĩnh vực khoáng sản, thực hiện tổng hợp báo cáo tình hình quản lý, bảo vệ, khai thác khoáng sản tài nguyên nước và khoáng sản trên địa bàn huyện
4UBND huyện Na Rì3
Vị trí Quản lý nghiệp vụ y1Đại học trở lênY khoa; Y đa khoa; Dược học; Dược; Y tế cộng đồng; Y tế dự phòngChuyên viên01.003Tham mưu, thực hiện quản lý nhà nước về y tế
Vị trí Theo dõi xây dựng nông thôn mới1Đại học trở lênCông nghệ kỹ thuật xây dựng; Kỹ thuật tài nguyên nướcChuyên viên01003Tham mưu về công tác quản lý thủy lợi, theo dõi xây dựng nông thôn mới và hướng dẫn các nội dung thuộc lĩnh vực quản lý
Vị trí Quản lý về lao động, việc làm và dạy nghề1Đại học trở lênCông tác xã hội; Quản trị nhân lực; Quản trị nguồn nhân lực; Xã hội họcChuyên viên01.003Tham mưu các lĩnh vực lao động, việc làm, dạy nghề, tiền lương, tiền công và bảo hiểm xã hội. Tham mưu công tác quản lý về lao động, việc làm và dạy nghề. Thực hiện một số công việc khác khi lãnh đạo phân công
5UBND huyện Bạch Thông4
Vị trí Quản lý tài chính ngân sách1Đại học trở lênKế toán; Kế toán tài chính; Kế toán hành chính sự nghiệp; Kế toán nhà nước; Kế toán tổng hợp; Tài chính - Ngân hàng; Kế toán - Kiểm toán; Kế toán côngChuyên viên01.003Tham mưu tổng hợp theo dõi các nguồn vốn; kế toán ngân sách huyện; nhập dữ liệu vào hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc…
Vị Quản lý nhà nước về y tế1Đại học trở lênY khoa; Y đa khoa; Dược học; Dược; Y tế cộng đồng; Y tế dự phòngChuyên viên01.003Tham mưu dự thảo kế hoạch dài hạn, 5 năm, hàng năm, quy chế phối hợp trong công tác quản lý an toàn thực phẩm, công tác phòng chống dịch bệnh, quản lý y tế cơ sở trên địa bàn; kiểm tra giám sát các cơ sở hành nghề dược tư nhân và tủ thuốc các trạm y tế xã thực hiện đúng các quy định ...
Vị trí Hành chính tổng hợp1Đại học trở lênCác chuyên ngành Luật; Quản trị Văn phòngChuyên viên01.003Tham mưu tổng hợp công tác nội chính; tham dự các cuộc họp của lãnh đạo UBND huyện khi lãnh đạo Văn phòng HĐND-UBND huyện yêu cầu … thực hiện các nhiệm vụ khác khi được phân công
Vị trí Theo dõi bình đẳng giới và giảm nghèo bền vững1Đại học trở lênKinh tế nông nghiệp; Kinh tế quốc tế; công tác xã hội.Chuyên viên01.003Tham mưu xây dựng các kế hoạch triển khai thực hiện kế hoạch hoạt động công tác bình đẳng giới, kế hoạch xóa đói giảm nghèo, tập huấn, kiểm tra công tác điều tra rà soát hộ nghèo, cận nghèo, báo cáo kết quả thực hiện...
6UBND huyện Pác Nặm2
Vị trí Hành chính tổng hợp1Đại học trở lênQuản trị văn phòng; Quản lý nhà nước; Hệ thống thông tinChuyên viên01.003Tham mưu, soạn thảo, tổng hợp báo cáo thường kỳ, đột xuất của UBND huyện và Văn phòng HĐND-UBND; soạn thảo các văn bản và theo dõi các lĩnh vực được phân công; tham dự các hội nghị, cuộc họp khi được lãnh đạo Văn phòng giao nhiệm vụ; tham mưu thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức ,...
Vị trí Theo dõi bình đẳng giới và giảm nghèo bền vững1Đại học trở lênKinh tế nông nghiệp; Kinh tế xây dựng; Kinh tế quốc tếChuyên viên01.003Tham mưu xây dựng kế hoạch công tác năm về lĩnh vực theo dõi bình đẳng giới và giảm nghèo bền vững; kiểm tra việc thực hiện công tác bình đẳng giới, kiểm tra, giám sát công tác giảm nghèo, thực hiện các mô hình giảm nghèo tại cơ sở; xây dựng các kế hoạch triển khai thực hiện kế hoạch hoạt động công tác bình đẳng giới, kế hoạch xóa đói giảm nghèo,..
TỔNG CỘNG (I+II)44
TỔNG HỢP NHU CẦU XÉT TUYỂN CÔNG CHỨC ĐỐI VỚI NGƯỜI HỌC THEO CHẾ ĐỘ CỬ TUYỂN NĂM 2023 (Kèm theo Kế hoạch số 599/KH-UBND ngày 08/9/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn)
TTĐơn vị/vị trí việc làm cần tuyểnChỉ tiêu tuyển dụngYêu cầu về trình độ chuyên môn, ngành hoặc chuyên ngành đào tạoDự kiến bổ nhiệm ngạch công chứcNhiệm vụ của vị trí việc làm cần tuyển
Trình độNgành hoặc chuyên ngànhTên ngạchMã số
(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)
1Sở Xây dựng1
Vị trí Quản lý kinh tế xây dựng; Quản lý vật liệu xây dựng1Đại học trở lênKỹ thuật xây dựng; Kinh tế xây dựng; Xây dựng dân dụng và công nghiệp; Quản lý xây dựng; Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng; Xây dựng công trình; Xây dựngChuyên viên01.003Tham mưu thực hiện công tác quản lý nhà nước về kinh tế xây dựng, vật liệu xây dựng, nhà và thị trường bất động sản
2Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh1
Vị trí Kế toán1Đại học trở lênKế toán; Kế toán tổng hợp; Kế toán - Kiểm toánKế toán viên06.031Tham mưu thực hiện công tác tài chính, kế toán của đơn vị
3UBND huyện Bạch Thông1
Vị trí Quản lý xây dựng1Đại học trở lênKỹ thuật xây dựng; Kinh tế xây dựng; Xây dựng dân dụng và công nghiệp; Quản lý xây dựng; Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng; Xây dựng công trình; Kỹ thuật công trình xây dựng; Xây dựng cầu đườngChuyên viên01.003Tham mưu quản lý công tác quy hoạch xây dựng; kiểm tra chất lượng công trình; thẩm định phương án đền bù giải phóng mặt bằng, công trình giải phóng mặt bằng; kiểm tra việc xây dựng công trình theo giấy phép được cấp…
Tổng cộng3

4. Nội dung, hình thức và lệ phí tuyển dụng

Hình thức tuyển dụng: việc tuyển dụng viên chức được thực hiện thông qua hình thức xét tuyển (Theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP của Chính phủ)Nội dung xét tuyển
 • Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2
 • Vòng 2:
  • Phỏng vấn hoặc thực hành để kiểm tra kiến thức, năng lực, chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp của người dự tuyển. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định hình thức phỏng vấn hoặc thực hành tại vòng 2 phù hợp với tính chất hoạt động nghề nghiệp và yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển
  • Điểm phỏng vấn hoặc thực hành được tính theo thang điểm 100
  • Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả điểm phỏng vấn hoặc thực hành1. Mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí tuyển dụng thực hiện theo Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức. 2. Trên cơ sở tổng hợp số lượng thí sinh đủ điều kiện dự tuyển, Hội đồng tuyển dụng công chức có trách nhiệm chỉ đạo và giao cơ quan thường trực của Hội đồng thông báo mức thu phí, tổ chức thu phí và sử dụng phí dự tuyển theo quy định. Trường hợp phí dự tuyển không đủ chi cho kỳ tuyển dụng công chức năm 2023 thì giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, cấp bổ sung kinh phí để chi cho công tác tuyển dụng công chức năm 2023 theo quy định.

5. Xác định người trúng tuyển

Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau
 • Có kết quả điểm xét tuyển tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên
 • Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong phạm vi chi tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm
Trường hơp có từ 02 người trở lên có tổng số điểm xét tuyển cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm xét tuyển vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyểnNgười không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả có các kỳ xét tuyển lần sau

6. Hồ sơ tuyển dụng viên chức

Người dự tuyển cần chuẩn bị hồ sơ theo trình tự sau
 1. Phiếu đăng ký dự tuyển: Người dự tuyển nộp khi đăng ký dự tuyển (theo mẫu đính kèm) và có thể photo các minh chứng gửi kèm (văn bằng, chứng chỉ, bảng điểm theo vị trí dự tuyển, chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có))
 2. Sau khi nhận được thông báo kết quả trúng tuyển, người trúng tuyển hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng, thành phần hồ sơ sẽ có thông báo cụ thể
 3. Lưu ý: Nếu người dự tuyển có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc bị phát hiện sử dụng băn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng thông báo công khai trên phương tiện thông tin dại chúng hoặc trên trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo
 4. Người đăng ký dự tuyển phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của những giấy tờ trong hồ ớ dự tuyển. Các trường hợp khai man, giả mạo hồ sơ sẽ bị hủy kết quả tuyển dụng và xử lý theo quy định của pháp luật

7. Quy trình, thời gian & địa điểm tổ chức

1. Thông báo tuyển dụng Thông báo tuyển dụng công chức được đăng công khai ít nhất 01 lần trên một trong những phương tiện thông tin đại chúng sau: Báo in, báo điện tử, báo nói, báo hình; đồng thời đăng tải trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của tỉnh và của Sở Nội vụ; niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Nội vụ về điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển, số lượng chỉ tiêu, vị trí cần tuyển, nội dung Phiếu đăng ký dự tuyển, địa điểm nộp Phiếu đăng ký dự tuyển. 2. Đăng ký và nộp Phiếu đăng ký dự tuyển - Người đăng ký dự tuyển công chức nộp trực tiếp hoặc gửi theo đường bưu chính Phiếu đăng ký dự tuyển (theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ) tại địa điểm tiếp nhận phiếu dự tuyển. Trường hợp người đăng ký dự tuyển đang là cán bộ, công chức cấp xã trong đơn vị hành chính, viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập của nhà nước; hợp đồng lao động trong các doanh nghiệp nhà nước,…nếu có nguyện vọng đăng ký tham gia tuyển dụng công chức phải có ý kiến đồng ý bằng văn bản của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý. - Người đăng ký dự tuyển công chức chỉ được đăng ký dự tuyển ở một vị trí trong danh mục các vị trí việc làm cần tuyển của cơ quan, đơn vị có nhu cầu tuyển dụng. 3. Thời gian, địa điểm nhận Phiếu đăng ký dự tuyển - Thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: 30 ngày, kể từ ngày 11/9/2023 đến 16h30’ ngày 10/10/2023 (trường hợp gửi theo đường bưu chính thì tính thời gian theo dấu công văn đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn chậm nhất vào ngày 10/10/2023). - Địa điểm nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn, địa chỉ: Tổ 7B, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn. 4. Thành lập Hội đồng tuyển dụng: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập Hội đồng tuyển dụng công chức theo quy định. 5. Tổ chức tuyển dụng - Về thi tuyển công chức: Thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành về tuyển dụng công chức và nội dung tại khoản 1 Mục IV Kế hoạch này. Thời gian và địa điểm thi: Theo thông báo của Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2023. - Về xét tuyển công chức: Thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành về tuyển dụng công chức và nội dung tại khoản 2 Mục IV Kế hoạch này. Thời gian và địa điểm xét: Theo thông báo của Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2023. 6. Hoàn thiện hồ sơ trúng tuyển Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo kết quả trúng tuyển, người trúng tuyển phải đến Sở Nội vụ để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng trước khi ký quyết định tuyển dụng. Hồ sơ tuyển dụng bao gồm: - Bản sao văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập (bảng điểm) theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển, chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có); - Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp.Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ tuyển dụng theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc bị phát hiện sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức ra quyết định hủy bỏ kết quả trúng tuyển. Trường hợp có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức thông báo công khai trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo. Đối với thí sinh trúng tuyển có trình độ thạc sĩ, tiến sĩ (đúng với ngành hoặc chuyên ngành cần tuyển tại Kế hoạch này) được xếp lương theo Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

8. Thông tin bổ sung khác

TỔ CHỨC THỰC HIỆN1. Sở Nội vụ- Là cơ quan thường trực của Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh Bắc Kạn năm 2023, có trách nhiệm tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và Hội đồng thực hiện các quy trình tổ chức tuyển dụng công chức theo đúng quy định của pháp luật.- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có chỉ tiêu tuyển dụng xây dựng tài liệu ôn tập và thông báo danh mục tài liệu ôn tập cho thí sinh đủ điều kiện dự tuyển công chức.- Tiếp nhận danh sách thí sinh đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham dự kỳ thi tuyển công chức do khối đảng, đoàn thể gửi thi chung cùng kỳ thi do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn tổ chức (nếu có).- Niêm yết công khai Kế hoạch này tại trụ sở làm việc của đơn vị; phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh niêm yết công khai Kế hoạch này tại trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.2. Sở Tài chính Thẩm định dự toán và trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, cấp kinh phí tổ chức tuyển dụng; hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí phục vụ kỳ tuyển dụng công chức theo đúng quy định của pháp luật.3. Các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố- Thông báo công khai Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2023 trên Trang thông tin điện tử của đơn vị.- Phối hợp với Sở Nội vụ thực hiện các nội dung liên quan đến kỳ thi tuyển dụng công chức theo sự phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Hội đồng tuyển dụng công chức.- Có trách nhiệm cử công chức, viên chức tham gia các ban giúp việc của Hội đồng theo đề nghị Hội đồng tuyển dụng; phối hợp với Sở Nội vụ chuẩn bị tài liệu có liên quan theo yêu cầu của vị trí tuyển dụng để ban hành tài liệu ôn tập cho thí sinh dự tuyển công chức (các đơn vị có chỉ tiêu tuyển dụng công chức).4. Đài Phát thanh và Truyền hình, Báo Bắc Kạn Có trách nhiệm đăng tải các thông tin tuyển dụng công chức tỉnh Bắc Kạn năm 2023 (ít nhất một lần) ngay sau khi ban hành Kế hoạch này theo quy định tại khoản 1 Điều 13 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP của Chính phủ.5. Trường Cao đẳng Bắc Kạn Phối hợp với Sở Nội vụ chuẩn bị cơ sở vật chất, địa điểm tổ chức kỳ tuyển dụng công chức năm 2023 theo kế hoạch của Hội đồng tuyển dụng.6. Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn Tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển công chức và niêm yết công khai danh sách thí sinh đăng ký dự tuyển theo từng vị trí việc làm của đơn vị có chỉ tiêu tuyển dụng theo Kế hoạch tuyển dụng để thí sinh được biết.7. Công ty Điện lực Bắc Kạn Chỉ đạo Điện lực thành phố Bắc Kạn bảo đảm nguồn điện lưới thông suốt trong các ngày diễn ra kỳ tuyển dụng công chức năm 2023 theo kế hoạch của Hội đồng tuyển dụng.8. Công an tỉnh Bảo đảm công tác an ninh trật tự và thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến kỳ tuyển dụng công chức tỉnh Bắc Kạn năm 2023 theo quy định.9 Trên đây là Kế hoạch tuyển dụng công chức tỉnh Bắc Kạn năm 2023. Mọi thông tin tuyển dụng công chức (danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển, danh mục tài liệu ôn tập, phí tuyển dụng, thông báo triệu tập thí sinh dự tuyển, ...) được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, kịp thời phản ánh về Sở Nội vụ (số điện thoại: 0209.3871.679) để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét./.

9. File đính kèm