Tuyển dụng công chức tỉnh Hậu Giang năm 2023

Số lượng: 64

Địa điểm làm việc: Hậu Giang

Ngày phát hành: 30/09/2023

Hạn đăng ký: 14/10/2023

1. Nguyên tắc tuyển dụng

 • Việc tuyển dụng viên chức phải căn cứ vào nhu cầu công việc, vị trí việc làm gắn với chức danh nghề nghiệp theo quy định và số lượng người làm việc đã được phê duyệt
 • Việc tổ chức tuyển dụng phải đảm bảo công khai, minh bạch, khách quan và đúng pháp luật; đảm bảo tính cạnh tranh
 • Những người được tuyển chọn phải đảm bảo đúng tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ gắn với chức danh nghề nghiệp, hạng chức danh nghề nghiệp cần tuyển
 • Người đăng ký dự tuyển phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của những giấy tờ, văn bản trong hồ sơ đăng ký dự tuyển. Các trường hợp khai man, giả mạo hồ sơ sẽ bị hủy kết quả tuyển dụng và xử lý theo quy định của pháp luật. Không tiếp nhận bổ sung các giấy tờ xác nhận đối tượng ưu tiên sau khi công bố kết quả tuyển dụng
 • Thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển vào một vị trí việc làm tại một đơn vị có nhu cầu tuyển dụng, nếu thí sinh nào đăng ký dự tuyển từ hai vị trí việc làm trở lên trong kỳ tuyển dụng sẽ bị xóa tên trong danh sách dự tuyển hoặc hủy kết quả xét tuyển. Hồ sơ đăng ký dự tuyển không hoàn trả lại
 • Điểm kết quả của người dự tuyển được xếp theo thứ tự từ cao xuống cho đến hết chỉ tiêu tuyển dụng của từng vị trí việc làm

2. Điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký

Điều kiện chung:

 • Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam
 • Từ đủ 18 tuổi trở lên và trong độ tuổi lao động theo quy định của Bộ luật Lao động hiện hành
 • Có Phiếu đăng ký dự tuyển
 • Có lý lịch rõ ràng
 • Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm dự tuyển; trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt và được Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận
 • Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo vị trí việc làm đăng ký dự tuyển
 • Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không trái với quy định của pháp luật

Điều kiện cụ thể:

Ngoài các điều kiện chung, đối tượng dự tuyển phải đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, vị trí tuyển dụng theo quy định hiện hành của Nhà nước và yêu cầu cụ thể tại Bảng thống kê nhu cầu và mô tả vị trí việc làm cần tuyển dụng theo Kế hoạch này.

Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

 • Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự
 • Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng

Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng:

 • Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm xét tuyển tại vòng 2 gồm:
  Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B
 • Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm xét tuyển tại vòng 2 gồm:
  Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp được đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động
 • Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm xét tuyển tại vòng 2 gồm:
  Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong
 • Trường hợp người dự xét tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên nêu trên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm tại vòng 2.
  Không tính điểm ưu tiên vào kết quả điểm tuyển dụng đối với trường hợp người dự tuyển bổ sung các giấy tờ xác nhận chế độ ưu tiên sau khi đã công bố kết quả tuyển dụng

3. Bảng mô tả / Yêu cầu vị trí

BẢNG TỔNG HỢP NHU CẦU VÀ TIÊU CHUẨN ĐIỀU KIỆN TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC NĂM 2023
(Kèm theo Kế hoạch số: /KH-UBND ngày tháng năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang)
TTTên cơ quan, đơn vị có nhu cầu tuyển dụngVị trí việc làm cần tuyểnMô tả vị trí việc làm (Tóm tắt các công việc chính)Tổng số biên chế công chức được giaoTổng số biên chế công chức có mặt (tính đến ngày 01/7/2023)Nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2023Ngoại ngữ đăng ký thiGhi chú
Các đơn vị thuộc và trực thuộc có nhu cầu tuyển dụngSố lượng chỉ tiêu cần tuyểnHình thức tuyển dụngNgạch công chức (Mã ngạch)Yêu cầu trình độ chuyên mônYêu cầu về ngành, chuyên ngành của chuyên môn đào tạoĐiều kiện ngoại ngữĐiều kiện tin họcYêu cầu khác
(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)(15)(16)(17)
TỔNG1120104064
1Văn phòng UBND tỉnh60582
1.1Phòng Hành chính – Quản trịChuyên viên tiếp nhận, xử lý, công tác tổ chức lưu trữ văn bàn hành chính.Thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận, phát hành văn bản; sắp xếp, lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan12111Thi tuyểnChuyên viên (01.003)Đại học trở lênVăn thư – Lưu trữSử dụng được ngoại ngữ theo yêu cầu VTVLCó kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bảnTiếng Anh
1.2Phòng Nội chínhChuyên viên tham mưu thẩm định lĩnh vực nội chínhThực hiện nhiệm vụ nghiên cứu, theo dõi, xử lý, thẩm định các văn bản thuộc lĩnh vực nội chính, cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính761Thi tuyểnChuyên viên (01.003)Đại học trở lênLuậtSử dụng được ngoại ngữ theo yêu cầu VTVLCó kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bảnTiếng Anh
2Sở Kế hoạch và Đầu tư33311
Phòng Tổng hợp, Quy hoạchChuyên viên phụ trách lĩnh vực Tổng hợp, quản lý đầu tư côngPhụ trách công tác tham mưu tổng hợp, cân đối vốn ngân sách nhà nước, Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội761Thi tuyểnChuyên viên (01.003)Đại học trở lênXây dựng, Quản lý tài chính công, Kinh tếSử dụng được ngoại ngữ theo yêu cầu VTVLCó kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bảnTiếng Anh
3Sở Tư pháp27251
Phòng Văn bản và Quản lý xử lý vi phạm hành chínhChuyên viên kiểm tra, thẩm định văn bảnTham mưu phối hợp soạn thảo văn bản QPPL của tỉnh theo thẩm quyền; Thẩm định dự thảo văn bản QPPL của tỉnh; Kiểm tra văn bản do UBND tỉnh và HĐND, UBND cấp huyện ban hành; Tham mưu hướng dẫn thực hiện công tác pháp chế tại các sở, ngành tỉnh và công tác xây dựng văn bản QPPL tại UBND cấp huyện và thực hiện một số nhiệm vụ khác do lãnh đạo phòng phân công.541Thi tuyểnChuyên viên (01.003)Đại học trở lênLuậtSử dụng được ngoại ngữ theo yêu cầu VTVLCó kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bảnTiếng Anh
TTTên cơ quan, đơn vị có nhu cầu tuyển dụngVị trí việc làm cần tuyểnMô tả vị trí việc làm (Tóm tắt các công việc chính)Tổng số biên chế công chức được giaoTổng số biên chế công chức có mặt (tính đến ngày 01/7/2023)Nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2023Ngoại ngữ đăng ký thiGhi chú
Các đơn vị thuộc và trực thuộc có nhu cầu tuyển dụngSố lượng chỉ tiêu cần tuyểnHình thức tuyển dụngNgạch công chức (Mã ngạch)Yêu cầu trình độ chuyên mônYêu cầu về ngành, chuyên ngành của chuyên môn đào tạoĐiều kiện ngoại ngữĐiều kiện tin họcYêu cầu khác
4Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn91826
4.1Phòng Kế hoạch – Nghiệp vụChuyên viên phụ trách công tác quy hoạch, kế hoạchThực hiện quản lý quy hoạch, xây dựng kế hoạch dài hạn, hàng năm của ngành, theo dõi tiến độ thực hiện Chương trình, Đề án của UBND tỉnh, của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn981Thi tuyểnChuyên viên (01.003)Đại học trở lênKinh tế nông nghiệpSử dụng được ngoại ngữ theo yêu cầu VTVLCó kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bảnTiếng Anh
4.2Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vậtChuyên viên phụ trách Bảo vệ
thực vật
Dự tính, dự báo tình hình sinh vật gây hại trên cây trồng; Điều tra sinh vật gây hại trên cây trồng; Nghiên cứu nhân nuôi những sinh vật có ích để sử dụng trong bảo vệ thực vật11101Thi tuyểnChuyên viên (01.003)Đại học trở lênBảo vệ thực vật; khoa học cây trồng; Giống cây trồngSử dụng được ngoại ngữ theo yêu cầu VTVLCó kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bảnTiếng Anh
4.3Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sảnChuyên viên quản
lý chất lượng thủy sản
Hướng dẫn thẩm định, xếp loại cơ sở sản xuất, kinh doanh thủy sản; Xây dựng kế hoạch và thực hiện các chương trình lấy mẫu giám sát và truy xuất nguồn gốc thủy sản,..871Thi tuyểnChuyên viên (01.003)Đại học trở lênNuôi trồng Thủy sản; Bệnh học Thủy sảnSử dụng được ngoại ngữ theo yêu cầu VTVLCó kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bảnTiếng Anh
4.4Chi cục Thủy lợiChuyên viên Quản lý về công trình thủy lợi và nước sạch nông thônTham mưu ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, quy trình quy phạm, định mức kinh tế – kỹ thuật về chuyên ngành kỹ thuật lĩnh vực công trình thủy lợi và nước sạch nông thôn.1091Thi tuyểnChuyên viên (01.003)Đại học trở lênKỹ thuật xây dựng công trình thủy; Xây dựng công trình giao thông; Xây dựng dân dụng và công nghiệp; Xây dựng cầu đườngSử dụng được ngoại ngữ theo yêu cầu VTVLCó kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bảnTiếng Anh
4.5Chi cục Chăn nuôi, Thú y – Thủy sảnKế toán viên phụ trách công tác kế toánThực hiện về Nghiệp vụ kế toán; quản lý sổ sách thu, chi tài chính các quỹ; thực hiện các chính sách, chế độ cụ thể cho công chức, viên chức, người lao động1391Thi tuyểnKế toán viên (06.031)Đại học trở lênKế toán; Tài chínhSử dụng được ngoại ngữ theo yêu cầu VTVLCó kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bảnTiếng Anh
Chuyên viên Quản lý giống và kỹ thuật chăn nuôiNghiên cứu, triển khai các văn bản, quy định hiện hành về công tác hoạch định và thực thi chính sách về quản lý giống và kỹ thuật chăn nuôi1Thi tuyểnChuyên viên (01.003)Đại học trở lênThú y; Chăn nuôi và Thú y; Chăn nuôi; Nuôi trồng thủy sản; Bệnh học thủy sảnSử dụng được ngoại ngữ theo yêu cầu VTVLCó kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bảnTiếng Anh
5Sở Tài nguyên và Môi trường58507
5.1Văn phòng SởChuyên viên Hành chính – Tổng hợpTham mưu thực hiện công tác hành chính, xây dựng các báo cáo tổng hợp; xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác, theo dõi tình hình thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị và các nhiệm vụ khác theo sự phân công của lãnh đạo Văn phòng.981Thi tuyểnChuyên viên (01.003)Đại học trở lênHành chính, Luật, Quản trị Văn phòng, Xây dựng Đảng và Chính quyềnSử dụng được ngoại ngữ theo yêu cầu VTVLCó kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bảnTiếng Anh
5.2Thanh tra SởThanh traThực hiện công tác xây dựng chương trình, kế hoạch và báo cáo định kỳ; Tiếp công dân; Thụ lý vụ, việc giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường (gồm: đất đai, môi trường, tài nguyên nước, khoáng sản, khí tượng thủy văn,…); Thực hiện các Đoàn thanh tra, kiểm tra chuyên ngành về tài nguyên và môi trường; Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng của Sở.981Thi tuyểnChuyên viên (01.003)Đại học trở lênLuật, Quản lý đất đaiSử dụng được ngoại ngữ theo yêu cầu VTVLCó kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bảnTiếng Anh
Chuyên viên Quản lý quy hoạch sử dụng đất và Quản lý đăng ký đất đaiTham mưu thực hiện công tác quy hoạch, thông báo thu hồi đất, thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, thẩm định cấp giấy liên quan giao đất, cho thuê đất; Thực hiện lập, điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh; Thẩm định hồ sơ nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện công trình, dự án của tổ chức; Thực hiện thẩm định hồ sơ cấp Giấy chứng nhận do nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, kèm chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện công trình, dự án của tổ chức và hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện công trình, dự án của tổ chức và cơ sở tôn giáo, …2Thi tuyểnChuyên viên (01.003)Đại học trở lênQuản lý đất đaiSử dụng được ngoại ngữ theo yêu cầu VTVLCó kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bảnTiếng Anh
5.3Chi cục Quản lý đất đai tỉnh Hậu GiangChuyên viên Thẩm định giá đấtXây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; lập bản đồ giá đất; tổ chức xác định giá đất cụ thể làm căn cứ tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tính giá trị quyền sử dụng đất khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất và các trường hợp khác theo quy định của pháp luật; hướng dẫn, kiểm tra, tổ chức thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với các trường hợp bị thu hồi đất theo quy định của pháp luật; tham mưu kiểm tra việc phát triển quỹ đất; quản lý, khai thác quỹ đất; việc đấu giá quyền sử dụng đất
theo quy định.
15102Thi tuyểnChuyên viên (01.003)Đại học trở lênQuản lý đất đaiSử dụng được ngoại ngữ theo yêu cầu VTVLCó kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bảnTiếng Anh
Chuyên viên Quản lý đo đạc, bản đồThẩm định nội dung đo đạc và bản đồ trong các chương trình, đề án, dự án, nhiệm vụ có sử dụng ngân sách nhà nước; Quản lý chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ; quản lý việc lưu trữ, bảo mật, cung cấp, trao đổi, khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ thuộc phạm vi quản lý; Thẩm định hồ sơ và đề nghị Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam cấp, cấp bổ sung giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ; Tổ chức sát hạch, cấp, gia hạn, cấp lại, cấp đổi, thu hồi chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ hạng II, …1Thi tuyểnChuyên viên (01.003)Đại học trở lênQuản lý đất đai, Trắc địaSử dụng được ngoại ngữ theo yêu cầu VTVLCó kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bảnTiếng Anh
6Sở Y tế48426
6.1Phòng nghiệp vụ Y-BHYTChuyên viên Quản lý nghiệp vụ yTham mưu công tác quản lý khám, chữa bệnh, điều dưỡng, chăm sóc phục vụ người bệnh531Thi tuyểnChuyên viên (01.003)Đại học trở lênNgành Điều dưỡngSử dụng được ngoại ngữ theo yêu cầu VTVLCó kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bảnTiếng Anh
Chuyên viên Quản lý bảo hiểm y tếTham mưu công tác chất lượng bệnh viện, các chế độ chính sách bảo hiểm y tế1Thi tuyểnChuyên viên (01.003)Đại học trở lênNgành Xét nghiệmSử dụng được ngoại ngữ theo yêu cầu VTVLCó kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bảnTiếng Anh
6.2Phòng nghiệp vụ DượcChuyên viên Quản lý nghiệp vụ dượcTham mưu công tác dược bệnh viện, thẩm định đấu thầu, hành nghề dược tư nhân431Thi tuyểnChuyên viên (01.003)Đại học trở lênNgành DượcSử dụng được ngoại ngữ theo yêu cầu VTVLCó kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bảnTiếng Anh
6.3Phòng Kế hoạch – Tài chínhChuyên viên Quản lý Tài chính – Kế toánKế toán tổng hợp kinh phí các Bệnh viện, Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố651Thi tuyểnChuyên viên (01.003)Đại học trở lênKế toán, tài chínhSử dụng được ngoại ngữ theo yêu cầu VTVLCó kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bảnTiếng Anh
6.4Chi cục Dân số – KHHGĐ tỉnh Hậu GiangChuyên viên Quản lý công tác Dân số – Kế hoạch hóa gia đìnhTham mưu công tác Dân số – Kế hoạch hóa gia đình1081Thi tuyểnChuyên viên (01.003)Đại học trở lênNgành Y tế công cộngSử dụng được ngoại ngữ theo yêu cầu VTVLCó kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bảnTiếng Anh
Chuyên viên thông tin truyền thông về Kế hoạch hóa gia đìnhQuản lý và thực hiện các đề án: Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi; Chương trình mục tiêu Y tế – Dân số1Thi tuyểnChuyên viên (01.003)Đại học trở lênNgữ vănSử dụng được ngoại ngữ theo yêu cầu VTVLCó kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bảnTiếng Anh
7Sở Giao thông vận tải44421
Phòng Quản lý hạ tầng giao thôngChuyên viên Quản lý về an ninh, an toàn giao thông
đường bộ
Thực hiện chức năng QLNN về quản lý kết cấu HTGT do địa phương quản lý theo quy định của pháp luật;
Tham mưu thực hiện công tác đảm bảo trật tư an toàn giao thông, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, kiểm tra thực hiện các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường thủy nội địa thuộc phạm vi, chức năng, nhiệm vụ của Sở.
541Thi tuyểnChuyên viên (01.003)Đại học trở lênXây dựng cầu đường hoặc Kỹ thuật xây dựng công trình giao thôngSử dụng được ngoại ngữ theo yêu cầu VTVLCó kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bảnTiếng Anh
8Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch35332
8.1Phòng Tổ chức cán bộChuyên viên Quản lý nhân sự và đội ngũTham mưu thực hiện chế độ chính sách tiền lương, chế độ nghỉ hưu, thôi việc; quản lý vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức, cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức; thực hiện các thủ tục đề nghị cấp có thẩm quyền chuyển ngạch, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức541Thi tuyểnChuyên viên (01003)Đại học trở lênLuật, Hành chính, Quản lý công, Xã hội họcSử dụng được ngoại ngữ theo yêu cầu VTVLCó kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bảnTiếng Anh
8.2Phòng Quản lý du lịchChuyên viên Quản lý về du lịchThực hiện công tác quản lý nhà nước về du lịch trên địa bàn tỉnh541Thi tuyểnChuyên viên (01003)Đại học trở lênDu lịch, Quản trị kinh doanh du lịch, Kinh tế du lịch, Địa lý du lịch, Việt Nam học, Văn hóa học, Quản lý văn hóaSử dụng được ngoại ngữ theo yêu cầu VTVLCó kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bảnTiếng Anh
9Sở Giáo dục và Đào tạo47451
Phòng Giáo dục Tiểu học – Giáo dục Mầm nonChuyên viên phụ trách chuyên môn tiểu họcThực hiện tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý chương trình giáo dục tiểu học761Thi tuyểnChuyên viên (01.003)Đại học trở lênSư phạm Tiểu họcSử dụng được ngoại ngữ theo yêu cầu VTVLCó kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bảnTiếng Anh
10Thanh tra tỉnh27241
Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo 1Chuyên viên tham mưu giải quyết khiếu nại tố cáoTham mưu giải quyết KNTC, tham gia các đoàn thanh tra kinh tế-xã hội, đất đai, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực…651Thi tuyểnChuyên viên (01.003)Đại học trở lênQuản lý đất đai, Hành chính, Kinh tế, LuậtSử dụng được ngoại ngữ theo yêu cầu VTVLCó kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bảnTiếng Anh
11Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh23203
11.1Văn phòng Ban Quản lý các khu công nghiệpChuyên viên ứng dụng
công nghệ thông tin
Tham mưu thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ các hoạt động xây dựng chính quyền điện tử, chính phủ số ….theo quy định hiện hành.861Thi tuyểnChuyên viên (01.003)Đại học trở lênCông nghệ thông tinSử dụng được ngoại ngữ theo yêu cầu VTVLCó kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bảnTiếng Anh
Kế toán viên phụ trách công tác kế toánTham mưu thực hiện quy định của pháp luật về công tác tài chính, kế toán; hạch toán kế toán về thu, chi tài chính; báo cáo tình hình thực hiện thu, chi tài chính tại đơn vị và các lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của đơn vị quản lý.1Thi tuyểnKế toán viên (06.031)Đại học trở lênNgành Tài chính, kế toánSử dụng được ngoại ngữ theo yêu cầu VTVLCó kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bảnTiếng Anh
11.2Phòng Quản lý đầu tư, quy hoạch và xây dựngChuyên viên quản lý quy hoạch và xây dựngTham mưu thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước và hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện đúng các quy định của pháp luật về công tác quy hoạch và xây dựng541Thi tuyểnChuyên viên (01.003)Đại học trở lênNgành xây dựngSử dụng được ngoại ngữ theo yêu cầu VTVLCó kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bảnTiếng Anh
12Văn phòng điều phối các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh541
Kế toán viên phụ trách công tác kế toánThực hiện chế độ kế toán hành chính sự nghiệp theo quy định hiện hành; hạch toán các nghiệp vụ liên quan đến các hoạt động trong đơn vị như: các hoạt động thu – chi Ngân sách, nhận – rút dự toán; quản lý tài sản; định kỳ lập báo cáo quyết toán, báo cáo tài chính541Thi tuyểnKế toán viên (06.031)Đại học trở lênTài chính, Kế toán, Kiểm toánSử dụng được ngoại ngữ theo yêu cầu VTVLCó kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bảnTiếng Anh
13Thành phố Vị Thanh90881
Phòng Văn hóa và Thông tinChuyên viên phụ trách Chính quyền điện tửPhụ trách Chính quyền điện tử, chuyển đổi số761Thi tuyểnChuyên viên (01.003)Đại học trở lênCông nghệ thông tinSử dụng được ngoại ngữ theo yêu cầu VTVLCó kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bảnTiếng anh
14Thành phố Ngã Bảy79772
Phòng Tài chính – Kế hoạchChuyên viên
thẩm định và quyết toán các dự án
Thẩm định và quyết toán các dự án861Thi tuyểnChuyên viên (01.003)Đại học trở lênXây dựng dân dụng và công nghiệp; Kinh tế ngoại thươngSử dụng được ngoại ngữ theo yêu cầu VTVLCó kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bảnTiếng anh
Chuyên viên phụ trách một cửa DKKD, QLKT
hợp tác xã
Phụ trách một cửa DKKD, QLKT hợp tác xã1Thi tuyểnChuyên viên (01.003)Đại học trở lênXây dựng dân dụng và công nghiệp; Kinh tế ngoại thươngSử dụng được ngoại ngữ theo yêu cầu VTVLCó kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bảnTiếng anh
15Thị xã Long Mỹ65578
15.1Thanh tra thị xãChuyên viên Giải quyết khiếu nại, tố cáoGiải quyết khiếu nại, tố cáo431Thi tuyểnChuyên viên (01.003)Đại học trở lênXây dựng, Quản lý đất đai, LuậtSử dụng được ngoại ngữ theo yêu cầu VTVLCó kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bảnTiếng Anh
15.2Phòng Giáo dục và Đào tạoChuyên viên Quản lý Giáo dụcQuản lý Giáo dục Trung học cơ sở, Mầm non, Tiểu học, theo dõi phổ cập Giáo dục thường xuyên và hướng nghiệp761Thi tuyểnChuyên viên (01.003)Đại học trở lênSư phạm, Luật, Hành chính, Quản lý Giáo dụcSử dụng được ngoại ngữ theo yêu cầu VTVLCó kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bảnTiếng Anh
15.3Phòng Quản lý đô thịChuyên viên tham mưu đầu tư công trình xây dựng cơ bảnTham mưu đầu tư công trình xây dựng cơ bản và quy hoạch đô thị431Thi tuyểnChuyên viên (01.003)Đại học trở lênXây dựng dân dụng và công nghiệp; Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựngSử dụng được ngoại ngữ theo yêu cầu VTVLCó kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bảnTiếng Anh
15.4Phòng Lao động – Thương binh và Xã hộiChuyên viên tham mưu chính sách bảo trợ xã hội giảm nghèoTham mưu, triển khai, tổ chức thực hiện tốt các quy định pháp luật về chính sách bảo trợ xã hội giảm nghèo541Thi tuyểnChuyên viên (01.003)Đại học trở lênLuật, Hành chínhSử dụng được ngoại ngữ theo yêu cầu VTVLCó kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bảnTiếng Anh
15.5Phòng Tài chính – Kế hoạchChuyên viên Quản lý tài chính, ngân sáchQuản lý tài chính, ngân sách; Quản lý tài chính công; Quản lý giá, công sản651Thi tuyểnChuyên viên (01.003)Đại học trở lênTài chính,
Kế toán, Quản trị kinh doanh
Sử dụng được ngoại ngữ theo yêu cầu VTVLCó kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bảnTiếng Anh
15.6Phòng Tài nguyên và Môi trườngChuyên viên quản lý đất đai và môi trườngTham mưu về quản lý đất đai và môi trường541Thi tuyểnChuyên viên (01.003)Đại học trở lênQuản lý đất đai;
Kỹ thuật môi trường; Kinh tế tài nguyên thiên nhiên
Sử dụng được ngoại ngữ theo yêu cầu VTVLCó kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bảnTiếng Anh
15.7Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dânChuyên viên nghiên cứu, tổng hợpThực hiện nhiệm vụ nghiên cứu, theo dõi, xử lý, thẩm tra, thẩm định các văn bản thuộc lĩnh vực tổng hợp16142Thi tuyểnChuyên viên (01.003)Đại học trở lênKinh tế nông nghiệp, Luật, Kỹ sư quản lý Tài nguyên và Môi trườngSử dụng được ngoại ngữ theo yêu cầu VTVLCó kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bảnTiếng Anh
16Huyện Phụng Hiệp88852
16.1Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dânChuyên viên phụ trách về Công nghệ thông tinQuản trị và vận hành các hệ thống phần mềm, hệ thống thông tin, tham mưu thẩm định trình UBND huyện ban hành các văn bản về công nghệ thông tin; Theo dõi và quản lý thực hiện cơ chế vận hành phần mềm một cửa, một cửa liên thông cấp huyện và xã, thị trấn và các nhiệm vụ khác liên quan theo quy định.22201Thi tuyểnChuyên viên (01.003)Đại học trở lênCông nghệ thông tin; Khoa học máy tính; Truyền thông và Mạng máy tính; Kỹ thuật máy tính; Kỹ năng mạng; Công nghệ phần mềm; Hệ thống thông tin quản lýSử dụng được ngoại ngữ theo yêu cầu VTVLCó kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bảnTiếng Anh
16.2Phòng Tài nguyên và Môi trường huyệnChuyên viên phụ trách công tác Quản lý môi
trường
Phối hợp cùng các đơn vị có liên quan tuyên truyền phổ biến pháp luật về môi trường, tài nguyên nước, khoáng sản, khí tượng thủy văn, công tác ứng phó với biến đổi khí hậu. Thẩm định xác nhận Đề án bảo vệ môi trường và Thông báo về việc chấp nhận đăng lý bản cam kết bảo vệ môi trường. Tham gia kiểm tra chấp hành pháp luật về môi trường; kiểm tra thực hiện cam kết bảo vệ môi trường, đề án bảo vệ môi trường. ..761Thi tuyểnChuyên viên (01.003)Đại học trở lênKỹ thuật
môi trường; Quản lý Tài nguyên và Môi trường
Sử dụng được ngoại ngữ theo yêu cầu VTVLCó kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bảnTiếng Anh
17Huyện Long Mỹ635310
17.1Phòng Tư PhápChuyên viên phụ trách về
xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật
Tham mưu, tổng hợp, thẩm định kế hoạch, chính sách và xây dựng hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật về theo dõi thi hành pháp luật; tổ chức triển khai thực thi các nhiệm vụ về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật431Thi tuyểnChuyên viên (01.003)Đại học trở lênLuậtSử dụng được ngoại ngữ theo yêu cầu VTVLCó kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bảnTiếng Anh
17.2Phòng Kinh tế và Hạ tầngChuyên viên phụ trách Quản lý trật tự xây dựngTham mưu thực hiện các chức năng quản lý nhà nước về xây dựng trên địa bàn huyện đảm bảo theo quy định của pháp luật và phân cấp, uỷ quyền của cấp có thẩm quyền541Thi tuyểnChuyên viên (01.003)Đại học trở lênCông nghệ kỹ thuật công trình xây dựng, kỹ thuật công trình xây
dựng
Sử dụng được ngoại ngữ theo yêu cầu VTVLCó kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bảnTiếng Anh
17.3Phòng Văn hóa và TTChuyên viên về quản lý lĩnh vực gia đìnhTham mưu, tổng hợp, thẩm định, quy hoạch, kế hoạch, chính sách và xây dựng, hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực quản lý gia đình431Thi tuyểnChuyên viên (01.003)Đại học trở lênLuậtSử dụng được ngoại ngữ theo yêu cầu VTVLCó kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bảnTiếng Anh
17.4Phòng Nội vụChuyên viên phụ trách Cải cách hành chínhTham mưu, tổng hợp, thẩm định kế hoạch, chính sách , đề án về cải cách hành chính; tổ chức triển khai thực thi các nhiệm vụ chuyên môn về cải cách hành chính541Thi tuyểnChuyên viên (01.003)Đại học trở lênVăn học, Hành chínhSử dụng được ngoại ngữ theo yêu cầu VTVLCó kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bảnTiếng Anh
17.5Phòng Tài chính – Kế hoạchChuyên viên phụ trách
quản lý kế hoạch đầu tư
Tham gia nghiên cứu, xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý đầu tư; chủ trì triển khai thực thi các nhiệm vụ chuyên môn quản lý kế hoạch đầu tư631Thi tuyểnChuyên viên (01.003)Đại học trở lênKỹ thuật công trình xây dựng (chuyên ngành xây dựng cầu đường)Sử dụng được ngoại ngữ theo yêu cầu VTVLCó kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bảnTiếng Anh
Chuyên viên Quản lý tài chính ngân sáchTham mưu, tổng hợp, thẩm định, quy hoạch, kế hoạch, chính sách và xây dựng, hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật về quản lý tài chính – ngân sách; tổ chức triển khai thực thi các nhiệm vụ chuyên môn về tài chính ngân
sách
1Thi tuyểnChuyên viên (01.003)Đại học trở lênKế toánSử dụng được ngoại ngữ theo yêu cầu VTVLCó kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bảnTiếng Anh
Chuyên viên về quản lý kinh tế tập thể, kinh tế hợp tácTham mưu soạn thảo các văn bản về kinh tế tập thể, hợp tác xã; các cơ chế, chính sách, giải pháp nhằm phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trình cấp có thẩm quyền phê duyệt1Thi tuyểnChuyên viên (01.003)Đại học trở lênKinh tế nông nghiệpSử dụng được ngoại ngữ theo yêu cầu VTVLCó kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bảnTiếng Anh
17.6Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dânChuyên viên tổng hợp lĩnh vực Tài nguyên và MTTham gia tham mưu giúp lãnh đạo cơ quan, đơn vị chỉ đạo, theo dõi và tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực Tài nguyên và MT16131Thi tuyểnChuyên viên (01.003)Đại học trở lênQuản lý đất đai, Quản lý tài nguyên và MTSử dụng được ngoại ngữ theo yêu cầu VTVLCó kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bảnTiếng Anh
Chuyên viên tổng hợp lĩnh vực xây dựng – quy hoạchTham gia tham mưu giúp lãnh đạo cơ quan, đơn vị chỉ đạo, theo dõi và tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực xây dựng – quy hoạch1Thi tuyểnChuyên viên (01.003)Đại học trở lênKỹ thuật xây dựng công trình giao thông, kiến trúcSử dụng được ngoại ngữ theo yêu cầu VTVLCó kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bảnTiếng Anh
Chuyên viên tổng hợp lĩnh
vực văn hóa – xã hội, Nông nghiệp
Tham gia tham mưu giúp lãnh đạo cơ quan, đơn vị chỉ đạo, theo dõi và tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực văn hóa
– xã hội, nông nghiệp
1Thi tuyểnChuyên viên (01.003)Đại học trở lênLuật, Luật Hành chính, Kinh tế nông nghiệpSử dụng được ngoại ngữ theo yêu cầu VTVLCó kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bảnTiếng Anh
18Huyện Vị Thủy78752
18.1Phòng Lao động – Thương binh và Xã hộiChuyên viên phụ trách công tác Bảo trợ xã hộiTham mưu xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện công tác bảo trợ xã hội; Hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách trợ giúp xã hội theo quy định; Hường dẫn tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội vào các cơ sở trợ giúp xã hội và từ cơ sở trợ giúp xã hội về gia đình; Quản lý hồ sơ đối tượng,đề nghị kinh phí và danh sách cấp phát hàng tháng,…651Thi tuyểnChuyên viên (01.003)Đại học trở lênCác ngành về công tác xã hội, Luật, Kế toánSử dụng được ngoại ngữ theo yêu cầu VTVLCó kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bảnTiếng Anh
18.2Phòng Tài nguyên và Môi trườngChuyên viên Quản lý môi trườngThực hiện quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường; phòng ngừa, ứng phó và khắc phục sự cố môi trường trên địa bàn; ứng phó sự cố chất thải; Triển khai các hoạt động bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học trên địa bàn quản lý theo quy định của pháp luật,…541Thi tuyểnChuyên viên (01.003)Đại học trở lênCác ngành về Môi trường, Hóa chất, Địa chất, Thủy văn, Quản lý đất đaiSử dụng được ngoại ngữ theo yêu cầu VTVLCó kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bảnTiếng Anh
19Huyện Châu Thành80744
19.1Phòng Văn hóa & Thông tinCông nghệ thông tin, chuyển đổi
số
Tham mưu lãnh đạo Phòng công tác Thông tin, truyền thông và chuyển đổi số541Thi tuyểnChuyên viên (01.003)Đại học trở lênCông nghệ thông tinSử dụng được ngoại ngữ theo yêu cầu VTVLCó kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bảnTiếng Anh
19.2Phòng Nội vụ– Quản lý chính quyền địa
phương, địa giới hành chính, cải cách hành chính, công vụ
Tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức, viên chức, Tổ chức chính quyền, Cải các hành chính.641Thi tuyểnChuyên viên (01.003)Đại học trở lênLuậtSử dụng được ngoại ngữ theo yêu cầu VTVLCó kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bảnTiếng Anh
19.3Phòng Tài nguyên và Môi trườngQuản lý tài nguyên đấtPhụ trách tổ chức thực hiện công tác lập, điều chỉnh, thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo quy định871Thi tuyểnChuyên viên (01.003)Đại học trở lênLuật, quản lý đất đaiSử dụng được ngoại ngữ theo yêu cầu VTVLCó kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bảnTiếng Anh
19.4Phòng Tài chính – Kế hoạchChuyên viên phụ trách đầu tưLập, thẩm định, tổng hợp kế hoạch đầu tư; thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu761Thi tuyểnChuyên viên (01.003)Đại học trở lênKỹ thuật công trình xây dựngSử dụng được ngoại ngữ theo yêu cầu VTVLCó kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bảnTiếng Anh
20Huyện Châu Thành A79753
20.1Văn phòng HĐND&UBND huyện Châu Thành AChuyên viên phụ trách Cải cách hành chính; Văn thư
lưu trữ
Thực hiện công tác cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức. Lưu trữ hồ sơ, thực hiện công tác báo cáo19171Thi tuyểnChuyên viên (01.003)Đại học trở lênHành chính; Văn thư lưu trữ; Quản trị Văn phòng; Luật.Sử dụng được ngoại ngữ theo yêu cầu VTVLCó kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bảnTiếng anh
20.2Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Châu Thành AChuyên viên Quản lý đất đaiTổ chức thực hiện xây dựng kế hoạch điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm và thông báo thu hồi đất các dự án thuộc thẩm quyền; thực hiện thu hồi đất và thẩm định bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất các dự án thuộc thẩm quyền; cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất các dự án theo thẩm quyền cấp huyện431Thi tuyểnChuyên viên (01.003)Đại học trở lênQuản lý đất đaiSử dụng được ngoại ngữ theo yêu cầu VTVLCó kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bảnTiếng anh
20.3Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Châu Thành AChuyên viên Công nghệ thông tinDự thảo các văn bản về lĩnh vực thông tin, truyền thông chuyển đổi số, theo dõi và tổ chức thực hiện các chương trình, dự án về ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trên địa bàn huyện.431Thi tuyểnChuyên viên (01.003)Đại học trở lênCông nghệ thông tin; Kỹ sư truyền thông và mạng máy tínhSử dụng được ngoại ngữ theo yêu cầu VTVLCó kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bảnTiếng anh

4. Nội dung, hình thức và lệ phí tuyển dụng

Hình thức tuyển dụng:

việc tuyển dụng viên chức được thực hiện thông qua hình thức xét tuyển (Theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP của Chính phủ)

Nội dung xét tuyển

 • Vòng 1:

  Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2

 • Vòng 2:

  • Phỏng vấn hoặc thực hành để kiểm tra kiến thức, năng lực, chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp của người dự tuyển.
   Người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định hình thức phỏng vấn hoặc thực hành tại vòng 2 phù hợp với tính chất hoạt động nghề nghiệp và yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển
  • Điểm phỏng vấn hoặc thực hành được tính theo thang điểm 100
  • Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả điểm phỏng vấn hoặc thực hành

Lệ phí

 • Lệ phí dự tuyển của mỗi thí sinh thực hiện theo quy định tại Thông tư 92/2021/TT-BTC ngày 28 tháng 10 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, nộp, quản lý,

5. Xác định người trúng tuyển

Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau

 • Có kết quả điểm xét tuyển tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên
 • Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong phạm vi chi tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm

Trường hơp có từ 02 người trở lên có tổng số điểm xét tuyển cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm xét tuyển vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển

Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả có các kỳ xét tuyển lần sau

6. Hồ sơ tuyển dụng viên chức

Người dự tuyển cần chuẩn bị hồ sơ theo trình tự sau

 1. Phiếu đăng ký dự tuyển: Người dự tuyển nộp khi đăng ký dự tuyển (theo mẫu đính kèm) và có thể photo các minh chứng gửi kèm (văn bằng, chứng chỉ, bảng điểm theo vị trí dự tuyển, chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có))
 2. Sau khi nhận được thông báo kết quả trúng tuyển, người trúng tuyển hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng, thành phần hồ sơ sẽ có thông báo cụ thể
 3. Lưu ý: Nếu người dự tuyển có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc bị phát hiện sử dụng băn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng thông báo công khai trên phương tiện thông tin dại chúng hoặc trên trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo
 4. Người đăng ký dự tuyển phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của những giấy tờ trong hồ ớ dự tuyển. Các trường hợp khai man, giả mạo hồ sơ sẽ bị hủy kết quả tuyển dụng và xử lý theo quy định của pháp luật

7. Quy trình, thời gian & địa điểm tổ chức

Thời gian chuẩn bị tổ chức kỳ thi

 • Ôn thi: dự kiến vào ngày 21 và 22/10/2023.
 • Tổ chức kỳ thi: dự kiến vào ngày 28 và 29/10/2023.

Tùy theo tình hình thực tế, thời gian tổ chức thi tuyển sẽ được điều chỉnh cho phù hợp. Thường trực Hội đồng thi tuyển công chức (Sở Nội vụ) sẽ thông báo cụ thể địa điểm ôn thi, khai mạc kỳ thi và địa điểm thi sau khi hoàn tất danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi.

Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự thi tuyển công chức

Thời gian tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển:

 • Thời gian tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày có Thông báo tuyển dụng đăng công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng. Việc tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển được thực hiện trong giờ hành chính các ngày trong tuần từ thứ Hai đến thứ Sáu.

Địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển:

 • Người đăng ký dự tuyển nộp Phiếu đăng ký dự tuyển tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Hậu Giang. Địa chỉ: số 438, đường Võ Văn Kiệt, phường V, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang (Kế bên trụ sở Bưu điện tỉnh Hậu Giang) hoặc gửi theo đường bưu chính (địa chỉ: Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang, số 8, đường Ngô Quyền, khu vực 4, phường V, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang) hoặc qua địa chỉ email Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang: sonoivu@haugiang.gov.vn. Điện thoại liên hệ: 0293 3878 834.

8. File đính kèm