UBND huyện Anh Sơn, Nghệ An tiếp nhận viên chức kế toán năm 2023

Số lượng: 1

Địa điểm làm việc: Nghệ An

Ngày phát hành: 01/01/2024

Hạn đăng ký: 29/12/2023

 • Thực hiện Công văn số 2377/SNV-CCVC ngày 30/9/2023 và Công văn số 3700/SNV-CCVC ngày 22/12/2023 của Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An về việc tiếp nhận, tuyển dụng viên chức, UBND huyện Anh Sơn Thông báo tiếp nhận viên chức kế toán BQL các dự án ĐTXD huyện Anh Sơn năm 2023 như sau:

1. Nguyên tắc tuyển dụng

 • Việc tuyển dụng viên chức phải căn cứ vào nhu cầu công việc, vị trí việc làm gắn với chức danh nghề nghiệp theo quy định và số lượng người làm việc đã được phê duyệt
 • Việc tổ chức tuyển dụng phải đảm bảo công khai, minh bạch, khách quan và đúng pháp luật; đảm bảo tính cạnh tranh
 • Những người được tuyển chọn phải đảm bảo đúng tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ gắn với chức danh nghề nghiệp, hạng chức danh nghề nghiệp cần tuyển
 • Người đăng ký dự tuyển phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của những giấy tờ, văn bản trong hồ sơ đăng ký dự tuyển. Các trường hợp khai man, giả mạo hồ sơ sẽ bị hủy kết quả tuyển dụng và xử lý theo quy định của pháp luật. Không tiếp nhận bổ sung các giấy tờ xác nhận đối tượng ưu tiên sau khi công bố kết quả tuyển dụng
 • Thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển vào một vị trí việc làm tại một đơn vị có nhu cầu tuyển dụng, nếu thí sinh nào đăng ký dự tuyển từ hai vị trí việc làm trở lên trong kỳ tuyển dụng sẽ bị xóa tên trong danh sách dự tuyển hoặc hủy kết quả xét tuyển. Hồ sơ đăng ký dự tuyển không hoàn trả lại
 • Điểm kết quả của người dự tuyển được xếp theo thứ tự từ cao xuống cho đến hết chỉ tiêu tuyển dụng của từng vị trí việc làm

2. Điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký

Điều kiện chung:

 • Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam
 • Từ đủ 18 tuổi trở lên và trong độ tuổi lao động theo quy định của Bộ luật Lao động hiện hành
 • Có Phiếu đăng ký dự tuyển
 • Có lý lịch rõ ràng
 • Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm dự tuyển; trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt và được Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận
 • Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo vị trí việc làm đăng ký dự tuyển
 • Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không trái với quy định của pháp luật

Điều kiện cụ thể:

Ngoài các điều kiện chung, đối tượng dự tuyển phải đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, vị trí tuyển dụng theo quy định hiện hành của Nhà nước và yêu cầu cụ thể tại Bảng thống kê nhu cầu và mô tả vị trí việc làm cần tuyển dụng theo Kế hoạch này.

Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

 • Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự
 • Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng

Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng:

 • Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm xét tuyển tại vòng 2 gồm:
  Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B
 • Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm xét tuyển tại vòng 2 gồm:
  Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp được đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động
 • Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm xét tuyển tại vòng 2 gồm:
  Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong
 • Trường hợp người dự xét tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên nêu trên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm tại vòng 2.
  Không tính điểm ưu tiên vào kết quả điểm tuyển dụng đối với trường hợp người dự tuyển bổ sung các giấy tờ xác nhận chế độ ưu tiên sau khi đã công bố kết quả tuyển dụng

3. Bảng mô tả / Yêu cầu vị trí

 1. Số lượng: 01 người
 2. Chức danh: Kế toán các đơn vị sự nghiệp thuộc huyện
 3. Điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình thủ tục tiếp nhận
 • Thực hiện theo các quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Quyết định số 23/2021/QĐ-UBND ngày 12/8/2021 của UBND tỉnh Nghệ An ban hành Quy định tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh Nghệ An, các quy định hiện hành quy định về tuyển dụng, tiếp nhận viên chức.
 • Người có trình độ từ đại học trở lên có chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí cần tiếp nhận (Tài chính- Kế toán), có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc và có ít nhất 05 năm công tác vị trí Kế toán tại các cơ quan trong hệ thống chính trị, các xã, thị trấn thuộc huyện.

4. Nội dung, hình thức và lệ phí tuyển dụng

Hình thức tiếp nhận

 • Tổ chức xét tiếp nhận người làm việc vị trí Kế toán BQL các dự án ĐTXD huyện

Lệ phí

 • Theo quy định

5. Xác định người trúng tuyển

Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức phải có đủ các điều kiện sau đây:

 1. Có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ đủ 50 điểm trở lên;
 2. Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

6. Hồ sơ tuyển dụng viên chức

Hồ sơ gồm:

 1. Người có nhu cầu nộp hồ sơ đề nghị tiếp nhận vào giờ hành chính, ngày làm việc từ ngày 25/12/2023 đến ngày 29/12/2023, tại Phòng Nội vụ, UBND huyện Anh Sơn.

7. Quy trình, thời gian & địa điểm tổ chức

 1. Người có nhu cầu nộp hồ sơ đề nghị tiếp nhận vào giờ hành chính, ngày làm việc từ ngày 25/12/2023 đến ngày 29/12/2023, tại Phòng Nội vụ, UBND huyện Anh Sơn
 2. Địa chỉ: Tổ dân phố 3, Thị trấn Anh Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An
 3. Số điện thoại liên hệ: 0839.815.771
 4. Thời gian xét tiếp nhận công chức: Sau ngày 10/01/2024 (có thông báo sau)
 5. Thông báo được công khai tại trang thông tin điện tử huyện Anh Sơn (anhson.nghean.gov.vn) và trang thông tin của Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện, thông báo niêm yết tại trụ sở chính quyền huyện Anh Sơn, BQL các dự án ĐTXD huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An

8. File đính kèm