UBND huyện Đăk Hà tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm 2023

Số lượng: 81

Địa điểm làm việc: Kon Tum

Ngày phát hành: 06/10/2023

Hạn đăng ký: 01/11/2023

1. Nguyên tắc tuyển dụng

 • Việc tuyển dụng viên chức phải căn cứ vào nhu cầu công việc, vị trí việc làm gắn với chức danh nghề nghiệp theo quy định và số lượng người làm việc đã được phê duyệt
 • Việc tổ chức tuyển dụng phải đảm bảo công khai, minh bạch, khách quan và đúng pháp luật; đảm bảo tính cạnh tranh
 • Những người được tuyển chọn phải đảm bảo đúng tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ gắn với chức danh nghề nghiệp, hạng chức danh nghề nghiệp cần tuyển
 • Người đăng ký dự tuyển phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của những giấy tờ, văn bản trong hồ sơ đăng ký dự tuyển. Các trường hợp khai man, giả mạo hồ sơ sẽ bị hủy kết quả tuyển dụng và xử lý theo quy định của pháp luật. Không tiếp nhận bổ sung các giấy tờ xác nhận đối tượng ưu tiên sau khi công bố kết quả tuyển dụng
 • Thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển vào một vị trí việc làm tại một đơn vị có nhu cầu tuyển dụng, nếu thí sinh nào đăng ký dự tuyển từ hai vị trí việc làm trở lên trong kỳ tuyển dụng sẽ bị xóa tên trong danh sách dự tuyển hoặc hủy kết quả xét tuyển. Hồ sơ đăng ký dự tuyển không hoàn trả lại
 • Điểm kết quả của người dự tuyển được xếp theo thứ tự từ cao xuống cho đến hết chỉ tiêu tuyển dụng của từng vị trí việc làm

2. Điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký

Điều kiện chung:

 • Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam
 • Từ đủ 18 tuổi trở lên và trong độ tuổi lao động theo quy định của Bộ luật Lao động hiện hành
 • Có Phiếu đăng ký dự tuyển
 • Có lý lịch rõ ràng
 • Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm dự tuyển; trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt và được Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận
 • Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo vị trí việc làm đăng ký dự tuyển
 • Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không trái với quy định của pháp luật

Điều kiện cụ thể:

Ngoài các điều kiện chung, đối tượng dự tuyển phải đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, vị trí tuyển dụng theo quy định hiện hành của Nhà nước và yêu cầu cụ thể tại Bảng thống kê nhu cầu và mô tả vị trí việc làm cần tuyển dụng theo Kế hoạch này.

Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

 • Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự
 • Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng

Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng:

 • Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm xét tuyển tại vòng 2 gồm:
  Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B
 • Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm xét tuyển tại vòng 2 gồm:
  Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp được đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động
 • Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm xét tuyển tại vòng 2 gồm:
  Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong
 • Trường hợp người dự xét tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên nêu trên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm tại vòng 2.
  Không tính điểm ưu tiên vào kết quả điểm tuyển dụng đối với trường hợp người dự tuyển bổ sung các giấy tờ xác nhận chế độ ưu tiên sau khi đã công bố kết quả tuyển dụng

3. Bảng mô tả / Yêu cầu vị trí

STT
Tên vị trí việc làm cần tuyển dụng
Hạng chức danh nghề nghiệp
Mã số
Số lượng tuyển dụng
Yêu cầu về trình độ
Trình độ chuyên mônChuyên ngành đào tạoBồi dưỡng chức danh nghề nghiệp
1Giáo viên mầm nonHạng IIIV.07.02.2632Cao đẳng trở lênSư phạm giáo dục mầm non
2Giáo viên tiểu học đa môn
2.1Giáo viên tiểu học đa mônHạng IIIV.07.03.2931Đại họcSư phạm giáo dục tiểu học
2.2Giáo viên tiểu học dạy môn tiếng AnhHạng IIIV.07.03.2911Đại họcSư phạm tiếng Anh. Trường hợp không có bằng đại học sư phạm thì phải có bằng đại học chuyên ngành tiếng Anh và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.
2.3Giáo viên tiểu học dạy môn tin họcHạng IIIV.07.03.297Đại họcSư phạm Tin học. Trường hợp không có bằng đại học sư phạm thì phải có bằng cử nhân (kỹ sư) tin học và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

 

4. Nội dung, hình thức và lệ phí tuyển dụng

Hình thức, nội dung tuyển dụng:

Tuyển dụng thông qua hình thức xét tuyển, được thực hiện theo 2 vòng như sau:

a) Vòng 1: Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.
b) Vòng 2: Thực hiện phỏng vấn kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của từng vị trí việc làm cần tuyển.

 • Thời gian phỏng vấn: 30 phút, gồm 15 phút chuẩn bị và 15 phút để trả lờicâu hỏi.
 • Thang điểm: 100 điểm.

5. Xác định người trúng tuyển

Xác định người trúng tuyển:

 • Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau:
 • Có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên.
 • Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.
 • Trường hợp có từ 02 người trở lên có tổng số điểm tính theo quy định nêu trên bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.
 • Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ thi tuyển lần sau.

Ưu tiên trong tuyển dụng:

 • Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;
 • Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

Trường hợp người dự tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên quy định nêu trên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.

6. Hồ sơ tuyển dụng viên chức

Phiếu đăng ký dự tuyển

 • Người dự tuyển nộp Phiếu đăng ký dự tuyển theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP.
 • Mỗi người dự tuyển chỉ được đăng ký dự tuyển tại 01 vị trí việc làm có chỉ tiêu tuyển dụng, nếu người dự tuyển tuyển nộp Phiếu dự tuyển vào từ 02 vị trí tuyển dụng trở lên sẽ bị loại khỏi danh sách dự tuyển.
 • Người đăng ký dự tuyển phải khai đầy đủ các nội dung yêu cầu trong Phiếu đăng ký dự tuyển tính đến thời điểm nộp phiếu và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của các nội dung kê khai trong Phiếu đăng ký dự tuyển của mình (lưu ý không tẩy xóa, sửa chữa các thông tin); trường hợp khai không đúng thông tin hoặc giả mạo văn bằng, chứng chỉ, giấy tờ đối tượng ưu tiên sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. Phiếu đăng ký dự tuyển có thể viết tay hoặc đánh máy.
 • Cá nhân có nhu cầu thay đổi, điều chỉnh, bổ sung thông tin của Phiếu đăng ký dự tuyển kịp thời liên hệ cơ quan, đơn vị đã nộp Phiếu để được hướng dẫn thủ tục điều chỉnh, thay thế Phiếu đăng ký dự tuyển theo quy định (trong thời hạn quy định)

7. Quy trình, thời gian & địa điểm tổ chức

Thời gian, địa điểm xét tuyển

 • Dự kiến trong tháng 11 năm 2023, tại huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum (thời gian và địa điểm cụ thể sẽ có thông báo sau).

Thời hạn, địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển

 • Thời hạn nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: 30 ngày, kể từ ngày 02/10/2023 đến hết ngày 01/11/2023.
 • Địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển:
  Nộp trực tiếp (trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần) tại phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đăk Hà, số 177, đường Hùng Vương, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum.
  Nộp qua đường bưu chính: Người dự tuyển nộp phiếu dự tuyển về địa chỉ: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đăk Hà, số 177, đường Hùng Vương, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum.

8. Thông tin bổ sung khác

Công khai thông báo tuyển dụng viên chức

a) Thông báo này được niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của UBND huyện Đăk Hà.

b) Trung tâm Văn hóa, Thể thao, Du lịch và Truyền thông huyện có trách nhiệm thông báo công khai trên sóng truyền thanh – truyền hình huyện.

c) Phòng Văn hóa và Thông tin: Đăng tải thông báo này trên cổng Thông tin điện tử huyện Đăk Hà tại địa chỉ http://huyendakha.kontum.gov.vn

Lưu ý:

 • Danh sách thí sinh đủ tiêu chuẩn, điều kiện xét tuyển, thông báo về tài liệu ôn tập, địa điểm phỏng vấn, lệ phí dự tuyển và các thông tin khác liên quan được niêm yết công khai tại trụ sở UBND huyện Đăk Hà (Bảng tin của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện), trên Cổng thông tin điện tử huyện Đăk Hà tại địa chỉ http://huyendakha.kontum.gov.vn
 • Đề nghị các thí sinh đăng ký dự tuyển thường xuyên theo dõi để kịp thời cập nhật các thông tin liên quan đến kỳ tuyển dụng trên Cổng thông tin điện tử huyện Đăk Hà địa chỉ nêu trên.
  Thông báo đến các cơ quan, đơn vị, địa phương và người có nhu cầu dự tuyển viên chức năm 2023 được biết./

9. File đính kèm