UBND huyện Tân Hưng Tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo năm học 2023 - 2024

Số lượng: 45

Địa điểm làm việc: Long An

Ngày phát hành: 11/01/2024

Hạn đăng ký: 17/01/2024

 • Căn cứ Công văn số 12175 UBND-THKSTTHC ngày 23/12/2022 của UBND tỉnh Long An về việc triển khai thực hiện chính sách thu hút nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh; văn bản số 11782/UBND-THKSTTHC ngày 12/12/2023 của UBND tỉnh Long An về việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo huyện Tân Hưng;
 • Căn cứ Kế hoạch số 2972/KH-UBND ngày 28/11/2023 của UBND huyện Tân Hưng về việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn huyện Tân Hưng năm học 2023 – 2024;
 • Ủy ban nhân dân huyện Tân Hưng thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo năm học 2023 – 2024, cụ thể như sau:

1. Nguyên tắc tuyển dụng

 • Việc tuyển dụng viên chức phải căn cứ vào nhu cầu công việc, vị trí việc làm gắn với chức danh nghề nghiệp theo quy định và số lượng người làm việc đã được phê duyệt
 • Việc tổ chức tuyển dụng phải đảm bảo công khai, minh bạch, khách quan và đúng pháp luật; đảm bảo tính cạnh tranh
 • Những người được tuyển chọn phải đảm bảo đúng tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ gắn với chức danh nghề nghiệp, hạng chức danh nghề nghiệp cần tuyển
 • Người đăng ký dự tuyển phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của những giấy tờ, văn bản trong hồ sơ đăng ký dự tuyển. Các trường hợp khai man, giả mạo hồ sơ sẽ bị hủy kết quả tuyển dụng và xử lý theo quy định của pháp luật. Không tiếp nhận bổ sung các giấy tờ xác nhận đối tượng ưu tiên sau khi công bố kết quả tuyển dụng
 • Thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển vào một vị trí việc làm tại một đơn vị có nhu cầu tuyển dụng, nếu thí sinh nào đăng ký dự tuyển từ hai vị trí việc làm trở lên trong kỳ tuyển dụng sẽ bị xóa tên trong danh sách dự tuyển hoặc hủy kết quả xét tuyển. Hồ sơ đăng ký dự tuyển không hoàn trả lại
 • Điểm kết quả của người dự tuyển được xếp theo thứ tự từ cao xuống cho đến hết chỉ tiêu tuyển dụng của từng vị trí việc làm

2. Điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký

Điều kiện chung:

 • Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam
 • Từ đủ 18 tuổi trở lên và trong độ tuổi lao động theo quy định của Bộ luật Lao động hiện hành
 • Có Phiếu đăng ký dự tuyển
 • Có lý lịch rõ ràng
 • Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm dự tuyển; trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt và được Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận
 • Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo vị trí việc làm đăng ký dự tuyển
 • Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không trái với quy định của pháp luật

Điều kiện cụ thể:

Ngoài các điều kiện chung, đối tượng dự tuyển phải đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, vị trí tuyển dụng theo quy định hiện hành của Nhà nước và yêu cầu cụ thể tại Bảng thống kê nhu cầu và mô tả vị trí việc làm cần tuyển dụng theo Kế hoạch này.

Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

 • Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự
 • Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng

Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng:

 • Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm xét tuyển tại vòng 2 gồm:
  Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B
 • Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm xét tuyển tại vòng 2 gồm:
  Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp được đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động
 • Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm xét tuyển tại vòng 2 gồm:
  Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong
 • Trường hợp người dự xét tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên nêu trên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm tại vòng 2.
  Không tính điểm ưu tiên vào kết quả điểm tuyển dụng đối với trường hợp người dự tuyển bổ sung các giấy tờ xác nhận chế độ ưu tiên sau khi đã công bố kết quả tuyển dụng

3. Bảng mô tả / Yêu cầu vị trí

Tên đơn vị Tên vị trí việc làm cần tuyển Chỉ tiêu
Trường Mầm non
Hưng Điền B
Giáo viên mầm non hạng III 05
Nhân viên Văn thư 01
Trường Mầm non
Hưng Điền
Giáo viên mầm non hạng III 07
Nhân viên Văn thư 01
Trường Mầm non
Vĩnh Châu B
Giáo viên mầm non hạng III 03
Trường Mầm non
Vĩnh Thạnh
Giáo viên mầm non hạng III 01
Trường Mầm non
Vĩnh Lợi
Giáo viên mầm non hạng III 01
Trường Mầm non
Vĩnh Đại
Giáo viên mầm non hạng III 02
Trường Mầm non
Thạnh Hưng
Giáo viên mầm non hạng III 01
Trường Mầm non
Vĩnh Bửu
Giáo viên mầm non hạng III 01
Trường Mầm non
thị trấn Tân Hưng
Giáo viên mầm non hạng III 01
Trường Tiểu học Vĩnh Thạnh Nhân viên thiết bị 01
Trường Tiểu học Vĩnh Đại Giáo viên Tiểu học hạng III 01 (GV Mĩ thuật)
Nhân viên thiết bị 01
Trường Tiểu học Hưng Điền Giáo viên Tiểu học hạng III 01 (GV Chủ nhiệm)
Trường Tiểu học Hưng Điền B Giáo viên Tiểu học hạng III 01 (GV Tiếng Anh)
Trường Tiểu học thị trấn Tân Hưng Giáo viên Tiểu học hạng III 01 (GV Chủ nhiệm)
Trường Tiểu học Thạnh Hưng Giáo viên Tiểu học hạng III 01 (GV Âm nhạc)
Trường THCS thị trấn Tân Hưng Giáo viên THCS hạng III 02 (01 GV Toán học; 01 GV
Vật lý)
Nhân viên Thư viện 01
Trường THCS
Hưng Hà
Nhân viên Thiết bị 01
Trường THCS
Thạnh Hưng
Giáo viên THCS hạng III 01 (GV Tiếng Anh)
Trường THCS
Vĩnh Đại
Giáo viên THCS hạng III 01 (GV Vật lý)
Nhân viên Thiết bị 01
Nhân viên Văn thư 01
Trường THCS
Hưng Điền
Nhân viên Văn thư 01
Trường Tiểu học và THCS Vĩnh Bửu Giáo viên THCS hạng III 02 (01 GV Toán học; 01 GV Ngữ văn)
Trường Tiểu học và THCS Vĩnh Châu A Giáo viên THCS hạng III 01 (GV Địa lý)
Nhân viên Thiết bị 01
Trường Tiểu học và THCS Hưng Thạnh Giáo viên THCS hạng III 01 (GV Tiếng Anh)

4. Nội dung, hình thức và lệ phí tuyển dụng

Hình thức tuyển dụng

 • Việc tuyển dụng viên chức được thực hiện thông qua xét tuyển

Nội dung xét tuyển

 • Xét tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng như sau:

Vòng 1

 • Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2

Vòng 2

 • Phỏng vấn hoặc thực hành để kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp của người dự tuyển. Chủ tịch UBND huyện quyết định hình thức phỏng vấn hoặc thực hành tại vòng 2 này phù hợp với tính chất hoạt động nghề nghiệp và yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển

Lệ phí

 • Mức phí tạm thu là 500.000 đồng/thí sinh (dự kiến số lượng thí sinh dưới 100) theo Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức. Khi số lượng thí sinh đăng ký có thay đổi so với dự kiến, UBND huyện sẽ có thông báo điều chỉnh về mức thu theo đúng quy định.

5. Xác định người trúng tuyển

Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau:

 1. Có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên.
 2. Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên quy định (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.
 3. Trường hợp có từ 02 người trở lên có tổng số điểm bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.
 4. Người không trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ thi tuyển lần sau

6. Hồ sơ tuyển dụng viên chức

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo kết quả trúng tuyển, người trúng tuyển phải đến cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng. Hồ sơ tuyển dụng bao gồm:

 1. Bản sao văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển, chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có); Trường hợp người trúng tuyển có bằng tốt nghiệp chuyên môn đã chuẩn đầu ra về ngoại ngữ, tin học theo quy định mà tương ứng với yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển thì được sử dụng thay thế chứng chỉ ngoại ngữ, tin học.
 2. Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp.
 3. Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ tuyển dụng theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc bị phát hiện sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức ra quyết định hủy kết quả trúng tuyển.
 4. Trường hợp người đăng ký dự tuyển có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng thông báo công khai trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo.
 5. Ngoài ra, trường hợp người trúng tuyển thuộc đối tượng thu hút có chuyên ngành theo quy định được hưởng chính sách thu hút sau khi tuyển dụng.
 6. Danh sách thí sinh đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự thi, thông báo về tài liệu ôn, lịch hướng dẫn ôn thi, thời gian thi, địa điểm thi và các thông báo khác liên quan đến kỳ tuyển dụng viên chức được niêm yết công khai tại trụ sở Phòng Nội vụ (số 01, đường Tôn Đức Thắng, KP Rọc Chanh A, thị trấn Tân Hưng, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An) và trên trang thông tin điện tử của UBND huyện Tân Hưng tại địa chỉ: http://tanhung.longan.gov.vn

7. Quy trình, thời gian & địa điểm tổ chức

 1. Thời gian, địa điểm xét tuyển
 • Thời gian ôn tập: dự kiến ngày 02/02/2024.
 • Thời gian Phỏng vấn hoặc thực hành: Dự kiến ngày 16/02/2024.
 • Địa điểm phỏng vấn, thực hành: Hội trường Ủy ban nhân dân huyện Tân Hưng.

8. File đính kèm