UBND huyện Thuận Bắc, Ninh Thuận tuyển dụng công chức năm 2023

Số lượng: 2

Địa điểm làm việc: Ninh Thuận

Ngày phát hành: 25/12/2023

Hạn đăng ký: 28/12/2023

Căn cứ Kế hoạch số 339/KH-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2023 của Ủy ban nhân dân huyện về việc sơ tuyển tiếp nhận vào làm công chức cơ quan hành chính thuộc Ủy ban nhân dân huyện năm 2023;

Ủy ban nhân dân huyện thông báo tiếp nhận hồ sơ sơ tuyển vào làm công chức năm 2023, cụ thể như sau:

1. Nguyên tắc tuyển dụng

 • Việc tuyển dụng viên chức phải căn cứ vào nhu cầu công việc, vị trí việc làm gắn với chức danh nghề nghiệp theo quy định và số lượng người làm việc đã được phê duyệt
 • Việc tổ chức tuyển dụng phải đảm bảo công khai, minh bạch, khách quan và đúng pháp luật; đảm bảo tính cạnh tranh
 • Những người được tuyển chọn phải đảm bảo đúng tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ gắn với chức danh nghề nghiệp, hạng chức danh nghề nghiệp cần tuyển
 • Người đăng ký dự tuyển phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của những giấy tờ, văn bản trong hồ sơ đăng ký dự tuyển. Các trường hợp khai man, giả mạo hồ sơ sẽ bị hủy kết quả tuyển dụng và xử lý theo quy định của pháp luật. Không tiếp nhận bổ sung các giấy tờ xác nhận đối tượng ưu tiên sau khi công bố kết quả tuyển dụng
 • Thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển vào một vị trí việc làm tại một đơn vị có nhu cầu tuyển dụng, nếu thí sinh nào đăng ký dự tuyển từ hai vị trí việc làm trở lên trong kỳ tuyển dụng sẽ bị xóa tên trong danh sách dự tuyển hoặc hủy kết quả xét tuyển. Hồ sơ đăng ký dự tuyển không hoàn trả lại
 • Điểm kết quả của người dự tuyển được xếp theo thứ tự từ cao xuống cho đến hết chỉ tiêu tuyển dụng của từng vị trí việc làm

2. Điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký

Điều kiện chung:

 • Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam
 • Từ đủ 18 tuổi trở lên và trong độ tuổi lao động theo quy định của Bộ luật Lao động hiện hành
 • Có Phiếu đăng ký dự tuyển
 • Có lý lịch rõ ràng
 • Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm dự tuyển; trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt và được Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận
 • Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo vị trí việc làm đăng ký dự tuyển
 • Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không trái với quy định của pháp luật

Điều kiện cụ thể:

Ngoài các điều kiện chung, đối tượng dự tuyển phải đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, vị trí tuyển dụng theo quy định hiện hành của Nhà nước và yêu cầu cụ thể tại Bảng thống kê nhu cầu và mô tả vị trí việc làm cần tuyển dụng theo Kế hoạch này.

Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

 • Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự
 • Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng

Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng:

 • Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm xét tuyển tại vòng 2 gồm:
  Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B
 • Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm xét tuyển tại vòng 2 gồm:
  Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp được đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động
 • Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm xét tuyển tại vòng 2 gồm:
  Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong
 • Trường hợp người dự xét tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên nêu trên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm tại vòng 2.
  Không tính điểm ưu tiên vào kết quả điểm tuyển dụng đối với trường hợp người dự tuyển bổ sung các giấy tờ xác nhận chế độ ưu tiên sau khi đã công bố kết quả tuyển dụng

3. Bảng mô tả / Yêu cầu vị trí

Số lượng, vị trí cần tiếp nhận:

 • Số lượng: 02 chỉ tiêu.
 • Vị trí cần tiếp nhận:
  • Chuyên viên Phòng Văn hóa và Thông tin (trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Giáo dục thể chất);
  • Chuyên viên Phòng Tài chính – Kế hoạch (trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán).

4. Hồ sơ tuyển dụng viên chức

Hồ sơ đăng ký dự sơ tuyển:

 • Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu đính kèm).
 • Sơ yếu lý lịch công chức theo mẫu 2c-BNV/2008, có xác nhận của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi công tác.
 • Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.
 • Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp chậm nhất là 30 ngày trước ngày nộp hồ sơ tiếp nhận.
 • Bản tự nhận xét, đánh giá của người được đề nghị tiếp nhận về phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, quá trình công tác có xác nhận của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị, nơi công tác.
 • Bản sao các Quyết định: Tuyển dụng, bổ nhiệm ngạch, nâng lương gần nhất và bản ghi quá trình đóng Bảo hiểm xã hội.

* Lưu ý:

 • Tất cả các loại giấy tờ nêu trên cho vào bì đựng hồ sơ, liệt kê tóm tắt các giấy tờ nêu trên bên ngoài hồ sơ, đồng thời ghi rõ: họ và tên; ngày, tháng, năm sinh; số điện thoại thường dùng;
 • Hồ sơ đã đăng ký sơ tuyển sẽ không hoàn trả cho cá nhân, kể cả đối với các trường hợp không trúng tuyển.

5. Quy trình, thời gian & địa điểm tổ chức

 • Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày phát hành thông báo này.
 • Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Trong giờ hành chính tại Phòng Nội vụ huyện Thuận Bắc (ĐC: thôn Ấn Đạt, xã Lợi Hải, huyện Thuận Bắc).

* Lưu ý:

 • Thí sinh đăng ký dự sơ tuyển cần thường xuyên theo dõi trang thông tin điện tử huyện Thuận Bắc để cập nhật thông tin;
 • Người đăng ký sơ tuyển công chức nộp hồ sơ trực tiếp hoặc có thể gửi theo đường bưu chính theo địa chỉ nêu trên (đối với hồ sơ gửi qua đường bưu chính sẽ được tính đến thời điểm Phòng Nội vụ nhận được hồ sơ, căn cứ theo dấu bưu điện);

6. File đính kèm