UBND TP. Trà Vinh tuyển dụng viên chức giáo viên năm 2023

Số lượng: 57

Địa điểm làm việc: Nghệ An

Ngày phát hành: 25/12/2023

Hạn đăng ký: 20/01/2024

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;

Căn cứ Quyết định số 30/2015/QĐ-UBND ngày 04/12/2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc ban hành Quy định về phân cấp tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập Nhà nước trên địa bàn tỉnh Trà Vinh;

Thực hiện Kế hoạch số 117/KH-UBND ngày 14/11/2023 của Ủy ban nhân dân thành phố Trà Vinh về việc tuyển dụng viên chức năm 2023; Công văn số 1901/SNV-TCCC ngày 23/11/2023 của Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh về việc thẩm định kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2023;

Ủy ban nhân dân thành phố Trà Vinh thông báo tuyển dụng viên chức (giáo viên) năm 2023, cụ thể như sau:

1. Nguyên tắc tuyển dụng

 • Việc tuyển dụng viên chức phải căn cứ vào nhu cầu công việc, vị trí việc làm gắn với chức danh nghề nghiệp theo quy định và số lượng người làm việc đã được phê duyệt
 • Việc tổ chức tuyển dụng phải đảm bảo công khai, minh bạch, khách quan và đúng pháp luật; đảm bảo tính cạnh tranh
 • Những người được tuyển chọn phải đảm bảo đúng tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ gắn với chức danh nghề nghiệp, hạng chức danh nghề nghiệp cần tuyển
 • Người đăng ký dự tuyển phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của những giấy tờ, văn bản trong hồ sơ đăng ký dự tuyển. Các trường hợp khai man, giả mạo hồ sơ sẽ bị hủy kết quả tuyển dụng và xử lý theo quy định của pháp luật. Không tiếp nhận bổ sung các giấy tờ xác nhận đối tượng ưu tiên sau khi công bố kết quả tuyển dụng
 • Thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển vào một vị trí việc làm tại một đơn vị có nhu cầu tuyển dụng, nếu thí sinh nào đăng ký dự tuyển từ hai vị trí việc làm trở lên trong kỳ tuyển dụng sẽ bị xóa tên trong danh sách dự tuyển hoặc hủy kết quả xét tuyển. Hồ sơ đăng ký dự tuyển không hoàn trả lại
 • Điểm kết quả của người dự tuyển được xếp theo thứ tự từ cao xuống cho đến hết chỉ tiêu tuyển dụng của từng vị trí việc làm

2. Điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký

Điều kiện chung:

 • Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam
 • Từ đủ 18 tuổi trở lên và trong độ tuổi lao động theo quy định của Bộ luật Lao động hiện hành
 • Có Phiếu đăng ký dự tuyển
 • Có lý lịch rõ ràng
 • Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm dự tuyển; trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt và được Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận
 • Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo vị trí việc làm đăng ký dự tuyển
 • Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không trái với quy định của pháp luật

Điều kiện cụ thể:

Ngoài các điều kiện chung, đối tượng dự tuyển phải đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, vị trí tuyển dụng theo quy định hiện hành của Nhà nước và yêu cầu cụ thể tại Bảng thống kê nhu cầu và mô tả vị trí việc làm cần tuyển dụng theo Kế hoạch này.

Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

 • Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự
 • Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng

Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng:

 • Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm xét tuyển tại vòng 2 gồm:
  Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B
 • Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm xét tuyển tại vòng 2 gồm:
  Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp được đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động
 • Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm xét tuyển tại vòng 2 gồm:
  Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong
 • Trường hợp người dự xét tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên nêu trên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm tại vòng 2.
  Không tính điểm ưu tiên vào kết quả điểm tuyển dụng đối với trường hợp người dự tuyển bổ sung các giấy tờ xác nhận chế độ ưu tiên sau khi đã công bố kết quả tuyển dụng

3. Bảng mô tả / Yêu cầu vị trí

Đơn vị dự tuyển Vị trí tuyển dụng Chức danh nghề nghiệp bổ nhiệm khi trúng tuyển
Trường Mầm non Hoa Hồng Giáo viên mầm non Giáo viên mầm non hạng III – Mã số V.07.02.26
Trường Mầm non Họa Mi Giáo viên mầm non Giáo viên mầm non hạng III – Mã số V.07.02.26
Trường Mầm non Ánh Dương Giáo viên mầm non Giáo viên mầm non hạng III – Mã số V.07.02.26
Trường Mẫu giáo Măng Non Giáo viên mầm non Giáo viên mầm non hạng III – Mã số V.07.02.26
Trường Mẫu giáo Tuổi Xanh Giáo viên mầm non Giáo viên mầm non hạng III – Mã số V.07.02.26
Trường Mầm non Hướng Dương Giáo viên mầm non Giáo viên mầm non hạng III – Mã số V.07.02.26
Trường Mẫu giáo Tuổi Ngọc Giáo viên mầm non Giáo viên mầm non hạng III – Mã số V.07.02.26
Trường Mẫu giáo Tuổi Thơ Giáo viên mầm non Giáo viên mầm non hạng III – Mã số V.07.02.26
Trường Mẫu giáo Hoa Sen Giáo viên mầm non Giáo viên mầm non hạng III – Mã số V.07.02.26
Trường Tiểu học Lê Văn Tám
Giáo viên tiểu học Giáo viên tiểu học hạng III – Mã số V.07.03.29
Giáo viên dạy môn Thể dục Giáo viên tiểu học hạng III – Mã số V.07.03.29
Trường Tiểu học Lương Định Của Giáo viên tiểu học Giáo viên tiểu học hạng III – Mã số V.07.03.29
Trường Tiểu học Hùng Vương Giáo viên tiểu học Giáo viên tiểu học hạng III – Mã số V.07.03.29
Trường Tiểu học Lương Thế Vinh Giáo viên dạy môn Mỹ thuật Giáo viên tiểu học hạng III – Mã số V.07.03.29
Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc Giáo viên tiểu học Giáo viên tiểu học hạng III – Mã số V.07.03.29
Trường Tiểu học Kiên Thị Nhẫn
Giáo viên tiểu học Giáo viên tiểu học hạng III – Mã số V.07.03.29
Giáo viên dạy môn Thể dục Giáo viên tiểu học hạng III – Mã số V.07.03.29
Giáo viên dạy môn Ngữ văn Khmer. Giáo viên tiểu học hạng III – Mã số V.07.03.29
Trường Tiểu học Nguyễn Trãi Giáo viên tiểu học Giáo viên tiểu học hạng III – Mã số V.07.03.29
Trường Tiểu học Nguyễn Hiền Giáo viên tiểu học Giáo viên tiểu học hạng III – Mã số V.07.03.29
Trường Tiểu học Trần Văn Ẩn
Giáo viên tiểu học Giáo viên tiểu học hạng III – Mã số V.07.03.29
Giáo viên dạy môn Ngữ văn Khmer. Giáo viên tiểu học hạng III – Mã số V.07.03.29
Trường Tiểu học Kim Đồng
Giáo viên tiểu học Giáo viên tiểu học hạng III – Mã số V.07.03.29
Giáo viên dạy môn Thể dục Giáo viên tiểu học hạng III – Mã số V.07.03.29
Trường Mẫu giáo – Tiểu học – Tung học cơ sở Võ Thị Sáu
Giáo viên mầm non Giáo viên mầm non hạng III – Mã số V.07.02.26
Giáo viên tiểu học Giáo viên tiểu học hạng III – Mã số V.07.03.29
Giáo viên dạy môn Giáo dục công dân Giáo viên trung học cơ sở hạng III – Mã số V.07.04.32
Trường THCS Lý Tự Trọng
Giáo viên dạy môn Ngữ Văn Giáo viên trung học cơ sở hạng III – Mã số V.07.04.32
Giáo viên dạy môn Lịch sử Giáo viên trung học cơ sở hạng III – Mã số V.07.04.32
Giáo viên dạy môn Địa lý Giáo viên trung học cơ sở hạng III – Mã số V.07.04.32
Giáo viên dạy môn Thể dục Giáo viên trung học cơ sở hạng III – Mã số V.07.04.32
Trường THCS Trần Quốc Tuấn Giáo viên dạy môn Ngữ Văn Giáo viên trung học cơ sở hạng III – Mã số V.07.04.32
Trường THCS Minh Trí
Giáo viên dạy môn Ngữ Văn Giáo viên trung học cơ sở hạng III – Mã số V.07.04.32
Giáo viên dạy môn Lịch sử Giáo viên trung học cơ sở hạng III – Mã số V.07.04.32
Giáo viên dạy môn Giáo dục công dân Giáo viên trung học cơ sở hạng III – Mã số V.07.04.32
Giáo viên dạy môn Thể dục Giáo viên trung học cơ sở hạng III – Mã số V.07.04.32

4. Nội dung, hình thức và lệ phí tuyển dụng

Hình thức nội dung xét tuyển

Xét tuyển viên chức (giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở) được thực hiện qua 2 vòng theo quy định tại Khoản 4 Điều 15 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ, như sau:

Vòng 1:

 • Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng
 • Chậm nhất là 05 ngày làm việc sau ngày kết thúc việc kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển tại vòng 1, Hội đồng tuyển dụng lập danh sách và thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển ở vòng
 • Chậm nhất là 15 ngày sau ngày thông báo triệu tập thí sinh được tham dự vòng 2 thì phải tiến hành tổ chức xét vòng

Vòng 2:

 • Đối với các vị trí việc làm là giáo viên mầm non hạng III, giáo viên tiểu học hạng III, giáo viên trung học cơ sở hạng III, Hội đồng tuyển dụng viên chức quyết định hình thức thực hành để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển (sẽ có thông báo cụ thể đối với từng vị trí việc làm).

5. Xác định người trúng tuyển

Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau:
 • Có kết quả điểm thực hành tại vòng 2 theo quy định này đạt từ 50 điểm trở lên.
 • Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên tại Khoản 2 Mục IV Thông báo này (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.
 • Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm thực hành vòng 2 cộng với điểm ưu tiên tại Khoản 2 Mục V Thông báo này (nếu có điểm ưu tiên) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm thực hành vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức (Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trà Vinh) quyết định người trúng tuyển.
 • Trường hợp người dự xét tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên quy định tại Khoản 2 Mục V Thông báo này thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm thực hành tại vòng
 • Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần

6. Quy trình, thời gian & địa điểm tổ chức

 • Thời hạn nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức của người đăng ký dự tuyển kể từ ngày 20/12/2023 đến hết ngày 20/01/2024.
 • Địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển của người đăng ký dự tuyển. Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Trà Vinh (Số 166, đường Lê Lợi, Phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh).

7. File đính kèm