Viện KSND tỉnh Cà Mau thông báo Thi tuyển công chức nghiệp vụ Kiểm sát và công chức Văn thư đợt 2 năm 2023

Số lượng: 20

Địa điểm làm việc: Cà Mau

Ngày phát hành: 23/01/2024

Hạn đăng ký: 10/02/2024

 • Căn cứ Quy chế tuyển dụng công chức Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) ban hành kèm theo Quyết định số 401/QĐ-VKSTC ngày 17/11/2021 của Viện trưởng VKSND tối cao; 
 • Căn cứ Quyết định số 18/QĐ-VKSTC ngày 28/10/2022 của Viện trưởng VKSND tối cao về việc giao biên chế giai đoạn 2022 – 2026 cho các đơn vị thuộc VKSND tối cao, VKSND cấp cao, VKSND cấp tỉnh và Quyết định số 19/QĐ-VKSTC ngày 20/12/2022 của Viện trưởng VKSND tối cao về việc giao biên chế năm 2023 cho VKSND tỉnh Cà Mau; 
 • Căn cứ Nghị quyết số 106-NQ/BCSĐ ngày 12/12/2023 của Ban cán sự đảng VKSND tối về việc tuyển dụng công chức nghiệp vụ kiểm sát trong ngành Kiểm sát nhân dân đợt 2 năm 2023; 
 • Thực hiện Công văn số 701/VKSTC-V15 ngày 02/3/2023 của VKSND tối cao về việc phê duyệt chỉ tiêu tuyển dụng công chức năm 2023, Công văn số 5430/VKSTC-V15, ngày 18/12/2023 của VKSND tối cao về việc tuyển dụng công chức ngành Kiểm sát nhân dân, Công văn số 58/VKSTC-V15, ngày 02/01/2024 của VKSND tối cao về việc thông báo chỉ tiêu tuyển dụng công chức đợt 2 năm 2023 và Kế hoạch số 918/KH-VKS, ngày 29/12/2023 của VKSND tỉnh Cà Mau Thi tuyển công chức Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cà Mau đợt 2 năm 2023, VKSND tỉnh Cà Mau thông báo việc thi tuyển công chức nghiệp vụ Kiểm sát và công chức Văn thư đợt 2 năm 2023 như sau:

1. Nguyên tắc tuyển dụng

 • Việc tuyển dụng viên chức phải căn cứ vào nhu cầu công việc, vị trí việc làm gắn với chức danh nghề nghiệp theo quy định và số lượng người làm việc đã được phê duyệt
 • Việc tổ chức tuyển dụng phải đảm bảo công khai, minh bạch, khách quan và đúng pháp luật; đảm bảo tính cạnh tranh
 • Những người được tuyển chọn phải đảm bảo đúng tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ gắn với chức danh nghề nghiệp, hạng chức danh nghề nghiệp cần tuyển
 • Người đăng ký dự tuyển phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của những giấy tờ, văn bản trong hồ sơ đăng ký dự tuyển. Các trường hợp khai man, giả mạo hồ sơ sẽ bị hủy kết quả tuyển dụng và xử lý theo quy định của pháp luật. Không tiếp nhận bổ sung các giấy tờ xác nhận đối tượng ưu tiên sau khi công bố kết quả tuyển dụng
 • Thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển vào một vị trí việc làm tại một đơn vị có nhu cầu tuyển dụng, nếu thí sinh nào đăng ký dự tuyển từ hai vị trí việc làm trở lên trong kỳ tuyển dụng sẽ bị xóa tên trong danh sách dự tuyển hoặc hủy kết quả xét tuyển. Hồ sơ đăng ký dự tuyển không hoàn trả lại
 • Điểm kết quả của người dự tuyển được xếp theo thứ tự từ cao xuống cho đến hết chỉ tiêu tuyển dụng của từng vị trí việc làm

2. Điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký

Điều kiện chung:

 • Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam
 • Từ đủ 18 tuổi trở lên và trong độ tuổi lao động theo quy định của Bộ luật Lao động hiện hành
 • Có Phiếu đăng ký dự tuyển
 • Có lý lịch rõ ràng
 • Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm dự tuyển; trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt và được Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận
 • Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo vị trí việc làm đăng ký dự tuyển
 • Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không trái với quy định của pháp luật

Điều kiện cụ thể:

Ngoài các điều kiện chung, đối tượng dự tuyển phải đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, vị trí tuyển dụng theo quy định hiện hành của Nhà nước và yêu cầu cụ thể tại Bảng thống kê nhu cầu và mô tả vị trí việc làm cần tuyển dụng theo Kế hoạch này.

Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

 • Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự
 • Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng

Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng:

 • Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm xét tuyển tại vòng 2 gồm:
  Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B
 • Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm xét tuyển tại vòng 2 gồm:
  Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp được đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động
 • Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm xét tuyển tại vòng 2 gồm:
  Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong
 • Trường hợp người dự xét tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên nêu trên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm tại vòng 2.
  Không tính điểm ưu tiên vào kết quả điểm tuyển dụng đối với trường hợp người dự tuyển bổ sung các giấy tờ xác nhận chế độ ưu tiên sau khi đã công bố kết quả tuyển dụng

3. Bảng mô tả / Yêu cầu vị trí

 1. Số lượng, vị trí cần tuyển
 • Công chức làm công tác chuyên môn nghiệp vụ Kiểm sát: 19 công chức.
 • Công chức làm công tác Văn thư: 01 công chức

2. Về trình độ chuyên môn có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện sau

Đối với thí sinh dự tuyển công chức nghiệp vụ kiểm sát

 • Đã tốt nghiệp văn bằng 1 của Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội; tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành luật đạt từ loại khá trở lên của các cơ sở đào tạo: Trường Đại học Luật Hà Nội, Trường Đại học Luật thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Kinh tế – Luật thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành luật đạt từ loại khá trở lên của Khoa Luật thuộc Trường Đại học Cần Thơ. 
 • Đối với các trường hợp có bố hoặc mẹ đẻ là công chức, viên chức và người lao động (đã công tác 10 năm) trong ngành Kiểm sát nhân dân (kể cả đã nghỉ hưu) không thuộc đối tượng trên có nhu cầu đăng ký dự tuyển, VKSND tỉnh Cà Mau lập danh sách báo cáo Ban cán sự đảng, lãnh đạo VKSND tối cao để xem xét cho ý kiến đối với từng trường hợp cụ thể.

Đối với thí sinh thi tuyển công chức Văn thư

 • Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên với ngành hoặc chuyên ngành văn thư – lưu trữ, lưu trữ học, lưu trữ học và quản trị văn phòng, hệ chính quy. Trường hợp có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành khác, hệ chính quy phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp hoặc có bằng tốt nghiệp cao đẳng, trung cấp ngành hoặc chuyên ngành văn thư hành chính, văn thư – lưu trữ, lưu trữ

3. Về trình độ ngoại ngữ, tin học

 • Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (tương đương trình độ B hoặc trình độ A2 trở lên); có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin (tương đương trình độ B trở lên).

4. Nội dung, hình thức và lệ phí tuyển dụng

Môn thi, hình thức thi, nội dung thi

 • Thi tuyển công chức được thực hiện theo 02 vòng thi như sau:

Vòng 1

 1. Thi trắc nghiệm được thực hiện bằng hình thức thi trên giấy. Nội dung thi trắc nghiệm gồm 03 phần: 
 2. Phần I: Kiến thức chung gồm 60 câu hỏi về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị – xã hội; quản lý hành chính nhà nước; công chức, công vụ; chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; chức trách nhiệm vụ của công chức theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển. Thời gian thi 60 phút; 
 3. Phần II: Ngoại ngữ gồm 30 câu hỏi tiếng Anh. Thời gian thi 30 phút; 
 4. Phần III: Tin học gồm 30 câu theo yêu cầu của vị trí việc làm. Thời gian thi 30 phút.
 5. Môn tin học, ngoại ngữ được thi trên giấy và được chấm bằng máy theo quy định
 6. Miễn phần thi ngoại ngữ (vòng 1) đối với các trường hợp sau:
 • Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học về ngoại ngữ; 
 • Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học tại cơ sở đào tạo bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam được cơ quan có thẩm quyền công nhận. 
 • Miễn phần thi tin học (vòng 1) đối với các trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin, tin học hoặc toán – tin trở lên. 
 • Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyển được thi tiếp vòng 2

Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

 1. Nội dung thi: Kiến thức, năng lực, kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển công chức theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng. 
 2. Hình thức thi: Thi viết. Thang điểm: 100 điểm. 
 3. Thời gian thi: Thi viết 180 phút (không kể thời gian phát đề).

Lệ phí

 • Thực hiện theo Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

5. Xác định người trúng tuyển

Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức phải có đủ các điều kiện sau đây:

 1. Có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ đủ 50 điểm trở lên;
 2. Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.
 3. Trường hợp có 02 người trở lên có kết quả điểm thi vòng 2 cộng với điểm ưu tiên quy định bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức quyết định người trúng tuyển.
 4. Người không trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức không được bảo lưu kết quả thi tuyển cho các lần thi tuyển sau

6. Hồ sơ tuyển dụng viên chức

Người đăng ký dự tuyển nộp 02 bộ hồ sơ, gồm:

 1. Phiếu đăng ký dự tuyển công chức theo mẫu (phụ lục số 1a), ảnh 4×6 dán tại Phiếu đăng ký dự tuyển chụp trong thời hạn 03 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ;
 2. Bản sơ yếu lý lịch tự thuật (theo mẫu) có xác nhận của chính quyền địa phương nơi người dự tuyển cư trú hoặc cơ quan nơi người dự tuyển đang công tác trong thời hạn 03 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ;
 3. Bản sao giấy khai sinh, Căn cước công dân (hoặc Chứng minh nhân dân) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;
 4. Bản sao văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng, chứng chỉ do cơ sở nước ngoài cấp phải được Bộ Giáo dục-Đào tạo công nhận, công chứng, dịch thuật sang tiếng Việt;
 5. Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 03 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ;
 6. Bản sao giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;
 7.  Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp trong thời hạn 03 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ;
 8. Ba phong bì có dán tem, ghi rõ địa chỉ nơi nhận của người đăng ký dự tuyển.

7. Quy trình, thời gian & địa điểm tổ chức

 1. Thời gian thi tuyển: dự kiến Quý I năm 2024. Tuy nhiên, căn cứ vào tình hình thực tế, thời gian thi có thể thay đổi.
 2. Việc quyết định thời gian thi tuyển cụ thể sẽ thông báo cho thí sinh trước ngày thi ít nhất 10 ngày.
 3. Địa điểm: Địa điểm cụ thể sẽ có thông báo sau
 4. Thông báo này được niêm yết công khai tại trụ sở VKSND tỉnh và được đăng tải trên trang tin điện tử của VKSND tỉnh và công khai trên phương tiện thông tin đại chúng; yêu cầu Thủ trưởng đơn vị thuộc VKSND tỉnh, Viện trưởng VKSND huyện và thành phố phổ biến đến toàn thể công chức trong đơn vị được biết, đồng thời niêm yết Thông báo tại trụ sở đơn vị để các ứng viên đăng ký dự thi biết, thực hiện

8. File đính kèm