Viện KSND tỉnh Hưng Yên tuyển dụng công chức đợt 2 năm 2023

Số lượng: 9

Địa điểm làm việc: Hưng Yên

Ngày phát hành: 08/01/2024

Hạn đăng ký: 03/02/2024

 • Căn cứ Quyết định số 18/QĐ-VKSTC ngày 28/10/2022 của Viện trưởng VKSND tối cao về việc giao biên chế giai đoạn 2022-2026 cho các đơn vị thuộc VKSND tối cao, VKSND cấp cao, VKSND cấp tỉnh;
 • Căn cứ Nghị quyết số 106-NQ/BCSĐ ngày 12/12/2023 của Ban cán sự Đảng VKSND tối cao về tuyển dụng công chức nghiệp vụ kiểm sát trong ngành Kiểm sát nhân dân (đợt 2 năm 2023); Công văn số 5430/VKSTC-V15 ngày 18/12/2023 của VKSND tối cao về việc tuyển dụng công chức ngành KSND;
 • VKSND tỉnh Hưng Yên thông báo tuyển dụng công chức nghiệp vụ kiểm sát (đợt 2) năm 2023.

1. Nguyên tắc tuyển dụng

 • Việc tuyển dụng viên chức phải căn cứ vào nhu cầu công việc, vị trí việc làm gắn với chức danh nghề nghiệp theo quy định và số lượng người làm việc đã được phê duyệt
 • Việc tổ chức tuyển dụng phải đảm bảo công khai, minh bạch, khách quan và đúng pháp luật; đảm bảo tính cạnh tranh
 • Những người được tuyển chọn phải đảm bảo đúng tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ gắn với chức danh nghề nghiệp, hạng chức danh nghề nghiệp cần tuyển
 • Người đăng ký dự tuyển phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của những giấy tờ, văn bản trong hồ sơ đăng ký dự tuyển. Các trường hợp khai man, giả mạo hồ sơ sẽ bị hủy kết quả tuyển dụng và xử lý theo quy định của pháp luật. Không tiếp nhận bổ sung các giấy tờ xác nhận đối tượng ưu tiên sau khi công bố kết quả tuyển dụng
 • Thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển vào một vị trí việc làm tại một đơn vị có nhu cầu tuyển dụng, nếu thí sinh nào đăng ký dự tuyển từ hai vị trí việc làm trở lên trong kỳ tuyển dụng sẽ bị xóa tên trong danh sách dự tuyển hoặc hủy kết quả xét tuyển. Hồ sơ đăng ký dự tuyển không hoàn trả lại
 • Điểm kết quả của người dự tuyển được xếp theo thứ tự từ cao xuống cho đến hết chỉ tiêu tuyển dụng của từng vị trí việc làm

2. Điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký

Điều kiện chung:

 • Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam
 • Từ đủ 18 tuổi trở lên và trong độ tuổi lao động theo quy định của Bộ luật Lao động hiện hành
 • Có Phiếu đăng ký dự tuyển
 • Có lý lịch rõ ràng
 • Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm dự tuyển; trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt và được Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận
 • Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo vị trí việc làm đăng ký dự tuyển
 • Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không trái với quy định của pháp luật

Điều kiện cụ thể:

Ngoài các điều kiện chung, đối tượng dự tuyển phải đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, vị trí tuyển dụng theo quy định hiện hành của Nhà nước và yêu cầu cụ thể tại Bảng thống kê nhu cầu và mô tả vị trí việc làm cần tuyển dụng theo Kế hoạch này.

Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

 • Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự
 • Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng

Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng:

 • Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm xét tuyển tại vòng 2 gồm:
  Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B
 • Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm xét tuyển tại vòng 2 gồm:
  Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp được đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động
 • Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm xét tuyển tại vòng 2 gồm:
  Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong
 • Trường hợp người dự xét tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên nêu trên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm tại vòng 2.
  Không tính điểm ưu tiên vào kết quả điểm tuyển dụng đối với trường hợp người dự tuyển bổ sung các giấy tờ xác nhận chế độ ưu tiên sau khi đã công bố kết quả tuyển dụng

3. Bảng mô tả / Yêu cầu vị trí

Số lượng, vị trí cần tuyển:

 • Tuyển dụng 09 công chức làm công tác chuyên môn nghiệp vụ kiểm sát tại VKSND cấp huyện, cấp tỉnh.

Về trình độ chuyên môn đáp ứng được một trong những điều kiện sau:

 • Tốt nghiệp văn bằng 1 của Trường Đại học kiểm sát Hà Nội (đã được VKSND tổ chức sơ tuyển);
 • Tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành luật đạt từ loại khá trở lên của các cơ sở đào tạo: Trường Đại học Luật Hà Nội, Trường Đại học Luật thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Kinh tế – Luật thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.
 • Đối với các trường hợp có bố hoặc mẹ đẻ là công chức, viên chức và người lao động (đã công tác 10 năm) trong ngành Kiểm sát nhân dân (kể cả đã nghỉ hưu) không thuộc đối tượng trên có nhu cầu đăng ký dự tuyển, VKSND tỉnh lập danh sách từng trường hợp cụ thể báo cáo VKSND tối cao theo quy định.
 • (VKSND tỉnh Hưng Yên sẽ tiến hành sơ tuyển đối với các ứng viên theo quy định trước khi tổ chức thi tuyển).

4. Nội dung, hình thức và lệ phí tuyển dụng

Thi tuyển công chức được thực hiện theo 2 vòng thi như sau:

Vòng 1: Thi trắc nghiệm được thực hiện bằng hình thức thi trên giấy. Nội dung thi trắc nghiệm gồm 3 phần:

 • Phần I: Kiến thức chung 60 câu hỏi về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị – xã hội; quản lý hành chính nhà nước; công chức, công vụ; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; chức trách, nhiệm vụ của công chức theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển. Thời gian thi 60 phút.
 • Phần II: Ngoại ngữ 30 câu hỏi, thi bằng Tiếng Anh. Thời gian thi 30 phút.
 • Miễn phần thi ngoại ngữ (vòng 1) khi người dự tuyển đã đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện: Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học về ngoại ngữ; có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học tại cơ sở đào tạo bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam được cơ quan có thẩm quyền
  công nhận.
 • Phần III: Tin học gồm 30 câu. Thời gian thi 30 phút.
 • Miễn phần thi tin học (vòng 1) khi người dự tuyển có bằng tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành Công nghệ thông tin, tin học hoặc toán – tin trở lên.
 • Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyển được thi tiếp vòng 2 theo quy định.

Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành: Nội dung thi: Kiến thức, năng lực, kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển công chức theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng

 • Hình thức thi: Thi viết.
 • Thang điểm: 100 điểm. – Thời gian thi: 180 phút.

Phí tuyển dụng:

 • Mức thu là 500.000 đồng/người dự tuyển theo quy định tại Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

5. Xác định người trúng tuyển

Người trúng tuyển trong kỳ thi phải có đủ các điều kiện sau:

 • Có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ đủ 50 điểm trở lên;
 • Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.
 • Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm thi vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì Viện trưởng VKSND tối cao quyết định người trúng tuyển theo quy định.
 • Người không trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức không được bảo lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ thi tuyển lần sau.

6. Hồ sơ tuyển dụng viên chức

Hồ sơ dự tuyển (01 bộ, đựng trong túi Hồ sơ), mặt ngoài ghi rõ “Hồ sơ đăng ký thi tuyển công chức Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên đợt 2 năm 2023”, ghi đầy đủ họ và tên, địa chỉ, điện thoại liên hệ và liệt kê đầy đủ các loại giấy tờ có trong hồ sơ, gồm các tài liệu sau:

 • Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu kèm theo Thông báo này được đăng tải trên trang thông tin điện tử VKSND tỉnh Hưng Yên tại địa chỉ: http://vienkiemsathungyen.gov.vn). Người đăng ký dự tuyển công chức phải khai đầy đủ các nội dung thông tin theo yêu cầu trong phiếu đăng ký dự tuyển tính đến thời điểm nộp phiếu, không được để trống bất kỳ thông tin nào và chịu trách nhiệm về tính chính xác của các nội dung khai trong phiếu. Thông tin về trình độ chuyên môn ghi đúng như văn bằng được cấp, chuyên ngành đào tạo ghi đúng chuyên ngành trên bảng điểm. Ảnh 4×6 dán tại phiếu đăng ký dự tuyển chụp trong thời hạn 03 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ;
 • Phiếu sơ tuyển của VKSND cấp tỉnh (nếu có);
 • Bản sơ yếu lý lịch tự thuật (theo mẫu) có xác nhận của chính quyền địa phương nơi người dự tuyển thường trú hoặc cơ quan nơi người dự tuyển đang công tác trong thời hạn 03 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
 • Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.
 • Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng công chức (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;
 • Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 03 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ tuyển dụng;
 • 03 phong bì có dán tem ghi rõ địa chỉ nơi nhận của người đăng ký dự tuyển.

 

7. Quy trình, thời gian & địa điểm tổ chức

Thời gian nộp hồ sơ dự tuyển: Thời hạn tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển:

 • 30 ngày kể từ ngày thông báo tuyển dụng công khai trên phương tiện thông tin đại chúng, trên trang thông tin điện tử của VKSND tỉnh Hưng Yên (giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần).
 • Địa điểm tiếp nhận hồ sơ dự tuyển: Nộp trực tiếp tại Phòng Tổ chức cán bộ – VKSND tỉnh Hưng Yên, địa chỉ: Số 456, đường Nguyễn Văn Linh, phường Lam Sơn, TP Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.
 • Lưu ý: Cá nhân đăng ký dự tuyển phải trực tiếp đến nộp hồ sơ; nếu không trúng tuyển không trả lại hồ sơ.

Thời gian và địa điểm thi tuyển

 • Thời gian tổ chức thi tuyển: Dự kiến trong Quý I/2024 (thời gian cụ thể sẽ có thông báo trên trang thông tin điện tử Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên tại http://vienkiemsathungyen.gov.vn).
 • Địa điểm tổ chức thi tuyển: Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên, số 456, đường nguyễn Văn Linh, phường Lam Sơn, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.

 

8. File đính kèm