Viện KSND tỉnh Khánh Hòa tuyển dụng công chức nghiệp vụ Kiểm sát đợt 2 năm 2023

Số lượng: 13

Địa điểm làm việc: Khánh Hòa

Ngày phát hành: 08/01/2024

Hạn đăng ký: 05/02/2024

Căn cứ Nghị quyết số 106-NQ/BCSĐ ngày 12/12/2023 của Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc tuyển dụng công chức nghiệp vụ kiểm sát trong ngành Kiểm sát nhân dân (đợt 2 năm 2023); Công văn số 5430/VKSTC-V15 ngày 18/12/2023 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc tuyển dụng công chức ngành Kiểm sát nhân dân và Thông báo của Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê duyệt chỉ tiêu tuyển dụng công chức nghiệp vụ kiểm sát đợt 2 năm 2023;
Thực hiện Kế hoạch số 1157/KH-VKS ngày 21/12/2023 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa về tuyển dụng công chức nghiệp vụ kiểm sát đợt 2 năm 2023;
Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa thông báo việc tuyển dụng công chức nghiệp vụ kiểm sát đợt 2 năm 2023 cụ thể như sau:

1. Nguyên tắc tuyển dụng

 • Việc tuyển dụng viên chức phải căn cứ vào nhu cầu công việc, vị trí việc làm gắn với chức danh nghề nghiệp theo quy định và số lượng người làm việc đã được phê duyệt
 • Việc tổ chức tuyển dụng phải đảm bảo công khai, minh bạch, khách quan và đúng pháp luật; đảm bảo tính cạnh tranh
 • Những người được tuyển chọn phải đảm bảo đúng tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ gắn với chức danh nghề nghiệp, hạng chức danh nghề nghiệp cần tuyển
 • Người đăng ký dự tuyển phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của những giấy tờ, văn bản trong hồ sơ đăng ký dự tuyển. Các trường hợp khai man, giả mạo hồ sơ sẽ bị hủy kết quả tuyển dụng và xử lý theo quy định của pháp luật. Không tiếp nhận bổ sung các giấy tờ xác nhận đối tượng ưu tiên sau khi công bố kết quả tuyển dụng
 • Thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển vào một vị trí việc làm tại một đơn vị có nhu cầu tuyển dụng, nếu thí sinh nào đăng ký dự tuyển từ hai vị trí việc làm trở lên trong kỳ tuyển dụng sẽ bị xóa tên trong danh sách dự tuyển hoặc hủy kết quả xét tuyển. Hồ sơ đăng ký dự tuyển không hoàn trả lại
 • Điểm kết quả của người dự tuyển được xếp theo thứ tự từ cao xuống cho đến hết chỉ tiêu tuyển dụng của từng vị trí việc làm

2. Điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký

Điều kiện chung:

 • Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam
 • Từ đủ 18 tuổi trở lên và trong độ tuổi lao động theo quy định của Bộ luật Lao động hiện hành
 • Có Phiếu đăng ký dự tuyển
 • Có lý lịch rõ ràng
 • Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm dự tuyển; trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt và được Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận
 • Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo vị trí việc làm đăng ký dự tuyển
 • Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không trái với quy định của pháp luật

Điều kiện cụ thể:

Ngoài các điều kiện chung, đối tượng dự tuyển phải đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, vị trí tuyển dụng theo quy định hiện hành của Nhà nước và yêu cầu cụ thể tại Bảng thống kê nhu cầu và mô tả vị trí việc làm cần tuyển dụng theo Kế hoạch này.

Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

 • Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự
 • Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng

Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng:

 • Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm xét tuyển tại vòng 2 gồm:
  Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B
 • Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm xét tuyển tại vòng 2 gồm:
  Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp được đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động
 • Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm xét tuyển tại vòng 2 gồm:
  Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong
 • Trường hợp người dự xét tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên nêu trên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm tại vòng 2.
  Không tính điểm ưu tiên vào kết quả điểm tuyển dụng đối với trường hợp người dự tuyển bổ sung các giấy tờ xác nhận chế độ ưu tiên sau khi đã công bố kết quả tuyển dụng

3. Bảng mô tả / Yêu cầu vị trí

Về trình độ chuyên môn:

 • Đã tốt nghiệp văn bằng 1 của trường Đại học Kiểm sát Hà Nội: Tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành luật dạt từ loại khá trở lên của các cơ sa đảo tạo: trường Đại học Luật Hà Nội, trường Đại học Luật thuộc Đại học quốc gia Hà Nội, trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh, trường Đại học Kinh tế – Luật thuộc Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh.
 • Đối với các trường hợp có bố hoặc mẹ đẻ là công chức, viên chức hoặc người lao động (đã cộng tác 10 năm) trong ngành Kiểm sát nhân dân (kể cả đã nghỉ hưu) không thuộc đối tượng trên có nhu cầu đăng ký dự tuyển.

Về trình độ ngoại ngữ, tin học

 • Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGTĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (tương đương trình độ B hoặc trình độ A2 trở lên.
 • Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin (tương đương trình độ B trở lên).

4. Nội dung, hình thức và lệ phí tuyển dụng

Hình thức: Tuyển dụng thông qua thi tuyển

Thi tuyển công chức thực hiện theo 02 vòng thi như sau:

Vòng 1: Thi trắc nghiệm gồm 03 phần:

 • Phần I: Kiến thức chung gồm 60 câu hỏi về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị – xã hội; quản lý hành chính nhà nước; công chức, công vụ; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; chức trách nhiệm vụ của công chức theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển. Thời gian thi 60 phút.
 • Phần II: Ngoại ngữ gồm 30 câu hỏi thuộc một trong năm thứ tiếng Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc hoặc ngoại ngữ khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức quyết định. Thời gian thi 30 phút.
 • Phần III: Tin học gồm 30 câu theo yêu cầu của vị trí việc làm. Thời gian thi 30 phút. Trường hợp tổ chức thi trên máy không có phần thi tin học.

Miễn phần thi ngoại ngữ (vòng 1) đối với các trường hợp sau:

 • Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học về ngoại ngữ;
 • Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học tại cơ sở đào tạo bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam được cơ quan có thẩm quyền công nhận.
 • Người dự tuyến vào làm công chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số là người dân tộc thiểu số hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số được cấp có thẩm quyền công nhận.

 Miễn phần thi tin học (vòng 1) đối với các trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin, tin học hoặc toán — tin trở lên.

Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành:

 • Nội dung thi: Xoay quanh các vấn đề về khái niệm, nguyên tắc, phạm vi, nội dung cốt lõi, đặc thù trong Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014; Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2021); Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017; Bộ luật dân sự năm 2015, Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015; Luật tổ tụng hành chính năm 2015,
 • Hình thức thi: Thi viết
 • Thang điểm: 100 điểm
 • Thời gian thi: Thi viết 180 phút

Lệ phí thi tuyển:

Được thực hiện theo quy định; người đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi nộp lệ phí thi tuyển tại nơi tổ chức thi.

5. Hồ sơ tuyển dụng viên chức

Hồ sơ đăng ký dự tuyển bao gồm: 02 bộ

 • Phiếu đăng ký dự tuyển công chức (theo mẫu), khai đầy đủ các nội dung yêu cầu trong Phiếu đang ký dự tuyển tính đến thời điểm nộp phiếu và chịu trách nhiệm về tính chính xác của các nội dung kê khai trong Phiếu Lý lịch tự khai (theo mẫu), khai đầy đủ các mục, cụ thể, rõ ràng, có xác nhận của chính quyền địa phương nơi người dự tuyển thường trú hoặc cơ quan nơi người dự tuyển đang công tác trong thời hạn 30 ngày, tỉnh đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
 • Bản sao giấy khai sinh, căn cước công dân được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;
 • Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;
 • Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
 • Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng công chức (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;
 • Phiếu lý lịch tư pháp (do Sở tư pháp nơi thường trú cấp);
 • Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển công chức, bản sơ yếu lý lịch tự thuật được tăng tài trên trang thông tin điện tử Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa (http://vkskh.gov.vn/).

6. Quy trình, thời gian & địa điểm tổ chức

Thời gian, địa điểm nhận Phiếu đăng ký dự tuyển và hồ sơ:

 • Thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển và hồ sơ: 30 ngày kể từ ngày thông báo tuyển dụng công khai trên phương tiện thông tin đại chúng, trên trang thông tin điện tử của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa.
 • Địa điểm tiếp nhận: Thí sinh nộp hồ sơ trực tiếp trong giờ hành chính tại Phòng Tổ chức cán bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa, địa chỉ: 03 Biệt Thự, Lộc Thọ, Nha Trang, Khánh Hòa, điện thoại liên hệ: 02583.522196

7. File đính kèm