Viện KSND tỉnh Quảng Ninh tuyển dụng công chức nghiệp vụ kiểm sát đợt 2 năm 2023

Số lượng: 15

Địa điểm làm việc: Quảng Ninh

Ngày phát hành: 03/01/2024

Hạn đăng ký: 02/02/2024

 • Căn cứ Quyết định số 18/QĐ-VKSTC ngày 28/10/2022 của Viện trưởng VKSND tối cao về việc giao biên chế giai đoạn 2022 – 2026 cho các đơn vị VKSND tối cao, VKSND cấp cao và VKSND cấp tỉnh;
 • Căn cứ Nghị quyết số 106-NQ/BCSĐ ngày 12/12/2023 của Ban cán sự đảng VKSND tối cao về việc tuyển dụng công chức nghiệp vụ kiểm sát trong Ngành Kiểm sát nhân dân (đợt 2 năm 2023); Công văn số 5430/VKSTC-V15 ngày 18/12/2023 của VKSND tối cao về tuyển dụng công chức ngành Kiểm sát nhân dân;
 • Căn cứ Quyết định số 401/QĐ-VKSTC ngày 17/11/2021 của Viện trưởng VKSND tối cao về ban hành Quy chế tuyển dụng công chức VKSND;
  VKSND tỉnh Quảng Ninh thông báo tuyển dụng công chức nghiệp vụ kiểm sát (đợt 2) năm 2023.

1. Nguyên tắc tuyển dụng

 • Việc tuyển dụng viên chức phải căn cứ vào nhu cầu công việc, vị trí việc làm gắn với chức danh nghề nghiệp theo quy định và số lượng người làm việc đã được phê duyệt
 • Việc tổ chức tuyển dụng phải đảm bảo công khai, minh bạch, khách quan và đúng pháp luật; đảm bảo tính cạnh tranh
 • Những người được tuyển chọn phải đảm bảo đúng tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ gắn với chức danh nghề nghiệp, hạng chức danh nghề nghiệp cần tuyển
 • Người đăng ký dự tuyển phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của những giấy tờ, văn bản trong hồ sơ đăng ký dự tuyển. Các trường hợp khai man, giả mạo hồ sơ sẽ bị hủy kết quả tuyển dụng và xử lý theo quy định của pháp luật. Không tiếp nhận bổ sung các giấy tờ xác nhận đối tượng ưu tiên sau khi công bố kết quả tuyển dụng
 • Thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển vào một vị trí việc làm tại một đơn vị có nhu cầu tuyển dụng, nếu thí sinh nào đăng ký dự tuyển từ hai vị trí việc làm trở lên trong kỳ tuyển dụng sẽ bị xóa tên trong danh sách dự tuyển hoặc hủy kết quả xét tuyển. Hồ sơ đăng ký dự tuyển không hoàn trả lại
 • Điểm kết quả của người dự tuyển được xếp theo thứ tự từ cao xuống cho đến hết chỉ tiêu tuyển dụng của từng vị trí việc làm

2. Điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký

Điều kiện chung:

 • Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam
 • Từ đủ 18 tuổi trở lên và trong độ tuổi lao động theo quy định của Bộ luật Lao động hiện hành
 • Có Phiếu đăng ký dự tuyển
 • Có lý lịch rõ ràng
 • Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm dự tuyển; trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt và được Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận
 • Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo vị trí việc làm đăng ký dự tuyển
 • Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không trái với quy định của pháp luật

Điều kiện cụ thể:

Ngoài các điều kiện chung, đối tượng dự tuyển phải đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, vị trí tuyển dụng theo quy định hiện hành của Nhà nước và yêu cầu cụ thể tại Bảng thống kê nhu cầu và mô tả vị trí việc làm cần tuyển dụng theo Kế hoạch này.

Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

 • Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự
 • Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng

Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng:

 • Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm xét tuyển tại vòng 2 gồm:
  Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B
 • Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm xét tuyển tại vòng 2 gồm:
  Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp được đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động
 • Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm xét tuyển tại vòng 2 gồm:
  Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong
 • Trường hợp người dự xét tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên nêu trên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm tại vòng 2.
  Không tính điểm ưu tiên vào kết quả điểm tuyển dụng đối với trường hợp người dự tuyển bổ sung các giấy tờ xác nhận chế độ ưu tiên sau khi đã công bố kết quả tuyển dụng

3. Bảng mô tả / Yêu cầu vị trí

Số lượng, vị trí cần tuyển: Tuyển dụng 15 (Mười năm) công chức chuyên môn nghiệp vụ kiểm sát tại VKSND cấp huyện, cấp tỉnh.

Điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển:

Về trình độ chuyên môn có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện sau (tính đến thời điểm ra thông báo tuyển dụng)

 • Tốt nghiệp văn bằng 1 của Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội (đã được VKSND tổ chức sơ tuyển);
 • Tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành luật đạt từ loại khá trở lên của một trong các cơ sở đào tạo: Trường Đại học Luật Hà Nội, Trường Đại học Luật thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Kinh tế – Luật thuộc Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh.
 • Trường hợp có bố hoặc mẹ đẻ là công chức, người lao động (đã công tác 10 năm) trong ngành Kiểm sát Quảng Ninh (kể cả đã nghỉ hưu) không thuộc đối tượng nêu trên có nhu cầu đăng ký dự tuyển, VKSND tỉnh Quảng Ninh sẽ lập danh sách, báo cáo Ban cán sự đảng, lãnh đạo VKSND tối cao xem xét, cho ý kiến đối với từng trường hợp cụ thể (VKSND tỉnh Quảng Ninh sẽ tổ chức sơ tuyển đối với các trường hợp chưa qua sơ tuyển).

4. Nội dung, hình thức và lệ phí tuyển dụng

Môn thi, hình thức thi, nội dung và thời gian thi: Tổ chức thi tuyển tại Hội đồng thi tuyển công chức VKSND tỉnh Quảng Ninh.

Nội dung, hình thức thi: thi tuyển thực hiện theo 02 vòng thi như sau:

Vòng 1: Thi trắc nghiệm trên giấy, gồm các môn kiến thức chung, tin học, ngoại ngữ (Tiếng Anh).
 • Phần I: Kiến thức chung 60 câu hỏi về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị – xã hội; quản lý hành chính nhà nước; công chức, công vụ; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; chức trách, nhiệm vụ của công chức theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển. Thời gian thi 60 phút.
 • Phần II: Tin học gồm 30 câu hỏi theo yêu cầu của vị trí việc làm. Thời gian thi 30 phút.
  Miễn phần thi tin học (vòng 1) đối với các trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin, tin học hoặc toán – tin trở lên.
 • Phần III: Ngoại ngữ (Tiếng Anh) gồm 30 câu hỏi. Thời gian thi 30 phút
 • Miễn phần thi ngoại ngữ (vòng 1) do người dự tuyển đã đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện: có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học về ngoại ngữ; có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học tại các cơ sở đào tạo bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam được cơ quan có thẩm quyền công nhận.
 • Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng môn thi, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng môn thi thì người dự tuyển được thi tiếp vòng 2.
Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành
 • Nội dung đề thi tập trung, xoay quanh các vấn đề về khái niệm, nguyên tắc, phạm vi, nội dung cốt lõi, đặc thù trong Luật Tổ chức VKSND năm 2014, Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2021), Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017; Bộ luật dân sự năm 2015, Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015; Luật tố tụng hành chính năm 2015. Nội dung đề và đáp án thi không lấy kinh nghiệm thực tiễn, quy chế của Ngành làm cơ sở để xây dựng, mà căn cứ theo quy định của pháp luật.
 • Hình thức thi: Thi viết, thời gian thi 180 phút. Bài thi tính thang điểm 100. 4.2. Thời gian tổ chức thi tuyển

Lệ phí thi tuyển

 • Được thực hiện theo Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính quy định quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

5. Xác định người trúng tuyển

Người trúng tuyển phải có đủ các điều kiện sau:

 • Có kết quả thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên.
 • Có số điểm thi tại vòng 2 cộng với điểm ưu tiên theo quy định (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong tổng số chỉ tiêu được tuyển dụng.
 • Trường hợp có từ 2 người trở lên có tổng số điểm (điểm thi vòng 2 + điểm ưu tiên) bằng nhau thì người nào có điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển.
 • Chế độ ưu tiên trong tuyển dụng: Thực hiện theo Điều 8 Quy chế tuyển dụng công chức VKSND ban hành kèm theo Quyết định số 401/QĐ-VKSTC ngày 17/11/2021 của VKSND tối cao

6. Hồ sơ tuyển dụng viên chức

Người đăng ký dự tuyển công chức nộp:

 • 01 Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu Phụ lục la) vào vị trí việc làm;
 • 01 bộ bản sao các văn bằng đại học, bảng điểm, chứng chỉ tin học, ngoại ngữ (chứng chỉ bằng tiếng nước ngoài yêu cầu nộp kèm theo bản dịch ra tiếng Việt được cơ quan có thẩm quyền chứng thực), đối với các văn bằng đại học, sau đại học do cơ sở đào tạo ở nước ngoài cấp, người dự tuyển phải nộp giấy công nhận văn bằng của Cục quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo đúng vị trí dự tuyển được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.
 • Người đăng ký dự tuyển công chức phải khai đầy đủ các nội dung yêu cầu trong Phiếu đăng ký dự tuyển tính đến thời điểm nộp phiếu và chịu trách nhiệm về tính chính xác của các nội dung kê khai trong phiếu.
 • Địa điểm tiếp nhận Hồ sơ đăng ký dự tuyển: nộp trực tiếp tại Phòng Tổ chức cán bộ VKSND tỉnh Quảng Ninh (Phòng 304), địa chỉ: Phường Cao Xanh, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh hoặc gửi qua đường bưu điện (nếu phiếu được gửi theo đường bưu điện thì tính từ ngày gửi theo dấu bưu điện trên phong bì).
 • Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển được đăng tải đính kèm cùng với với Thông báo này trên trang thông tin điện tử VKSND tỉnh Quảng Ninh tại địa chỉ: http://www.vksquangninh.gov.vn/.
  Người đăng ký dự tuyển nộp 03 phong bì có dán tem ghi rõ địa chỉ nơi nhận của người đăng ký dự tuyển.
 • Thời hạn nhận Hồ sơ đăng ký dự tuyển của người đăng ký dự tuyển là 30 ngày kể từ ngày thông báo tuyển dụng công khai trên phương tiện thông tin đại chúng, trên trang thông tin điện tử của VKSND tỉnh Quảng Ninh và niêm yết tại trụ sở VKSND cấp tỉnh, cấp huyện.
 • Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo trúng tuyển, người trúng tuyển phải đến nơi nộp Phiếu đăng ký dự tuyển để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng theo quy định, xuất trình bản chính các văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập, đối tượng ưu tiên (nếu có).
 • Trường hợp người trúng tuyển có lý do chính đáng mà không thể đến hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng thì làm đơn xin gia hạn trước khi kết thúc thời hạn hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng. Thời gian xin gia hạn không quá 15 ngày, kể từ ngày hết thời hạn hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng.
 • Sau khi người trúng tuyển hoàn thiện đủ hồ sơ tuyển dụng theo quy định, căn cứ vào chỉ tiêu biên chế được giao của các đơn vị trong ngành Kiểm sát nhân dân, VKSND tỉnh Quảng Ninh sẽ ban hành Quyết định tuyển dụng và phân công công tác đối với công chức trúng tuyển.

7. Quy trình, thời gian & địa điểm tổ chức

Thời gian tổ chức thi tuyển:

 • Dự kiến trong tháng 02/2024.
 • Địa điểm thi tuyển: Trụ sở VKSND tỉnh Quảng Ninh (Khu Đô thị Cao Xanh – Hà Khánh, phường Cao Xanh, thành phố Hạ Long).

8. File đính kèm