Viện KSND TP. Hải Phòng tuyển dụng công chức nghiệp vụ kiểm sát đợt 2 năm 2023

Số lượng: 16

Địa điểm làm việc: Hải Phòng

Ngày phát hành: 08/01/2024

Hạn đăng ký: 05/02/2024

Căn cứ Quyết định số 401/QĐ-VKSTC ngày 17/11/2021 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) tối cao về việc ban hành Quy chế tuyển dụng công chức Viện kiểm sát nhân dân;
Căn cứ Quyết định số 18/QĐ-VKSTC ngày 28/10/2022 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc giao biên chế giai đoạn 2022 – 2026 cho các đơn vị thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân cấp cao, Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh;
Căn cứ Nghị quyết số 109-NQ/BCSĐ ngày 12/12/2023 của Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc tuyển dụng công chức nghiệp vụ kiểm sát trong ngành Kiểm sát nhân dân (đợt 2 năm 2023);
Căn cứ Công văn số 58/VKSTC-V15 ngày 02/01/2024 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc thông báo chỉ tiêu tuyển dụng công chức đợt 2 năm 2023;
Thực hiện Kế hoạch số 1140/KH-VKS ngày 22/12/2023 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hải Phòng về việc tuyển dụng công chức nghiệp vụ kiểm sát đợt 2 năm 2023,
Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hải Phòng thông báo tuyển dụng công chức nghiệp vụ kiểm sát đợt 2 năm 2023, như sau:

1. Nguyên tắc tuyển dụng

 • Việc tuyển dụng viên chức phải căn cứ vào nhu cầu công việc, vị trí việc làm gắn với chức danh nghề nghiệp theo quy định và số lượng người làm việc đã được phê duyệt
 • Việc tổ chức tuyển dụng phải đảm bảo công khai, minh bạch, khách quan và đúng pháp luật; đảm bảo tính cạnh tranh
 • Những người được tuyển chọn phải đảm bảo đúng tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ gắn với chức danh nghề nghiệp, hạng chức danh nghề nghiệp cần tuyển
 • Người đăng ký dự tuyển phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của những giấy tờ, văn bản trong hồ sơ đăng ký dự tuyển. Các trường hợp khai man, giả mạo hồ sơ sẽ bị hủy kết quả tuyển dụng và xử lý theo quy định của pháp luật. Không tiếp nhận bổ sung các giấy tờ xác nhận đối tượng ưu tiên sau khi công bố kết quả tuyển dụng
 • Thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển vào một vị trí việc làm tại một đơn vị có nhu cầu tuyển dụng, nếu thí sinh nào đăng ký dự tuyển từ hai vị trí việc làm trở lên trong kỳ tuyển dụng sẽ bị xóa tên trong danh sách dự tuyển hoặc hủy kết quả xét tuyển. Hồ sơ đăng ký dự tuyển không hoàn trả lại
 • Điểm kết quả của người dự tuyển được xếp theo thứ tự từ cao xuống cho đến hết chỉ tiêu tuyển dụng của từng vị trí việc làm

2. Điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký

Điều kiện chung:

 • Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam
 • Từ đủ 18 tuổi trở lên và trong độ tuổi lao động theo quy định của Bộ luật Lao động hiện hành
 • Có Phiếu đăng ký dự tuyển
 • Có lý lịch rõ ràng
 • Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm dự tuyển; trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt và được Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận
 • Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo vị trí việc làm đăng ký dự tuyển
 • Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không trái với quy định của pháp luật

Điều kiện cụ thể:

Ngoài các điều kiện chung, đối tượng dự tuyển phải đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, vị trí tuyển dụng theo quy định hiện hành của Nhà nước và yêu cầu cụ thể tại Bảng thống kê nhu cầu và mô tả vị trí việc làm cần tuyển dụng theo Kế hoạch này.

Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

 • Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự
 • Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng

Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng:

 • Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm xét tuyển tại vòng 2 gồm:
  Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B
 • Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm xét tuyển tại vòng 2 gồm:
  Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp được đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động
 • Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm xét tuyển tại vòng 2 gồm:
  Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong
 • Trường hợp người dự xét tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên nêu trên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm tại vòng 2.
  Không tính điểm ưu tiên vào kết quả điểm tuyển dụng đối với trường hợp người dự tuyển bổ sung các giấy tờ xác nhận chế độ ưu tiên sau khi đã công bố kết quả tuyển dụng

3. Bảng mô tả / Yêu cầu vị trí

Điêu kiện cụ thể chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học

Về trình độ chuyên môn nghiệp vụ:

 • Đã tốt nghiệp văn bằng 1 của Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội; tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành luật đạt từ loại khá trở lên của các cơ sở đào tạo: Trường Đại học Luật Hà Nội, Trường Đại học Luật thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Kinh tế – Luật thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.
 • Đối với các trường hợp có bố hoặc mẹ đẻ là công chức, viên chức và người lao động (đã công tác 10 năm) trong ngành Kiểm sát nhân dân (kể cả đã nghỉ hưu) không thuộc đối tượng trên có nhu cầu đăng ký dự tuyển, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hải Phòng sẽ báo cáo Viện kiểm sát nhân dân tối cao để xem xét cho ý kiến đối với từng trường hợp cụ thể.

Về trình độ ngoại ngữ, tin học

 • Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (tương đương trình độ B hoặc trình độ A2 trở lên);
 • Có chứng chỉ tin học trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông thư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin (tương đương trình độ B trở lên).

4. Nội dung, hình thức và lệ phí tuyển dụng

Thi tuyển công chức được thực hiện theo 02 vòng thi như sau:

Vòng 1:

Thi trắc nghiệm được thực hiện bằng hình thức thi trên giấy. Nội dung thi trắc nghiệm gồm 03 phần:

 • Phần I: Kiến thức chung gồm 60 câu hỏi về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị – xã hội; quản lý hành chính nhà nước; công chức, công vụ; chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; chức trách, nhiệm vụ của công chức theo yêu cầu vị trí việc làm dự tuyển. Thời gian thi 60 phút.
 • Phần II: Ngoại ngữ thi bằng tiếng Anh. Thời gian thi 30 phút. Miễn phần thi ngoại ngữ (vòng 1) đối với các trường hợp sau:
  • Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học về ngoại ngữ;
  • Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học tại cơ sở đào tạo bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam được cơ quan có thẩm quyền công nhận.
 • Phần III: Tin học theo yêu cầu của vị trí việc làm. Thời gian thi 30 phút. Miễn phần thi tin học (vòng 1) đối với các trường hợp: Có bằng tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin, tin học hoặc toán – tin trở lên.
 • Kết quả thi vòng 1: được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyển được thi tiếp Vòng 2.

Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

 • Nội dung thi: Kiến thức, năng lực, kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển công chức theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.
 • Hình thức thi: Thi viết.
 • Thời gian thi: Thi viết 180 phút (không kể thời gian phát đề). – Thang điểm: 100 điểm.

Đề thi và đáp án

 • Đối với môn thi nghiệp vụ chuyên ngành kiểm sát: đề thi và đáp án do VKSND tối cao cung cấp. Đối với môn thi kiến thức chung, ngoại ngữ, tin học: đề thi và đáp án do VKSND thành phố Hải Phòng hợp đồng với cơ quan, tổ chức, đơn vị đáp ứng đủ điều kiện để xây dựng đề thi, đáp án và chấm thi theo quy định của pháp luật.

Lệ phí thi tuyển

 • Căn cứ Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức; VKSND thành phố Hải Phòng sẽ thông báo mức thu lệ phí thi tuyển sau khi phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi. Những người đủ điều kiện dự thi xem thông báo và nộp lệ phí thi tuyển tại Phòng Tổ chức cán bộ VKSND thành phố Hải Phòng đúng thời hạn quy định.

5. Xác định người trúng tuyển

Người trúng tuyển phải có đủ các điều kiện sau:

 • Có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên;
 • Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng.
 • Trường hợp có 02 người trở lên có kết quả điểm thi vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được người trúng tuyển thì Hội đồng thi tuyển công chức của VKSND thành phố Hải Phòng quyết định người trúng tuyển.
 • Người không trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức không được bảo lưu kết quả thi tuyển lần sau

6. Hồ sơ tuyển dụng viên chức

Hồ sơ đăng ký dự tuyển, gồm có:

 • Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu được đăng tải đính kèm với Thông báo này trên trang thông tin điện tử VKSND thành phố Hải Phòng tại địa chỉ http://vienkiemsathaiphong.gov.vn). Người đăng ký dự tuyển công chức phải khai đầy đủ các nội dung yêu cầu trong Phiếu đăng ký dự tuyển tính đến thời điểm nộp phiếu và chịu trách nhiệm về tính chính xác của các nội dung khai trong phiếu.
 • Bản sao các văn bằng, bảng điểm kết quả học tập theo quy định tại điểm 2.2 mục 2 phần I Thông báo này.
 • Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng công chức (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.
 • Giấy khám sức khỏe của cơ quan y tế có thẩm quyền.
 • 03 phong bì có dán tem ghi rõ địa chỉ nơi nhận của người đăng ký dự tuyển; 03 ảnh cỡ 4×6 (chụp trong thời gian 06 tháng).

7. Quy trình, thời gian & địa điểm tổ chức

Thời hạn, địa điểm tiếp nhận hồ sơ

 • Thời gian nhận hồ sơ dự tuyển: Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thông báo tuyển dụng công khai trên phương tiện thông tin đại chúng, trên trang thông tin điện tử của VKSND thành phố Hải Phòng.
 • Địa điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển: Phòng Tổ chức cán bộ (Phòng 504) VKSND thành phố Hải Phòng. Địa chỉ: Lô 18A Lê Hồng Phong, phường Đằng Lâm, quận Hải An, thành phố Hải Phòng (Điện thoại liên lạc giờ hành chính: 0225.3838308).
  Hình thức: Trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện (nếu gửi qua đường bưu điện thì tính từ ngày gửi theo dấu bưu điện trên phong bì).

Thời gian, địa điểm tổ chức thi tuyển

 • Thời gian tổ chức thi tuyển: Dự kiến trong Quý I năm 2024 (thời gian thi tuyển cụ thể sẽ thông báo cho thí sinh trước ngày thi ít nhất 05 ngày).
 • Địa điểm tổ chức thi tuyển: VKSND thành phố Hải Phòng sẽ thông báo sau (thời gian thông báo cho thí sinh trước ngày thi ít nhất 05 ngày).

8. File đính kèm