Điều kiện nâng lương trước thời hạn của Giáo viên

Điều kiện nâng lương trước thời hạn của giáo viên không chỉ dựa trên những thành tích đạt được trong sự nghiệp giảng dạy, mà còn phản ánh sự tận tâm và đóng góp không ngừng nghỉ cho sự nghiệp “trồng người”. Mỗi ngày, giáo viên không chỉ truyền đạt kiến thức, mà còn gieo rắc những giá trị đạo đức, tình yêu thương, làm nên những thế hệ học trò mạnh mẽ và nhân văn. Cùng Việc Làm Giáo Dục khám phá ngay!

dieu kien nang luong truoc han cua giao vien

Điều kiện nâng lương trước thời hạn của Giáo viên – Nguồn ảnh: Pexels

Nâng lương trước thời hạn của giáo viên là gì?

Nâng lương trước thời hạn cho giáo viên không chỉ là một biện pháp khen thưởng, mà còn là sự thừa nhận và đánh giá cao những nỗ lực không ngừng nghỉ của các nhà giáo trong việc đào tạo thế hệ tương lai của đất nước. Đây là quy trình tăng bậc lương cho giáo viên trước thời điểm quy định, thể hiện sự ghi nhận đối với những đóng góp xuất sắc của họ trong công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học và các hoạt động giáo dục khác.

Điều kiện cần để nâng lương trước hạn cho giáo viên theo Thông tư 08/2013/TT-BNV

Nhóm đối tượng được xét nâng lương trước hạn

Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đang làm việc tại các cơ sở giáo dục, khi họ đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện nâng lương trước thời hạn của giáo viên được quy định, sẽ được xem xét để nâng lương trước thời hạn. Điều này nhằm tạo động lực và khích lệ tinh thần làm việc, đồng thời nâng cao chất lượng giáo dục.

Tỷ lệ giáo viên được nâng lương trước hạn mỗi năm là bao nhiêu

Mỗi năm, tỷ lệ giáo viên được nâng bậc lương trước thời hạn không được vượt quá 10% tổng số giáo viên trong danh sách trả lương của cơ quan, đơn vị. Điều này đảm bảo sự công bằng và minh bạch trong việc lựa chọn những cá nhân xứng đáng nhận được sự ghi nhận này.

Điều kiện để giáo viên được xét nâng lương trước hạn

 • Giáo viên cần được cấp có thẩm quyền đánh giá từ mức hoàn thành nhiệm vụ trở lên.
 • Cần không vi phạm kỷ luật ở bất kỳ hình thức nào như khiển trách, cảnh cáo, hay cách chức.
 • Phải lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ và đã được cấp có thẩm quyền quyết định phê duyệt bằng văn bản.
 • Cần được tập thể bình chọn dựa trên các tiêu chuẩn và cấp độ về lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ, theo quy định cụ thể trong Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn của cơ quan, đơn vị.
Icon

Công việc nổi bật

Điều kiện để nâng lương trước hạn cho giáo viên chuẩn bị nghỉ hưu

Theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Thông tư 08, giáo viên sắp nghỉ hưu có thể được nâng lương trước thời hạn nếu đáp ứng các điều kiện sau:

 • Nếu giáo viên có thông báo nghỉ hưu trong thời gian giữ bậc và đạt đủ điều kiện nâng lương trước thời hạn của giáo viên, sẽ được nâng một bậc lương trước thời hạn 12 tháng so với thời gian quy định.
 • Trong trường hợp giáo viên vừa thuộc đối tượng được xét nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc, vừa thuộc đối tượng được xét nâng bậc lương khi có thông báo nghỉ hưu, thì họ chỉ được chọn một trong hai chế độ nâng bậc lương trước thời hạn.

Các trường hợp sẽ không được xét nâng lương sớm, chậm nâng lương

Trong hành trình phấn đấu và nỗ lực không ngừng của mỗi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, việc nâng bậc lương không chỉ là một sự kiện quan trọng mà còn là một dấu mốc đánh giá sự cống hiến và trách nhiệm trong công việc. Tuy nhiên, có những trường hợp cụ thể khi thời gian xét nâng bậc lương sẽ được kéo dài, theo quy định tại Khoản 3 Điều 2 Thông tư 08/2013/TT-BNV, được sửa đổi bởi Khoản 5 Điều 1 Thông tư 03/2021/TT-BNV có hiệu lực từ ngày 15/8/2021.

Kéo dài 12 tháng cho những trường hợp sau:

 • Cán bộ bị kỷ luật cách chức.
 • Công chức bị kỷ luật giáng chức hoặc cách chức.
 • Viên chức và người lao động bị kỷ luật cách chức.

Kéo dài 6 tháng cho những trường hợp sau:

 • Cán bộ, công chức và người lao động bị kỷ luật khiển trách hoặc cảnh cáo.
 • Viên chức bị kỷ luật cảnh cáo.
 • Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động không hoàn thành nhiệm vụ được giao hằng năm.
 • Trường hợp có 2 năm không liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ được giao, mỗi năm không hoàn thành nhiệm vụ sẽ kéo dài 6 tháng.

Kéo dài 3 tháng cho viên chức bị kỷ luật khiển trách.

Đối với những trường hợp vừa không hoàn thành nhiệm vụ được giao vừa bị kỷ luật, thời gian kéo dài nâng bậc lương sẽ là tổng thời gian bị kéo dài theo các điểm a, b và c của khoản này. Nếu việc không hoàn thành nhiệm vụ là do hành vi vi phạm dẫn đến kỷ luật, thời gian kéo dài sẽ được tính theo hình thức kỷ luật tương ứng.

Riêng đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động là đảng viên bị kỷ luật Đảng, nếu đã có quyết định kỷ luật hành chính, thời gian kéo dài sẽ tuân theo hình thức kỷ luật hành chính. Trong trường hợp không có quyết định kỷ luật hành chính, thời gian kéo dài sẽ phụ thuộc vào hình thức kỷ luật Đảng tương ứng.

Tham khảo: tin tuyển dụng việc làm Giáo Viên Tiếng Anh

Thông tin về chế độ nâng lương thường xuyên cho giáo viên

Đối với những giáo viên chưa đạt đến bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc chức danh của mình, sau một hành trình ba năm đầy nỗ lực và cống hiến, họ sẽ được xem xét để nâng lên một bậc lương mới, mở ra một chương mới trong sự nghiệp giảng dạy của mình.

Tuy nhiên, có những khoảng thời gian không được tính vào quá trình này, như thời gian nghỉ việc riêng không hưởng lương, thời gian bị đình chỉ công tác, hay thời gian tập sự. Những khoảng thời gian này được coi là những dấu chấm lửng trong hành trình phát triển sự nghiệp và không góp phần vào việc xét nâng bậc lương.

Tiêu chuẩn để nâng bậc lương thường xuyên bao gồm việc được cấp có thẩm quyền đánh giá từ mức hoàn thành nhiệm vụ trở lên và không vi phạm kỷ luật ở bất kỳ hình thức nào từ khiển trách, cảnh cáo, đến cách chức. Đây là những tiêu chí quan trọng đánh giá sự chuyên nghiệp và tận tụy của giáo viên.

Nếu không may mắn bị kỷ luật, thời gian nâng bậc lương sẽ bị kéo dài như sau:

 • Kéo dài 12 tháng đối với trường hợp bị kỷ luật cách chức.
 • Kéo dài 6 tháng đối với các trường hợp bị kỷ luật cảnh cáo hoặc không hoàn thành nhiệm vụ được giao hằng năm; nếu có 2 năm không liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ, thì mỗi năm sẽ kéo dài thêm 6 tháng.
 • Kéo dài 3 tháng đối với trường hợp bị kỷ luật khiển trách.

Trong trường hợp vừa không hoàn thành nhiệm vụ được giao vừa bị kỷ luật, thời gian kéo dài nâng bậc lương sẽ là tổng thời gian bị kéo dài theo các quy định trên. Đối với những trường hợp bị đánh giá không hoàn thành nhiệm vụ do bị kỷ luật, thời gian kéo dài sẽ được tính theo hình thức kỷ luật tương ứng.

Đặc biệt, đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động là đảng viên bị kỷ luật Đảng, nếu đã có quyết định kỷ luật về hành chính, thời gian kéo dài sẽ tuân theo hình thức kỷ luật hành chính. Nếu không có quyết định kỷ luật hành chính, thời gian kéo dài sẽ phụ thuộc vào hình thức kỷ luật Đảng tương ứng.

Như vậy, việc nâng lương trước thời hạn cho giáo viên không chỉ là sự ghi nhận xứng đáng cho những đóng góp của họ, mà còn là động lực để họ tiếp tục cống hiến và phát triển sự nghiệp giáo dục. Đó là minh chứng cho sự tôn trọng và đầu tư vào nguồn nhân lực quý giá này, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và xây dựng xã hội tốt đẹp hơn. Hy vọng những thông tin về điều kiện nâng lương trước thời hạn của giáo viên đã giúp ích được cho bạn.

Đánh giá bài viết này

Tác giả

Viết một bình luận