Kế hoạch cá nhân của Giáo viên THCS: Cấu trúc và mẫu tham khảo

Kế hoạch cá nhân của giáo viên THCS không chỉ là một bản kế hoạch công việc mà còn là bản thước định rõ hướng đi và mục tiêu nghề nghiệp. Đây là bản kế hoạch đặc biệt quan trọng, giúp giáo viên tự chủ lập ra những bước tiến cụ thể để nâng cao chất lượng giảng dạy và quản lý lớp. Để cập nhật mẫu kế hoạch mới nhất theo đúng tiêu chuẩn của Bộ, mời Quý thầy cô cùng Vieclamgiaoduc tham khảo thông tin chi tiết trong bài viết dưới đây!

ke hoach ca nhan giao vien thcs

Kế hoạch cá nhân của Giáo viên THCS: Cấu trúc và mẫu tham khảo – Nguồn ảnh: Pxhere

Tại sao cần xây dựng kế hoạch cá nhân của giáo viên THCS

Giáo viên THCS cần xây dựng kế hoạch cá nhân một cách cụ thể, chi tiết bởi việc làm này sẽ giúp thầy cô:

Một, định hình mục tiêu và hướng đi:

 • Giúp xác định rõ những mục tiêu cụ thể mà giáo viên muốn đạt được trong năm học.
 • Giúp định hình hướng đi cho sự phát triển chuyên môn và nghề nghiệp.

Hai, quản lý thời gian hiệu quả:

 • Giúp phân bổ thời gian một cách hợp lý giữa các hoạt động dạy học, chuẩn bị bài giảng và các nhiệm vụ khác.
 • Tối ưu hóa sử dụng thời gian giảng dạy để đảm bảo hiệu quả cao.

Ba, nâng cao chất lượng dạy và học:

 • Đặt ra những kế hoạch cụ thể để cải thiện chất lượng bài giảng và hoạt động giáo dục.
 • Tạo điều kiện cho việc đánh giá và cải thiện phương pháp giảng dạy.

Cấu trúc chung của một mẫu kế hoạch cá nhân giáo viên THCS

Cấu trúc chung của mẫu kế hoạch cá nhân của giáo viên THCS được quy định như sau:

Phần I: Thông tin cá nhân:

 • Họ và tên:
 • Chức vụ:
 • Bộ môn chủ nhiệm (nếu có):
 • Lớp chủ nhiệm (nếu có):

Phần II. Đặc điểm tình hình:

 • Thuận lợi: Mô tả những điều kiện, ưu điểm thuận lợi trong công tác giảng dạy và quản lý lớp.
 • Khó khăn: Đưa ra các thách thức, khó khăn gặp phải trong quá trình giảng dạy và quản lý lớp.

Phần III. Nhiệm vụ và chỉ tiêu:

 • Nhiệm vụ chính: Mô tả công việc chính được phân công.
 • Chỉ tiêu đạt được: Xác định các chỉ tiêu cụ thể, ví dụ: số lượng học sinh giỏi, kết quả học tập, …

Phần IV. Kế hoạch thực hiện:

 • Công tác tư tưởng chính trị
 • Công tác chuyên môn
 • Công tác quản lý lớp
 • Công tác phối hợp gia đình

Phần V. Đánh giá và Kết quả:

 • Danh hiệu và chứng chỉ
 • Kết quả học tập của học sinh
Icon

Công việc nổi bật

3 mẫu tham khảo kế hoạch cá nhân giáo viên THCS

Mẫu kế hoạch giảng dạy cho cá nhân giáo viên THCS

Quý thầy cô có thể tham khảo mẫu kế hoạch giảng dạy cho cá nhân giáo viên THCS mới nhất 2023 theo bảng dưới đây:

Phụ lục III

KHUNG KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN

(Kèm theo Công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Bộ Giáo dục và đào tạo)

TRƯỜNG: …………………………
TỔ: …………………………………Họ và tên giáo viên: …………….
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN
MÔN HỌC/HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC ……………………….., LỚP…………

(Năm học 20….. – 20…..)

I. Kế hoạch dạy học
1. Phân phối chương trình

STT Bài học(1) Số tiết(2) Thời điểm(3) Thiết bị dạy học(4) Địa điểm dạy học(5)
1
2

 

(1) Xây dựng tên bài học/chuyên đề dựa trên nội dung/chủ đề, có thể lấy nguyên hoặc điều chỉnh để phù hợp với bối cảnh giảng dạy trong nhà trường, tuân thủ theo chương trình và sách giáo khoa môn học/hoạt động giáo dục.

(2) Quy định số tiết cần thiết để triển khai bài dạy/chuyên đề một cách hiệu quả.

(3) Xác định tuần cụ thể trong kế hoạch giảng dạy để thực hiện bài học/chuyên đề.

(4) Liệt kê thiết bị dạy học được sử dụng để tổ chức bài học, bảo đảm đáp ứng đúng yêu cầu của nội dung giảng dạy.

(5) Xác định địa điểm tổ chức hoạt động dạy học, có thể là lớp học, phòng học bộ môn, phòng đa năng, bãi tập, thực địa, tùy thuộc vào yêu cầu cụ thể của bài học/chuyên đề.

Nếu có, mô tả các nhiệm vụ khác như bồi dưỡng học sinh giỏi, tổ chức hoạt động giáo dục mở rộng.

2. Nhiệm vụ khác (nếu có): (Bồi dưỡng học sinh giỏi; Tổ chức hoạt động giáo dục…)

…………………………………………………………………
………………………………………………………………….
………………………………………………………………….
…………………………………………………………………..
……………………………………………………………………

… ngày….. tháng…. năm……
TỔ TRƯỞNG GIÁO VIÊN
(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)

 

Mẫu kế hoạch cá nhân của giáo viên THCS

Dưới đây là mẫu kế hoạch cá nhân của giáo viên THCS cập nhật mới nhất 2023 mà thầy cô có thể tham khảo:

TRƯỜNG…

TỔ……..

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-o0o-

………, ngày…..tháng……năm 20…

KẾ HOẠCH CÁ NHÂN NĂM HỌC 2023-2024

Những căn cứ để xây dựng kế hoạch:

 • Căn cứ vào chương trình giáo dục THCS mới được áp dụng từ năm học 2023-2024.
 • Căn cứ vào kế hoạch chung của phòng GD&ĐT, của trường và của tổ chuyên môn.
 • Căn cứ vào chuyên môn đào tạo, năng lực và kinh nghiệm giảng dạy của bản thân

Thông tin cá nhân:

 • Họ và tên: ………
 • Chức vụ: Giáo viên bộ môn ……..
 • Phụ trách giảng dạy lớp: ………

Đặc điểm tình hình:
a. Thuận lợi:

 • Được sự quan tâm, hỗ trợ và chia sẻ kinh nghiệm từ Ban giám hiệu và đồng nghiệp.
 • Có cơ hội tham gia các hoạt động đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ và bồi dưỡng kiến thức thường xuyên, liên tục.
 • Có điều kiện tiếp cận với các phương tiện dạy học tiên tiến, hiện đại.
 • Tinh thần ham học, sáng tạo và không ngừng nâng cao năng lực chuyên môn.
 • Học sinh có ý thức học tập tốt, khả năng tự học và làm việc nhóm.
 • Phụ huynh có sự quan tâm và hợp tác cùng giáo viên để giáo dục con em.

b. Khó khăn:

 • Chương trình mới đòi hỏi sự thích ứng và đổi mới liên tục.
 • Học sinh có nhu cầu và năng lực khác nhau, đòi hỏi sự phù hợp hoá và phân biệt đối xử trong giảng dạy.
 • Một số học sinh có thói quen học thuộc lòng và thiếu sự chủ động.

Kế hoạch thực hiện:

a. Công tác tư tưởng chính trị:

 • Thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về giáo dục.
 • Tham gia các hoạt động của Đảng bộ, Công đoàn, Đoàn thanh niên, và các tổ chức xã hội khác.
 • Thể hiện tinh thần trách nhiệm, đoàn kết và gương mẫu.

b. Công tác chuyên môn:

 • Nghiên cứu kỹ chương trình giáo dục mới, đặc biệt là các môn được phân công giảng dạy.
 • Lập kế hoạch bài dạy theo mô hình công văn, áp dụng các phương pháp dạy học tích cực.
 • Chuẩn bị kỹ các tài liệu tham khảo (TLTK), phương tiện dạy học và các nguồn thông tin liên quan khác.
 • Đánh giá học sinh theo chuẩn kiến thức, kỹ năng và thái độ; điều chỉnh kế hoạch bài dạy theo kết quả đánh giá.
 • Tham gia các hoạt động chuyên môn như dự giờ, xem xét bài dạy, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm.

c. Công tác quản lý lớp:

 • Xây dựng quy tắc lớp, duy trì kỷ luật và trật tự, xử lý các vấn đề xảy ra trong lớp.
 • Quan tâm đến từng học sinh, khuyến khích và khen ngợi thành tích.
 • Tổ chức các hoạt động gắn kết lớp như sinh nhật, ngày lễ tết.

d. Công tác liên kết gia đình:

 • Tạo điều kiện cho phụ huynh tiếp cận thông tin về chương trình giáo dục mới.
 • Liên lạc thường xuyên với phụ huynh qua điện thoại, email.

Tham gia các phong trào, hội thi trong năm học: Đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng giáo dục.

Nhiệm vụ và chỉ tiêu:

 • Đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng giáo dục.
 • Nề nếp chuyên môn, nâng cao nghiệp vụ.

Kết quả và Chỉ tiêu:

 • Danh hiệu cá nhân, kết quả phân loại giáo viên, chất lượng môn dạy, học sinh giỏi.

Danh hiệu cá nhân:

 • Về nhà nước: ……
 • Về công đoàn:……
 • Kết quả phân loại giáo viên:……..
 • Kết quả các lần hội giảng:……..
 • Kết quả kiểm tra hồ sơ, giáo án:……..
 • Chất lượng môn dạy:……..
 • Học sinh giỏi cấp huyện:…..(em)
 • Học sinh giỏi cấp tỉnh:…..(em)
 • Lớp chủ nhiệm: được xếp vị trí…../(số lớp) lớp toàn trường.

Mẫu kế hoạch hoạt động cá nhân cho giáo viên THCS

Dưới đây là mẫu kế hoạch hoạt động cá nhân của giáo viên THCS mà Quý thầy cô có thể tham khảo;

TRƯỜNG ………………………

TỔ …………………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CÁ NHÂN

NĂM HỌC …………………

– Căn cứ vào phương hướng, nhiệm vụ năm học ………………….. của Trường THCS …………………..;
– Căn cứ vào kế hoạch hoạt động năm học ………………… của …………………….;
– Căn cứ vào công việc cụ thể của bản thân;

Tôi xây dựng kế hoạch hoạt động năm học ………………. của mình như sau:

A. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

1. Bối cảnh năm học:

Trong năm học …………….., sẽ tiếp tục hành động theo Chương trình của Bộ GDĐT và BCH Đảng bộ tỉnh …………………., thực hiện Nghị quyết số ………….. từ Hội nghị lần thứ ……. Ban Chấp hành Trung ương khóa ……… về đổi mới toàn diện giáo dục và đào tạo, cam kết thực hiện thường xuyên và hiệu quả các phương pháp, hình thức dạy học tích cực, hướng tới việc đổi mới nội dung và phương thức đánh giá học sinh, nhằm kích thích tính chủ động, sáng tạo, và rèn luyện kỹ năng tự học của học sinh.

Mục tiêu chính là tăng cường kỹ năng thực hành và vận dụng kiến thức vào việc giải quyết các vấn đề thực tế, đa dạng hóa các hình thức học tập, đặt sự chú trọng vào các hoạt động trải nghiệm sáng tạo và nghiên cứu khoa học của học sinh. Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong quá trình dạy và học, nhằm đào tạo, bồi dưỡng học sinh trở thành những cá nhân sáng tạo và có khả năng ứng xử linh hoạt trong thế giới hiện đại.

2. Công việc của bản thân:

 • Phụ trách công nghệ thông tin nhà trường.
 • Phụ trách công tác phổ cập giáo dục.
 • Giảng dạy bộ môn ……… lớp …..

3. Thuận lợi và khó khăn:

a. Thuận lợi:

Về phía giáo viên:

 • Chăm chỉ, có trách nhiệm trong công việc, nhận được sự quan tâm đầy đủ từ Ban Giám hiệu nhà trường.
 • Đã được đào tạo với văn bằng 2 Đại học, nâng cao trình độ chuyên môn.
 • Nhận được sự hỗ trợ về tài liệu giáo trình (SGK, SGV) và các cơ sở vật chất khác từ nhà trường, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình dạy và học.
 • Tham gia đầy đủ các buổi tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn để nâng cao kỹ năng giảng dạy.
 • Nhận thấy sự quan tâm và hỗ trợ từ nhà trường và chính quyền địa phương, có sự chỉ đạo về chuyên môn, và được hỗ trợ giải quyết mọi vấn đề, tạo điều kiện thuận lợi cho việc dự giờ, thăm lớp, và rút kinh nghiệm chuyên môn.

Về phía học sinh:

 • Nhận được sự quan tâm chú ý từ phía phụ huynh, có sự động viên và nhắc nhở để tạo động lực học tập.
 • Được cung cấp sách, vở, và dụng cụ học tập đầy đủ.

b. Khó khăn:

 • Trang thiết bị và phòng học của nhà trường gặp nhiều thiếu sót, làm hạn chế khả năng triển khai hiệu quả các hoạt động sử dụng công nghệ thông tin (CNTT).
 • Hệ thống máy tính tại nhà trường không đủ, gây khó khăn trong việc tổ chức các buổi thực hành Tin học cho học sinh.
 • Đa số học sinh không có máy tính cá nhân tại gia đình, làm ảnh hưởng đến khả năng thực hành Tin học tại nhà.

B. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC:

I . TƯ TƯỞNG CHÍNH TRỊ

Liên tục cập nhật lý luận chính trị của Đảng và nắm vững pháp luật của Nhà nước, cam kết tuyệt đối trung thành với Đảng và tích cực tham gia các lớp bồi dưỡng chính trị để làm tốt vai trò nhà giáo.

Đặt biệt chú trọng vào việc tự học, tự nâng cao kiến thức, đồng thời đóng góp vào phong trào viết sáng kiến kinh nghiệm. Luôn duy trì quá trình rèn luyện và tu dưỡng đạo đức để giữ vững tinh thần nhà giáo.

Thực hiện chặt chẽ Nghị quyết số ……… của Ban Chấp hành Trung ương về đổi mới giáo dục và đào tạo, cam kết và tích cực hưởng ứng các chỉ đạo của Đảng.

Áp dụng hiệu quả nội dung chương trình giáo dục, liên tục đổi mới phương pháp giảng dạy để đồng bộ hóa với xu hướng giáo dục ngày nay. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở tất cả các khối lớp là mục tiêu hàng đầu.

Tăng cường chất lượng mũi nhọn, đặc biệt quan tâm và hỗ trợ học sinh yếu kém.

II. CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN:

Tăng cường sử dụng công nghệ thông tin trong môi trường giáo dục, đảm bảo quản lý và cập nhật hiệu quả các phần mềm do Ban giám hiệu giao phó.

Đặc biệt chú trọng vào việc duy trì và nâng cao tỷ lệ phổ cập giáo dục cho học sinh Trung học cơ sở (THCS), xây dựng và quản lý chặt chẽ các biên bản, hồ sơ liên quan đến quá trình phổ cập.

Tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” như một chiến lược đột phá và bền vững nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đặc biệt là trong lĩnh vực giáo dục đạo đức và nhân cách của học sinh.

Hướng tới việc kết hợp hiệu quả giữa cung cấp kiến thức và phát triển kĩ năng thực hành và ứng dụng.

Thực hiện đều đặn và hiệu quả các phương pháp, hình thức và kỹ thuật dạy học, cùng với việc đổi mới nội dung và phương thức đánh giá học sinh. Mục tiêu là kích thích tính chủ động, sáng tạo và rèn luyện phương pháp tự học của học sinh, đồng thời đa dạng hóa các hình thức học tập.

Hợp tác chặt chẽ với tổ chuyên môn và các giáo viên dạy Tin học để xem xét, đánh giá nội dung chương trình và sách giáo khoa Tin học hiện tại. Xây dựng kế hoạch dạy học và phân phối chương trình bộ môn Tin học theo hướng phát triển năng lực phù hợp với đối tượng học sinh và điều kiện thực tế của nhà trường.

Lồng ghép các nội dung giáo dục đạo đức, học tập, và làm theo tấm gương đạo đức của Hồ Chí Minh vào quá trình giảng dạy. Tổ chức giáo dục pháp luật, phòng chống tham nhũng, chủ quyền quốc gia, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và các vấn đề khác.

III. LỊCH TRÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH

Thời gian Nội dung công việc Ghi chú
Tháng ……/……..
 • BGH tham gia đưa ra đề xuất và tư vấn trong quá trình xây dựng kế hoạch Phổ cập giáo dục.
 • Đảm bảo sẵn có mọi điều kiện cần thiết để triển khai hiệu quả quá trình giảng dạy và học tập cho bộ môn tương ứng.
 • Chuẩn bị máy tính cho học sinh, đặc biệt là trong việc học Tin học.
 • Tiến hành kiểm tra và bảo dưỡng các thiết bị công nghệ thông tin, đảm bảo hoạt động tốt trong công tác quản lý và giảng dạy.
 • Hợp tác chặt chẽ giữa Tổ chuyên môn và giáo viên Tin học để xây dựng và thực hiện phân phối chương trình bộ môn.
Tháng ……/……..
 • Tham dự lễ khai giảng để bắt đầu năm học mới.
 • Tiến hành nghiên cứu về đặc điểm và tình hình học tập của học sinh trong từng lớp.
 • Hoàn tất việc xây dựng phân phối chương trình bộ môn để đảm bảo tính liên tục và phù hợp.
 • Áp dụng phương pháp chủ động, phân công, công tác, Trực tiếp (PPCT) và tuân thủ thời khóa biểu.
 • Tổ chức và quản lý hồ sơ cá nhân, theo dõi quá trình phát triển của từng học sinh.
 • Tham gia và đóng góp ý kiến trong công tác phổ cập giáo dục.
 • Lập kế hoạch và thực hiện việc viết sáng kiến kinh nghiệm để chia sẻ và nâng cao chất lượng giảng dạy.
 • Thực hiện việc dự giờ để học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm, nhằm nâng cao trình độ chuyên môn và nghiệp vụ.
Tháng ……/……..
 • Áp dụng phương pháp chủ động, phân công, công tác, Trực tiếp (PPCT) và tuân thủ thời khóa biểu.
 • Tổ chức hoạt động phụ đạo nhằm hỗ trợ học sinh yếu kém.
 • Thực hiện việc thăm lớp khi dự giờ để đánh giá và theo dõi quá trình giảng dạy của đồng nghiệp.
 • Hỗ trợ và tạo điều kiện cho học sinh tham gia tự luyện IOE (International Olympiad in Informatics).
 • Tổng hợp kết quả điều tra và cập nhật dữ liệu phổ cập giáo dục vào hệ thống quản lý trên máy tín.
 • Chuẩn bị mọi loại biên bản liên quan đến công tác phổ cập giáo dục để đảm bảo sự minh bạch và chính xác trong quá trình quản lý.
Tháng ……/……..
 • Tham gia các sự kiện chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam.
 • Áp dụng phương pháp chủ động, phân công, công tác, Trực tiếp (PPCT) và tuân thủ thời khóa biểu.
 • Tổ chức hoạt động phụ đạo nhằm hỗ trợ học sinh yếu kém.
 • Tiến hành rà soát chương trình học, thực hiện việc dạy bù nhằm đảm bảo mọi học sinh đều nắm vững kiến thức cơ bản.
 • Xử lý và sửa chữa các sai sót trong dữ liệu phổ cập, đồng thời hoàn thiện và quản lý chặt chẽ các loại hồ sơ phổ cập để đảm bảo tính chính xác và đầy đủ.
Tháng ……/……..
 • Triển khai giảng dạy theo kế hoạch PPCT, tuân thủ thời khóa biểu đã đề ra.
 • Tiến hành ôn tập kiến thức học kỳ I.
 • Hoàn thiện chương trình học kỳ I đúng theo tiến độ.
 • Hợp tác với Tổ chuyên môn để tổ chức kỳ thi IOE cấp trường.
 • Tham gia công tác coi thi khảo sát, đồng thời thực hiện việc tổng hợp và cập nhật kết quả vào phần mềm theo quy trình đã đề ra.
Tháng ……/……..
 • Tiến hành tổng hợp dữ liệu điểm của học sinh trên phần mềm máy tính.
 • Hoàn thiện các loại báo cáo cuối học kỳ, bao gồm những thông tin quan trọng về tiến trình học tập và đánh giá học sinh.
 • Triển khai giảng dạy theo chương trình học kỳ II, đảm bảo tính liên tục và logic giữa nội dung học kỳ I và II.
 • Thực hiện công tác nhập điểm vào học bạ và Sổ điểm của học sinh để có bảng điểm chính xác và đầy đủ.
 • Hợp tác chặt chẽ với BGH để chuẩn bị kỹ lưỡng cho công tác sơ kết học kỳ I, đảm bảo tính công bằng và minh bạch trong quá trình đánh giá.
Tháng ……/……..
 • Thực hiện việc giảng dạy theo PPCT, tuân thủ thời khóa biểu. 
 • Phụ đạo, hỗ trợ và động viên học sinh yếu kém.
 • Định kỳ thăm lớp và dự giờ để nắm bắt tình hình giảng dạy và học tập, từ đó đề xuất các biện pháp cải thiện. 
 • Tiếp tục rà soát và thực hiện công tác viết sáng kiến kinh nghiệm, chia sẻ những phương pháp giảng dạy hiệu quả.
Tháng ……/……..
 • Triển khai quá trình giảng dạy theo chuẩn PPCT và tuân thủ thời khóa biểu.
 • Hỗ trợ học sinh yếu kém thông qua các buổi phụ đạo.
 • Kiểm tra và rà soát chương trình đã thực hiện, tiến hành dạy bù những nội dung mà học sinh cần bổ sung.
 • Tham gia tích cực vào các sự kiện kỉ niệm như Ngày Quốc tế Phụ nữ và Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. 
 • Tăng cường hoạt động viết sáng kiến kinh nghiệm.
Tháng ……/……..
 • Triển khai quá trình giảng dạy theo PPCT, duy trì đúng thời khóa biểu.
 • Hỗ trợ học sinh yếu kém thông qua các buổi phụ đạo, tập trung vào việc nâng cao kiến thức và kỹ năng của học sinh.
 • Tham gia hoạt động coi thi và chấm thi nghề PT, đồng thời ôn tập và chuẩn bị kỹ lưỡng cho kỳ thi học kỳ II.
 • Hoàn thành nhiệm vụ viết sáng kiến kinh nghiệm, chia sẻ những trải nghiệm trong quá trình giảng dạy và quản lý lớp.
Tháng ……/……..
 • Đảm bảo hoàn thành chương trình theo đúng tiến độ đã đề ra.
 • Tham gia vào công tác coi thi và hỗ trợ quá trình xử lý điểm thi khảo sát.
 • Tổng hợp kết quả của bài thi khảo sát, đánh giá và ghi chép các thông tin quan trọng.
 • Cập nhật dữ liệu trên phần mềm xét tốt nghiệp, đồng thời rà soát và hoàn thiện số liệu trên các phần mềm khác.

IV. NHỮNG KIẾN NGHỊ ĐỀ XUẤT

Đề xuất Ban Giám hiệu và Tổ chuyên môn hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi để có thể hoàn thành nhiệm vụ một cách hiệu quả.

Hỗ trợ việc tổ chức các lớp tập huấn, hội thảo, và các buổi góp ý chuyên sâu về các chủ đề và phương pháp giảng dạy, tạo không gian cho giáo viên có cơ hội chia sẻ kinh nghiệm và học hỏi trong quá trình làm việc.

Đề xuất việc tổ chức các hoạt động ngoại khóa thường xuyên, nhằm tạo điều kiện cho học sinh tham gia các hoạt động bổ ích, từ đó phát triển toàn diện cả về kiến thức và kỹ năng cho học sinh.

………, ngày…tháng…năm…
DUYỆT TỔ CHUYÊN MÔN NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH

 

Trên đây là tổng hợp các mẫu kế hoạch cá nhân của giáo viên THCS mà thầy cô có thể tham khảo. Nếu bạn đọc vẫn còn thắc mắc hoặc băn khoăn cần giải đáp, hãy để lại bình luận bên dưới bài viết này, Việc Làm Giáo Dục sẽ phản hồi trong thời gian sớm nhất!

Đánh giá bài viết này

Tác giả

Viết một bình luận