Công việc Giáo Viên Lịch Sử cần các kỹ năng và kiến thức như thế nào

Giáo viên lịch sử là những người truyền đạt kiến thức về quá khứ của nhân loại, giúp học sinh hiểu được những sự kiện, nhân vật, văn hóa và giá trị lịch sử của các dân tộc và thế giới. Để trở thành một giáo viên giỏi môn lịch sử, người ta cần phải đáp ứng những yêu cầu năng lực, kỹ năng và nhiệm vụ cụ thể. Bài viết này của Việc Làm Giáo Dục sẽ phân tích và giải thích các vấn đề liên quan đến giáo viên môn Lịch Sử một cách chi tiết, rõ ràng nhất.

giao vien lich su-min

Công việc Giáo Viên Lịch Sử cần các kỹ năng và kiến thức như thế nào – Nguồn ảnh: Pexels

Giáo viên lịch sử là gì?

Giáo viên lịch sử là những người có nhiệm vụ truyền đạt kiến thức về quá khứ của nhân loại, các sự kiện, nhân vật, văn hóa, xã hội, chính trị, kinh tế, địa lý, tôn giáo, văn minh… cho học sinh. Giáo viên môn lịch sử giúp học sinh hiểu được nguồn gốc, bản sắc, giá trị và vai trò của con người trong lịch sử, đồng thời phát triển tư duy phản biện, khả năng phân tích và đánh giá các nguồn tư liệu lịch sử.

Yêu cầu năng lực của giáo viên lịch sử

Yêu cầu về bằng cấp và chứng chỉ

 • Đối với giáo viên trung học phổ thông (THPT), tùy theo hạng chức danh nghề nghiệp, giáo viên cần có bằng cử nhân, thạc sĩ hoặc tiến sĩ phù hợp với môn học giảng dạy, chứng chỉ bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp và chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.
 • Đối với giáo viên trung học cơ sở (THCS), giáo viên cần có bằng đại học thuộc ngành đào tạo giáo viên hoặc bằng đại học chuyên ngành phù hợp và chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm, chứng chỉ bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp theo hạng tương ứng.
 • Đối với giảng viên đại học, giảng viên cần có bằng tiến sĩ phù hợp với vị trí việc làm, chuyên ngành giảng dạy, chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm, chứng chỉ bồi dưỡng giảng viên cao cấp, chứng chỉ ngoại ngữ bậc 4 và chứng chỉ tin học cơ bản.
Icon

Công việc nổi bật

Kiến thức chuyên ngành

Để trở thành một giáo viên giỏi môn Lịch sử, bạn cần có những kiến thức chuyên ngành sau:

 • Nắm vững những nội dung cơ bản về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối, chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam, để có thể giáo dục học sinh về tinh thần yêu nước, bảo vệ Tổ quốc.
 • Có nền tảng về pháp luật đại cương, khoa học xã hội và nhân văn, khoa học tự nhiên, để có thể tiếp thu kiến thức giáo dục chuyên nghiệp một cách hiệu quả.
 • Hiểu rõ về khoa học giáo dục, tâm lý học lứa tuổi, tâm lý học sư phạm, để có thể áp dụng vào các hoạt động giáo dục và dạy học trong nhà trường.
 • Nắm được các tư tưởng, quan điểm và nguyên tắc thiết kế chương trình môn học phổ thông, để có thể lựa chọn và sắp xếp nội dung dạy học một cách hợp lý.
 • Thành thạo một số phương pháp nghiên cứu khoa học trong giáo dục, biết cách sử dụng các nguyên tắc, phương pháp và cơ sở lý luận dạy học khác nhau, để có thể nâng cao chất lượng dạy học.
 • Cập nhật được các xu hướng dạy học hiện đại, có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học, để có thể tạo ra những bài học sinh động, hấp dẫn và hiệu quả.
 • Sử dụng được các phương pháp, thủ thuật giảng dạy đặc thù của môn học, để có thể khơi dậy sự tích cực, phát triển tư duy và khả năng tự học của học sinh.
 • Biết cách kiểm tra, đánh giá hoạt động giáo dục và dạy học, để có thể đánh giá được kết quả học tập của học sinh và điều chỉnh phương pháp dạy học phù hợp.
 • Nhận thức được vai trò, nhiệm vụ và tầm quan trọng của công tác chủ nhiệm lớp, để có thể quan tâm, giúp đỡ và giáo dục học sinh về đạo đức, lối sống, vượt qua những ảnh hưởng chủ quan và khách quan không tốt.
 • Hiểu được vai trò của phụ huynh học sinh, các đoàn thể chính trị trong và ngoài trường, để có thể hợp tác, phối hợp và tạo điều kiện cho việc giáo dục học sinh.
 • Có kiến thức sâu rộng về lịch sử văn minh thế giới, lịch sử sử học, lịch sử Việt Nam và lịch sử thế giới từ cổ đại đến hiện đại, để có thể truyền đạt cho học sinh những kiến thức quý báu về quá khứ và hiện tại của nhân loại.

Danh sách: tin tuyển dụng việc làm Giáo Viên Lịch Sử

Yêu cầu kỹ năng của giáo viên lịch sử

Kỹ năng nghiệp vụ giảng dạy

Giáo viên lịch sử cần có kỹ năng nghiệp vụ giảng dạy, bao gồm:

 • Kỹ năng lập kế hoạch, thiết kế bài học với mục tiêu học tập cụ thể, phù hợp với chương trình và sách giáo khoa mới.
 • Kỹ năng tổ chức các hoạt động dạy và học theo hướng giúp phát triển năng lực cho học sinh, sử dụng các phương pháp dạy học hiện đại, tích cực, sáng tạo và linh hoạt.
 • Kỹ năng đánh giá hiệu quả học tập của học sinh để chủ động điều chỉnh phương pháp dạy học phù hợp, đưa ra nhận xét, góp ý và khuyến khích học sinh.
 • Kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin trong dạy học, như vi tính, internet, active board, các phần mềm hỗ trợ dạy học lịch sử.

Các kỹ năng mềm và kỹ năng cơ bản khác

Ngoài kỹ năng nghiệp vụ giảng dạy, giáo viên lịch sử cũng cần có các kỹ năng mềm và kỹ năng cơ bản khác, như:

 • Kỹ năng giao tiếp, trình bày, thuyết phục, lắng nghe và giải quyết xung đột.
 • Kỹ năng làm việc nhóm, hợp tác, chia sẻ và hỗ trợ đồng nghiệp.
 • Kỹ năng lãnh đạo, quản lý, tổ chức và sắp xếp công việc.
 • Kỹ năng tự học, tự đánh giá, tự phát triển và cải tiến bản thân.
 • Kỹ năng thích ứng, chịu đựng và giải quyết vấn đề.

Nhiệm vụ của giáo viên môn lịch sử trong các trường học

Nhiệm vụ giảng dạy

Nhiệm vụ chính của giáo viên lịch sử là giảng dạy môn lịch sử cho học sinh ở các cấp học, đặc biệt là trung học phổ thông. Giáo viên môn lịch sử cần thực hiện các nhiệm vụ sau:

 • Lên kế hoạch giảng dạy và thiết kế giáo án theo những mục tiêu cụ thể mà bạn muốn học sinh đạt được.
 • Hướng dẫn học sinh tham gia các hoạt động học tập nhằm nâng cao các kỹ năng và khả năng của họ.
 • Đánh giá kết quả học tập của học sinh và điều chỉnh phương pháp giảng dạy cho phù hợp với nhu cầu và trình độ của họ.
 • Tham gia các hoạt động đào tạo liên tục để cải thiện năng lực chuyên môn của bản thân.
 • Hoàn thành các nhiệm vụ khác liên quan đến công tác giảng dạy theo yêu cầu của nhà trường.

Các nhiệm vụ khác

Ngoài giảng dạy, giáo viên lịch sử còn phải:

 • Học tập và rèn luyện thường xuyên để cải thiện sức khỏe, nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, đổi mới phương pháp dạy học, giáo dục.
 • Tham dự các khóa tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ để cập nhật kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm.
 • Tham gia công tác phổ cập giáo dục trung học cơ sở ở địa phương để góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.
 • Tuân thủ nghĩa vụ công dân, các quy định của pháp luật và của ngành Giáo dục, các quyết định của hiệu trưởng; hoàn thành nhiệm vụ do hiệu trưởng phân công, chịu sự kiểm tra, đánh giá của hiệu trưởng và các cấp quản lý giáo dục.
 • Phối hợp với các tổ chức đoàn thể, gia đình học sinh và các tổ chức xã hội liên quan để tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài lớp.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác đúng với quy định của pháp luật.

Nhóm MBTI nào phù hợp với công việc giáo viên lịch sử?

Nhóm MBTI phù hợp với công việc giáo viên môn lịch sử là những nhóm có tính cách hướng nội, trực giác, tình cảm và nguyên tắc (INFJ, INFP, ISFJ, ISFP). Những nhóm này có khả năng sáng tạo, thấu hiểu, quan tâm và truyền đạt kiến thức lịch sử một cách hấp dẫn và có ý nghĩa cho học sinh.

Giáo viên lịch sử thi khối nào?

Giáo viên lịch sử có thể thi khối:

 • Khối A08 (Toán, Lịch sử, Giáo dục công dân)
 • Khối C00 (Văn, Lịch sử, Địa lí)
 • Khối C03 (Văn, Toán, Lịch sử)
 • Khối C19 (Văn, Lịch sử, Giáo dục công dân)
 • Khối D01 (Văn, Toán, tiếng Anh)
 • Khối D14 (Văn, Lịch sử, Tiếng Anh)

Giáo viên bộ môn lịch sử tiếng Anh là gì?

Giáo viên môn lịch sử trong tiếng Anh là history teacher. Đây là một danh từ ghép, bao gồm hai từ: history, nghĩa là lịch sử, và teacher, nghĩa là giáo viên.

Mức lương trung bình hiện nay của giáo viên lịch sử

Mức lương của giáo viên lịch sử được tính theo công thức:

Lương = Hệ số x Mức lương cơ sở

Hệ số lương giáo viên môn lịch sử được quy định theo Thông tư của Bộ Giáo dục và Đào tạo số 04 năm 2021. Mức lương cơ sở năm 2023 là 1,8 triệu đồng/tháng. Ví dụ, một giáo viên môn lịch sử có hệ số lương là 3,5 thì mức lương của giáo viên đó là 3,5 x 1,8 = 6.3 triệu đồng/tháng.

Các trường chuyên đào tạo giáo viên bộ môn Lịch Sử

Một số trường chuyên đào tạo giáo viên bộ môn Lịch Sử là:

Miền Bắc:

 • Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
 • Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
 • Trường Đại học Giáo Dục – ĐH Quốc Gia Hà Nội
 • Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên

Miền Trung:

 • Trường ĐH Vinh
 • Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế
 • Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng

Miền Nam:

 • Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh
 • Trường Đại học Sài Gòn
 • Trường Đại học Cần Thơ
 • Trường Đại học Đồng Tháp

Tổng cộng, cả nước có 58 trường đại học, 57 trường cao đẳng, 40 trường trung cấp có ngành đào tạo giáo viên (trong đó có 14 trường đại học sư phạm, 33 trường cao đẳng sư phạm và 02 trường trung cấp sư phạm).

Sau khi nghiên cứu và phân tích các vấn đề liên quan đến giáo viên lịch sử, ta có thể thấy rằng đây là một nghề rất quan trọng và ý nghĩa, đòi hỏi người làm phải có đam mê, trách nhiệm cùng năng lực chuyên môn cao. Giáo viên môn lịch sử không chỉ truyền đạt kiến thức cho học sinh, mà còn giáo dục họ về tinh thần yêu nước, tôn trọng và học hỏi các nền văn hóa khác

Đánh giá bài viết này

Tác giả

Viết một bình luận